Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

300 JAAR HANDEL IN SUIKER TE DORDRECHT 1695-1905


Door H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

inhoudsopgave

INHOUD


DEEL 1 - DORDRECHT 300 JAAR SUIKERSTAD

* DE HANDEL IN SUIKER EN DE WEST INDISCHE COMPAGNIE
* DE HOLLANDERS EN DE HANDEL IN SLAVEN
* DE GOUDEN DRIEHOEK
* DE WEST INDISCHE COMPAGNIE TE DORDRECHT (1621-1791)
* DORDTSE BEWINDHEBBERS VAN DE W.I.C. ,,IN DE CAMER VAN DE MASE,, 1641-1791

DEEL 2 - DE HEREN VAN HALEWIJN BEWINDHEBBERS W.I.C. UIT DORDRECHT

* FRANCOIS VAN HALEWIJN ALEWIJNZ
* ALEWIJN VAN HALEWIJN FRANCOISZ BEWINDHEBBER W.I.C. IN 1638
* CORNELIS TERESTEIN V HALEWIJN ALEWIJNZ
* FRANCOIS TERESTEIN V HALEWIJN CORNELISZ
* MR. SIMON VAN HALEWIJN ALEWIJNZ
* MR. SIMON VAN HALEWIJN DE DORDTSE HUGO DE GROOT ONTSNAPT IN 1696 UIT SLOT LOEVESTEIN
* MR. SIMON VAN HALEWIJN EEN BANNELING IN SURINAME
* JOHANNA AGATHA TERESTEYN VAN HALEWIJN ERFGENAME VAN PLANTAGES IN SURINAME
* FAMILIE VAN HALEWIJN VAN WERVE

DEEL 3 - HET WEST-INDISCH HUIS / SUIKERRAFFINADERIJ ,,DE OSSEKOP" TE DORDRECHT

* BEWONERS /EIGENAAR VAN ,HET WEST INDISCH HUIS" IN DE WIJNSTRAAT TE DORDRECHT VANAF ANNO 1735
* HUIDIGE EIGENAAR VAN HET WEST INDISCH HUIS 2009 VICTOR DE CONINCK

DEEL 4 - SUIKERPLANTAGES EN SUIKERRAFFINADERIJEN IN WEST INDIE EN ZUID AMERIKA (anno 1793 door JAN HENDRIK REISIG)

* SUIKERRIET
* AANKWEKING VAN HET SUIKERRIET
* DE SUIKERMOLENS OM SUIKERRIET TE PERSEN IN WEST-INDIE EN ZUID-AMERIKA
* DE SUIKERRAFFINADERIJEN IN WEST-INDIE EN ZUID-AMERIKA
* TOEBEREIDING VAN HET LOOGWATER OM SUIKER TE ZUIVEREN IN WEST-INDIE
* BESCHRIJVING VAN HET RAFFINEREN VAN RIETSUIKER IN WEST-INDIE
* DE SUIKERPLANTAGES IN WEST-INDIE EN ZUID-AMERIKA

DEEL 4A - DE WEST INDISCHE COMPANIE en de SEFARDISCH/ PORTUGEES/JOODSE KOLONISTEN en KOOPLIEDEN UIT RECIFE- PERNAMBUCO-NEDERLANDS BRAZILIE in de 17E EEUW EN DE VERSPREIDING V/D SUIKERRIETTEELT IN WEST-INDIE EN DE NOORDKUST VAN ZUID-AMERIKA en DE HANDEL IN SUIKER NAAR EUROPA

DEEL 4B - LIJST MET LEDEN VAN DE 2 SEFARDISCH-JOODSE GEMEENTEN IN RECIFE PERNAMBUCO / NEDERLANDS BRAZILIE, SAMENGEVOEGD OP 16-11-1648.

DEEL 4C - "DE BRAZILIAANSE PRETENSIEEN", LIJST UIT 1663 VAN 82 SEFARDISCH, PORTUGEES, JOODSE KOLONISTEN MET AANVRAGEN VAN SCHADEVERGOEDING AAN DE STATEN GENERAAL VAN HOLLAND VOOR VERLOREN BEZIT IN NEDERLANDS BRAZILIE IN 1654

DEEL 4D - JOODSE KOLONISTEN EN JOODSE EIGENAREN MET BEZIT IN NEDERLANDS-BRAZILIË
(gedeponeerd bij: Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie en het documentatiecentrum van Joods Historisch museum)

* 1634-1654 BEROEPEN DIE DE JOODSE KOLONISTEN UITOEFENDEN IN NEDERLANDS-BRAZILIË.
* ALFABETISCHE LIJST VAN DE JOODSE KOLONISTEN EN JOODSE EIGENAREN MET BEZIT IN NEDERLANDS-BRAZILIË 1634-1654.

DEEL 5 - PLANTAGE EIGENAREN UIT DORDRECHT

* ENKELE PLANTAGE EIGENAREN IN NED-BRAZILIE UIT DORDRECHT ANNO 1654.
* PIETER SCHIFF PIETERZ
* ENKELE PLANTAGE EIGENAREN IN SURINAME UIT DORDRECHT ANNO 1700/1863
* JAN PICHOT DANIELZ BEHEERDER, EIGENAAR VAN PLANTAGES IN SURINAME ANNO 1734.
* FAMILIE VAN DER WERFF UIT DORDRECHT EIGENAREN VAN 3 PLANTAGES TE SURINAME
* PIETER VAN DER WERFF PIETERZ I
* PIETER VAN DER WERFF PIETERZ II
* PIETER VAN DER WERFF PIETERZ III
* PLANTAGE “DORDRECHT” TE SURINAME
* PLANTAGE “NIEUW ACCARIBO” (IN 1760 “DES TOMBESBURG”) TE SURINAME
* PLANTAGE “KILLENSTEIN” TE SURINAME
* DE FAMILIE TERESTEYN VAN HALEWIJN UIT DORDRECHT EIGENAAR VAN 5 PLANTAGES TE SURINAME
* FAMILIE KINCHUYSEN
* MR. SIMON VAN HALEWIJN BANNELING IN SURINAME
* FAMILIE VAN ESSEN TOT HELBERGEN
* FAMILIE DE VOS VAN STEENWIJK TE VOLLENHOVEN
* PLANTAGE “BEAUMONT” ( “WELGEVONDEN”1793, “MOEDERZORG” 1825) TE SURINAME
* In bezit van SIMON VAN DEN BROEK (ALIAS Mr. SIMON VAN HALEWIJN ALEWIJNZ. Heer van ABBEBROEK)
* PLANTAGES ’t EYLANT” EN “PUTTENZORG” (BITTENZORG) TE SURINAME
* PLANTAGE “PEPERPOT” TE SURINAME
* PLANTAGE ,,MOPENTIBO,, TE SURINAME
* FAMILIE VAN DER SCHOOR UIT DORDRECHT EIGENAAR VAN EEN PLANTAGE TE SURINAME
* PLANTAGE “MARIENBOSCH” TE SURINAME.

DEEL 6 - DE INRICHTING VAN EEN SUIKERRAFFINADERIJ IN NEDERLAND (anno 1793 door JAN HENDRIK REISIG)

* DE SUIKERRAFFINADERIJEN IN NEDERLAND.
* INDELING VAN EEN SUIKERRAFFINADERIJ
* PLAAT VOORSTELLEND HET STOOKHUIS IN DE SUIKERRAFFINADERIJ
* PLAAT IV DE SCHUIMBAK EN DE AARDBAK IN EEN SUIKERRAFFINADERIJ
* PLAAT VI VOORBEREIDING VAN HET VULLEN VAN DE SUIKERBROODVORMEN
* PLAAT V HET SUIKERKOKEN
* PLAAT IX HET VULHUIS EN HET VULLEN VAN DE SUIKERBROODVORMEN
* PLAAT VIII DE BROODSTOOF VOOR HET DROGEN VAN DE SUIKERBRODEN
* PLAAT IX DE PAKKAMER VAN DE SUIKERBRODEN
* PLAAT X HET VERWERKEN VAN BASTERD

DEEL 7 - ENKELE SUIKERRAFFINADERIJEN TE DORDRECHT VANAF 1686

* De 1e SUIKERRAFFINADERIJ IN HOLLAND werd gesticht in 1577 te Leiden door PIETER en JASPER DE MORIMONT.
* 1. SUIKERRAFFINADERIJ “DE OSSEKOP” WIJNSTRAAT, 1735 KUIPERSHAVEN ANNO 1686 TE DORDRECHT.
* 2. SUIKERRAFFINADERIJ “NIEUWE HAVEN-HOOGE NIEUWSTRAAT” TE DORDRECHT ANNO 1706 (bij de Lange IJzerenbrug)
* 3. SUIKERRAFFINADERIJ “DE SUIKERMOLEN” KUIPERSHAVEN TE DORDRECHT ANNO 1706
* 4. SUIKERRAFFINADERIJ “WIJNSTRAAT T/O GRAVESTRAAT” TE DORDRECHT ANNO 1708 (nu Wijnstraat 134)
* 5. SUIKERRAFFINADERIJ “DE RAAPKOEK” DE BOOM-VOORSTRAAT TE DORDRECHT ANNO 1712
* 6. SUIKERRAFFINADERIJ “STOCKHOLM” WOLWEVERSHAVEN TE DORDRECHT ANNO 1730
* 7. SUIKERRAFFINADERIJ ,,HET SUIKERBROOD,, BAGIJNHOFF-ACHTEROM TE DORDRECHT ANNO 1730
* 8. SUIKERRAFFINADERIJ IN DE WIJNSTRAAT BIJ DE NIEUWBRUG TE DORDRECHT ANNO 1730 (Wijnstraat 130/140)
* 9. SUIKERRAFFINADERIJ “ZEELUST” HOOGE NIEUWSTRAAT-BINNEN WALEVEST TE DORDRECHT ANNO 1733
* 10. SUIKERRAFFINADERIJ “HET SUIKERVAT” KALKHAVEN TE DORDRECHT ANNO 1733
* 11. SUIKERRAFFINADERIJ “AMSTERDAM” BUITEN KALKHAVEN TE DORDRECHT ANNO 1743
* 12. SUIKERRAFFINADERIJ “DE SPIJKERMAND” KUIPERSHAVEN TE DORDRECHT ANNO 1749
* 13. SUIKERRAFFINADERIJ “DEN TOELAST” WIJNSTRAAT TE DORDRECHT ANNO 1763 (Wijnstraat 61/63 pakhuis “BORDEAUX”)

DEEL 8 - LUTHERSE SUIKERRAFFINADEURS TE DORDRECHT vanaf 1683

* LUTHERSE SUIKERRAFFINADEURS TE DORDRECHT vanaf 1683.
* LUTHERSE KERK EN DE SUIKERHANDEL TE DORDRECHT VANAF 1689.
* ENKELE LUTHERSE VOORGANGERS EN SCHOOLMEESTERS TE DORDRECHT.

DEEL 9 - SUYCKERBACKERS, SUYCKERBACKERSKNECHTEN EN SUYCKERHUYSEN TE DORDRECHT VANAF 1605

* VERKOOP VAN SUYCKERBRODEN ANNO 1619
* SOORTEN SUYCKER
* LEERLING SUYCKERBACKER ANNO 1603
* MR. SUYCKERBACKER ANNO 1647
* ENKELE SUYKERBAKKERS TE DORDRECHT TUSSEN 1600 EN 1630

DEEL 10A - LIJST VAN ALLE 82 SUIKERRAFFINADEURS IN DORDRECHT, ROTTERDAM EN AMSTERDAM ANNO 1800

* TE DORDRECHT
* TE ROTTERDAM
* TE AMSTERDAM

DEEL 10B - DORDRECHT RAFFINEERT DE EERSTE BIETSUIKER IN 1810

* DORDRECHT BEGINT MET DE HANDEL IN BIETSUIKER IN 1810.
* BEGIN VAN DE BIETSUIKER
* DE SUIKERRAFFINADERIJ “DEN TOELAST” TE DORDRECHT; RAFFINEERDE DE 1E BIETSUIKER IN 1810.
* PROBLEMEN VOOR DE SUIKERRAFFINADEURS IN DORDRECHT EN ROTTERDAM MET DE BELASTING OP SUIKER IN 1816
* DE DORDTSE SUIKERFABRIEK “DE DORDRECHTSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR BEETWORTELSUIKER“ IN 1861

DEEL 11 - DE SUIKERRAFFINADERIJEN EN SUIKERRAFFINADEURS TE DORDRECHT

* (bij Groothooft) SUIKERRAFFINADERIJ ,,De Toelast,, Wijnstraat nrs 61/63
* (bij Groothooft) SUIKERRAFFINADERIJ ,,De Ossekop,, Wijnstraat 87/Kuipershaven pakhuizen W.I.C.
* (bij Nieuwbrug) SUIKERRAFFINADERIJ Wijnstraat nr 134/Nieuwbrug
* (bij Nieuwbrug) SUIKERRAFFINADERIJ ,,Wijnstraat 138/140,, Wijnstraat 138/140
* (bij Wijnbrug) SUIKERRAFFINADERIJ Wijnstraat Scheffer Wijnstraat
* (Wolwevershaven) SUIKERRAFFINADERIJ ,,Stockholm,, Wolwevershaven 21
* (Kuipershaven) SUIKERRAFFINADERIJ ,,De Spijkermand,, Kuipershaven 105
* (Kuipershaven) SUIKERRAFFINADERIJ ,,de Suikermolen,, anno 1706
* (Bagijnhof) SUIKERRAFFINADERIJ ,,Het Suikerbrood,, Bagijnhof/Achterom
* (Kalkhaven) SUIKERRAFFINADERIJ Amsterdam
* (uitkomende Bomhaven) SUIKERRAFFINADERIJ ,,De Brantspuit,, Kalkhaven
* (Marienbornstraat) SUIKERRAFFINADERIJ
* (Wijngaardstraat) SUIKERRAFFINADEUR Lockemeijer
* (Voorstraat) SUIKERRAFFINADERIJ ,,De Raapkoek,, Voorstraat/Melkpoortje
* (Nieuwe Haven/Hoge Nieuwstraat/Binnen Walevest) SUIKERRAFFINADERIJ van Vugt en Broekhuijsen / Rens en Van de Wall
* (Nieuwe Haven/Hoge Nieuwstraat/Binnen Walevest) SUIKERRAFFINADERIJ anno 1699
* (Nieuwe Haven/Hoge Nieuwstraat/Binnen Walevest) SUIKERRAFFINADERIJ De Zeelust/De Prins (Backer)
* ((Dubbeldam) Rijksstraatweg/'s-Gravendeelsedijk/Lage Bakstraat) Dordrechtsche Maatschappij van Beetwortelsuiker (A. Meeus)


NB.
- SUIKER: STATISTIEK VAN DEN IN,- UIT- EN DOORVOER 1912

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, 2009-2010.