Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

450 JAAR HANDEL IN ZOUT TE DORDRECHT 1570-1920


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

23. KOOPLIEDEN/REDERS TE DORDRECHT IN DE 17E EEUW DIE IN BEZIT WAREN VAN EEN ZOUTZIEDERIJ (ZOUTKEET)

* CHRISTIAAN BACKUS Janz (1643/1721 Ddr)tr 1683 Ddr Margaretha Plucque Gerrits. In 1680 /Zoutkeet te Hendrik Ido Ambacht.
* GERARD BORDELS Johanz (ca 1620 Ddr) In 1670 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* ADRIAEN BRAETS Govertz (1638/1677 Ddr)tr 1662 Ddr Maria v/d Graaf Jacobs. In 1670 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* JACOB BRAETS Adriaanz (1664/1707 Ddr) tr. 1688 Ddr Susanna Terwen Hendriks. In 1680 Zoutkeet te Zwijndrecht.
* PIETER de BRUIJN Janz (ca 1640 Bodegraven/1714 Ddr)tr1668 Ddr Elisabeth Sonnemans Goverts. In 1680 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* PIETER BUYS Christoffelz (ca 1650 Ddr) tr 1676 Ddr Gerarda v Kruijskerken. In 1690 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* CHRISTIAAN CLOENS Pieterz (1651/1725 Ddr) ongehuwd. In 1685 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* PIETER CLOENS Pieterz (1652 /1717 Ddr) tr 1674 Ddr Catharina Backus Jansdr. In 1687 / Zoutkeet te Wieldrecht/De Meyl.
* JAN CLOENS Pieterz (1646/1723 Ddr) tr. Ddr 1676 Jacoba de Mareez. In 1687 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* HENDRIK FRANCKEN Servaesz(Genefaesz)(ca1620/1670 Ddr) tr 1645 Ddr Geertrui v/d Hulk Gillisdr. In 1665 / Zoutkeet ,,De Franckenkeet,, te Hendrik Ido Ambacht.
* MATTHIJS de HACKER Michielz(ca 1635/1690 Ddr)tr 1663 Ddr Barbara Paradijs. In 1663 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* SAMUELS v/d HEYDEN Isaacz (ca 1629Ddr)tr 1654 Ddr Maria van Meurs Dirks. In 1680 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* JONAS de JONGH Anthonyz (ca 1650 Den Briel)tr 1677 Ddr Johanna de Sont Pieters. In 1687 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* CORNELIS v MEEUWEN Jacobz (1615 Ddr) ongehuwd. In 1645 / Zoutkeet te Zwijndrecht
* JACOB v MEEUWEN Johanz (1643/1702 Ddr)1e Henriette Holstein/2e Ddr Maria Stoop Nicolaasdr. In 1680 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* PHILIP van MEEUWEN Johanz (1647/1684 Ddr)tr 1680 Ddr Margareta Repelaer Hugodr. In 1680 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* JOHAN van NEURENBERGH Willem (Guillaumez) (1613/1687 Ddr), tr 1634 Ddr Elisabeth Trip Jacobs. In 1650 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* JOHAN v NEURENBERGH Johanz (1640/1684)tr 1674 Adriana v Sont Pieters. In 1684 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* JACOB v NEURENBERGH Johanz (1642) tr 1668 Ddr Margriet v/d Honaert Pieters. In 1670 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* DIRCK de NOOY Gerardz (Gerritz)(ca 1640/1719 Ddr), tr 1e 1673 Ddr Anna Crom Pieters tr 2e 1683 Ddr Johanna van Neurenbergh Johansdr. In 1670 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* ROCHUS REES Mattheusz (1625/1680 Ddr) tr 1652 Ddr Elisabeth Ooms Adriaans. In 1650 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* MATHEUS REES Rochusz (1653/1715 Ddr ) tr 1674 Ddr Pieternella Backus Jans. In 1680 / 2 Zoutketen te Zwijndrecht en Wieldrecht/De Meyl.
* HENDRIK TERWEN Cornelisz (1630 Ddr) tr 1658 Ddr Margriet v/d Wijngaart Adriaans. In 1670 / Zoutkeet te Zwijndrecht.
* LODEWIJK TERWEN Cornelisz (1643/1711Ddr)tr Ddr 1676 Levina Terwen. In 1680 /Zoutkeet te Zwijndrecht.
* ELIAS TRIP Jacobz (1570 Zaltbommel/1636 Amsterdam) tr 1592 Ddr Maria de Geer Louisdr. In 1600 /1612 / 2 Zoutketen te Zwijndrecht.
* LOUIS TRIP Jacobz (1605 Ddr /1684 Amsterdam) tr 1631 Ddr Emerentia Hoefslager Hendriks. In 1657 / 2 Zoutketen te Zwijndrecht.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, januari 2016 / november 2018.