Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

450 JAAR HANDEL IN ZOUT TE DORDRECHT 1570-1920


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

2. DE BOUW VAN ZOUTKETEN EN HET ZOUTZIEDEN TE ZWIJNDRECHT/ HENDRIK IDO AMBACHT/OOSTENDAM /WIELDRECHT/DE MEYL DOOR KOOPLIEDEN UIT DORDRECHT IN DE 17E EN 18E EEUW

Een ZOUTKEET /Zoutziederij bouwen in Zwijndrecht /Hendrik Ido Ambacht/Oostendam en Wieldrecht / De Meyl was makkelijk op te zetten voor de rijke kooplieden uit Dordrecht.
Al de grond op deze lokaties was in bezit van rijke Dordtenaren en gunstig gelegen langs een drukke scheepvaartroute, dat nodig was voor de aan en afvoer van het Zout.
De toestemming van de Ambachtsheren en het bestuur van het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard voor het pachten van de grond voor de bouw van een Zoutkeet was gauw gegeven en ook de aanleg van een Haven voor de aan en afvoer van Zout was geen probleem.
De Koopman /Investeerder kon beginnen met de bouw van een ZOUTKEET en het aantrekken van een KEETBAAS/MR. ZOUTZIEDER (vaak ook mede eigenaar) die de complexe materie van het Zoutzieden beheerste, het duurde jaren voor men de goede kennis van Zoutzieden had.
De eerste Keetbazen kwamen waarschijnlijk uit West Vlaanderen / West Brabant en Zeeland waar het Zoutzieden al veel langer bestond en waar voorschriften waren voor de Zoutziederij o.a.


(Zoutketen in ca 1550 o.a. in Vlaanderen /Noord Brabant en Zeeland.)

In 1340 THOLEN
In 1411 ZEVENBERGEN
In 1431 STEENBERGEN
In 1554 ZIERIKZEE
In 1560 ARNEMUIDEN
In 1563 BERGEN OP ZOOM
In 1585 bestond er in Middelburg een ,,GILDE VAN PANNELIEDEN,,
(Smeden die de ziedpannen konden repareren en nieuwe pannen maken) met als bestuurslid CORNELIS LENAERTS HOUTMAN

DE BOUW VAN EEN ZOUTKEET / ZOUTZIEDERIJ (Archief 181/SAD)
1. DE ZOUTKEET
Was een langwerpig gebouw met grote toegangsdeuren met een hoog dak van dakpannen
Met tegen de dakrand aan enkele ramen. In het midden een grote schoorsteen in het dak voor de afvoer van waterdamp.
2. HET HUIS VOOR DE KEETBAAS/MR. ZOUTZIEDER
(in dienst v/d eigenaar/ soms ook mede eigenaar en boekhouder v/d Zoutkeet )
De Keetbaas woonde met zijn gezin op het terrein van de Zoutkeet.
3. EEN KEETHUIS voor de Keetvrouwen.
4. EEN KEETHUIS voor het andere Keetvolk.
5. IJZEREN ZIED(KOOK)PANNEN
Van ca 180 cm doorsnee (of meer) staande in een houder van baksteen met daarin stookgaten voor het turfvuur, staand op een ronde stookvloer van bakstenen.
6. PEKELKUIPEN (voor het mengen van Ruw Zout en Zout zeewater)
7. WATERBAKKEN
8. WOESTBAKKEN (zoutderrie)
9. HOUTEN KUIPEN
10. GROFZOUT DENNEN(droogruimte)
11. WITZOUT DENNEN (droogruimte)
12. GROOT TURFHOK
13. KLEIN TURFHOK
14. OPSLAGRUIMTE VOOR TURFTONNEN
15. OPSLAGRUIMTE VOOR o.a. ZOUTMATEN / ZAKKEN /KISTEN EN VATEN VOOR HET TRANSPORT VAN ZOUT


(Zoutketen buiten de muren van Zierikzee.)

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, januari 2016 / november 2018.