Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht: Kohier van de verponding 1731 (33 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

15.011 Wieldrechtse polder Simon Taij

Wijk 15 Nummer 011
s Gravendeelse dijk* Wieldrechtse polder
Eigenaar: Simon Taij
zoutkeet & huisje
Getaxeerd op: ƒ 300
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 25
Opmerkingen: Aan de binnenkant van de dijk. Zoutkeet, bestaande uit zoutdenne(?), turfschuur en drie gaande zoutpannen, getaxeerd op f 288 en een verponding van f 24, met een klein huisje daar achter, getaxeerd op f 12, verponding f 1, waarvan een gedeelte bewoond door Geerit van den Berg, wiens vrouw keetvrouw van de drie pannen is en om niet woont.\n

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).