Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

300 JAAR HANDEL IN SUIKER TE DORDRECHT 1695-1905


Door H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

(deel 4C) "De Braziliaanse pretensieen", lijst uit 1663 van 82 Sefardische, Portugees, Joodse kolonisten met aanvragen van schadevergoeding aan de Staten Generaal van Holland

"DE BRAZILIAANSE PRETENSIEEN" LIJST UIT 1663 VAN 82 SEFARDISCH, PORTUGEES, JOODSE KOLONISTEN MET AANVRAGEN VAN SCHADEVERGOEDING AAN DE STATEN GENERAAL VAN HOLLAND VOOR VERLOREN BEZIT IN NEDERLANDS BRAZILIE IN 1654

Samengesteld door H.W.G van Blokland-Visser, Papendrecht mei 2010."De Braziliaansche Pretensieen" door Cornelis J. Wasch uit het maandblad van het Genealogisch-heraldiek genootschap "DE NEDERLANDSCHE LEEUW" nr. 8, 5e jaargang 1887 blz. 75 t/m 77.


Uit het Maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap "De Nederlandsche Leeuw", 5e jaargang nr. 8 1887

Op de beschrijving van de lijst van aanvragen van schadevergoeding worden genoemd:
o.a. 23 burgers uit Amsterdam en 82 Sefardisch Portugees Joodse kolonisten en burgers uit Den Haag, Rotterdam, Middelburg en Dordrecht.

De Hollandse en Sefardisch Portugees Joodse kolonisten kregen in februari 1654 van de Portugezen 3 maanden de tijd om van uit Recife te vertrekken naar Nederland met achterlating van hun bezittingen.
Na vele onderhandelingen tussen de ambassadeurs van Portugal en de Heren van de Staten Generaal
werd op 15 december 1662 in Den Haag een overeenkomst gesloten.
De burgers die hun goederen en landerijen hadden verloren in Pernambuco Nederlands Brazilie konden een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de Staten Generaal van Holland.
De volgende 82 Sefardisch Portugees Joodse Kolonisten vroegen een schadevergoeding aan.
(dit kunnen er meer zijn geweest maar in 1663 gebruikten vele Sefardisch Portugese Joden een alias (een zaken naam) i.p.v. hun Joodse naam. bv. JEHUDAH MACHABEU (Joodse naam) alias LOUIS NUNES DA VALLE (zaken naam). Er werden ook Hollandse zaken namen gebruikt als alias.
De gegevens zijn aangevuld me de namen op de lijst in van de leden in het minuutboek van de Joodse gemeente te Recife tussen 1648/1653.
Nader onderzoek van de aangevraagde schadevergoedingen door de Portugees/Joodse kolonisten en Kooplieden in het Nationaal Archief Den Haag zal meer inzicht kunnen geven van de bezittingen van de aanvragers in Pernambuco/Ned-Brazilie.

1 ABRAHAM D'ASSEVEDO (AZEVEDO/ACEVEDO)
Vraagt op (26-2-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648 -1653. Lid nr. 22
Koopman te Recife In 1663 wonend te 's-Gravenhage
2 DAVID SALOMO D'ASSEVEDO (AZEVEDO/ACEVEDO) alias ANDRE DE PAZ
Vraagt op (28-2-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Heeft in Brazilie gewoond
In 1663 koopman te Amsterdam
3 MOSES JUDA DE LEON alias MOSEH JUDA DE LEAO
Vraagt op (28-2-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 56
4 JOSEPH DA COSTA
Vraagt op (28-2-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 49
Op 17-11-1659 Poorter te Amsterdam
In 1663 koopman te Amsterdam en aandeelhouder v/d W.I.C.
5 SIMON SAMUELS
Vraagt op (28-2-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
6 JACOB (FRANCO) DRAGO
Vraagt op (28-2-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 21
In 1663 koopman in tabak te Amsterdam
7 DAVID JUDA DE LEON / DE LEAO
Vraagt op (28-2-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653.Lid nr. 34
In 1663 reder/koopman te Amsterdam.
8 MOSES DE OLIVEIRA
Vraagt op (28-2-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 66
9 FERDINANDUS MARTINUS DA SILVA
Vraagt op (28-2-1663) schadevergoeding aan.
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
10 ABRAHAM CHEU ? alias (ABRAHAM CHILLON)
Vraagt op (1-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Woont in 1655 te Barbados.
Bezoekt in april 1657 Amsterdam voor overleg interieur 1e Synagoge te Barbados samen met Abraham Messias (Massiah)
11 DAVID/DANIEL DIAS ( DIAZ) ANTUNES alias ISAK ISRAEL NUNES
Vraagt op (1-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 24
In 1663 koopman te Amsterdam
12 SAMUEL STUELING
Vraagt op(3-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
13 ISAAC SENIOR CORONEL
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653 Lid nr. 63
In 1663 koopman te Amsterdam
14 DANIEL CARDOSO alias BALTHASAR CARDOSO D'AVILAR
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilië
In 1663 koopman te Amsterdam
15 SIMON ELIAS
Vraagt op ( 5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
In 1663 koopman te Amsterdam
16 ROIS (RODRIGUES) DE SOUZA (SOUJA)
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
In 1663 koopman te Amsterdam
17 ABRAHAM CERIDO DE JONGE alias QUERIDO DE JONGE
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 6
In 1663 koopman te Amsterdam
18 JOSEPH BALTHASAR. ALVARES (DE TORRES)
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 150
In 1663 koopman te Amsterdam
19 DAVID ALVARES (DE TORRES)
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr.149
20 MANUEL DE FONSECA GOMES alias JOSEPH VELIOS
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
21 LOUIS NUNES DA VALLE alias JEHUDAH MACHABEU
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 32
In 1663 kalligraaf te Amsterdam
22 MOSES NUNES
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 45
23 DOCTOR ABRAHAM DE MERCADO (MARCADO)
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 20
In 1655 naar Barbados
24 LOUIS DIAS GUSERIS (GENERIS) alias JOSEPH JESURUN MIRENDES
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 47
In 1655 naar Barbados. In 1656 oprichter 1e synagoge te Barbados
In 1663 koopman te Barbados
25 DAVID JESURUN COELHO
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 93
In 1655 naar Barbados
In 1663 koopman te Barbados
26 ABRAHAM(ABRAO) GIDON (ABUDIENTE)
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 114
In 1655 naar Barbados
In 1663 koopman te Barbados
27 SIMON GIDON
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Koopman te Amsterdam in 1663.
28 MORDECHAI (JOSEF) ABENDANA alias FRANCISCO DIAS MENDES
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
In 1663 koopman te Amsterdam
29 DANIEL MASURG
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
In 1663 koopman te Londen
30 MORDECHAJ SENIOR Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 81
31 MOSES NANUAS /NAMIAS DA CROSTE alias MANUEL MENDES DE CASTRO
Op (5-3-1663) vraagt de weduwe schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr.74
32 ELIAS NANUAS DA CROSTE alias ELIAU NAMIAS DE CASTRO
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 48
33 LOUIS PEDRO BEM alias YOSSEF BEM VENIST
Vraagt op ( 5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse Gemeente te Recife 1648-1648. Lid nr. 139.
34 JACOB FONDAN (FUNDAO)
Vraagt op (5-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 53.
In 1663 koopman te Amsterdam.
35 BENJAMIN DE PINA (SARFATTI)
Vraagt op (7-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 4
36 PEDRO DE LA TORRE
Vraagt op (7-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
37 DAVID TORRES
Vraagt op (7-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
38 MATHIAS MARRENA alias MATHATHIAS MORENO
Vraagt op (7-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 103
39 DAVID BRANDON
Vraagt op (7-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
40 MOSES NANUAS (NAMIAS/ DE HAMBURGO) alias GABRIEL BARTS/BROWN
Vraagt op (8-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 18
In 1663 koopman te Amsterdam
41 ABRAHAM VALVERDE
Vraagt op (8-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 165
In 1663 koopman te Amsterdam
42 SALOMON C(K)ATS
Vraagt op (10-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
43 FRANCISCO VAES
Vraagt op (10-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
In 1663 koopman te Amsterdam.
44 CHRISTO DE TAVERA alias DAVID COHEN NASSY
alias JOSEPH NUNES DA FONSECA
Vraagt op (13-3-1663)schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
In 1663 koopman te Cayenne, in 1666 te Suriname
45 JOHAN DE LARIA alias JOA LASAIN
Vraagt op (13-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
46 JACOB NAVARRO
Vraagt op (13-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 23
In 1663 koopman te Amsterdam
47 SIMON D'OVALE DE FONSECA
Op (13-3-1663) vragen de erfgenamen schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
48 VINCENT RODRIGUES VILA REAL
Op (13-3-1663) vragen de erfgenamen schadevergoeding aan.
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie.
49 BALTHASAR DE FONSECA alias SAMUEL BELIHOS (DE PERNAMBUCO)
Op (13-3-1663) vraagt de weduwe en erfgenamen schadevergoeding aan.
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie.
50 TOBIAS DE LEON (LEAO)
Vraagt op (14-3-1663) schadevergoeding aan.
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie.
51 MICHAEL RODRIGUES MENDES
Op (14-3-1663) vraagt de weduwe schadevergoeding aan.
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie.
52 ISAAC DE FONTES alias LIMAS FARTES
Vraagt op ( 14-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 10
53 AARON DE LA FEYA alias ARON DE LA FAYA
Vraagt op (14-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 90
54 ISAAC JACUTO
Vraagt op (14-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
55 ABRAHAM CHOM
Vraagt op (14-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
56 ABRAHAM DE TOUAR
Op (14-3-1663) vraagt de weduwe Sara de Touar schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 75
57 RODRIGO ALVARES (DE PINTO)
Vraagt op(16-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
58 RODRIGO ALVARES DA COSTA (CASTRO) alias ISAK ATHIAS
Vraagt op (27-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 1
In 1663 drukker te Amsterdam
59 JACOB HENRIGUES
Op (27-3-1663) vragen de weduwe en kinderen schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 135
60 JACOB DE PINA
Vraagt op (27-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
61 DAVID MADURO
Op (27-3-1663) vragen de erfgenamen schadevergoeding aan.
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie.
62 MOSES DE MERCADO (MARCADO)
Op (27-3-1663) vragen de erfgenamen schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie.
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 59.
63 ISAAC FRANCO (DRAGO)
Op (27-3-1663) vraagt de moeder en erfgename Ester Franco schadevergoeding aan Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie.
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 68.
64 ANTHONIO DA COSTA alias ISAAC SEMACH CORTISSOS
Vraagt op ( 27-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
65 JOSUA VELOSINOS alias JEOSUA VELOZINO
Vraagt op (27-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft bezit in 1654 in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 111
In 1663 Dr./filosoof te Amsterdam
66 DAVID SUZARTE (ZUZARTE)
Vraagt op (27-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 84
In 1663 koopman te Barbados
67 DAVID MUSAFIA
Vraagt op (27-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
68 SALOMON (MANUEL) MUSAFIA
Vraagt op (27-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
69 DIEGO (DANIEL) ALVARES TORRES
Vraagt op(27-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 148
70 ISAACQ FEBOS (FEBO/LEMOS)
Vraagt op (27-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 125
71 JACOB JUDA DE LEAO (DE LEON)
Vraagt op (27-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
72 ISAACQ DE VALENCA
Vraagt op (27-3-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
73 DANIEL/DAVID BONNEEL (BELMONTE)
Vraagt op (2-4-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr.128
74 DOMINGO DA COSTA BRANDA
Op (2-4-1663) vraagt de weduwe Sara Lumbresa
alias Maria Henrigues schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
75 JACOB PORTA DE PAS alias MANUEL PERERA
Vraagt op (13-4-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
In 1663 koopman te Amsterdam/op 26-4-1657 Poorter te Amsterdam
76 ISAACQ MOCATA DEN OUDEN alias GIL CORREA
Vraagt op (13-4-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
77 MANUEL DUARTE BRAMDON
Vraagt op (13-4-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
78 ABRAHAM RODRIGUES DE JONGE
Vraagt op (5-5-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Woont in 1663 te Amsterdam
79 MOSES PERES
Vraagt op (5-5-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 42
In 1663 koopman te Middelburg
80 SAMUEL MONTESINOS
Vraagt op (9-5-1663) schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 132
81 ISAAC DE RASEIRA (RISON)
Op (10-5-1663) vraagt Henrico Bernarts
als lasthebbende van enige Amsterdamse kooplieden
en crediteuren schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie
Lid v/d Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 127
82 JOSIAS SIBILLE alias JOSE SLEGIVEL.
Vraagt op 17-5-1663 schadevergoeding aan
Heeft in 1654 bezit in Nederlands Brazilie.
Lid Joodse gemeente te Recife 1648-1653. Lid nr. 9ALFABETHISCHE LIJST VAN DE BRAZILIAANSE PRETENSIEEN UIT 1663 VAN DE 82 SEFARDISCH PORTUGEES JOODSE KOLONISTEN UIT NEDERLANDS BRAZILIE DIE SCHADEVERGOEDING HEBBEN AANGEVRAAGD VOOR VERLOREN GOEDEREN IN NEDERLANDS BRAZILIE.


A

ABENDANA MORDECHAI JOSEF (5-3-1663) nr. 28
ALVARES DE TORRES DAVID ( 5-3-1663) nr. 19 /lid Joodse gemeente Recife (149)
ALVARES DE TORRES DIEGO(DANIEL) (27-3-1663) nr. 69 /lid Joodse gemeente Recife (148)
ALVARES DE TORRES JOSEPH B.(5-3-1663) nr. 18 /lid Joodse gemeente Recife (150)
ALVARES(PINTO) RODRIGO ( 16-3-1663 ) nr. 57
ALVARES DA COSTA RODRIGO alias Isak Athias (27-3-1663) nr.58/lid Joodse gemeente Recife (1)
ASSEVEDO DE (ACEVEDO/AZEVEDO) ABRAHAM (26-2-1663) nr.1/lid Joodse gemeente Recife (22)
ASSEVEDO DE (ACEVEDO/AZEVEDO) DAVID SALOMO alias Andre de Pas (28-2-1663) nr. 2
ATHIAS ISAK alias RODRIGO ALVARES DA COSTA (27-3-1663) nr. 58

B.

BELIHOS SAMUEL alias Balthasar de Fonseca (13-3-1663 ) nr.49
BEM LOUIS PEDRO alias Yssef Bem Venist (5-3-1663) nr.33/Lid Joodse gemeente Recife (139)
BONNEEL (BELMONTE) DANIEL/DAVID (2-4-1663) nr.73 /lid Joodse gemeente Recife (128)
BRANDON DANIEL (7-3-1663) nr.39

C.

CARDOSO DANIEL alias Balthasar Cardoso d.Avilar (5-3-1663) nr. 14
C(K)ATS SALOMON (10-3-1663) nr. 42
CERIDO (QUERIDO) ABRAHAM DE JONGE (5-3-1663) nr. 17/lid Joodse gemeente Recife (6)
CHEU ABRAHAM alias Abraham Chillon (1-3-1663) nr. 10
CHOM ABRAHAM (14-3-1663) nr. 55
COELHO DAVID JESURUN (5-3-1663) nr. 25/lid Joodse gemeente Recife (93)
COSTA DA HIDALGO ANTHONIO alias Isaac Semach Cortisso (27-3-1663) nr. 64
COSTA DA JOSEPH (28-2-1663) nr.4/lid Joodse gemeente Recife (49)
COSTA DA BRANDA DOMINGO(2-4-1663) nr. 74

D.

DIAS(DIAZ) DAVID/DANIEL alias Isak Israel Nunes (1-3-1663) nr. 11 lid Joodse gemeente Recife (24)
DIAS MENDES FRANCISCO alias Mordechai Josef Abendana (5-3-1663) nr. 28
DIAS GUSERIS LOUIS alias Joseph Jesurun Mirendes (5-3-1663) nr. 23 lid Joodse gemeente Recife (28)
DRAGO JACOB alias Rodrigo Franco Drago (28-6-1663) nr. 6/lid Joodse gemeente Recife (21)
DUARTE BRAMDON MANUEL alias Samuel Oeb (11-4-1663) nr. 77

E.

ELIAS SIMON (5-3-1663) nr. 15

F.

FARTES LIMAS alias Isaac de Fontes(14-3-1663) nr. 52
FEBOS(FEBO/LEMOS) ISAAC (27-3-1663) nr. 70 /lid Joodse gemeente Recife (125)
FEYA DE LA AARON alias ARON DE FAYA (14-3-1663) nr. 53, lid Joodse gemeente Recife (90)
FONDAN( FUNDAO/FONDA) JACOB (5-3-1663) nr.34 /lid Joodse gemeente Recife (53)
FONSECA BALTHASAR alias SAMUEL BEHILLOS (13-3-1663) nr. 49
FONSECA DE GOMES MANUEL alias JOSEPH VELIOS (5-3-1663) nr. 20
FONTES DE ISAAC alias LIMAS DE FARTES (14-3-1663) nr. 52, lid Joodse gemeente Recife (10)
FRANCO (DRAGO) ISAAC (27-3-1663) nr. 63 /lid Joodse gemeente Recife (68)

G.

GIDON ABRAHAM (ABUDIENTE) (5-3-1663) nr. 26 Lid Joodse gemeente recife (114)
GIDON SIMON (5-3-1663) nr. 27

H.

HENRIGUES JACOB (27-3-1663) nr. 59 Lid Joodse gemeente Recife (135)

I.

ISRAEL NUNES ISAK alias DAVID DIAS (1-3-1663) nr. 11

J.

JACUTO ISAAC (14-3-1663) nr. 54
JESURUN MIRENDES JOSEPH alias LOUIS DIAS GUSERIS (5-3-1663) nr. 47

L.

LARIA DE JOHAN alias JOA LASAIN( 13-3-1663) nr. 45
LIAO DE (LION) DAVID JUDA (28-2-1663) nr. 7 /lid Joodse gemeente Recife (34)
LIAO DE (LION) JACOB JUDA( 27-3-1663) nr. 71
LIAO DE (LION) MOSES JUDA (28-2-1663) nr. 3 / lid Joodse gemeente Recife (56)
LIAO DE (LION) TOBIAS(14-3-1663) nr. 50

M.

MACHABEU JEDUHAH alias LOUIS NUNES DA VALLE(5-3-1663) nr. 21 Lid joodse gemeente Recife (32)
MADURO DAVID (27-3-1663) nr. 61
MARRENA MATHIAS alias MATHATHIAS MORENO (7-3-1663) nr. 38 Lid Joodse gemeente Recife (103)
MASURG DANIEL (5-3-1663) nr. 29
MERCADO DE (MARCADO) DOCTOR ABRAHAM (5-3-1663) nr. 23 Lid Joodse gemeente Recife (20)
MERCADO DE (MARCADO) MOSES ( 27-3-1663) nr.62 Lid Joodse gemeente recife (59)
MOCAT(MOCADO) ISAAC DE OUDE alias GIL CORREA DE VEGA (27-3-1663) nr. 76 Lid Joodse gemeente Recife (76)
MONTESINOS SAMUEL( 10-5-1663) nr.80 /lid Joodse gemeente Recife (132)
MORENO MATHATHIAS alias MATHIAS MARRENA(7-3-1663) nr. 38
MUSAFIA DAVID ( 27-3-1663) nr.67
MUSAFIA SALOMON(MANUEL) (27-3-1663) nr.68

N.

NANUAS DA CROSTE MOSES alias MANUEL MENDES DE CASTRO (5-3-1663) nr.31 Lid Joodse gemeente Recife (74)
NANUAS DA CROSTE (CASTRO) ELIAS (5-3-1663) nr. 32 Lid Joodse gemeente recife (48)
NANUAS MOSES alias GABRIEL BARTZ ISRAEL (8-3-1663) nr.40 Lid Joodse gemeente Recife (180)
NASSY COHEN DAVID alias CHRISTO DE TAVERA (13-3-1663) nr. 44
NAVARO(NAVARRO) JACOB (13-3-1663) nr.46 /lid Joodse gemeente Recife (23)
NEMIAS CASTRO MANUEL alias MOSES NANUAS DA CROSTE (5-3-1663) nr. 31
NEMIAS CASTRO ELIAU alias ELIAS NANUAS DA CROSTE (5-3-1663) nr. 32
NUNES MOSES ( 5-3-1663) nr. 22 /lid Joodse gemeente Recife (45)
NUNES DA VALLE LOUIS alias JUDAS MACHABEUS (5-3-1663) nr.21 Lid Joodse gemeente Recife (32)

O.

OVALE DE FONSECA SIMON (13-3-1663) nr. 47
OLIVEIRA DE MOSES (28-2-1663) nr. 8 Lid Joodse gemeente recife (66)

P.

PAS DE ANDRE alias DAVID SALOMO DE ASSEVEDO (28-2-1663) nr. 2
PERES MOSES(5-5-1663) nr. 79 /lid joodse gemeente Recife (42)
PINA DE (SARFATTI) BENJAMIN(7-3-1663) nr.35 /lid joodse gemeente recife (4)
PINA DE JACOB(27-3-1663) nr. 60

Q.

QURIDO ABRAHAM alias ABRAHAM CERIDO(5-3-1663) nr. 17

R.

RASEIRA DE (RISON) ISAAC (10-5-1663) nr.81 /lid joodse gemeente Recife (127)
RODRIGUES ABRAHAM DE JONGE (5-5-1663) nr. 78
RODRIGUES MENDES MICHIEL (14-3-1663) nr. 51
RODRIGUES VILA REAL VINCENT (13-3-1663) nr. 48

S.

SAMUELS SIMON(28-2-1663) nr. 5
SEMACH CORTISSOS ISAAC alias ANTHONIO DA COSTA(27-3-1663) nr. 64
SENIOR MORDECHAI(5-3-1663) nr.30 Lid Joodse gemeente Recife (81)
SIBILLE JOSIAS alias JOSE SLEGIVEL(17-5-1663) nr. 82 Lid Joodse gemeente Recife (9)
SILVA DA FERANDUS MARTINUS (28-2-1663) nr. 9
SLEGIVEL JOSE alias JOSIAS SIBILLE (17-5-1663) nr. 82
SOUZA DE ROIS (RAFAEL) (5-3-1663) nr. 16
STUELING SAMUEL(3-3-1663) nr. 12
SUZARTE (ZUSARRE) DAVID(27-3-1663) nr.66 /lid joodse gemeente Recife (84)

T.

TAVERA DE CHRISTO alias DAVID COHEN NASSY alias JOSEPH NUNES DA FONSECA (13-3-1663) nr. 44
TOUAR DE ABRAHAM(14-3-1663) nr. 55 Lid Joodse gemeente Recife (75)
TORRE DE LA PEDRO(7-3-1663) nr. 36
TORRES DAVID (7-3-1663) nr. 37

V.

VAES FRANCISCO(10-3-1663) nr. 43
VALENCA (VALENCUS)DE ISAAC (27-3-1663) nr. 72
VALVERDE ABRAHAM(8-3-1663) nr. 41 Lid Joodse gemeente recife (165)
VELIOS JOSEPHA alias MANUEL DE FONSECA GOMES (5-3-1663) nr. 20 Lid Joodse gemeente Recife (111)
VELOSINOS (VELOZINO) JOSUA (27-3-1663)

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, 2009-2010.