Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

450 JAAR HANDEL IN ZOUT TE DORDRECHT 1570-1920


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

18. 1670 SOCIETEIT VAN ZOUTZIEDERS TE DORDRECHT

Op 13-12-1670 komen enkele leden van de Societeit v Zoutzieders bijeen voor overleg over het gezamenlijk onderhoud voor de Westkeetshaven te Zwijndrecht betreffende 5 Zoutketen met 28 ziedpannen (Trip )

De volgende eigenaren v/d Zoutketen waren aanwezig:
1. CORNELIS v MEEUWEN Jcz (1615 Ddr) samen met CATHARINA v BEVERWIJK wed. v Johan van Meeuwen Jcz (1610/1666 Ddr)
2. PIETER BRANDWIJK v BLOKLAND JR / tr 1664 Ddr Maria Stricken v Scharlaecken.
3. JACOB v NEURENBERGH Johanz (1642 Ddr) en JACOB SONNEMANS Jcbz.
4. JOHAN v NEURENBERGH Guillaumz (1613/1687 Ddr)/ tr 1634 Elisabeth Trip Jcbdr. voor LOUIS TRIP Jcbz en JOHANNA de GEER wed van HENDRICK TRIP Jcbz.
5. HENDRIK TERWEN Cornelisz (1630 Ddr) / tr 1658 Margriet v/d Wijngaart Adriaans.
Samen eigenaar met
JOHAN CREKELIS(Crekelen)
ADRIAAN v/d BROUCK Mattheusz tr Maria van Wel.

In 1680 koopt CHRISTIAAN BACKUS Janz(1643/1721 Ddr)
Koopman/reder/zouthandelaar te Dordrecht tr 1683 Margaretha Plucque Gerrits.
Een Zoutkeet in Hendrik Ido Ambacht/Oostendam.

In 1680 bezit PIETER de BRUIJN Janz (1640 Bodegrave/1714 Ddr)
Koopman/reder/zouthandelaar /notaris te Dordrecht tr 1668 Ddr met Elisabeth Sonnemans Goverts
Een Zoutkeet te Zwijndrecht/ West met 6 ziedpannen.
In 1711 is deze Zoutkeet in bezit van JAN de BRUIJN Pieterz (1678/1748 Ddr) tr Ddr met Maria Vingerhoed Gerards.

In 1684 koopt DIRK AELDERTS de VEER (1630/1709)
Koopman/Zouthandelaar (woont Wolwevershaven 44 te Dordrecht)
tr 1e 1654 Ddr met Elisabeth Francken Servaesdr, tr. 2e 1656 Christina Boener
Een Zoutkeet te Hendrik Ido Ambacht/Oostendam en een zoutwaterschip ,,DE HOOP,,
Samen met
PIETER de BRUIJN Jansz (1640 Bodegraven/1714 Ddr) koopman/reder/notaris te Ddr.
Na overlijden van Dirk Aeldertz de Veer kwam de Zoutkeet in bezit van zijn twee kinderen:
JOHANNES(JAN)de VEER Dirkz (1664/1747 Ddr) ongehuwd en ALETTA de VEER Dirksdr (1672/1762 Ddr) ongehuwd.

(Verkoop en prijzen van de kosten van een grote Zoutkeet met 11 ziedpannen (Zoutpannen). Memorie 20 maart 1697 Generale Coop van 11 Soutpannen, 7 Ziedpannen werden gekocht voor f 24.900,- door
ABRAHAM STOOP Jacobz (1624/1715 Ddr), tr. (1658 Ddr met Jacoba van Meeuwen Johansdr, 4 ziedpannen werden gekocht voor f 13.600,- door PIETER de BRUIJN Janz (1640 Bodegraven/1714 Ddr)
)

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, januari 2016 / november 2018.