Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht: Kohier van de verponding 1731 (33 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

15.030 Binnendijk v d Zuidpolder Jan van der Weijden

Wijk 15 Nummer 030
Zuidendijk* Binnendijk v d Zuidpolder
Eigenaar: Jan van der Weijden
Getaxeerd op: ƒ 9
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0-15
Nieuwe aanslag: ƒ 0-15
Opmerkingen: Aan de buitenloop, een klein arbeidershuisje..

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).