Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht: Kohier van de verponding 1731 (33 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

15.013 Wieldrechtse polder Arnoldus Kloens

Wijk 15 Nummer 013
s Gravendeelse dijk* Wieldrechtse polder
Eigenaar: Arnoldus Kloens
zoutkeet & huis/keet
Getaxeerd op: ƒ 600
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 50
Opmerkingen: Geen oude verponding bekend. De zuidelijke zoutkeet met acht zoutpannen, waarvan er echter twee al 21 jaar niet gebruikt worden, met denne en turfschuur, alles getaxeerd op f 576, verponding f 48. Daar achter een huis met vier woninkjes en een slaapkeet opzij voor het keetvolk, dat om niet woont, getaxeerd op f 24, verponding f 2.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).