Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

450 JAAR HANDEL IN ZOUT TE DORDRECHT 1570-1920


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

16. FAMILIE TRIP

In 1650 heeft JOHAN van NEURENBERGH (1613/1685 Ddr) Guillaumez een Zoutkeet getr 1634 Ddr met ELISABETH TRIP Jacobs (1615/1669) in Zwijndrecht.
In 1657 is JACOB TRIP (1575/1661) wegens hoge ouderdom en onbequamheid en 81 jaar oud genoodzaakt de exploitatie van zijn KEET (waarde f 24.000,-) met tuin en woonhuis en arbeiderswoningen over aan zijn zoons kooplieden te Amsterdam LOUIS TRIP (1605 Ddr/1684 A'dam) Koopman te Amsterdam. tr 1631 Ddr met Emerentia Hoefslager Hendriks (1614/1673)
HENDRIK TRIP ( 1607 Ddr /1666 A.dam) Koopman te Amsterdam. tr 1633 A'dam Cecila Godin Samuelsdr / tr 2e 1646 Johanna de Geer.
Zij dienen ieder jaar f 960,- rente aan hun ouders uit te keren. (Trip)

De oudste zoon JACOB TRIP Jcbz (1604/1686 Ddr) koopman te Dordrecht, tr 1634 A'dam Johanna Godin Samuelsdr, werd wegens slecht Koopmansschap voor f 200.000,- uitgekocht door zijn twee broers.(Trip)
In 1663 heeft LOUIS TRIP Jacobz zijn eigen zeeschepen ,die van uit Amsterdam naar Frankrijk varen om in Nantes en La Rochelle het Ruwe Zout te laden en terug te keren via Goeree naar zijn Zoutkeet te Zwijndrecht en daar het Ruwe Zout te lossen. (Trip)

In 1666 draagt LOUIS TRIP de leiding over zijn Zoutkeet over aan zijn zwager JOHAN v NEURENBERGH Guillaumz (1613/1687) /getr 1634 met Elisabeth Trip Jacobsdr
In 1668 vernieuwd LOUIS TRIP zijn Zoutkeet deze heeft dan een waarde vanaf 41.000,- (Trip)

In 1680 verkoopt LOUIS TRIP Jcbz zijn Zoutkeet te Zwijndrecht met 10 Ziedpannen voor f 28.000,-.
7 Ziedpannen worden verkocht aan:
JOHAN v NEURENBERGH Johanz (1640/1684 Ddr) tr 1674 Ddr met ADRIANA de SONT Pieters samen met JONAS de JONGH Anthonyz (ca 1650 Den Briel) tr 1677 Ddr met JOHANNA de SONT Pieters
3 ziedpannen worden verkocht aan:
CORNELIS TERWEN Jacquesz (1620/1693 Ddr) tr 1644 Ddr SEGERINA VERBEECK Lodewijksdr. (Trip)

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, januari 2016 / november 2018.