Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht: Kohier van de verponding 1731 (33 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

15.017 Wieldrechtse polder dhr. Terwen

Wijk 15 Nummer 017
s Gravendeelse dijk* Wieldrechtse polder
Eigenaar: dhr. Terwen
wind-oliemolen & hs
Getaxeerd op: ƒ 470
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 31-7
Opmerkingen: Wederom aanden dijk van den Wieldregtsen polder. Geen oude verponding bekend.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).