Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht: Kohier van de verponding 1731 (33 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

15.003 Nadort, op de Cornelis Martinus Brouwer

Wijk 15 Nummer 003
s Gravendeelse dijk?* Nadort, op de
Eigenaar: Cornelis Martinus Brouwer
wind-oliemolen & hzn
Getaxeerd op: ƒ 436
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 29-13
Opmerkingen: De molen met woning en loodsen verhuurd aan Cornelis Terwe voor f 400. Nog een huis, waar de eigenaar s zomers woont, getaxeerd op f 36. Geen oude verponding bekend.\nnw. verp. 3.-.-. molen+huis+loods verh. aan Cornelis Terwe.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).