Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

450 JAAR HANDEL IN ZOUT TE DORDRECHT 1570-1920


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

14. 1631 TOESTEMMING VOOR 4 NIEUWE ZOUTKETEN A/D ZUIDZIJDE VAN ZWIJNDRECHT WEST

In 1631 geeft Heer CORNELIS van BEVEREN Ambachtheer van Barendrecht en Dijkgraaf v/d Zwijndrechtse Waard toestemming tot de bouw van 4 nieuwe Zoutketen in Zwijndrecht Zuid Toestemming voor het pachten van de grond werd gegeven door:
JOOST GRIJP v VALCKENSTIJN Ambachtsheer van Sandelingen.
CLEMENTIA v BEAUMONT Ambachtsvrouwe van DE LINT.
Jonkheer GIJSBERT van HARDENBROEK Ambachtsheer van Heerjansdam aan,
De volgende Zouthandelaren uit Dordrecht:
1. JACOB SONNEMANS Jcz (1565/1639)Koopman te Dordrecht.
2. JACOB TRIP Jcz (1575/1661 Ddr) /getr 1603 met Margareta de Geer Louisdr
3. ADAM van CUYKHOVEN Janz ( ca 1605 Ddr) IJzerkoopman te Dordrecht.
4. JOHAN v MEEUWEN Jacobz ( 1610/1666 Ddr) Koopman te Dordrecht. tr. 1635 Ddr Catharina van Beverwijk Philips (Archief 181/ doos 6/ SAD)


(1631 akte toestemming van Heer Cornelis van Beveren Jacobz Ambachtsheer van Barendrecht en dijkgraaf v/d Zwijndrechtse Waard voor de bouw van vier nieuwe zoutketen
staande en gelegen aan de zuidzijde van Zwijndrecht aan Jacob Sonnemans Jcz /Jacob Trip Jcz / Adam van Kuijckhoven Janz en Johan (Jan) van Meeuwen Jcz Kooplieden binnen Dordrecht (Archief 181/SAD))In 1640 bouwt SERVAES (Genefaes) FRANCKEN Janz (ca 1590 Tiel/1661 Ddr) Houtkoopman /eigenaar scheepswerf a/d Lijnbaan te Dordrecht zijn ,,FRANCKENKEET,, in Hendrik Ido Ambacht, tr. 1617 Ddr ELISABETH SCHUL Gerrits uit Tiel, samen met REYNIER STRICKEN (ca 1610 IJsselstein), tr. 1645 Ddr ARLETTA v SCHARLAECKEN Pieters (Trip)

(12 maart 1632 Extract verlenging van de Pacht en doorvaart van de keethaven (gegraven in 1590) afgegeven op 24 juli 1613 aan de huidige eigenaren die toen al in bezit waren van een Zoutkeet in Zwijndrecht West:
JACOB SONNEMANS Jcz, JACOB TRIP Jcz, ADAM v KUIJCKHOVEN Janz (ca 1605) (erfgenaam van Jan v Kuijckhoven), JAN (Johan) van MEEUWEN Jcz,
door de Ambachtslieden van Zwijndrecht:
JOOST GRIJP van VALCKENSTEIN Ambachtsheer van Sandelingen, CLEMENTIA van BEAUMONT Ambachtsvrouwe van De Lint, JOHANNA v HEERJANSDAM Ambachtsvrouwe van Heerjansdam, Jonckheer GIJSBERT van HARDENBROEK mede Ambachtsheer van Heerjansdam.)

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, januari 2016 / november 2018.