Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

450 JAAR HANDEL IN ZOUT TE DORDRECHT 1570-1920


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

19. 1683 SOCIETEIT VAN ZOUTZIEDERS TE DORDRECHT (Archief 181/ SAD)

1. Met een bestuur van o.a. twee Overluyden en een Boekhouder.
2. Het bestuur houdt contact met Zoutzieders in Amsterdam/Rotterdam/Zeeland.
3. Niemand mag zout raffineren, als hij geen burger is van de stad Dordrecht en
4. Hij als lid is van de Sociëteit v Zoutzieders is aangenomen.
5. Een eigenaar van een Zoutkeet (Keetmeester) moet een Eed afleggen om Zout te mogen zieden
6. Men mag niet buiten elkaar om Zouthandel bedrijven.
7. Er is gezamenlijk overleg over:
8. Het aanstellen van nachtwachten
9. Arbeidslonen van Dragers.
10. Arbeidslonen van de Keetvrouwen / Keetmeisjes / Turftonsters / Keetvolk.
11. Keten inspectie voor begin april het begin van het Ziedseizoen.
12. Zoutmaten moeten worden geijkt in maart.
13. Regelement voor de verkoop van zout en betaling.
14. Regelement voor brandveiligheid van de Zoutketen deze staat onder controle van de Schout en Schepenen van Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht /Oostendam er moeten brandemmers en brandspuiten aanwezig zijn.
15. Gezamenlijke afvoer van vuiligheid uit de Slijmputten iedere Zoutkeet heeft een Slijmput /Asput, deze moet zijn voorzien van een valdeur voor de stank.
16. Het aanstellen van een ZOUTMEESTER (deze werd door de KEETBAZEN voorgedragen) meestal een van de eigenaren van een Zoutkeet. deze dient al het Zout te controleren of het Zout wel 3 a 4 dagen heeft gezoden (dit maakt verschil in het gewicht van het Zout) en hij zorgt voor de ZOUTBRIEF die was nodig voor de export van het Zout en werd ondertekend door de Keetbaas/Boekhouder en de Zoutmeester.

Enkele ZOUTMEESTERS in de 18e eeuw
1749 JAN CLOENS.
1761 WILLEM CLOENS Willems (overl: 1781 Ddr)
1771 CORNELIS STRATENUS Adams (1733/1805 Ddr)
1800 HENDRIK LITH de JEUDE Johz (1756 A'dam)
(archief 181/Doos 2/ SAD)

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, januari 2016 / november 2018.