Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

450 JAAR HANDEL IN ZOUT TE DORDRECHT 1570-1920


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

inleiding

Bij mijn onderzoek naar de Maritieme Geschiedenis van Dordrecht in de 17e en 18e eeuw heb ik mij speciaal verdiept in de handel van kooplieden/reders die in bezit waren en handelden in
450 JAAR HANDEL IN ZOUT TE DORDRECHT 1570/1920.

Wie meer inzicht wilt krijgen, hoe er gehandeld werd in Dordrecht in de 17e eeuw kan veel informatie halen uit het boek,
,,DE TRIPPEN IN DE 17E EEUW,, Een studie over het Ondernemerschap op de Hollandse Stapelmarkt door, Dr. P.W. Klein /1965.
(P.W. Klein (1931-2014) Economisch Historicus promoveerde in 1963) uitgever van Gorcum & comp B.V. 1965 te Assen

Hoofdstuk I ,,DE FAMILIE TRIP IN DE 16E EN 17E EEUW,,
Hoofdstuk II ,,TUSSEN LUIK EN DORDRECHT,,
1. De Maashandel en Luik.
2. De Dordtse Stapelmarkt.
Hoofdstuk III ,,DE TRIPPEN IN DORDRECHT,,
1. De Ondernemingen van MATTHEUS TRIP Gerritz (1550 Zaltbommel/1606 Ddr)
2. De Ondernemingen van JACOB TRIP Jcz (1576 Zaltbommel/1661 Ddr)(tr 1603 Margaretha de Geer Louisdr) & JACOB TRIP jr.(1604/1681 Ddr) en SAMUEL TRIP Jcz (1622 Ddr /1668).
3. De Zoutziederij in Zwijndrecht.
4. De IJzerhandel van ELIAS TRIP Jcz. (1570 Zaltbommel/1636 A'dam)(tr 1593 Maria de Geer Louisdr)
5. De Overzeese handel van ELIAS TRIP Jcz.
Hoofdstuk IV ,,DE WAPENHANDEL (van de familie TRIP en LOUIS DE GEER)
Hoofdstuk V ,,DE KOPERHANDEL (van ELIAS TRIP Jcz en PIETER TRIP Cornz (1579/1655)
Hoofdstuk VI ,,DE FIRMA JACOB TRIP jr (1604 /1681 Ddr)/ & LOUIS TRIP Jcz (1605 Ddr/1684 A'dam) en HENDRICK TRIP Jcz (1607 Ddr/1666 A'dam),,

OVERZICHT BRONNEN IN HET STADSARCHIEF DORDRECHT
(voor het onderzoek naar ,,De Trippen in de 17e eeuw,, door Dr. P.W. Klein.)
1. NOTARISSEN TE DORDRECHT begin 17e eeuw:
H.Balis /A. v Benschop/ D. Eelbo/ P.Eelbo/ G. de Jager/ G. de Jager Jr/Not. Muys v Holy /J. v Neten J. Reyns/ J.Schoorman/ E. Vinck.
2. KOHIERS TE DORDRECHT begin 17e eeuw:
Haardsteden: 1604/ nr. 3872
Verponding: 1606/ nr. 3966
Verponding: 1608/ nr. 3967
200e Penning: 1652/ nr. 3079
3. WAAG TE DORDRECHT begin 17e eeuw:
Rekeningen: nrs. 4552/4571
4. MAKELAARDIJBOEKEN TE DORDRECHT begin 17e eeuw:
Nrs. 4517/4548
5. KERKVOOGDIJ T DORDRECHT begin 17e eeuw:
Nrs. 577/579
6. OUD RECHTELIJK ARCHIEF TE DORDRECHT 17e eeuw:
Nrs. 718/719/744/748/749/751/899

Hierbij wil ik vermelden dat dit geen wetenschappelijk onderzoek is en ik geen onderzoek heb gedaan in Notariele archieven. Het is een raamwerk met aanknopingspunten voor verder onderzoek naar de Maritieme Geschiedenis en Handel van Dordrecht in de 17e en 18e eeuw.
H.W.G. van Blokland-Visser.


(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, januari 2016 / november 2018.