Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

450 JAAR HANDEL IN ZOUT TE DORDRECHT 1570-1920


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

11. IN 1570/1571 WORDT DE 1E ZOUTKEET GEBOUWD TE ZWIJNDRECHT/OOST EN OOSTKEETSHAVEN AANGELEGD (archief 181)

Lokatie ,,SMITSHOEK,, naast het Huisje van PIETER CORT even Noordwaards van het Grote Gat, een dijkdoorbraak van de St Felix vloed uit 1530 (ca ter hoogte v/d huidige watertoren)
In 1571 volgde de aanleg van de OOSTKEETSE HAVEN voor de aan en afvoer van zout
Op 20-2- 1571 wordt een akte opgemaakt waarin de Raad v Dordrecht aan THOMAS GRAMAY, een zeker erf in gebruik mag nemen, aan de westzijde van het NIEUWE WERCK aan de Westzijde v/d Nieuwe Haven bij het Kleine Poortje staande in de Stadsmuur.
(van 23 roede bij 8 roede) voor de opslag van Turf voor zijn Zoutkeet te Smitshoek /Zwijndrecht.
De zaken gaan zo goed dat in 1572 Thomas Gramay toestemming krijgt voor de bouw van een tweede ZOUTKEET in Zwijndrecht/ Oost. Daarna draagt hij het beheer van zijn twee Zoutketen over aan JERONYMUS COOL Huigz een neef van zijn vrouw Clara Cool.
In 1577 verkoopt hij zijn twee zoutketen aan Jeronymus Cool Huigz en DOY LENAERTS uit Brouwershaven en SERVAES de VALLE Cornelisz ((1533/1584 Ddr) Schout te Den Briel Getr 1560 Ddr met MARIA HALLINCQ Aarts.
In 1578 verkoopt Jeronymus Cool aandelen van de 2 Zoutketen aan DYONYS van DILSEN Christiaans (1525 Roermond/1588 Ddr) ijzerkoopman te Dordrecht. Getr 1553 met AGNES van SOMEREN Jeronymusdr (Archief 181)
In 1580 wordt Thomas Gramay beschuldigd van symphatie voor de Spanjaarden en hij wordt uit zijn functie gezet en vlucht hij van uit Arnhem als weduwnaar van Clara Cool met zijn dochter ANNA GRAMAY getr. met JACQUES MAURIQUES (overl 1596 Ddr) en zijn twee zoons IDO GRAMAY (overl: 1652 Roermond) en HUIG GRAMAY (overl 1602 Ddr) naar Dordrecht. (Gelders Archief)

In 1589 zijn de twee zoutketen in Zwijndrecht /Oost eigendom van ADRIAAN JOBS (ca 1550/1612) Schepen de Dordrecht tr 1588 Ddr FIJKE GILLIS
CORNELIS MOLEN (Steegh) Ariens (ca 1535 /1610 Ddr) tr. 1560 Ddr BARBER ?( overl: 1592)
ADRIAAN CORNELIZ 'T JONGH (ca 1540 /1602 Ddr) Thesaurier/Schepen van Dordrecht, tr. 1565 Ddr MARIA BACK Adriaans (ca 1540/1619 Ddr)
AGNES van SOMEREN Jeronimusdr wed v Dyonys van Dilsen
MARIKE CORNELIS MOLEN wed.v PIETER COOL JERONYMUS te Rotterdam (Archief 181)


(21 juni 1597 Extract /verzoek aan de Heerschappen van Zwijndrecht voor verlenging van de Pacht van het land en de doorvaart en gebruik van de Oostkeetse Haven door de eigenaren.
Adriaan Jobs (1550/1612 Ddr) Schepen te Dordrecht, Cornelis Molen(steegh) Ariens (1535/1610 Ddr), Adriaan Cornelisz 't Jongh (ca 1540/1602 Ddr) Thesaurier te Dordrecht

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, januari 2016 / november 2018.