Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht: Kohier van de verponding 1731 (33 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

15.032 Zuidpolder Johan Diderik van Slingeland raadsheer

Wijk 15 Nummer 032
Crabbenhoff Zuidpolder
Eigenaar: Johan Diderik van Slingeland raadsheer
landhuis & boerderij
Getaxeerd op: ƒ 68
Oude aanslag: ƒ 6
Nieuwe aanslag: ƒ 5-14
Opmerkingen: In de Zuidpolder van Dubbeldam, op de grond van de Crabbe.\n Woning met schuur en keet, getaxeerd op f 32 voor wat de heer en op f 36 wat de boer aangaat. Met de landerijen verhuurd aan Anthonij Bastiaanse Schipper Rinsius.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).