Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht: Kohier van de verponding 1731 (33 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

15.007 Nadort, op de Jan van der Linden

Wijk 15 Nummer 007
Huis Muijlwijk Nadort, op de
Eigenaar: Jan van der Linden
Getaxeerd op: ƒ 54
Oude aanslag: ƒ 2-19
Nieuwe aanslag: ƒ 4-10
Opmerkingen: Aldaar aan de buytenkant, dus waarsch. s Gravendeelse dijk. Gedeelten verhuurd aan: Ida Stevens voor f 11, Jakob van der Swaan voor f 15, Dirk Soeteman voor f 15 en Cornelis Veugelse voor f 20, maar hiervan gaat f 7 af voor erf en boomgaard.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).