Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

300 JAAR HANDEL IN SUIKER TE DORDRECHT 1695-1905


Door H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

(deel 4D) Joodse kolonisten en Joodse eigenaren met bezit in Nederlands-Brazilie 1634-1654

Ook opgenomen op de website van: Nederlandse Kring van Joodse Genealogie
http://www.nljewgen.org/content/brazilie.html
http://www.nljewgen.org/content/brazilie.html#ALFABETISCHEJOODSE KOLONISTEN EN JOODSE EIGENAREN MET BEZIT IN NEDERLANDS- BRAZILIË 1634-1654

Deze lijst met de door mij verzamelde namen van Joodse kolonisten en Joodse eigenaren van bezit in Nederlands Brazilie is een raamwerk om verder onderzoek te doen naar de geschiedenis van de Joodse kolonisten en Joodse eigenaren met bezit in Nederlands Brazilie, hun achtergronden, hun familiebanden en hun bezittingen in Nederlands Brazilie.
Nader onderzoek van de aangevraagde schadevergoedingen door de Joodse kolonisten en kooplieden
In het Nationaal Archief te Den Haag zal meer inzicht kunnen geven over de bezittingen van de aanvragers in Nederlandse Brazilie.
De meeste gegevens over de Joodse kolonisten in Nederlands Brazilie haalde ik uit het boek
"Nederlanders in Brazilie 1624-1654" geschreven door de Braziliaan J.A. Gonsalves de Melo
Alle aanvullingen of verbeteringen zijn welkom.
De schrijfster/historica H.W.G van Blokland-Visser,
Frans Halsstraat 18, 3351 VE Papendrecht, hwg.blokland-visser@ziggo.nl


(afb. 1 - Kaart van de provincies Pernambuco / Paraiba / Rio Grande in Brazielie. Dit gebied was van 1624-1654 een Nederlandse kolonie met een grote productie en handel van suiker.)

(afb. 2 - Een suikermolen met kookhuis, waar de suiker wordt gekookt. Links vooraan wordt de suikerriet klein gehakt. Rechts vooraan worden de suikerbroden uit de suikervormen gehaald (saccharum/suiker prent van Joan Stradanus, begin 17e eeuw))

(afb. 3 - Een suikermolen in Brazilië. Slaven brengen de afgesneden suikerrietstengels naar de molen om gekneusd te worden.)

De gegevens komen uit:
 • [1e] Lijst van leden v/d Joodse gemeente Synagoge "KAHAL ZUR ISRAEL" (Rots van Israel) te Recife 1648/1653
 • [2e] Lijst v/d Joodse gemeente Synagoge "MAGEN ABRAHAM" (Schild van Abraham) te Mauritsstad 1648/1653
 • [3e] Leden van de Joodse Natie te Pernambuco, Ned. Brazilie, genoemd in het boek "NEDERLANDERS IN BRAZILIE" 1624-1654,, door J.A. Gonsalves de Mello anno 1947, uitgegeven in het Portugees door Jose Olympia te Rio de Janairo, (vertaald in het Nederlands door Drs. Garmant Nico Visser in 2001 uitgegeven.) De Braziliaanse schrijver/historicus J.A. Gonsalves de Mello leerde het 17e eeuwse Nederlands in Nederland, om zelf de stukken over Nederlands Brazilie en W.I.C. te kunnen bestuderen, in het Nationaal Archief in Den Haag en later de gegevens te vertalen in het Portugees. Het boek werd vertaald in het Nederlands door Drs.Garmant Nico Visser, specialist in Latijns Amerikaanse Sociale Geografie. In 1997 werd het manuscript van de Nederlandse vertaling overhandigd aan de Braziliaanse Ambassade in Den Haag. Deze liet het uitgeven in 2001.
 • [4e] Lijst v/d "DE BRAZILIAANSE PRETENSIEEN" in 1663
 • Met de namen van 82 Sefardisch Portugees Joodse Kolonisten uit Nederlands Brazilie, die schadevergoeding konden aanvragen voor hun verloren gegane goederen in Nederlands Brazilie na hun vertrek in 1654.


(afb. 4a/b/c - "De Braziliaanse Pretensieën", door Cornelis J. Wasch uit het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap "De Nederlandsche Leeuw", nr. 8/5e jaargang 1887 blaz. 75 t/m 77. Genoemd worden op deze lijst 82 Portugees-Joodse kolonisten en kooplieden, die een schadevergoeding hebben aangevraagd voor verloren bezit in Nederlands-Brazilië in 1654.)


In januari 1634 werd per proclamatie van de Staten Generaal van Holland bekend gemaakt dat er vrijheid van godsdienst was voor alle inwoners in Nederlands- Brazilië. Vele van de in Nederlands Brazilië wonende Crypto Joden (zij die onder dwang zich Rooms Katholiek hadden laten dopen) ook nieuwe Christenen/Marranos of Conversos genoemd, keerden weer terug naar hun oude Joodse geloof en tradities.

In 1635 lieten zich de volgende Crypto Joodse kooplieden uit Nederlands-Brazilië zich besnijden volgens de wet van Mozes en werden lid van de Joodse gemeente:
- VASCO FERNANDES en zijn zoons
- BALTHASAR DE FONSECA alias SAMUEL BELHIOS en zijn zoons
- MIGUEL RODRIGUES MENDES en zijn zoons
- GASPAR FRANCISCO DA COSTA
- FERNANDES DA VALE
- SIMAO DA VALE

De Joodse kolonisten van Nederlandse Brazilië bestonden uit 3 groepen:

 • 1e CRYPTO JODEN die vanuit Portugal en Spanje als kolonisten naar Brazilië waren vertrokken.
 • 2e SEFARDISCHE JODEN die eerst voor de inquisitie rond 1600 vanuit Portugal en Spanje naar Holland waren gevlucht en na 1630 als Joodse kolonisten en van uit Amsterdam naar Brazilië vertrokken
 • 3e ASJKENASISCHE JODEN die eerst voor de 30 jarige oorlog 1618-1648 vanuit Duitsland en Polen naar Holland waren gevlucht en na 1630 als Joodse kolonisten vanuit Amsterdam naar Brazilië vertrokken

In 1635 kwam de 1e grote groep Joodse kolonisten naar Nederlands-Brazilië o.l.v. MOISES COHEN HENRIGUES alias JAN(JOHN) HARRISON) deze vraagt op 2-9-1634 toestemming aan de W.I.C. om met Joodse kolonisten uit Amsterdam zich te vestigen in Nederlands- Brazilië
De Joodse kolonisten kwamen aan in Recife en vestigden zich op het voor de kust liggende eiland "ITAMARACA" (47 km ten noorden van Recife)

In 1636 is er melding van een synagoge in ITAMARACA met rabbijn JACOB LAGARTO.

In 1636 is er melding van een Synagoge in PARAIBA gelegen in een centrum van suikerplantages.

In 1636 is er melding van een Synagoge in OLINDA gelegen in een centrum van suikerplantages.

In 1636 werden in Recife de diensten van de Joodse gemeenschap gehouden in een Huissynagoge aan huis van 2 rijke Joodse suikerhandelaren in Recife.
 • 1e In het huis van DAVID SENIOR CORONEL alias DUARTE SAVAIRA in de Jodenstraat te Recife.

  (afb. 5 - De Jodenstraat in Recife in 1638 door Zacharias Wagner. Links achter wordt de slavenmarkt gehouden.)
 • 2e In het huis van JACOMO PAULO PINTO alias JACOB JESSURUN PINTO in de Jodenstraat te Recife.

In 1636 wordt de 1e synagoge in Recife gebouwd deze kreeg de naam "KAHAL ZUR ISRAEL" (Rots van Israel) in de Jodenstraat (Rua do Bom Jesus) in Recife. (Op 12 augustus 1636 wordt er melding gemaakt aan de Zeeuwse kamer v/d W.I.C. te Middelburg dat de Joden bezig zijn hun synagoge te bouwen).
* 1e rabbijn (onbekend)
* 2e rabbijn in 1641 ISAAC ABOAB DA FONSECA

Op 17-11-1636 vraagt MANUEL NEHEMIAS alias MANUEL MENDES DE CASTRO Toestemming aan de W.I.C. om met 200 Joodse kolonisten uit Amsterdam naar Nederlands-Brazilië te vertrekken
"Hij is gesint een hele kolonie van de Hebreeuwse Natie uit Amsterdam in Brasil te brengen 200 sielen soo rijck als arme".
In mei 1638 vertrekt hij met 2 schepen met Joodse kolonisten uit Amsterdam naar Nederlands- Brazilië.

In 1644 wordt de 2e Synagoge werd in 1644 gebouwd in Mauritsstad en kreeg de naam "MAGEN ABRAHAM" (Schild v Abraham) in een nieuw gestichtte stad op het eiland Antonio Vas dat tegenover Recife lag en met een brug was verbonden.
* 1e rabbijn SAMUEL ISRAEL
* 2e rabbijn MOISES RAPHAEL DE AGUILAR
Op 16-11-1648 vindt de fusie plaats tussen de 2 Synagogen.
In 1645 vertokken vele Joodse Kolonisten weer uit Nederlands-Brazilië na de opstand tegen de Hollanders door de Portugezen.

Tussen 1648 en 1653 waren er 171 mannelijke Joodse leden boven de 13 jaar. Deze namen staan genoteerd in het minuutboek van de beide Joodse gemeenten (de totale gemeente bestond uit ca 720 personen).
Het minuutboek is bewaard gebleven en werd in 1654 meegenomen naar Amsterdam. De genoteerde namen uit het minuutboek zijn in het Portugees weergegeven. De Joodse burgers gebruikten vaak 2 namen en de namen werden op diverse manieren geschreven DAVID SENIOR CORONEL alias DUARTE SARAIVA, een JOODSE NAAM en een ZAKEN NAAM die werd gebruikt bij het doen van zaken enz.


BEROEPEN DIE DE JOODSE KOLONISTEN UITOEFENDEN IN NEDERLANDS-BRAZILIË

Dokters, Advocaten, Kalligrafen, Musici, edelsmid, pottenbakkes, tolk, vertaler, plantage eigenaar, suikerraffinadeur, scheepsbevrachter, makelaar en koopman in Suiker, Textiel, Kleding, Brasilhout, Tabak, Zilver, Indigo, Cacao.
De grootste invloed hadden de Joodse kooplieden op de suikerrietteelt en de handel in suiker.
In 1635 waren er 166 suikermolens in Nederlands-Brazilië.
60 er van waren buiten werking deze werden opgekocht door Hollandse kolonisten en Joodse kolonisten. Enkele van deze Joodse kolonisten werden suikerheren genoemd en waren in bezit van suikermolens en suikerrietplantages o.a.


(afb. 6 - Een SUIKERHEER met zijn Commandeur en Slaven. 1e links de Meester (suikerheer) eigenaar van een suikermolen en suikerrietplantages. 2e links de Commandeur opzichter van de plantage en de slaven. Links aan de muur hangen de zwepen waarmee straffen aan de slaven werden uitgedeeld.)

- RODRIGUES FERNANDES NAVARRO (Hij kocht 2 suikerplantages a f 45 000,- en de bijbehorende suikermolen voor f 32.000,-)
- DUARTE (EDUARD) SARAIVA alias DAVID SENIOR CORONEL
- DIOGO DIAS BRANDAO
- JACOB DASSINE (D'ASSINE)
- VINCENT RODRIGUES REAL


(afb. 7 - SUIKERPLANTAGE aanplant van suikerrietstekken door de slaven.)

Bij de stad OLINDA lag de grootste concentratie van de suikerrietteelt de stad lag aan de kust 26 km ten noorden van Recife.
De stad werd in 1534 gesticht door de Portugezen en in 1631 ingenomen door van Waerdenburgh, die de stad voor een groot deel in brand schoot. Omdat de stad slecht was te verdedigen werd het handelscentrum en opslag voor suiker verplaatst naar Recife waar een natuurlijk haven was.
De W.I.C. legde een weg van straatstenen aan van Olinda naar Recife om de zware transporten van suiker goed te laten verlopen.
In Recife werden grote suikerpakhuizen gebouwd en voeren de vele schepen er af en aan.
De bevrachting van de suiker werd geregeld door voornamelijk Joodse makelaars die zowel Portugees als Nederlands spraken.


(afb. 8 - MAKELAARSLOON een verordening van de stad Amsterdam op 27 Januari 1612. (copie uit "De Suikerhandel van Amsterdam" Deel I van J.J. Reesse/1908). Vanaf 1612 waren er al veel Portugees-Joodse makelaars in suiker in Amsterdam omdat dit buiten de Gilde viel.)

Op 6-11-1635 wordt een lijst opgemaakt met Joodse makelaars in suiker in Recife
 • ABRAHAM JEOSUA ABOAB
 • ELIAS BURGOS
 • DANIEL CASTRO DE HAMBURGO
 • ABRAHAM COHEN
 • DANIEL DORMIDO MANUEL(MARTINS) DORMIDO
 • SALOMON DORMIDO
 • SIMAO DRAGO
 • FRANSISCO DE FARIA
 • DANIEL HABILHO
 • JACOB HENRIGUES
 • ISAAC DE LAFAIA
 • DAVID LOPES
 • ISAAC NAMIAS
 • JACOB NUNES
 • DUARTE SARAIVA alias DAVID SENIOR CORONEL
 • ABRAHAM DE TOUAR

Op 7-5-1637 werd een verzoekschrift aan gouverneur Johan Maurits van Nassau gericht met het verzoek de handel open te stellen voor de Joodse kooplieden. Dit werd ondertekend door Portugese en Joodse kooplieden uit Nederlands-Brazilië.


(afb. 9 - copie uit "NIEUW ZEEVAARTS WOORDENBOEK" door David Franco Mendes (in bezit v.d. Portugese Synagoge te Amsterdam) In het boek worden de scheepstermen vertaald in het Frans/Spaans en Portugees. De Portugees-Joodse kooplieden beheerste diverse talen en hadden een grote invloed op de handel en bevrachting van schepen als cargadoors.)

In 1641 werd een verzoekschrift aangeboden aan de gouverneur Johan Maurits van Nassau in Mauritsstad namens enkele Nederlandse kooplieden uit Recife om de Joodse kooplieden te verbannen uit Nederlands-Brazilië en hun goederen te confisceren.
Omdat de Sefardische Joden in Nederlands-Brazilië de beide talen beheersten, het Portugees en het Nederlands, en sterk waren verbonden met hun familie in Amsterdam, waren zij in staat met de Hollanders samen te werken bij de handel en financiering van de suikerteelt en scheepsbevrachting in Nederlands-Brazilië.

Waar de Sefardische Joden zich makkelijk aanpasten aan het klimaat in Brazilie, hadden de Hollanders daar grote moeite mee.
Dit riep na een aantal jaren zoveel jaloezie op dat er anti Joodse stemming ontstond. Deze was vooral gericht tegen de rijke Joodse kooplieden zoals:
 • DIOGO DIAS BRANDAO (suikerheer)
 • SALOMON DORMIDO
 • JACOB DASSINE (suikerheer)
 • VASCO FERNANDES & ZONEN
 • BALTHASAR DA FONSECA & ZONEN
 • JOSEPH FRANCES
 • CASPAR FRANSISCO DA COSTA
 • JORGEE HOMEN PINTO
 • MANUEL RODRIGUES MENDES
 • MOZES NAVARRO (suikerheer)
 • VINCENTE RODRIGUES VILA REAL (suikerheer)
 • EDUARD(DUARTE) SARAIVA alias David Senoir Coronel (suikerheer)
 • FERNANDO DA VALE
 • SIMAO DA VALE
 • MOZES ZACUTO

Op 26 januari 1654 komt Nederlands-Brazilië / kolonie v/d W.I.C. weer in handen van de Portugezen. In februari 1654 lieten de Portugezen weten dat de Hollandse en Joodse kolonisten (als Hollandse burgers) 3 maanden de tijd hadden om te vertrekken met hun goederen uit Recife.
Begin mei 1654 vertrokken 20 schepen met aan boord ca. 3000 vluchtelingen (de Hollandse en Joodse kolonisten) uit de haven van Recife naar Holland.

In augustus 1654 kwamen de schepen uit Recife aan te Amsterdam waar de Joodse kolonisten tijdelijk werden opgevangen.
De Portugese Joden uit Recife konden maar moeilijk aarden in Amsterdam vanwege de conservatieve houding van de Portugees Israëlische Gemeente in Amsterdam. (Chaim Potok schrijft hierover in zijn boek "Omzwervingen")

Tussen 1655 en 1660 keerden vele van de Joodse kolonisten door bemiddeling van de W.I.C. en met toestemming uit Engeland weer terug als kolonist en namen hun kennis van de teelt en handel in o.a. Suiker, Tabak, Indigo en Cacao mee naar de West Indische eilanden en de kolonies aan de Noordkust van Zuid Amerika en Noord Amerika.


(afb. 10 - De Oude Beurs in Amsterdam anno 1613. De Portugees Joodse kooplieden deden hier goede zaken met de handel in suiker en tabak.)


(afb. 10a - Plattegrond van de Beurs van Amsterdam anna 1613. Links onderin op nr. 20 Verkoop van Suiker; nr. 19 Suikerraffinadeurs; nr. 18 Bankiers en Wisselhandelaars en handel met Portugal.)

- 1e De eilanden van West Indië o.a. BARBADOS, CURACAO, JAMAICA, MARTINIQUE, QUADELOUPE en TOBAGO
- 2e Wilde Kust Guyana aan de noordkust van Zuid Amerika o.a. CAYENNE, SURINAME, BERBICE, ESSEQUUIBO, DEMARARA en POMEROON.
En zette zij de Atlantische handel op in o.a. suiker tussen WILLEMSTAD, BRIDGETOWN, NIEUW AMSTERDAM, LONDEN en AMSTERDAM
- 3e Een groep Portugees Joodse families uit Nederlands-Brazilië vestigden zich in AMSTERDAM, MIDDELBURG en LONDEN


(afb. 11 - Kaart van Guyana/Wilde Kust a/d Noordkust van Zuid-Amerika met daarop de kolonies van de Hollanders anno 1660. Rechts Cayenne/midden Suriname (nog in handen van de Engelsen). Links Berbice/Demarara/Essequibo en Pomeroon.)

Bronvermelding:
- Stadsarchief te Amsterdam
- Joods Historisch Museum /Documentatie Centrum te Amsterdam.
- "Geschiedenis Der Portugese Joden te Amsterdam 1593-1925,, J.S. Da Silva
- "The Jewish Nation of the Caribbean"/ Mordechai Arbell ISBN 965-229-279-6
- "The Records of the earliest Jewish Community in the New World" Arnold Wiznitzer 1954
- American Jewish Historical Society/New York.
- "Monumental Inscriptions in the Jewish Synagogue at Bridgetown" Barbados (vanaf 1656)
- E.M. Shilstone.
- "De Joodse Gemeente van Nederlands-Brazilië" door Daniel Metz /publicatie in de "Misjpoge" 22e jaargang 2009 nr. 4 Vereniging Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie.
- "Braziliaanse Pretensieen" door Cornelis J.Wasch /publicatie in de
"Nederlandsche Leeuw" nr.8 /5e jaargang 1887 blz. 75 t/m 77.


ALFABETISCHE LIJST VAN DE JOODSE KOLONISTEN EN JOODSE EIGENAREN MET BEZIT IN NEDERLANDS-BRAZILIË 1634-1654.

A.

ABEN(J)ACAR /ABRAHAM
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A Gonsalves de Mello

ABEN(J)ACAR/ JOSEF
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

ABEN(J)ACAR/ MOSEH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 101

ABENDANA/ DAVI
Lid v/d Joodse gemeente 1648-1653 te Recife / lijst nr. 95

ABENDANA/ DAVID alias FRANCISCO /NUNES PEREIRA
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 73
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1655 is hij koopman te Amsterdam

ABENDANA/ EMANUEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 79
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

ABENDANA / ISAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 141
In 1660 is hij Joods leraar te Oxford

ABENDANA/ JACOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 52
Geb: 1630 te ?/overl: 1685 te Londen
In 1660 is hij Rabbijn te Londen

ABENDANA / JOSEF
Genoemd in,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

ABENDANA/ MOISES JOSEFZ
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1642 is hij koopman te Recife en doet hij zaken samen met David Habilho en hij had een grote schuldenlast waardoor hij zich heeft opgehangen.
Daarna is zijn lijk in het openbaar aan de galg gehangen in Recife ter vernedering van de Sefardische Joden.
Op 6-8-1642 hadden zich voor zijn schulden enkele Joodse kooplieden uit Recife garant gesteld
Josef Abendana, Duarte Saravia, Jacob Senior en Joao de Fonseca.

ABENDANA/ MORDECHAI JOSEFZ alias FRANCISCO/ DIAS MENDES
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1642 is hij koopman te Recife
Op 6-8-1642 stond hij garant voor de schulden van zijn broer Moises Josef Abandana
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (nr 28 /De Braziliaanse Pretensieen)

ABENSUR / SALOMON
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

ABOAB /ABRAO
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 25
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In september 1654 vertrekt hij naar Nieuw Amsterdam

ABOAB / ABRAHAM JEOSUA
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 36
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife

(REACTIE april 2021:) ... In een Amsterdamse veilingcatalogus uit 1924 staat een gegraveerde koperen gildepenning met een diameter van 53 mm vermeld met op de voorzijde een stadspoort met drie poorten en op de keerzijde de tekst "Abraham Aboaff BeEdigter Mackeler Ao 1660".
Welnu, ik vermoed dat Aboaff een verkeerde interpretatie is geweest en het Aboab moet zijn. De stadspoort met drie torens kan op velerlei steden slaan maar laat mij eerst focussen op de naam. De penning is voor zover mij bekend nadien nooit meer opgedoken..."

"De enige suggestie die ik kan geven omtrent de afbeelding van de penning e.v.t.
Het paleis VRIJBURGH TE RECIFE/MAURITSSTAD
GEBOUWD DOOR GRAAF JOHAN MAURITZ VAN NASSAU -SIEGEN(1604/1679)
Kapitein Generaal voor de WIC van 1636/1644 in Recife
Hij bouwde er een stad met muren en poorten en reorganiseerde de suiker industrie en handel
Abraham Aboab was in die tijd in Recife een man van aanzien en makelaar in Suiker."ABOAB / DAVID
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 62

ABOAB / ISAAC( DA FONSECA)
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 5
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Geb: 1605 te Castro d'Ayre Portugal/overl: 1693 te Amsterdam
In 1641 is hij Rabbijn te Recife
In 1654 kwam hij weer terug in Amsterdam
In 1656 wordt hij rabbijn v/d Portugese Synagoge te Amsterdam

ABOAB / JACOB
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

ABOAB / MOSEH MATITJE alias DUARTE/ DIAS DE PAZ
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 44
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1640 is hij eigenaar van een suikermolen

ABOAB PAZ /ABRAO
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 65

ABRAVANEL/DAVID
In 1640 is hij penningmeester Synagoge te Recife
In april 1655 krijgt hij toestemming uit Engeland voor vestiging te Barbados

ALVARES / DAVID
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 136

ALVARES / RODRIGUO
In 1654 had hij bezit in Nederlands Brazilië
Op 16-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (lijst nr 57 / De Braziliaanse Pretensieen)

ALVARES DA COSTA / RODRIGUO alias ISAK ATHIAS
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 1
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1654 had hij bezit in Nederlands Brazilië
Op 27-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (lijst nr 28 /De Braziliaanse Pretensieen)

ALVARES DA TORRES / JOSEPH B.alias ANTHONY/ ALVARES
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 150
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1640 is hij koopman te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilie
in 1655 koopman te Amsterdam
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (lijst nr 18 /De Braziliaanse Pretensieen)

ALVARES DA TORRES/DANIEL(DIEGO)
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 148
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilie
in 1655 koopman te Amsterdam
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (lijst nr 69. /De Braziliaanse Pretensieen)

ALVARES DA TORRES / DAVID
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 149
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands Brazilie
in 1655 koopman te Amsterdam
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (lijst nr 19 / De Braziliaanse Pretensieen)

AMERIGUES/YSHAC
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 145

ANDRADE DE /HIZEHIAH
In april 1655 krijgt hij toestemming uit Engeland om zich te vestigen in Barbados

AQUILAR DE /DAVID
In 1655 vraagt hij toestemming voor de vestiging van een suikerraffinaderij in Amsterdam

AQUILAR DE / ISAAC
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

AQUILAR DE /MOSEH REIS(RAPHAEL)
Lid van de Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / nr. 146
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Overl: 1679 te Amsterdam
In mei 1641 vertrekt hij uit Amsterdam naar Recife als Joodse leraar van de Synagoge
In 1648 is hij rabbijn van de Synagoge ,,Magen Israel,, te Mauritsstad

ARANJO DE AZEVEDO /DIOGO
In 1639 is hij eigenaar van een suikerplantage in Pernambuco

ARON /JACOB MOSE
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

ARON/MOISES
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

ATIAS(ATHYAS)/ISAAC alias RODRIGUO / ALVARES DA COSTA
Lid Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr. 1
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In 1640 is hij (Judaist) /lid v/d Raad van Oudsten v/d Synagoge te Recife
Lid v/d commissie voor het samenstellen van een nieuw regelement voor de Synagoge
samen met Abraham Israel Dias /Jacob Valverde en Benjamin de Pina Sarfatti Daarin werd bepaald dat in het door de Nederlanders bezet gebied in Brazilie alle Joden verplicht waren lid te worden van de Joodse gemeente te Recife, ook al woonden zij in Paraibo /Olinda of elders.
In 1648 is hij drukker te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 27-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland in Holland (Lijst nr 58 /De Braziliaanse Pretensieen)
In 1663 is hij drukker te Amsterdam

ATIAS(ATHYAS)/DAVID
Lid Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 37
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello In 1651 woont hij in de Jodenstraat nr 37 te Recife.
Op 20-2-1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van een huis/winkel te Recife.

ATIAS(ATHYAS)/JOSEPH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 16
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello
Geb: 1635 te Cordoba/overl: 1700 te Amsterdam z.v. Jorge Mendes Castro
Hij trouwt op 4-5-1663 te Amsterdam met Isabel Duarte
In 1663 is hij koopman te Amsterdam

AVILA (DE TORRE)/ JEHOSUAH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 152
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello

AZEVEDO (ACEVEDO/D.ASSEVEDO)DE / ABRAHAM
Lid v/d joodse gemeente te Recife 1648-1653 / nr. 2
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilie 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello
In 1640 is hij koopman te Recife en lid v/d Raad van Oudsten v/d Synagoge te Recife en
In 1640 lid v/d Commissie voor een nieuw regelement van de Synagoge samen met Dr. Abraham de Mercado /Abraham Azevedo /Jacob Drago /Jacob Navarro /David Dias en 4 Judaistische deskundigen Isaac Atias /Abraham Israel Dias /Jacob Valverde /Benjamin de Pina Sarfatti
In 1648 is hij koopman en handelsagent met Portugal en Amsterdam
In 1648 is hij v/h bestuur v/d Synagoge te Recife
Op 20-2-1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van huis/winkel te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands Brazilie
Op 26-2-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland. (Lijst nr 1 /De Braziliaanse Pretensieen)
In 1663 woont hij in Den Haag

AZEVEDO(ACEVEDO)/ DAVID SALOMO alias ANDRE / DE PAS
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 28-2-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland Lijst nr 2 /De Braziliaanse Pretensieen)

AZEVEDO (ACEVEDO)DE/MOSEH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 166
In 1656 woont hij te Londen.

AZULY/ABRAM
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 120

B.

BAR JACOB/JUDAH
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello
Hij is een Asjkenasische Jood uit Duitsland en woont te Recife

BARRIOS DE /DANIEL LEVIE
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello
In 1660 vertrekt hij naar Tobago

BARROS DE CORREIRA /JOAO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello
Op 7-5-1637 is hij koopman te Recife en lid van de Joodse gemeente en tekent hij een rekest aan gouverneur Johan Maurits van Nassau om de handel open te stellen voor de Joodse kooplieden

BARUH/DAVID alias DAVID/ ROBERTS
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 113

BARUH/YSAQUE alias ALBERTUS DIRCKZ
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 58

BARUH/JACOB
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello
In 1660 woont hij te Londen

BARUH ALVARES/MOSEH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 137

BARZILAY(BAZILAE)/ BENJAMY
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 70

BARZILAY(BAZILAE)/SEMUEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 154

BELIHOS/JOSEPH YSRAEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 31

BELIHOS /SAMUEL alias BALTHASAR DE FONSECA
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 13-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 49 /De Braziliaanse Pretensieen)

BELMONTE(BONNEEL)/DANIEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr. 128
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 2-4-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 73 /De Braziliaanse Pretensieen)
In 1663 is hij koopman te Amsterdam

BEM VANITA/JEUDA
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr 149

BEM VANITA(VENISTA)/JOSEF alias LOUIS PEDRO/ BEM
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 139
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 33 /De Braziliaanse Pretensieen)

BEN /JACOB SALOMON
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello
Hij is een Asjkenasische Jood uit Duitsland woont te Recife

BENHACAR BOMDIA/ISHAAC
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 161

BRANDAO /DAVID alias DUARTE/ BRANDON
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello
In 1648 is hij koopman te Recife.
Op 20-2- 1654 staat hij op de lijst van Joodse kooplieden met een huis/winkel te Recife
en bezit hij een suikerplantage te Olinda
Op 7-3- 1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 39 /De Braziliaanse Pretensieen)

BRAZ BEZERRA /LUIS
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello
In 1637 is hij koopman te Recife
Op 7-5-1637 is hij lid v/d Joodse gemeente en tekent een rekest aan de gouverneur Johan Mauritz van Nassau om de handel open te stellen voor de Joodse kooplieden
In 1639 is hij schepen te Olinda en bezit hij een suikermolen te Olinda.

BUENO HENRIGUES/ABR
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 142

BUENO HENRIGUES/JOSEPH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 164801653 / lijst nr. 123

BUENO DE MESQUITA/BENJAMIN
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 143
In 1655 woont hij Barbados/ in 1660 in Jamaica/in 1665 woont hij in Nieuw Amsterdam

BURGOS/ARAO
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 88
In1655 woont hij te Barbados
In 1679 vertrekt hij naar New Port Rhode Island

BURGOS/ALYAN (ELIAS)
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 109
Genoemd ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello
In 1635 is hij een van de belangrijkste makelaars in suiker te Recife samen met de andere Joodse makelaars o.a. Abraham Cohen/Jacob Nunes/Abraham Aboab en Daniel Dormido

BURGOS/DAVID
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 80
Overl: 1688 te Barbados (begraven op de Joodse begraafplaats te Bridgetown /Barbados /graf nr 245)
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1655 is hij koopman te Barbados

BURGOS /IMANUEL
geb: ca 1635 te ? overl: te Barbados
In 1670 is hij koopman te Barbados

C

CALVO /ABRAHAM
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

CANCHES/IZAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 107

CARDOSO /DANIEL alias BALTHASAR/ CARDOSO D,AVILAR)
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 14 /De Braziliaanse Pretensieen)

CARDOSO (D'AVILAR)/DAVID
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 29
In 1648 is hij koopman te Recife
In maart1655 is hij koopman te Amsterdam en richt hij een Handels Compagnie op voor handel met Nieuw Amsterdam samen met Joseph da Costa

CARDOSO/MICHAEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 167
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In1648 is hij advocaat te Recife

CARDOSO/SAMUEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 77
In april 1655 krijgt hij toestemming uit Londen voor vestiging op Barbados

CARDOSO /SIMEAO
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 118

CARILLO(CARILHO) / JACOB
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

CASERES DE /ABRAO
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 164
In 1648 bezit hij een suikerrietplantage in Pernambuco
In 1653 vertrekt hij met toestemming uit Londen uit Recife naar Barbados om daar de suikerrietteelt uit te breiden
In 1660 woont hij te Barbados

CASTANHO /GABRIEL
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1651 woont hij in de Jodenstraat

CASTANHO/ISAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 27
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A.Gonsalves de Mello
In 1654 vertrekt hij naar Nieuw Amsterdam

CASTIEL/DAVID
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 157

CASTRO DE HAMBURGO /DANIEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 85
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife

CASTRO DE /MOSSE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 112
In 1671 is hij lid v/d Joodse gemeente en een kolonist te Suriname

CATS /SAMUEL alias JORIS /CATS
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1640 vraagt hij toestemming aan de W.I.C. voor het maken van olie en indigo in Pernambuco
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 10-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 42 /De Brazilaanse Pretensieen)

CHEU /CHOM/ ABRAHAM alias ABRHAM /CHILLON
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
In 1655 woont hij te Barbados
Op 1-3-1663 en 14-3-1663 vraagt hij schadevergoedingen aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 10 en nr 55 /De Braziliaanse Pretensieen)

COHEN/ABRAHAM
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 60
Genoemd in ,, Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife
!n 1640 is hij vertegenwoordiger van het Gouvernement te Pernambuco
In 1655 is hij koopman te Amsterdam en aandeelhouder van de W.I.C.
In 1659 woont hij te Cayenne /Guyana en is hij mede eigenaar van het schip,, De Stad Hamburg,,

COHEN /MOSSEH alias ANTONIO /VAEZ HENRIGUES
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 7
In 1630 is hij koopman te Amsterdam, hij financierde de verovering van Brazilie door de W.I.C.
In 1648 is hij koopman in Recife
In 1655 is hij koopman te Amsterdam

COHEN CAMUHA / DAVIDT
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 40

COHEN HENRIGUES/JOCOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 57
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1640 is hij financieel adviseur van Gouverneur Johan Maurits van Nassau te Recife
In 1655 woont hij te Manhattan/ Nieuw Amsterdam

COHEN HENRIGUES/MOSSEH alias JAN/(JOHN) HARRISON
Genoemd in,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Op 2-9-1634 vraagt hij toestemming aan de W.I.C. voor vestiging van Joodse kolonisten uit Amsterdam voor een groepskolonisatie in Nederlands-Brazilië.
In 1635 komt hij aan te Recife uit Amsterdam met de groep Joodse Kolonisten De groep kolonisten vestigden zich in Itamaraca /Rio Grande /Pernambuco

COHEN DE LEON /MOSES
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Overl: 1671 te Barbados

CORREA DE VEGA/ GIL alias ISAAC/ MOCATA SR
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië,, 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In 1654 is hij koopman te Recife
Op 20-2- 1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van een huis/winkel te Recife
Op 13-4-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 76 / De Brazilaanse Pretensieen)

COSTA DA /ABRAHAM
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1655 is hij koopman te Middelburg.
Hij trouwt met Esther Da Costa overl: 1660 /begraven 2-3-1660 te Middelburg

COSTA DA / BENTO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654 ,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1660 woont hij te Londen

COSTA DA /DAVID
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 67
In 1680 bezit hij een suikerplantage te Barbados

COSTA DA HIDALGO /ANTHONIO alias ISAAC/ SEMACH CORTISSO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 27-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 64/ De Braziliaanse Pretensieen)

COSTA DA /ISAAC
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654 ,, J.A. Gonsales de Mello
Op 12-9- 1659 is hij aanvoerder van een groep Joodse kolonisten naar Cayenne / Guyana

COSTA DA /JOSE ISRAEL
In 1623 bezit hij een suikermolen in Bahia

COSTA DA /JOSEPH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 49
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
In 1654 schrijft hij vanuit Amsterdam naar Gouverneur Pieter Stuyvesant van Nieuw Amsterdam om toelating van gevluchte Joden uit Recife
In maart1655 is hij koopman te Amsterdam en als aandeelhouder v/d W.I.C. richt hij een Handelscompagnie op voor handel met Nieuw Amsterdam samen met David Cardoso d,Avilar
Op 17-11-1659 wordt hij poorter van Amsterdam
Op 28-2-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 4 / De Brasiliaanse Pretensieen)

COSTA DA ANDRADE/ BENJAMIN
In 1653 bezit hij een suikerriet en cacao plantage in Pernambuco
In 1654 vetrekt hij als kolonist uit Recife naar het Franse eiland Martinigue in West Indie en neemt hij de kennis van suikerrietteelt mee en plant er de 1e cacao boom
In 1683 in bezit hij 2 suikerrietplantages en verbouwt hij cacao

COSTA DA BRANDA /DOMINGO
Overl: voor 2-4-1663
Hij trouwt met SARA LUMBRESA alias MARIA HENDRIGUES
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 2-4-1663 vraagt zijn weduwe Sara Lumbresa schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland /lijst nr 74
(De Braziliaanse Pretensieen)

CUNHA DA /ISRAEL
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello
In 1645 is hij koopman te Recife
In 1648 is hij koopman en debiteur van Luis de Mercado te Recife

CUNHA DA /MOISES
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654 ,, J.A. Gonsales de Mello
In 1645 geeft hij een getuige verklaring aan het gouvernement over de opstand van Portugezen in het binnenland van Pernambuco en dat deze Portugezen wapens kopen.
Een van de Joodse suikerheren Joao Fernandes Vieira al zijn juwelen en zilveren servies heeft mee gegeven in de zorg van Antonio de Freitas in Bahia en dat hij zijn ossen en slaven had verkocht om daarna te vertrekken naar Holland.
In 1648 is hij koopman en debiteur van Luis de Mercado te Recife

CUNHA DA DE ANDRADE/ PEDRO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello
In 1637 is hij suikerheer Varzea/Olinda

D

DASSINE (D'ASSENE) /JACOB
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello
In 1638 is hij suiker producent en eigenaar van een suikermolen ,, Supupema,, in Pernambuco
Op 14-6-1645 geeft hij inlichtingen aan het gouvernement over de komende opstand onder de Portugezen

DIAS( DE PISA)/ABRAHAM YSRAEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ nr 2
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1640 /1648 is hij lid v/d Raad v Oudsten v/d Synagoge te Recife
In 1655 krijgt hij toestemming voor vestiging te Nieuw Amsterdam

DIAS /DAVID(DANIEL) alias ISAK ISRAEL/ NUNES
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 24
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1648 is hij lid v/d commissie voor een nieuw regelement van de Synagoge te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
In 1655 koopman te Amsterdam
Op 1-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 11/De Braziliaanse Pretensieen)

DIAS / PASCAL alias DUARTE LOURENSO/ HENRIGUES
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

DIAS BRANDAO/ DIOGO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1639 is hij eigenaar van een suikermolen

DIAS FERREIRA/ GASPAR alias FRANCISCO/ DIAS FERREIRA alias HENRIGUES FERREIRA
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654 ,, J.A. Gonsalves de Mello z.v Pedro Dias Ferreira
Op 21-9-1637 is hij Joodse koopman en staat hij op een kieslijst van Schepenen van Olinda samen met nog 2 andere Joodse kooplieden Pedro Lopes de Vera en Fernado da Vale
Op 4-12-1637 maakt Jacob Stackhouwer lid v/d Hooge Raad bezwaar bij Johan Maurits v Nassau tegen Joden op de kieslijst voor schepenen te Olinda
Caspar Dias Ferreira waarschijnlijk een Crypto Jood maar hij verklaart waarachtig geen Jood te zijn
Op 27-4-1644 vraagt hij toestemming aan de W.I.C. om zijn zilveren servies mee naar Holland te nemen
In 1655 is hij koopman te Amsterdam en poorter van Amsterdam

DIAS GUSERIS /LOUIS alias JOSEPH /JESURUN MIRENDES(MENDES)
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 28
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 24 /De Braziliaanse Pretensieen)

DIAS MENDES /FRANCISCO alias MORDECHAI JOSEF/ ABENDANA
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 28 /De Braziliaanse Pretensieen)

DIAS DE PAZ /DUARTE alias MOZES MATIJE /ABOAB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 44
In 1640 bezit hij een suikermolen in Pernambuco
In maart 1655 is hij koopman te Amsterdam en richt hij een Handelscompagnie op voor de handel met Nieuw Amsterdam samen met de Joodse kooplieden
Joseph da Costa/Mordechai Abendana en David Cardoso

DORMIDO /DANIEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 98
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello (Broer van Salomon Dormido)
In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife

DORMIDO(LEMOS) /SALOMON alias LUIS/ DA SILVA
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
(Broer van Daniel Dormido)
In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife
In 1647 vertrekt hij uit Recife naar Londen

DRAGO(DAGAMA) /ABRAHAM
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 124
Overl: 1628 /overl: 1697
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1655 is hij koopman te Amsterdam en onderneemt hij aktie voor nederzettingen
in o.a. Curacao voor de gevluchte Portugees Joodse kolonisten uit Recife
In 1659 is hij koopman te Curacao

DRAGO /JOCOB alias RODRIGUO/ FRANCO DRAGO
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 21
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
In 1655 is hij koopman te Amsterdam
Op 28-2-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 6 /De Braziliaanse Pretensieen)
In 1663 is hij handelaar in tabak te Amsterdam

DRAGO /SIMAO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife
In 1650 drijft hij handel in suiker samen met Moses d'Oliviera met Andre Nunes te Amsterdam

DUARTE BRANDO /DAVID
In 1650 is hij koopman te Recife
Op 20-2-1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van een huis/winkel te Recife
of een suikerplantage / hij bezit een suikerplantage te Olinda

DUARTE BRANDO /MANUEL(SCOTT) alias SAMUEL/ HOEB
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In 1648 is hij koopman te Recife
Op 20-2- 1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van een huis/winkel te Recife of een suikerplantage / hij bezit een suikerplantage in Olinda
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 77 /De Braziliaanse Pretensieen)

DUARTE PEREIRA/ JOSE HUGINO
In 1640 was hij Nederlands/Portugese vertaler in Recife

E

ELIAS/ SIMON
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland Lijst nr 15 /De Braziliaanse Pretensieen)

F

FARIA DE /FRANCISCO
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 69
Genoemd in,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife
In 1642 wordt hij Joods bij het huwelijk met een Joodse vrouw te Recife
In 1656 woont hij te Londen

FARIN AL YIZHAH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 122

FARO /ABRAHAM
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 26

FAYA DE LA /ARON alias AARON /DE LA FEYA
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 90
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 14-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 53 /De Braziliaanse Pretensieen)

FEBOS (LEMOS)/IZAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 125
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 27-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 70 / De Braziliaanse Pretetensieen)

FERNANDES /VASCO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1637 is hij koopman te Recife
In 1637 laat hij zich als Crypto Jood samen met zijn zoons besnijden volgens de wet van Mozes en wordt hij lid v/d Joodse gemeente te Recife
In 1641 komt er een verzoek bij het Gouvernement te Mauritsstad van enkele Hollandse kooplieden uit Recife om Joodse kooplieden te verbannen uit Nederlands-Brazilië en hun goederen te confisceren. Enkele van de rijke Joodse kooplieden in Recife:
Vasco Fernandes en zonen /Caspar Francisco da Costa
Manuel Rodrigues Mendes /Simao da Vale / Balthasar da Fonseca en zonen

FERNANDES VIEIRA /JOAO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Waarschijnlijk een Crypto Jood (maar hij ontkent waarachtig Joods te zijn)
In 1637 is hij handelaar in Brazilhout met een kapvergunning v/d W.I.C. en makelaar in suiker te Recife. Hij laat 3 langwerpige opslagloodsen voor suiker bouwen in Mauritsstad.
Hij bezit 4 suikermolens St. Charles, St. Ann, Eguilsettes, Las Ilhetas In 1641 liet hij suikerloodsen bouwen (in Recife SUYCKER PAS Passo de Acucar genoemd) langs de oevers van de rivieren Capibaribe en Beberibe, omdat er geen transport wagens met suiker meer door Recife mocht gaan.
Op 30-6- 1642 is hij schepen van Mauritsstad en verschijnt hij voor de Hooge Raad om te verklaren dat hij een contract had met de W.I.C.
Diesmos der Suycker
Pensois der Suycker
Koop van Negros
Zijn schulden bij Stackhouwer en de Ridder, leden van de Hoge Raad, waren opgelopen tot een bedrag van f 541.610,-
In 1645 verklaard de Joodse koopman Moises da Cunha als getuige dat er opstand komt in de binnenlanden van Pernambuco en dat Joao Fernandes Vieira al zijn juwelen en zilver servies in de zorg heeft gegeven van Antonio de Freitas in Bahia, en zijn ossen en slaven heeft verkocht uit angst voor de opstand en dat de bewoners op het platteland wapens kochten om zich te verdedigen.

FERREIRA(FARO)/DAVID ISRAEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 162
In 1655 woont hij te Nieuw Amsterdam

FONSECA DA /ABRAHAM
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 33
In 1637 is hij suikerhandelaar te Recife en staat hij borg, samen met Michael Spinoza suikerhandelaar te Recife, voor de vrijlating van de Joodse medicus en koopman Dr Abraham de Mercado

FONSECA DE /BALTHASAR alias SAMUEL /BELIHOS
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654 ,, J.A. Gonsalves de Mello
Overl: voor 13-3-1663
In 1637 is hij koopman te Recife
In 1637 laat hij zich als Crypto Jood samen met zijn zonen besnijden volgens de wet van Mozes en wordt hij lid v/d Joodse gemeente te Recife.
Op 7-5-1637 tekent hij een rekest aan Gouverneur JOHAN MAURITS VAN NASSAU om de handel open te stellen voor de Joodse kooplieden in Recife /Pernambuco.
In 1641 is hij bouwmeester en bouwt bruggen, en is handelaar in Brazilhout met een kapvergunning van de W.I.C. te Recife.
Op 18-2-1641 wordt een werk gegund aan BALTHASAR DA FONSECA. De bouw van een brug tussen Recife en Mauritsstad en werd aanbesteed in opdracht van het Hollands Gouvernement te Mauritsstad voor een bedrag van f 240.000,- en te bouwen in 2 jaar.
Zijn borgen zijn de Joodse kooplieden:

(afb. 12 - Kaart van Recife en Mauritsstad met daar tussen "De Nieuwe Brug", gebouwd in 1641 door de Joodse bouwmeester Balthasar de Fonseca voor een bedrag van f 240.000 in opdradcht van de W.I.C.)

CASPAR FRANCISCO DA COSTA en FERNANDO DA VALE uit Recife. De tekeningen en bestek van de te bouwen brug liggen bij hem in huis.
Op 26-11-1641 vraagt BALTHASAR DA FONSECA toestemming van het Gouvernement om voor zijn werk aan de brug bij Recife/Mauritsstad om lokale werkmensen in dienst te nemen.
De weerspannigheid van de Hollandse werknemers hield het verloop van de bouw tegen
Zij waren ontevreden over hun loon, hoewel zij stip iedere week 12 realen per dag werden betaald met gratis water, voedsel en onderdak.
In 1641 komt er een verzoek bij het Gouvernement in Mauritsstad van enkele Nederlandse kooplieden uit Recife om Joodse kooplieden uit Recife te verbannen uit Nederlands-Brazilië en hun goederen te confisceren, waaronder de rijke Joodse kooplieden:
BALTHASAR DA FONSECA en Zn, VASCO FERNANDES en Zn,
SIMAO DA VALE, MANUAEL RODRIGUES MENDES en CASPAR FRANCISCO DA COSTA
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 13-3-1663 vraagt zijn weduwe en erfgenamen schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland /lijst nr 49 (De Braziliaanse Pretensieen)

FONSECA DE /JOAO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Op 5-8-1642 is hij koopman te Recife en stelt hij zich garant voor de schulden van de Joodse koopman Moises Abendana

FONSECA DE GOMES/ MANUEL alias JOSEPH/ VELOIS
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 20/ De Braziliaanse Pretensieen)

FONTES DE /IZAQUE alias LIMAS /DE FARTES
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 10
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 14-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 52 /De Braziliaanse Pretensieen)

FRANCO DRAGO/ ISHAC
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 68
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Overl: voor 27-3-1663 z.v. Esther Franco
In 1648 is hij koopman te Recife en President v/h bestuur v/d Synagoge te Recife In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 27-3-1663 vraagt zijn moeder en erfgenaam ESTHER FRANCO schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 63 /De Braziliaanse Pretensieen)

FRANCO MENDES/ JACOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 43
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A Gonsalves de Mello
In 1656 woont hij te Londen

FRANCES /JOSEPH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 46
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Geb: 1614 te ?/overl: 1692 te Londen
In 1638 is hij een rijke koopman te Recife
In 1653 klaagt hij per brief bij Gijsbert de Witt lid v/d Hoge Raad van Recife en waarschuwt hij voor oproer van de Portugezen op de plantages
In 1655 is hij koopman te Amsterdam
In 1677 woont hij te Londen

FRANCISCO DA COSTA /GASPAR
Genoemd in,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1637 is hij koopman te Recife
Op 7-5-1637 ondertekent hij een rekest aan Johan Mauritz van Nassau met het verzoek om de handel open te stellen voor Joodse kooplieden te Recife
In 1637 laat hij zich als Crypto Jood besnijden volgens de wet van Mozes en wordt lid v/d Joodse gemeente.
In 1641 komt er een verzoek bij het gouvernement in Maurtisstad van enkele Nederlandse kooplieden in Recife om Joodse kooplieden te Recife te verbannen uit Nederlands-Brazilië en hun goederen te confisceren waaronder de rijke Joodse kooplieden:
Caspar Francisco da Costa / Manuel Rodrigues Mendes/ Simao da Vale
Balthasar da Fonseca en zonen en Vasco Fernandes en zonen
In februari 1641 stelt hij zich borg voor een bedrag van f 240.000,- samen met de Joodse koopman Fernado da Vale voor het aannemen van de bouw van de brug tussen Recife en Mauritsstad door Balthasar da Fonseca Joods bouwmeester en koopman te Recife,

FRAZAO(FRASO)/JACOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 86
Op 8-4-1661 woont hij te Londen en vraagt hij toestemming voor vestiging op Barbados
In 1662 woont hij te Barbados

FRAZAO(FRASO)/JOSEPH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr 15

FRAZAO(FRASO)/SEMUEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 119
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654 ,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1641 is hij ritueel slagter te Recife en verdient hij f 250, per jaar

FUNDAO(FONDAN) /JACOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 53
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Hij trouwt met RIBCA SENIOR
In 1648 is hij koopman te Recife
Op 20-2-1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van een huis/winkel en woont hij in de Jodenstraat nr 53 te Recife
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 34 /De Braziliaanse Pretensieen)

G

GABAI (RISSON)/ARON
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 126
Overl: 1688 te Barbados
In 1661 woont hij te Londen
In 1685 woont hij te Barbados

GABAI VILA REAL/ABRAHAM
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr 110

GABAI /IZAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 17
Overl: 1673 te Barbados
In 1655 krijgt hij toestemming voor vestiging te Barbados

GABAI SIDE(CID)/ IZAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 76
In1659 is hij kolonist te Cayenne /Guyana
In 1666 is hij kolonist te Suriname

GABAI CORREA/JACOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife /lijst nr 151
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsales de Mello
In 1659 is hij kolonist te Cayenne/Guyana

GABAI DE MORAES/DAVID
Lid v/d Joodse gemeente te Recife /lijst nr 138
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1660 woont hij te Londen

GABAI DE MORAES (GUIMARAES)/ LUIS
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

GABAI /SALAMAO
Lid vd Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 38

GALLAS/JOCOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 105
Overl: 1672 te Jamaica

GAME (DA GAMA)/ABRAHAM
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 106
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Overl: 1679 te Jamaica

GAME DE/ IZAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 171

GAGO HAMIS /MOSEH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr. 71
In 1656 woont hij te Barbados

GERRITS /SAMUEL
In 1635 is hij koopman te Recife en heeft hij bezit samen met Yzague Rasiere/Rasson

GIDON /ABRAO alias ABRAO/ ABUDIENTE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr 114
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
In 1655 woont hij te Barbados
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 26 /De Braziliaanse Pretensieen)

GIDON /SIMON
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 27 /De Braziliaanse Pretensieen)

GONSALVES DINIS /MANUEL
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1637 is hij koopman te Recife
Op 7-5-1637 tekent hij een rekest aan de Gouverneur Johan Maurits van Nassau om de handel open te stellen voor de Joodse kooplieden te Recife/Pernambuco

GONSALVES MORENO/BALTHASAR
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1637 is hij koopman te Recife
Op 7-5-1637 tekent hij een rekest aan de Gouverneur Johan Maurits van Nassau om de handel open te stellen voor de Joodse kooplieden te Recife/Pernambuco

GRACEL ISAAC
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

GUZDORFF/SIMSON
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 92

H

HABILHO /DANIEL alias DAVID /HOEB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 12
In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife

HAMIS GAGO /MOSEH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr 71
Overl: 1680 te Barbados /begraven op de Joodse begraafplaats te Bridgetown te Barbados (graf nr 28)
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1654 vertrek hij direct uit Recife naar Barbados

HARO DE /JOSUA
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1654 /lijst nr. 133

HARRISON/ JAN(JOHN alias MOISES/ COHEN HENRIGUES
In 1630 is hij koopman te Amsterdam
Op 2-9-1634 vraagt hij toestemming aan de W.I.C. toestemming om met een groep Joodse kolonisten uit Amsterdam zich te vestigen in Pernambuco
In 1635 komt hij aan in Recife uit Amsterdam met de groep Kolonisten die zich gaan vestigen op het eiland Itamaraca, een eiland voor de kust in noord /oost van Pernambuco

HENRIGUES /BENTO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1640 vraagt hij toestemming bij de W.I.C. voor exploitaitie van een zilvermijn in Pernambuco, samen met Duarte Lourenzo Henrigues alias Pascal Dias

HENRIGUES/ JUACOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 135
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Overl: voor 27-3-1663
In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 27-3-1663 vraagt zijn weduwe en kinderen schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 59/ De Braziliaanse Pretensieen)

HOEB /DAVID alias DANIEL/ HABILHO
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr. 12
Genoemd in,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife

HOEB/ SAMUEL alias MANUEL/ DUARTE BRAMDON
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 11-4-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 77 /De Braziliaanse Pretensieen)

I

ISAAC /MEYER
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 153

ISRAEL/DAVID
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 130
Genoemd in,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1655 woont hij te Nieuw Amsterdam

ISRAEL/ISAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 104
In 1657 is hij koopman te Nieuw Amsterdam

ISRAEL/ SAMUEL
In 1843 is hij de 1e Rabbijn van de Synagoge ,,Magen Abraham,, te Mauritsstad

J

JESURUN/JOSEPH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 170

JESURUN MENDES COELHO/DAVID
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr 93
Geb: 1585 te Recife /overl: 1675 te Barbados (begraven op de Joodse
begraafplaats te Bridgetown /Barbados /graf nr 221)
In 1650 is hij koopman in suiker te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
In april 1655 krijgt hij van Cromwell in Londen toestemming om zich te vestigen op Barbados
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 25 /De Braziliaanse Pretensieen)

JESURUN MENDES (MIRENDES) /JOSEPH alias LEWES/ DE DIAS alias LOUIS/ DIAS GUSERIS Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr 28
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Geb: 1616 te Recife /overl: 27-12-1699 te Barbados (begraven op de Joodse begraafplaats te Bridgtown te Barbados /graf nr 28) z.v. David Jesurun Mendes Coelho
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
In april1655 krijgt hij toestemming uit Londen voor vestiging te Barbados
In 1656 is hij oprichter 1e synagoge van Barbados te Bridgetown
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 24 /De Braziliaanse Pretensieen)
In 1680 is hij mede eigenaar van het fregatschip ,,Experiment,, dat geladen met suiker op weg naar Amsterdam in Falmouth door de Engelsen in beslag werd genomen voor het ontduiken van de tax op suiker


(afb. 13 - Synagoge "NIDHE ISRAEL", in Bridgetown-Barbados opgericht in 1656 door Jospeh Jesurun Mendes.)

L

LAFAIA DE /ISAAC alias JOHN/JEAN LAFARA/LAFA (LE MARS)
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife
In 1635 koopt hij een perseel grond op de batterij in Recife om daar zelf een huis/winkel te bouwen
Op 20-2-1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van een huis/winkel te Recife en een suikermolen in Pernambuco

LAGARTO /JACOB
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654 ,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1636 is hij Rabbijn van de Synagoge in Itamaraca

LARIA DE /JOHAN alias JOA /LASAINE
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 13-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 45 /De Braziliaanse Pretensieen)

LEAO (LEON) DE/ DAVID JUDA
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr 34
In 1648 is hij reder/koopman te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 28-2-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 7/ De Braziliaanse Pretensieen)
In 1663 is hij reder/koopman te Amsterdam

LEAO DE (LEON) /JACOB JUDA
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 27-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 71 /De Braziliaanse Pretensieen)

LEAO(LEON) DE /MOSEH JUDA
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr 56.
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 28-2-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 3 /De Braziliaanse Pretensieen)

LEAO (LEON) DE /TOBIAS
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 14-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 50 /De Braziliaanse Pretensieen)

LEON DE /ABRAHAM alias SIMON/ DE LEON
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1635 is hij koopman te Recife
Hij is getrouwd met SARA DA FONSECA alias PHILIPINA DA FONSECA

LEMOS (LUCENA)DE /JOCOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 19
Genoemd in,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

LEMOS DORMIDO /SALONOH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr. 155

LEVY BOMDIA/DAVID
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr. 87

LEVY MENDES/ISRAEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 14

LEVY PEREIRA/JACOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr. 108
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

LEVY REZIO(LINERESIO)/ARON
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr. 99
In 1680 is hij koopman in suiker te Barbados en mede eigenaar v/h fregatschip,,Experiment,,

LEVY REZIO(LINERESIO)/MOSEH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr. 50

LEVY /BENJAMIN
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr. 94
In 1653 woont hij te Londen

LEVY/ ISAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr 78
Overl: 1661 te Barbados
In 1655 woont hij te Barbados

LEVY /MANOEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr 115

LOPES /DAVID
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 117
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife

LOPES DE VERA/ PEDRO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1637 is hij koopman te Olinda
Op 21-9- 1637 is hij Joods koopman en staat hij op de kieslijst voor schepenen van Olinda samen met 2 andere Joodse kooplieden Caspar Dias Ferreira (deze verklaard waarachtig geen Jood te zijn) en Fernando da Vale
Op 4-12-1637 maakt Jacob Stackhouwer lid v/d Hooge raad bezwaar bij Gouverneur Johan Maurits v Nassau tegen de Joden op de kieslijst voor schepen van Olinda

LOURENZO HENRIGUES/ DUARTE alias PASCAL/ DIAS
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1640 vraagt hij aan de W.I.C. toestemming voor exploitatie van een zilvermijn in Pernambuco samen met de Joodse koopman Bento Henrigues

LUIS /THOMAS
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

LUMBROSO/ MOSE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife /lijst nr 116
In1655 woont hij te Nieuw Amsterdam

M

MACHABEU/ JEHUDAH alias LOUIS/ NUNES DA VALLE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr 32
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1648 is hij calligraaf te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 21 De Braziliaanse Pretensieen)
In 1663 is hij calligraaf te Amsterdam

MACHORRO ELIAS / ELIAHU)
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1640 behoorde hij tot de groep geletterde mannen in Recife

MADURO / DAVID
Overl: voor 27-3-1663
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 27-3-1663 vragen zijn erfgenamen schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland/ (Lijst nr 61 /De Braziliaanse Pretensieen)

MAESTRO / DAVID
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 156

MARCHENA DE/ ABRAHAM
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 30

MARTINS / ABRAHAM
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

MARTINS (DORMIDO) / MANUEL
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1635 is hij makelaar in suiker
In 1660 woont hij te Londen

MARTINS DA SILVA / FERNANDO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1645 is hij lid van de Hooge Raad te Mauritsstad
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 28-2-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 9 /De Braziliaanse Pretensieen)

MASURG / DANIEL
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 29 /De Braziliaanse Pretensieen)

MATOS(MAZA / MEZA) DE / IZAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 168
Na 1657 woont hij te Nieuw Amsterdam

MECHORRO / MORDECHAY
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 163
In 1660 woont hij te Londen

MENDES / DAVI
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 13

MENDES DE CASTRO / MANUEL alias MANUEL / NEHEMIAS Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 74
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Overl: 1638 te Recife
Op 17-11-1636 vraagt hij toestemming aan de W.I.C. voor een groeps kolonisatie van 200 Joden uit Amsterdam in Nederlands Brazilië
,,Hij is gesint een hele kolonie van de Hebreeuwse Natie uit Amsterdam in Brasil te brengen 200 sielen soo rijcke als arme,,
In mei 1638 vertrekt hij met 2 schepen met aan boord 200 Joodse kolonisten vanuit Amsterdam naar Recife in Nederlands-Brazilië
In 1640 vraagt hij toestemming aan de W.I.C. voor het maken van olie en indigo samen met Joris (Salomon) Cats

MENDES DIAS /ANTONIO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

MENDES DIAS /JACO YSRAEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 35

MENDES /MOISES
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

MERCADO (MARCADO) DE / DR. ABRAHAM
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 20
Genoemd in,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1636 is hij Medisch Doctor /Apotheker en koopman te Recife
In 1637 is hij gevangen genomen en staan de 2 Joodse suikerhandelaren Michael Spinoza en Abraham da Fonseca uit Recife borg voor zijn vrijlating
In 1640 is hij lid van de Raad van Oudsten v/d Synagoge te Recife en behoorde hij tot de groep geletterde mannen in Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
In 1655 is hij Medisch Dr en koopman te Barbados
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 23 /De Braziliaanse Pretensieen)

MERCADO (MARCADO) DE /DR. DAVID RAPHAEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 169
Overl: 14-8-1685 te Barbados (begraven op de Joodse begraafplaats te Bridgetown te Barbados / graf nr 178) z.v. Dr Abraham de Mercado. In april 1655 krijgt hij uit Londen toestemming voor vestiging te Barbados.


(afb. 14 - Grafnr. 178 op de oude Joodse begraafplaats bij de synagoge te Bridgetown/Barbados van Dr. David Raphael de Mercado overl. 14-8-1685. Rechts op de grafstaan staat: HERE LYETH YE BODY OF DAVID RAPHAEL DE MERCADO MERCHANT WHO DEPARTED THIS WORLD YE 14 THE OF AUGUST 1685. Links op de grafsteen staat: SEPULTURA DO BEMAVENTURADO DE DAVID RAPHAEL DE MERCADO QUE FALECEO EM 24 DE MENAHEN AN 5445 SUA ALMA GOZE DA GLORIA.)

MERCADO (MARCADO) DE / LUIS
Genoemd in,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1648 vlucht hij uit Nederlands-Brazilië en laat een schuld van f 11.824 aan de W.I.C.achter

MERCADO (MARCADO) DE /MOSEH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr 59
Overl: voor 27-3-1663
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 27-3-1663 vragen zijn erfgenamen schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland / (Lijst nr 62 /De Braziliaanse Pretensieen)

MESQUITA DE /DIOGO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

MOCATA (MOGATA)/ABRAHAM
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr 91

MOCATA /ISAAC SR alias GIL/ CORREA DE VEGA
Op 20-2-1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van een huis/winkel in de Jodenstraat te Recife.
Op 27-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 76/ De Braziliaanse Pretensieen)


(afb. 15 - De Suikerraffinaderij van ISAAC MOCATA aan de Zwanenburgwal (nrs 38/40) te Amsterdam. In 1657 gebouwd tot 1777 in bezit van de familie Mocata verkocht aan Hendrik Kolling.)

MOCATA / JAHACOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 8
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1651 woont hij in de Jodenstraat nr 8 te Recife

MOCHORO / YACOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 61
In 1659 is hij kolonist te Cayenne/Guyana

MONTESINOS / ISAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 134

MONTESINOS / SEMUEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 132
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 10-5-1663 vraagt hij schadevergoedingaan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 80 /De Braziliaanse Pretensieen)

MORAES DE/ MANUEL
Genoemd in,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello (Waarschijnlijk was hij een Crypto Jood)
In 1645 is hij handelaar in Brazilhout met een kapvergunning te Recife
Na 1654 woont hij met zijn gezin in Leiden, later keert hij terug naar Pernambuco

MORENO/MATHATHIAS alias MATHIAS/ MARRENA
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 103
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 7-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 38 /De Braziliaanse Pretensieen)

MUSAFIA/DAVID
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 27-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 67 /De Braziliaanse Pretensieen)

MUSAFIA(MOSAFIA) /SALOMON
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 27-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 68 /De Braziliaanse Pretensieen)

N

NAMIAS (NAHAMIAS)/DANIEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 131

NAMIAS (NAHAMIAS) /ISAAC
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife
In 1641 koster van de Synagoge te Recife

NAMIAS (NAHAMIAS) / DE HAMBURG /MOSHE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 18
In 1648 is hij koopman te Recife
Op 20-2-1654 staat hij op de lijst van eigenaren met een suikerplantage in Olinda
Op 8-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 40 /De Braziliaanse Pretensieen)
In 1663 is hij koopman te Amsterdam

NAMIAS(NAHAMIAS) DE CASTRO /ELIAU
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 / lijst nr. 48
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Genraal van Holland (Lijst nr 32 /De Braziliaanse Pretensieen)
NAMIAS(NAHAMIAS)DE CASTRO/ MANUEL alias MANUEL/ MENDES DE CASTRO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Op 17-11-1636 vraagt hij toestemming aan de W.I.C. voor een groeps kolonisatie van 200 Joden uit Amsterdam in Nederlands-Brazilie
In 1638 vertrekt hij met 2 schepen met Joodse kolonisten uit Amsterdam naar Recife

NAMIAS (NEHEMIAS) DE CASTRO) /MOSEH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr 74
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Overl: voor 5-3-1663
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt zijn weduwe schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 31 /De Braziliaanse Pretensieen)

NASSY /NASSI (COHEN) / DAVID alias CHRISTO/ DE TAVERA alias JOSEPH/ NUNES DA FONSECA
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 13-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 44 /De Brazliaanse Pretensieen)

FAMILIE NAVARRO
De familie NAVARRO had bezit in Paraiba / Nederlands-Brazilië
2 suikerplantages waarde ca f 45.000,- per plantage en
1 suikermolen met fabriek totale waarde f 122.000,-
2 huizen in Recife

RODRIGUO /FERNANDES NAVARRO
Hij trouwt in ca 1611 te Porto/Portugal met VIOLANTE NUNES alias SARA NAVARRO In 1636 koopt hij een suikermolen in Paraiba
Hij woont met zijn vrouw en gezin van 8 kinderen (4 dochters en 4 zoons) in Recife
Kinderen geboren te Porto
Ca 1612 ISAAC na 1654 koopman te Amsterdam en Curacao
Ca 1614 JACOB (overl: 1690) na 1654 koopman te Amsterdam
Ca 1615 ARON (overl: 1685) na 1654 koopman te Barbados
Ca 1617 MOSES na 1654 koopman te Amsterdam

NAVARRO /ARON
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Geb: 1615 te Porto/overl: 1685 te Barbados z.v. Rodrigo Fernandes Navarro en Violante Nunes
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1654 is hij koopman te Barbados

NAVARRO /ISAAC
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Geb: 1612 te Porto z.v. Rodrigo Fernandes Navarro en Violante Nunes
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1654 is hij koopman te Amsterdam en Curacao

NAVARRO/JACOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr 23
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Geb: 1614 te Porto /overl: 1690 te Amsterdam z.v. Rodrigo Fernades Navarro en Violante Nunes
Hij trouwt met ESTHER LOPEZ
In 1648 is hij lid v/d commissie voor een regelement voor de Synagoge te Recife In 1648 is hij koopman te Recife en eigenaar van een suikermolen en suikerplantages in Paraiba
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
In 1655 koopman te Amsterdam
Op 13-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 46 /De Braziliaanse Pretensieen)

NAVARRO/MOSEH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 55
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Geb: 1615 te Porto z.v. Rodrigo Fernandes Navarro en Violante Nunes
In 1638 diende hij als adelborst in het leger van de W.I.C onder kapitein Bouet (Bayer).
In 1638 behoorde hij tot de Joodse kooplieden die een suikermolen kocht
In 1638 was hij pachter van de inning der voornaamste belasting in de Kolonie Pernambuco zoals de 10e tax op de suiker
In 1640 is hij een van de rijkste kooplieden in Recife. Hij is suikerproducent met een suikermolen en plantages
Hij woont niet bij de suikermolen maar in Recife
Op 4-10-1645 vroeg hij na de revolutie van de Portugezen in Pernambuco aan de Hooge Raad te Mauritsstad om de invordering van schulden van zijn Joodse geloofsgenoten op te schorten vanwege extreme armoede van leden v/d Joodse Natie in Pernambuco die zelfs van aalmoezen moeten leven
In 1648 is hij koopman en handelsagent in suiker en tabak te Recife
Op 20-2-1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van een huis/winkel te Recife en in bezit van suikermolen in Pernambuco. In 1655 is hij koopman te Amsterdam

NETO NETTO /MOSEH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 82
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In 1648 is hij koopman te Recife
Op 20-2-1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van een huis/winkel in Recife
In 1655 is hij koopman te Middelburg en doet hij zaken samen met David Cohen Nassy

NUNES /JACOB
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife
In 1659 is hij kolonist in Cayenne/Guyana
In 1666 is hij kolonist te Suriname

NUNES /MOSEH alias DUARTE/ DIAS
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 45
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 22 /De Braziliaanse Pretensieen)

NUNES DA FONSECA /JOSEPH alias DAVID/ COHEN NASSY alias CHRISTO/ DE TAVERA(TAVERES)
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 13-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 44 /De Braziliaanse Pretensieen)

NUNES DA VALE /LUIS alias JUDA /MACHABEUS
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr. 32
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 21 /De Braziliaanse Pretensieen)

O

OLYVEIRA DE /MOSEH
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 66
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A.Gonsalves de Mello
In 1645 is hij koopman te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 28-2-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 8 /De Braziliaanse Pretensieen)

OVALE DE FONSECA /SIMON alias SIMON/ DA FONSECA FAZ
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello Overl: voor 13-3-1663
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 13-3-1663 vragen zijn erfgenamen schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 47 /De Braziliaanse Pretetensieen)

P

PACHECO /ISAAC
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

PAIS DE AZEVEDO /ANTONIO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Op 7-5-1637 tekent hij een rekest aan gouverneur Johan Mauritz v Nassau voor toelating van de Joodse kooplieden in de Handel.

PAREDES (PARDO)/ DAVID
Genoemd in ,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Overl: 1657 te Amsterdam
Op 20-2-1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van een huis/winkel in Recife

PAS DE /ANDRE alias DAVID/ SALOMO DE AZEVEDO
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 28-2-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 2 /De Braziliaanse Pretensieen)

PEREIRA /IZAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 160
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1655 is hij koopman in suiker te Amsterdam
In 1660 is hij koopman te Londen
In 1669 woont hij te Suriname

PEREIRA/ MANUEL alias JACOB/ PORTA DE PAS
In 1654 had hij bezit in Nederlanders-Brazilië
Op 13-4-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 75 /De Brasiliaanse Pretensieen)
Op 26-4-1657 wordt hij poorter van Amsterdam
In 1663 is hij koopman te Amsterdam

PEREIRA /JACOB LEVI
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 108
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A.Gonsalves de Mello

PEREIRA O VELHO /IZAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 11

PERES /MOSE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 42
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
In 1655 koopman te Middelburg
Op 5-5-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 79 /De Braziliaanse Pretensieen)

PERES DA MOTA / MANUEL
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

PINA DE /ARON
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,,J.A. Gonsalves de Mello

PINA DE SARFATTY /BENJAMIN
Lis v/d Joodse gemeente te Recife /lijst nr. 4
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654 ,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1640 is hij een van de 4 Judaisten voor het opstellen van een nieuw reglement voor de Synagoge ,, Kahal Zur Israel,, te Recife
Samen met Isaac Atias/Abraham Israel Dias /Jacob Valverde
In 1651 woont hij in de Jodenstraat nr 4 te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 7-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 35 /De Braziliaanse Pretensieen)

PINA DE /JACOB
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 27-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 60 /De Braziliaanse Pretensieen)

PINHEIRO (PEREIRA)/ ABRHAM
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 140
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1655 is hij koopman in suiker te Amsterdam

(afb. 16 en 17 - De Suikerraffinaderij "DIERCQUENS PARADIJS" op de Oude Houtgracht (nu Waterlooplein nrs 11 en 13); gesloopt in 1928. In 1657 gebouwd door Abraham en Isaac Pereira; in 1664 verkocht voor f 42.000 aan Jean Diercquens, suikerraffiandeur uit Middelburg.)

PINTO /JORGE HOMEM
In 1639 is hij eigenaar van de suikermolen ,,St Andres,, in Pernambuco

PINTO /SIMON
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

PINTO PEREIRA/ MANUEL
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In1639 is hij in bezit van suikermolen in Olinda

PINTO /PAULO JACOMO alias JACOB/ JESSURUN PINTO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1636 is hij koopman en woont hij in de Jodenstraat te Recife en zijn huis diende als Huissynagoge.
In 1654 is hij koopman te Middelburg.
In 1658 is hij afgevaardigde voor de Joodse vluchtelingen uit Livorno bij de W.I.C. met het verzoek voor hun vestiging in Essequibo.

PISO /DR. WILLEM
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1643 was hij lijfarts van de Gouverneur Johan Maurits de Nassau.
In 1644 vertrekt hij naar Nederland.

PIZA DE /ABRAHAM ISRAEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 41.
Overl: 1676 te Barbados (begraven op de Joodse begraafplaats van Bridgetown te Barbados graf nr 199)

PORTA DE PAZ/ARON
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 100

PORTA DE PAZ/JACOB alias MANUEL/ PERERA
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 26-4-1657 wordt hij poorter te Amsterdam
Op 13-4-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 75 /De Braziliaanse Pretensieen)
In 1663 is hij koopman te Amsterdam

PRETO(PRETTO) /ARAO
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 102

PRETO (PRETTO)/ELIAU
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 97

Q

QUERIDO O/ MOSO
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 51

QUERIDO /ABRAM JR alias ABRAHAM /CERIDO
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 6
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 17 /De Braziliaanse Pretensieen)
In 1663 is hij koopman te Amsterdam

R

RASIERE(RASSON/RISSON) /YZAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 127
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A.Gonsalves de Mello
Overl: voor 10-5-1663
Op 18-10-1635 is hij afgezwaaid als soldaat en vraagt hij als vrije lieden samen met Samuel Gerrits toestemming om handel te drijven in Recife
Op 31-10-1635 vraagt hij toestemming voor het kopen van een stuk grond te Recife
voor 600 carolus gulden om daar een huis op te bouwen achterin op zijn grond moet hij een muur bouwen om het water van de rivier te keren
In 1639 heeft hij een suikerplantage in Pernambuco
In 1640 wordt bij de opstand van de Portugezen in Pernambuco deel van zijn suikerplantage verbrand
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië In 1655 koopman te Amsterdam
Op 10-5-1663 vraagt HENRICO BERNART schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland /lijst nr 81 namens de debiteuren (De Braziliaanse Pretensieen)

REDONDO /ABRAHAM
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

RODRIGUES ABRAHAM /JACOB DE JONGE
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-5-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 78 /De Braziliaanse Pretensieen)

RODRIGUES /DAVID
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

RODRIGUES /MANUEL alias MICHAEL/ SPINOZA
In 1637 is hij handelaar in suiker te Recife

RODRIGUES (ROIS) MENDES/ MIGUEL (MANUEL)
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,,J.A. Gonsalves de Mello
Overl: voor 14-3-1663
In 1636 laat hij zich als Crypto Jood samen met zijn zoon zich besnijden volgens de wet van Mozes en wordt lid v/d de Joodse gemeente te Recife
Op 7-5-1637 tekent hij een rekest aan Johan Maurits van Nassau met het verzoek de handel open te stellen voor de Joodse kooplieden
In 1641 komt er een verzoek bij het Gouvernement te Maurtisstad van enkele Nederlandse kooplieden uit Recife om de Joodse kooplieden uit Recife te verbannen uit Nederlands-Brazilië en hun goederen te confisceren
Enkele de rijke Joodse kooplieden:
Manuel Rodrigues Mendes/Gaspar Francisco da Costa/Simao da Vale/Balthasar da Fonseca en zonen/ Vasco Fernandes en zonen
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 14-3-1663 vraagt zijn weduwe schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 51 /De Braziliaanse Pretensieen)

RODRIGUES TAVERS (TAVERA)/ANTONIO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A.Gonsalves de Mello
In 1637 is hij koopman te Recife
Op 7-5-1637 tekent hij een rekest aan Gouverneur Johan Maurits v Nassau met het verzoek de handel open te stellen voor de Joodse kooplieden

RODRIGUE TAVERS(TAVERA) /MANUEL
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654 ,, J.A. Gonsalves de Mello In1637 is hij lid van de Joodse Natie en koopman te Recife

RODRIGUES VILA REAL /SIMAO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

RODRIGUES VILA REAL /VINCENTE
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1640 is hij eigenaar van de suikermolen ,,Santo Amaro,, in Pernambuco In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 13-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (lijst nr 48 /De Braziliaanse Pretensieen

ROSEL(CORONEL) /JACOB
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

S

SALAO /ABRAHAM
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

SALOM /ABRAHAM
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello

SALOM /ISAIAS
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 83

SAMUELS/ SIMON
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 28-2-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (lijst nr 5 /De Braziliaanse Pretensieen)

SARAVIA/ DUARTE alias DAVID/ SENIOR CORONEL DE OUDE
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Geb: ca 1572 /overl: 1650 te Recife
Hij trouwt in 1598 te Amsterdam
In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife en koopt hij een van de verlaten suikermolens
In 1635 krijgt hij als vrije koopman om buiten de poort van de Bockenmarkt een erf te kopen van 80 voet lang en 60 voet breed om daar een huis op te bouwen
In 1636 is hij koopman en woont hij in de Jodenstraat te Recife
In 1636 werd zijn huis gebruikt als Huissynagoge in Recife
In 1640 is hij suikerproducent en in bezit van een suikermolen
Op 6-8-1642 stelt hij zich garant voor de schulden van de Joodse koopman van Moises Abendana
Op 20-2-1654 staat hij op de lijst van joodse eigenaren van een huis/winkel te Recife en een suikermolen in Olinda

SARFATTY (DE PINA)/BINJAMY
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 4
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1648 is hij inspecteur van belasting te Recife.
In 1648 is hij lid v/d commissie voor een nieuw regelement van de Synagoge te Recife.
Op 20-2- 1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van een huis/winkel aan de Jodenstraat nr. 4
te Recife
Op 7-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 35 /De Braziliaanse Pretensieen)

SASPORTAS/ JACOB
In 1636 is hij 1e Rabijn van de nieuwe Synagoge ,,Kahal Zur Israel,, aan de Jodenstraat te Recife

SEMACH CORTISSOS /ISAAC alias ANTHONIO/ DA COSTA
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 27-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 64 /De Braziliaanse Pretensieen)

SENIOR/ JAACOB alias JACOB/ HENRIGUE SEMOIN
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 64
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A.Gonsalves de Mello Geb: 1631 te Amsterdam /overl: 1705 te Amsterdam z.v. Juda Senior en Ester Pimentel
Hij trouwt op 28-2-1658 te Amsterdam met ESTER LOPEZ geb: te Hamburg d.v. Mozes Lopez en Rachel Mendes des Sotto.
Op 6-8-1642 stelt hij zich als koopman garant voor de schulden van de Joodse koopman Moises Abendana.
In 1648 is hij koopman te Recife /in 1655 is hij koopman te Amsterdam

SENIOR /MORDECHAI
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/ lijst nr. 81
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. de Mello
Geb: 1622 te Amsterdam z.v. Juda Senior en Ester Pimentel
Hij trouwt op 28-2-1656 te Amsterdam met SARA LOPEZ geb: 1639 te Hamburg d.v. Mozes Lopez en Rachel Mendes des Sotto
In 1648 is hij koopman te Recife
Op 20-2- 1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van een huis/winkel te Recife en heeft hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 30 /De Braziliaanse Pretensieen)


(afb. 18 - Welkomstbrief uit 1666 in het Hebreeuws aan de Rabijn Sjabtai Tsoi uit Instanboel door de Portugees-Joodse gemeente te Amsterdam; ondertekend door: rechts onderaan Mordechaj Senior (copie uit brochure "Glans van geest en Goed" van de Portugese Synagoge te Amsterdam))

SENIOR CORONEL /DAVID DE OUDE alias DUARTE/ SARAIVA
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A.Gonsalves de Mello
Geb: 1575 te Spanje /overl: 1650 te Recife
Hij trouwt in 1598 te Amsterdam
In Amsterdam was hij aktief in de scheepsvaart en handel in zout en suiker In 1632 vertrekt hij naar Pernambuco en koopt hij voor f 10.000,- de suikerplantage van Antonio de Sa
In 1635 koopt hij de suikermolens ,,Furtado,, en ,,Magdalena,, van Joao de Mendoza
In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife
In 1635 krijgt hij als vrije koopman toestemming om buiten de poort van Recife bij de Bockenmarkt /Jodenstraat een erf te kopen van 80 voet lang en 60 voet breed om daar een huis te bouwen
In 1636 is hij koopman met een huis in de Jodenstraat te Recife
In 1636 wordt zijn woonhuis gebruikt als Huissynagoge voor de Joodse gemeenschap in Recife
In 1640 is hij suikerproducent en heeft hij een suikermolens in Olinda
Op 6-8-1642 stelt hij zich garant voor de schulden van de Joodse koopman Moises Abendana
Op 20-2-1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van een huis/winkel in Recife en een suikerplantages in Olinda

SENIOR CORONEL /DAVID DE JONGE ISAACZ
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 72
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A.Gonsalves de Mello
Geb: 1625 te Amsterdam/ overl: 1676 te Amsterdam z.v. Isaac Senior Cornonel Davidz suikerhandelaar te Recife
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1652 is hij boekhouder /penningmeester v/d Synagoge te Recife

SENIOR CORONEL /ISHAC DAVIDZ
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 63
z.v. David Senior Coronel de Oude suikerhandelaar te Recife
In 1640 is hij suikerhandelaar te Recife
In 1650 erfde hij de suikermolens van zijn vader
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
In 1655 koopman te Amsterdam
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 13 /De Braziliaanse Pretensieen)
In 1663 is hij koopman te Amsterdam

SENIOR CORONEL/ JEHOSUAH ISHACZ
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 121
z.v. Ishac Senior Coronel Davidz, suikerhandelaar te Recife
In 1648 is hij suikerhandelaar te Recife

SERFATTI/ AHARON
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 54
In 1648 is hij koopman te Recife

SERRA (SERRANO) DA/ ISAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 96
In 1659 vertekt hij naar Curacao

SERRA (SERRANO) DA /JACOB alias JACOB/ VAN SAGEN
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Op 2-10-1657 is hij poorter te Amsterdam

SLECHT /SIMON
Genoemd in ,,Nederlnaders in Brazilië 1624-1654,, J.A.Gonsalves de Mello
Hij is Asjkenasische Jood uit Duitsland te Recife

SLIGIVEL/JOSE alias JOSIAS/ SIBILLE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1654/ lijst nr. 9
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 17-5-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 82 /De Braziliaanse Pretensieen)

SILVA DA FERNANDO/ MARTINS
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 28-2-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 9 /De Braziliaanse Pretensieen)

SILVA DA /ISAQUE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 158

SILVA DA /JAHACOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 159

SILVA DA/ SALMAO
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 39

SOARES /GABRIEL (ANDRE)
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1636 is hij eigenaar van een suikermolen in Pernambuco
Op 7-5-1637 tekent hij een rekest aan Johan Maurtits van Nassau om de handel open te stellen voor de Joodse kooplieden in Recife/Pernambuco

SOERIO/ EFRAIM
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
Hij was de schoonzoon van de Amsterdamse rabbijn Menasse Ben Israel

SOLIS DE/ BENJAMIN
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr 129

SOUZA DE /ROIS (RAFAEL)
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 16 /De Braziliaanse Pretensieen)

SPINOZA /MICHAEL alias MANUEL/ RODRIGUES
Hij trouwt in1628 met HANNA DEBRA SENIOR d.v. Henrigues Garces
In 1637 is hij suikerhandelaar te Recife en stond hij borg voor de vrijlating samen met Abraham da Fonseca voor de vrijlating van de gevangen Joodse Medicus en koopman Dr Abraham de Mercado
In september verliest hij voor f 3.000,- aan lading van suiker aan boord van het schip ,,Witte Valck,, dat werd aangevallen door piraten bij Cape St Vincent.
In 1652 is hij mede eigenaar van het schip ,,Estrella,, samen met Joseph Villa Real deze vertrekt met een groep Joodse kolonisten uit Recife naar Suriname

STUELING /SAMUEL
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië.
Op 3-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 12 /De Braziliaanse Pretensieen)

SUZARTE /DAVID alias DAVIS/ ZUSARRE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr 66
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië.
Op 27-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 84 /De Braziliaanse Pretensieen)

T

TAVERA (TAVERES) DE/ CHRISTO alias DAVID/ COHEN NASSY alias JOSEPH/ NUNES DA FONSECA
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 13-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 44 /De Braziliaanse Pretensieen)

TORRES DE/ DAVID
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 7-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de staten Generaal van Holland (Lijst nr 37 /De Braziliaanse Pretensieen)

TORRES DE/ PEDRO
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 7-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland ( Lijst nr 36 /De Braziliaanse Pretensieen)

TOUAR DE /ABRAM
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 75
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello Overl: voor 14-3-1663
Hij trouwt met SARA DE TOUAR
In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 14-3-1663 vraagt zijn weduwe SARA DE TOUAR schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (lijst nr 56 /De Braziliaanse Pretensieen)

V

VAES(Z) HENRIGUES /ANTONIO alias MOSSEH/ COHEN
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 7
In 1630 is hij koopman te Amsterdam
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1655 is hij koopman te Amsterdam

VAES(Z) /FRANCISCO
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 10-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 43 /De Braziliaanse Pretensieen)

VALENCA (VALENCUS) DE/ ISAAC
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 27-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten van Holland
(Lijst nr 72 /De Braziliaanse Pretensieen)

VALE DA/ FERNANDO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1637 laat hij zich als Crypto Jood zich besnijden volgens de wet van Mozes en wordt hij lid van de Joodse gemeente
Op 7-5-1637 tekent hij een rekest aan Gouvernement Johan Maurits van Nassau om de handel open te stellen voor de Joodse kooplieden in Recife /Pernambuco
Op 21-9-1637 is hij koopman in suiker te Recife en heeft hij bezit te Olinda en staat hij op de kieslijst voor schepen van Olinda samen met 2 andere Joodse kooplieden Pedro Lopes de Vera en Caspar Dias Ferreira (die verklaard waarachtig geen Jood te zijn)
Op 11-2- 1641 stelt hij zich borg voor een bedrag van f 240.000,- samen met de Joodse koopman Gaspar Francisco da Costa voor het aannemen van de bouw van een brug tussen Recife en Maurtisstad door de Joodse bouwmeester en koopman Balthasar da Fonseca uit Recife

VALE DA /SIMAO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1637 laat hij zich als Crypto Jood besnijden volgens de wet van Mozes en wordt hij lid van de Joodse gemeente te Recife
In 1637 is hij koopman in suiker te Recife
Op 7-5-1637 tekent hij een rekest aan Gouverneur Johan Maurits v Nassau om de handel open te stellen voor de Joodse kooplieden in Recife /Pernambuco
In 1641 komt er een verzoek bij het Gouvernement te Mauritsstad van enkele Nederlandse kooplieden uit Recife om Joodse kooplieden te Recife te verbannen uit Nederlands-Brazilië en hun goederen te confisceren
Waaronder de rijke Joodse kooplieden Simao da Vale/Manuel Rodrigues Mendes/Gaspar Francisco da Costa/ Balthasar da Fonseca en zonen en Vasco Fernandes en zonen

VALVERDE/ABRAHAM
Lid v/d joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr 165
In 1648 is hij koopman te Recife
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
In 1655 is hij koopman te Amsterdam
Op 8-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de staten Generaal van Holland (Lijst nr 41 /De Braziliaanse Pretensieen)

VALVERDE/JAHACOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr 3
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In 1640 is hij lid v/d Raad v Oudsten v/d Synagoge te Recife
In 1648 is hij lid v/d comissie voor een nieuw regelement voor de Synagoge te Recife
Op 20-2-1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van een huis/winkel te Recife

VAZ DA FONSECA /SIMAO
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In 1635 is hij makelaar in suiker te Recife

VEIGA DA /AARON
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr 143
In 1662 woont hij te Londen

VEIGA DA /SAMUEL
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr 144
In 1653 is hij penningmeester van de Synagoge te Recife

VELIOS /JOSEPH alias MANUEL/ DE FONSECA GOMES
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 5-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 20 /De Brazliaanse Pretensieen)

VELOSINO/JESUA alias JOSUA/VELOSINOS
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 111
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
In 1655 Dr/filisoof te Amsterdam
Op 27-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 65 /De Braziliaanse Pretensieen)

VILLA REAL/JOSEPH
In 1652 is hij koopman in suiker
In 1652 is hij mede eigenaar samen met de koopman in suiker Michael Spinoza van het schip ,,Estrella,, en hij vertrekt uit Recife met het schip ,,Estrella,, met Joodse kolonisten naar Suriname

Z

ZACUTO /ISAAC
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 54 de Braziliaanse Pretensieen)

ZACUTO /JACOB
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 /lijst nr. 89
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A.Gonsalves de Mello In 1648 is hij koopman te Recife
Op 20-2-1654 staat hij op de lijst van Joodse eigenaren van een huis/winkel te Recife en woont hij in de Jodenstraat nr. 89 te Recife

ZACUTO/ MOISES
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 172
Genoemd in ,,Nederlanders in Brazilië 1624-1654,, J.A. Gonsalves de Mello In 1648 is hij koopman te Recife
Op 20-2-1654 staat hij op de lijst van joodse eigenaren van een huis/winkel te Recife en woont in de Jodenstraat

ZUZARRE /DAVID alias DAVID/ SUZARTE
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653/lijst nr. 84
Overl: 1699 te Barbados (begraven op de Joodse begraafplaats te Bridgetown te Barbados / graf nr. 162)
In 1654 had hij bezit in Nederlands-Brazilië
Op 27-3-1663 vraagt hij schadevergoeding aan bij de Staten Generaal van Holland (Lijst nr 6 /De Braziliaanse Pretensieen)

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, 2009-2010.