Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht: Kohier van de verponding 1731 (33 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

15.033 Bonaventura, polder van Arij Hendrikse van der Linden

Wijk 15 Nummer 033
grond v d oude Mijl Bonaventura, polder van
Eigenaar: Arij Hendrikse van der Linden
boerenwoning
Getaxeerd op: ƒ 20
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 1-10
Nieuwe aanslag: ƒ 1-13
Opmerkingen: In den Polder van Bonaventura op den grond van de oude Mijlle. Op het land van de Hooged. Heere van de Mijl en Gebruikt ter bewerking van het genoemde landgoed.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).