Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht: Kohier van de verponding 1731 (33 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

15.005 Nadort, op de Bastiaan van Hijsden Bouman

Wijk 15 Nummer 005
s Gravendeelse dijk?* Nadort, op de
Eigenaar: Bastiaan van Hijsden Bouman
boerderij & keet
Getaxeerd op: ƒ 64
Oude aanslag: ƒ 1-13
Nieuwe aanslag: ƒ 5-7
Opmerkingen: Bouman met hoofdletter, tweede naam of beroepsaanduiding? Bewoont en gebruikt een bouw- en achterhuis, een keet en een berg (hooiberg?), die dienen tot zijn akkerbouw- en melkerijbedrijf, getaxeerd op f 42, verponding f 3.10. Verhuurt gedeelte aan Jan Ysaakse van der Giesse, huurwaarde hiervan bedraagt f 22, verp. f 1.17.\n 22.-.-. Nieuwe verp. 1.17.-. Onder oude verp. n perceel.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).