Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht: Kohier van de verponding 1731 (33 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

15.012 Wieldrechtse polder heren Turfkloot & Spaan

Wijk 15 Nummer 012
s Gravendeelse dijk* Wieldrechtse polder
Eigenaar: heren Turfkloot & Spaan
zoutkeet & huis
Getaxeerd op: ƒ 600
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 50
Opmerkingen: Geen oude verponding bekend. De middelste zoutkeet met zijn denne (zoutbergplaats), turfschuur en zes zoutpannen, getaxeerd op totaal f 576, verponding f 48. Daarachter een huis bewoond door keetvolk, bestaande uit zes huishoudens die om niet wonen, geschat op f 24, verponding f 2.\nniet. Huurw. huis 24.-.- nieuwe verp. huis 2.-.-.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).