Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

300 JAAR HANDEL IN SUIKER TE DORDRECHT 1695-1905


Door H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"

(bijlage) Suiker: statistiek van den in- uit- en doorvoer 1912

SUIKER: STATISTIEK VAN DEN IN,- UIT- EN DOORVOER 1912


Bron: Nationaal Archief
Archief: 2.02.14
Inventarisnummer: 5786 (Koninklijke Besluiten)

K.B. No. 29 (dd. 25 mei 1912)

* * *
[BOEKJE]
Nederland, Statistiek van den IN,- UIT- EN DOORVOER (uitgegeven door het Ministerie van Financien, April 1912)
NOOT. De maandelijksche afleveringen behelzen alleen overzichten van den in-, uit- en doorvoer der meest belangrijke handelsartikelen.

Volg
nummer
Benaming der Goederen Landen van
Herkomst
Eenheid April Jan-April
1910 1911 1912 1910 1911 1912
1. Algemeene Invoer
Suiker
49 Ruwe beetwortelsuiker Belgie
Frankrijk
Hamburg
Mecklenburg
Pruisen
Alle andere
1000 kg 3.478
-
1.041
-
13.256
-
951
-
135
1.008
26.242
-
945
-
10
-
20.763
-
6.535
-
1.146
1.095
36.803
2
2.363
-
317
2.018
61.769
-
1.952
-
10
2.061
32.327
6
    17.775 28.336 21.718 45.581 66.467 36.356
50 Ruwe rietduiker Belgie
Frankrijk
Gr.-Brittanie
Ierland
Nederl. O.-I. bezitt.
Suriname
Alle andere
1000 kg 669
-
111
-
132
206
350
-
-
276
-
15
43
92
-
-
120
-
773
-
-
675
-
323
-
245
256
733
-
-
679
-
452
43
761
-
-
388
-
8.001
-
586
    1.468 426 893 2.232 1.935 8.975
51 Alle andere Belgie
Frankrijk
Pruisen
Alle andere
1000 kg 435
-
1.532
1.127
1.391
-
2.435
1.693
1.141
-
3.014
1.405
2.361
-
4.998
4.213
5.133
1
7.631
6.371
7.028
1
9.204
4.371
    3.094 5.5.19 5.561 11.572 19.136 20.604
2. Invoer tot verbruik
Suiker
157 Ruwe beetwortelsuiker
(Vrij van invoerrecht; de accijns wordt berekend naar het gehalte)
Belgie
Frankrijk
Hamburg
Mecklenburg
Pruisen
Alle andere
1000 kg 2.923
-
-
-
150
-
831
-
-
-
1.599
-
725
-
-
-
951
-
5.928
-
950
-
150
-
2.910
-
-
-
18.367
-
1.842
-
-
-
4.233
-
    3.073 2.430 1.676 7.028 21.277 6.075
158 Ruwe rietduiker
(Vrij van invoerrecht; de accijns wordt berekend naar het gehalte)
Belgie
Frankrijk
Gr.-Brittanie
Ierland
Nederl. O.-I. bezitt.
Suriname
Alle andere
1000 kg 745
-
77
-
34
18
153
-
-
101
-
10
45
59
6
-
115
-
1.013
8
90
1.489
-
253
-
75
65
329
8
1
393
-
49
77
284
15
-
437
-
7.430
52
314
    1.027 215 1.232 2.211 812 8.248
159 Kandij
(Vrij van invoerrecht; accijns f 28,50 de 100 K.G.)
(Hieronder is begrepen de kandij, die van mindere hoedanigheid is dan
het standmonster en belast als basterd)
Belgie
Hamburg
Pruisen
Alle andere
1000 kg 65
35
42
-
65
33
44
1
66
49
43
-
261
129
196
8
299
118
220
4
245
74
347
-
    142 143 158 594 641 666
160 Melis en lompen en alle niet afzonderlijk belaste
suiker
(Vrij van invoerrecht; accijns f 27 de 100 K.G.)
Belgie
Gr.-Britannie
Ierland
Alle andere
1000 kg 52
296
-
59
76
189
-
17
118
352
-
4
200
1.222
-
327
324
940
-
87
391
1.188
-
46
    407 282 474 1.749 1.351 1.625
161 Basterd
(Vrij van invoerrecht; de accijns wordt berekend naar het gehalte)
Belgie
Gr.-Britannie
Ierland
Alle andere
1000 kg 52
296
-
59
76
189
-
17
118
352
-
4
200
1.222
-
327
324
940
-
87
391
1.188
-
46
    407 282 474 1.749 1.351 1.625
162 Melado, melasse, stroop en andere suikerhoudende vloeistoffen
(Vrij van invoerrecht; accijns f 6 de 100 K.G. als minimum)
Amerika V.St. v.
Gr.-Britannie
Ierland
Suriname
Alle andere
1000 kg -
101
-
-
259
73
54
-
2
49
168
54
-
2
63
61
229
-
-
690
271
150
-
18
246
693
151
-
4
233
    360 178 287 980 685 1.081
163 Melasse en andere suikersappen bestemd voor branderijen
(Vrij van invoerrecht; vrij van accijns)
Cuba
Gr.-Britannie
Ierland
Pruisen
Alle andere
1000 kg -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.573
-
-
-
-
-
-
-
-
1.792
-
-
-
-
-
5.101
-
-
-
-
    - - 2.573 1.792 - 5.101
3. Algemeene uitvoer
Suiker
51 Ruwe beetwortelsuiker Amerika V.St. v.
Belgie
Gr.-Britannie
Ierland
Pruisen
Alle andere
1000 kg -
-
3.516
-
13.086
1
-
1
258
-
24.658
1
-
3
229
10
19.661
-
1.854
166
7.950
-
38.285
3
-
3
4.762
-
46.462
16
-
10
5.145
10
30.475
-
    16.603 24.918 19.903 48.258 51.243 35.640
52 Ruwe rietsuiker Belgie
Gr.-Britannie
Ierland
Alle andere
1000 kg 151
304
-
5
-
-
-
7
772
204
-
6
536
956
-
20
288
840
-
43
902
2.466
-
66
    460 7 982 1.512 1.171 3.434
53 Alle andere Afrika Westkust
Amerika V.St. v.
Belgie
Bremen
Gr.-Britannie
Hamburg
Ierland
Kaap de G. Hoop
Ned. O.I. bezitt.
Noorwegen
Portugal
Pruisen
Rio de la Plata
Turkije
Zweden
Alle andere
1000 kg 4
26
110
2
5.066
11
982
-
7
41
-
2.216
2
-
2
73
2
3
386
-
8.822
12
1.203
-
8
72
-
3.737
2
116
20
248
10
2
382
1
9.070
3
1.230
-
12
29
-
3.869
5
21
1
503
22
86
396
3
25.761
30
5.482
5
29
270
-
7.512
367
70
16
254
34
9
1.127
1
38.488
18
5.365
15
29
259
4
13.060
773
271
39
1.474
51
5
1.961
3
40.562
19
5.044
1
32
206
-
11.41813
13
28
8
1.264
    8.542 14.631 15.138 40.303 60.966 60.615
4. Uitvoer uit het vrije verkeer
Suiker
131 Ruwe beetwortelsuiker Amerika V.St. v.
Belgie
Gr.-Britannie
Ierland
Alle andere
1000 kg -
-
3.445
-
1
-
2
56
-
-
1.854
166
7.879
-
2
-
3
4.461
-
-
-
3
4.461
-
-
-
8
5.012
10
-
    3.446 58 242 9.901 4.464 5.030
132 Kandij Belgie
Gr.-Britannie
Ierland
Pruisen
Alle andere
1000 kg 14
93
-
5
9
4
86
2
2
39
2
74
3
11
14
48
464
-
25
46
57
392
8
13
110
12
246
11
29
105
    121 133 104 583 580 403
133 Melis Adrika Westkust
Amerika V.St. v.
Belgie
Curaçao
Gr.-Britannie
Hamburg
Ierland
Kaap d. Goede Hoop
Ned. O.-I. bezitt
Noorwegen
Portugal
Pruisen
Suriname
Turkije
Zweden
Alle andere
1000 kg -
23
3
5
4.739
-
982
-
7
34
-
2
4
-
1
56
-
-
3
4
7.633
-
1.201
-
7
54
-
2
5
116
5
203
2
-
-
6
8.420
-
1.227
-
12
24
-
3
1
20
1
463
-
81
8
29
23.915
-
5.481
5
29
175
-
12
26
70
4
169
-
-
26
53
34.403
-
5.357
14
28
195
3
12
16
271
14
2.083
6
-
245
34
35.330
-
5.033
1
30
180
-
15
15
26
6
1.083
    5.856 9.233 10.179 30.004 42.475 42.004
134 Basterd Belgie
Gr.-Britannie
Ierland
Noorwegen
Alle andere
1000 kg 1
-
-
7
-
-
-
-
15
-
1
-
-
5
-
1
-
-
83
-
-
-
-
53
-
1
-
-
23
-
    8 15 6 84 53 24
135 Stroop Belgie
Hamburg
Pruisen
Alle andere
1000 kg 251
-
4
2
1
-
8
264
1.394
-
41
9
293
3
41
9
306
1
42
274
2.960
3
103
17
    257 273 1.444 355 623 3.083

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, 2009-2010.