Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

300 JAAR HANDEL IN SUIKER TE DORDRECHT 1695-1905


Door H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

(deel 10A) Lijst van alle 82 suikerraffinadeurs in Dordrecht, Rotterdam en Amsterdam anno 1800

LIJST VAN ALLE 82 SUIKERRAFFINADEURS IN DORDRECHT, ROTTERDAM EN AMSTERDAM ANNO 1800

(Uit het archief van de Familie BACKER suikerraffinadeurs te Dordrecht in het Stadsarchief Vlaardingen)(afb. 1/2 Lijst van alle Raffinadeurs in Amsterdam, Rotterdam, & Dordrecht Ao 1800: in 1870 overleden Leendert Dupper Wzoon eigenaar der firma Backer Rombouts raffinaderij op de Kalkhaven zijnde de laatste raffinaderij te Dordt. --- Dordt W.J. de Bruijn de Neve & Comp, Backer & van der Elst, Joh. van der Elst, Wm. Hordijk & Comp, Petrus D. Backer, Gebrs. van Meeteren, Rens & van de Wall, Stoop & van Rijndorp, Ant Kisselius, van Meeteren & Comp, Duffer van Maenen & Morjé, H.J. Backer & Comp)

In 1800 werd een lijst samen gesteld van alle suikerraffinadeurs/suikerraffinaderijen in de steden DORDRECHT, ROTTERDAM en AMSTERDAM.
Er staan 82 suikerraffinadeurs/suikerraffinaderijen op genoemd.

In DORDRECHT worden 12
Suikerraffinadeurs/Suikerraffinaderijen genoemd In ROTTERDAM worden 12
Suikerraffinadeurs/Suikerraffinaderijen genoemd In AMSTERDAM worden 58
Suikerraffinadeurs/Suikerraffinaderijen genoemd

TE DORDRECHT
1. FIRMA BACKER & VAN DER ELST
2. H.J. BACKER & COMP
3. PETRUS D. BACKER
4. W.J. DE BRUIJN DE NEVE & COMP
5. FIRMA DUFFER ,VAN MAENEN & MORJE
6. JOHAN VAN DER ELST
7. WILLEM HORDIJK & COMP
8. ANTONIE KISSELIUS
9. GEBR VAN MEETEREN
10. FIRMA VAN MEETEREN & COMP
11. FIRMA RENS & VAN DER WALL
12. FIRMA STOOP & VAN RIJNSDORP

TE ROTTERDAM
1. B. BARTELS
2. FIRMA VAN BEEFTING & BOON
3. J.J. ELSEVIER
4. FIRMA VAN GENNEP & CERTON
5. J.H. KOENT
6. SIMON KOOL
7. FIRMA VAN DE LANDE & VAN OORDT
8. WEDUWE W. VAN DER MASCH & ZOON
9. FIRMA VAN OORDT & HERKLOTS
10. G.VAN DER POT & CO
11. A. VAN TOMPUTTE & ZOON
12. FIRMA WILKENS & J. LAREGNERE NEVEU

TE AMSTERDAM
1. J.C. ASTRO
2. DAVID BARKMEIJER
3. FIRMA BERG & POFFENBEEK
4. FIRMA BERG & SCHOLTEN
5. FIRMA BETTE EN RINGELING
6. DIRK BRUNNINGHORSEN
7. JOHAN & HENDRIK BURGHARD
8. L. COOPMAN & WEDUWE J.A. DREVER
9. DE WEDUWE HENDRIK CROKEWIT
10. FREDERIK GERHARD EYBEN
11. JAN HENDRIK GASMANS
12. KOLLING GREVE & WEDUWE DIRK GREVE
13. FIRMA GROOTHUYS & STAALMEIJER
14. FIRMA HAAFMEIJER & KRONE
15. J.C. HAGEDOORN & CO
16. C.A. HASSELGREEN & CO
17. C.A. HASSELGREEN & KLAUSING
18. JAN HASSELGREEN & CO
19. WILLEM HEDEKER & CO
20. HENDRIK HERMEN & BAREND KLIJN JR
21. JAN CASPER HESSELING
22. FIRMA HOLTSMAN & RASSERE
23. FIRMA VAN HOORN & UHLENBROEK
24. JOHAN KERKHOFF
25. FIRMA KEMPER & OPTERBEEK
26. FIRMA KONING & COLEBURE
27. J.H. KOOPMAN
28. FIRMA KUKZO & BUSCHMANN
29. FIRMA MENKE & CO
30. CASPER J. MEULMAN
31. ISAAC MEULMAN
32. J.B. MEULMAN
33. JAN HARMEN MEIJER
34. JOHANNES HERMANUS MULLER & CO
35. GERRIT NAVAAD
36. HENDRIK NAVAAD
37. FIRMA OPTERBEEK & CO
38. FIRMA OSSEVOORT & SEIDENSTEIKER
39. JOLLIS VAN PLEURIN
40. C. POGGENKLAAS & COMP
41. HEYL PRUYSCHENHAAR & ZN
42. B. SALOMONS
43. JAN GEORG TEN SANDE & ZN
44. FAMILIE SANDE & COMP
45. DE WEDUWE A.C. SCHALE & ZN
46. FIRMA SCHELLINGER & DEDERT
47. DE WEDUWE SCHOLTEN & ZN
48. CHRISTIAAN HENDRIK SCHRODER
49. JAN HENDRIK SCHULT
50. DE WEDUWE H. SPAKLER & ZOON
51. G.H. SPIEKERMAN
52. DE WEDUWE H. STROOMBERG
53. P.H. TELGHORST
54. FIRMA TIELKEMEIJER & STROEK
55. G.H.C. UHLENBROEK
56. B. WARNSINCK & MARTENS
57. JAN WILLEM WARNSINCK
58. LODEWIJK ZUILEGEM & ZN

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, 2009-2010.