Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

450 JAAR HANDEL IN ZOUT TE DORDRECHT 1570-1920


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

17. 1670 DRIE ZOUTKETEN GEBOUWD IN WIELDRECHTSE POLDER/DE MEYL

In 1670 worden er in Wieldrechtse polder/De Meyl 3 Zoutketen gebouwd en buiten de 's Gravendeelsedijk wordt een Zoutkeetshaven aangelegd voor de aan en afvoer van zout.
1. De NOORDWAARDSE ZOUTKEET / met 8 ziedpannen van ROCHUS REES MATTHEUSZ (1625/1680 Ddr)/tr 1652 Ddr met Elisabeth Ooms Adriaans.
2. DE MIDDELSTE ZOUTKEET / met 3 ziedpannen van JAN CLOENS JANZ (1625 Eysden /1690 Ddr) /tr 1655 Ddr met Barbara Paradijs Martinusdr.
3. DE ZUIDWAARDSE ZOUTKEET / met 7 ziedpannen van PIETER CLOENS JANZ (1615 Eysden/1695 Ddr)/ tr 1646 Ddr met Lijsbeth Christiaans van Oosten.

(Afbeelding: Kaart van de Oude Maas ter hoogte van de splitsing mat het Mallegat (De Nieuwe Vaart))

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, januari 2016 / november 2018.