Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht: Kohier van de verponding 1731 (33 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

15.028 Binnendijk v d Zuidpolder juffr.en de Vries c.s.

Wijk 15 Nummer 028
Zuidendijk* Binnendijk v d Zuidpolder
Eigenaar: juffr.en de Vries c.s.
boerderij & schuur
Getaxeerd op: ƒ 42
Oude aanslag: ƒ 3
Nieuwe aanslag: ƒ 3-10
Opmerkingen: over de buitenbermsloot in de Wieldrechtse polder. Een huis, schuur en keet met land, dus kennelijk een boerderij.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).