Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

450 JAAR HANDEL IN ZOUT TE DORDRECHT 1570-1920


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

10. HET BEGIN VAN DE ZOUTHANDEL IN DORDRECHT IN DE 16E EN 17E EEUW WAS EEN VLAAMS/WAALSE AANGELEGENHEID.

Veel van de eerste bezitters of mede eigenaren van ZOUTKETEN/ZOUTZIEDERIJEN eind 16e en begin 17e eeuw waren Kooplieden te Dordrecht afkomstig uit VLAANDEREN /LAND v LUIK /LIMBURG /WALLONIE, zij kwamen hier als Maasschippers/ Kooplieden en handelden o.a. in IJzer/Koper/ Blauwsteen en Laken.
De Zoutziederij/Zouthandel zou uitgroeien tot een winstgevende handel en vele Dordtse kooplieden belegde in de loop van de 17e en 18e eeuw hun kapitaal in de bouw en uitbreiding van de Zoutketen in
ZWIJNDRECHT/WEST
ZWIJNDRECHT/OOST
HENDRIK IDO AMBACHT/OOSTENDAM
WIELDRECHT/DE MEYL


(Zoutketen en Zoutkeetshavens in Zwijndrecht Oost gebouwd en aangelegd in 1570 door Thomas Gramay Thomasz ( ca 1520 Antwerpen/1588 Ddr en Zwijndrecht West gebouwd
en aangelegd in 1590 door Gillis Rees Cornelisz ( 1545 Yperen/1612 Ddr) en Herman v/d Wolde (Woude) (ca 1540 Vlaanderen /na 1612 Ddr))


In 1570 krijgt THOMAS GRAMAY Thomasz (1520 Antwerpen/1588 Ddr) toestemming om de
1e ZOUTKEET /ZOUTZIEDERIJ in ZWIJNDRECHT/OOST te bouwen.
In 1548 was hij Tollenaar te Gorinchem en getrouwd met zijn eerst vrouw Jaqueline Stalpaert.
Op 10-12-1548 schrijft hij naar zijn toekomstige schoonvader HUGO COOL Pieters (ca 1515 /overl: 1553 Ddr)Thesaurier van Dordrecht, over de mindere opbrengsten van de Tol te Gorinchem, de schippers brengen hun wijn nu naar Deventer (Requestboek v Dordrecht / nr 932 SAD)
In 1568 trouwt hij met CLARA COOL (1546/1577 Ddr) d.v. HUGO COOL Pieters (Burgemeester /Thesaurier v Dordrecht) en ANNA IDO (zij hertrouwt na 1553) met ADRIAAN v BLEIJENBURG Adriaanz (1510/1573 Ddr) Schout te Dordrecht.
In 1568 is Thomas Gramay Raad en Rekenmeester van de Keizerlijke Majesteit van Gelderland in Arnhem. Hoewel Thomas Gramay geen burger was van Dordrecht kreeg hij waarschijnlijk de toestemming voor de bouw van een Zoutkeet hebben via de stiefvader van zijn vrouw Adriaan v Blijenburg Adriaanz

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, januari 2016 / november 2018.