Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht: Kohier van de verponding 1731 (33 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

15.006 Nadort, op de Herbert Ruts

Wijk 15 Nummer 006
Weeskinderendijk?* Nadort, op de
Eigenaar: Herbert Ruts
wind-oliemolen & hs
Getaxeerd op: ƒ 450
Oude aanslag: ƒ 1-16
Nieuwe aanslag: ƒ 30
Opmerkingen: Gelegen op de binnendijk van de Zuidpolder, bij de Boezemsluis. om sijn quaade winden getaxeert op f 450.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).