Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

450 JAAR HANDEL IN ZOUT TE DORDRECHT 1570-1920


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

12. IN 1590 DE WESTKEET GEBOUWD EN WESTKEETSHAVEN AANGELEGD TE ZWIJNDRECHT /WEST

Gebouwd in 1590 met toestemming van DAMAS BARTHOUTS Ambachtheer v SANDELINGEN (Archief 181 /SAD)

(8 juli 1591 Deel Akte van Damas Barthouts Ambachtsheer van Sandelingen van Comparant Herman v/d Wolde (Woude) overdracht deel eigendom Zoutkeet in Zwijndrecht Oost te profijte van Ghylis Rees (archief 181/ SAD))

Door GILLIS REES Cornelisz (1545 Yperen /1612 Ddr) tr ca 1570 met
ELISABETH v/d GOUDEMOLEN Jkvr van der Heyden samen met
HERMAN v/d WOUDE (Wolde)(ca 1540 Vlaanderen /na 1611) en wordt de Westkeetshaven aangelegd voor de aan en afvoer van Zout.
Kort erna bouwden zij een tweede Zoutkeet in Zwijndrecht /West
Op 26-5-1611 verkopen GILLIS REES Cornz en HERMAN v/d WOUDE wegens financiele moeilijkheden een Zoutkeet te Zwijndrecht/West aan WILLEM JOOSTEN v/d LOO (ca 1565/1624 Ddr) tr 1588 Ddr met Maria Molen Cornelisdr samen met HENDRIK v DILSEN Dyonysz (Trip)
In 1613 verkoopt MATTHEUS REES Gillisz (1570/1644 Ddr) tr 1595 Ddr met CORNELIS v WESEL Rochusdr zijn 2 afgebrande Zoutketen in Zwijndrecht /West aan JACOB v MEEUWEN Johanz(1575/1625 Ddr) Koopman te Dordrecht tr 1601 Ddr met MACHTELD van SCHARLAECKEN Cornelisdr. (Trip)

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, januari 2016 / november 2018.