Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1909 (sept-dec)

bezoekersregister september-december 1909

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
101b 1909 1. September 09 Amtsgerichtsrat Herlitz Dessau
101b 1909 " Julia Yardley Surrey, England
102a 1909 2 IX 09 Paul Büttner Aachen
102a 1909 " F. Chauby Paris
102a 1909 " S. Chauby Paris
102a 1909 Sept. 2 Harold W. Bond Seaforth, Lpool Engld.
102a 1909 " S. Clarke Rhodes Manchester, "
102a 1909 " A.O. Davies Liscard, Chedwick
102a 1909 " Bertram Jones Al...worth(?), Wall., "
102a 1909 " Geo. Furston Manchester
102a 1909 " Jas. Seddon (James Seddon) St. Helens, Lanc.s
102a 1909 2 Sept. Mevr. Kuipers Den Haag
102a 1909 " N. van Eijk Den Haag
102a 1909 " C. Scherpenhuijzen Den Haag
102a 1909 " M. Kalis "
102a 1909 " Janny Kalis Den Haag
102a 1909 " B.A. de Jong Sliedrecht
102a 1909 " Ham..(?) D. Owerg Bonn a Rh.
102a 1909 Sept. 3 Chas. B. Crathrie(?) Montgomery, N.Y.. U.S.A.
102a 1909 " Geo. R. Chester Bradford, Yorks.
102a 1909 " Dr. J. Valkenier Suringar, met Frits Wageningen
102a 1909 " J. Stark Perth, Scotland
102a 1909 " Thomas Shepherd Dundee, Scotland
102a 1909 " P. Haggart Stanley Perth Scotland
102a 1909 " D.J. Alloner Perth Scotland
102a 1909 3 B.G. van Schaik Amerongen
102a 1909 " Mevrouw ten Kate Sliedrecht
102a 1909 " Mevrouw 't Hoen Den Haag
102a 1909 " Mrs. Emil Frenkel & Master G. New York City U.S.A.
102a 1909 " Miss Frenkel New York City U.S.A.
102a 1909 " W.G.J. Seltich Arnhem
102a 1909 " J. Jozeph New York U.S.A.
102a 1909 " B.J.R.P. Rasch Delft
102a 1909 " M. George England
102a 1909 " E. Allen -
102b 1909 Sept. 5 J.H. Bornemann Zaandijk
102b 1909 " N.J. Stijner(?) Dordrecht
102b 1909 " E. Canon Dawson London
102b 1909 " Isabel C. Derby London
102b 1909 " Mr. & Mrs. Wm. Gilchrist Jun.r Scotland
102b 1909 " Hugo Luyckx Antwerpen
102b 1909 " Franck Huybrechts Antwerpen
102b 1909 " de Rednachtersac(?) Paris
102b 1909 6. D. Otten Hamburg
102b 1909 " J.A. Blok Papendrecht
102b 1909 " M. de Jager Waarde
102b 1909 " A.L. Blok "
102b 1909 Sept. 1909 Chr. v.d. Berg 's Bosch
102b 1909 6 Sept. 1909 D.J. van Luik Jr., Org.t Klaaswaal
102b 1909 " Mr. & Mr. R.S. Dodge Queensland
102b 1909 Sept. 8 1909 Miss. M.C. Cormel Q'land
102b 1909 Sept. 8 1909 L. Loeb Delft
102b 1909 " A. Polak Tilburg
102b 1909 " E. Polak Tilburg
102b 1909 Sept. 8 1909 Donald MacKerrell Scotland
102b 1909 " Mrs. MacKerrell Scotland
102b 1909 " Mr. & Mrs. D. MacKerrell Rotterdam
102b 1909 " R.H. van Schaik Rotterdam
102b 1909 " Mevr. van Schaik Dobbelmann id
102b 1909 " Saul C. Breikel Edinburgh, Scotland
102b 1909 " John Linkie Do Do
102b 1909 " Mr. & Mrs. Paterson Rotterdam
102b 1909 " Mevr. Wiarda-Lucks Dordrecht
102b 1909 " Maria Ellerbroek Bremen
102b 1909 " Raiftsarmst(?) Hugo Wolff Munchen
102b 1909 " ...(?) Wolff Frankfurt a/M.
102b 1909 " J. Marshall Hull
102b 1909 " Miss Marshall, Miss Holding do
102b 1909 le 9 Septembre 1909 Rita Mouzon Liege
102b 1909 le 9 Septembre 1909 Jeanne Stramer Dordrecht
103a 1909 Sept. 11 Rev. W.R. Shepherd + family England
103a 1909 Sept. 11 J.E. v.d. Kooi Jr A'dam
103a 1909 " H.H. Simpson Scotland
103a 1909 " H.W. Milner(?) do
103a 1909 Sept. 12 Mr. & Mrs A.J. Boyton Rotterdam
103a 1909 " B. Spoor R'dam
103a 1909 Sept. 12 J.P. Cannegieter, Ned. Herv. Predt. (Jan Pieter Cannegieter) Oostvoorne
103a 1909 13 C.W. Kuijk, apotheker Arnhem
103a 1909 " H. Kuijk-de Leen "
103a 1909 Sept. 13 G. Grootveld Rotterdam
103a 1909 " P. den Draak Rotterdam
103a 1909 " 14 G.H. Knoef, Horloger Enschede
103a 1909 " Willem Kes, Horloger Dordrecht
103a 1909 Sept. 14 B. Knoef, Horloger Enschede
103a 1909 15 P.J. de Jong, Ned. Herv. Pred. Heinenoord
103a 1909 " J.C.E. De Jong-Zeijdner "
103a 1909 " G.H. van Eck Hemmen
103a 1909 " Mr. & Mrs. Lever (+ Helen) Cheshire, England
103a 1909 " Jessie Lawrence Chiswick, London W.
103a 1909 15 W.G. v.d. Brandeler Breda
103a 1909 " J.P. v.d. Brandeler "
103a 1909 " J.C. van Riemsdijk 's Hage
103a 1909 " M.E. van Riemsdijk 's Hage
103a 1909 " Berina Barter England
103a 1909 " Mr. & Mrs. C.F.M. Niles (Charles Frederick Mather Niles) Toledo, Ohio, U.S.A.
103a 1909 " Mr. & Mrs. E.B. Hawley N.Y. City
103a 1909 " Henry G. Danforth (Henry Gold Danforth 1854-1918) Rochester, N.Y.
103a 1909 " J.B. Leithon(?) "
103a 1909 Sept. F. Anker Stolwijk
103a 1909 " T. Oskam "
103a 1909 " 17 Rev. R.M. Hay & Wife London
103b 1909 Sept. 17 Mrs. L.E.M. Mainprice Alderley Edge, England
103b 1909 " 17 Miss M.E. Birchenough Macclesfield, England
103b 1909 " Miss Belle-Folly -
103b 1909 Sept. 17th Miss Gooseberry White England
103b 1909 " 17 W.D.J. van Son Overveen
103b 1909 17 G. van Son-Beelaerts v. B. Dordt
103b 1909 " E.S. Proom Sunderland
103b 1909 " Wm. Dewey(?) do
103b 1909 " J.E. Plore Barnard Castle
103b 1909 17. Karl Mart. Kraatz Charlottenburg
103b 1909 17. Albert Krause, stud. arch. Halle a. Y.
103b 1909 18 Bern: Moolenaar Sassenheim
103b 1909 18. Ant: Molenaar Fz. Sassenheim
103b 1909 18. Joh. F. Amtma(?) Sassenheim
103b 1909 19 K. Ferguson London
103b 1909 " L. van Hoëvell 's-Gravenhage
103b 1909 " E. van Hoëvell "
103b 1909 " A.C. Berends Dordt
103b 1909 21 Septb. 1909 Chr. de Klerk Rotterdam
103b 1909 21/9 09 G. v/d Plas R'dam
103b 1909 21/9 09 wed. L. v. der Plas Rotterdam
103b 1909 21.9.08(sic!) Maria Schweers Duisb. Ruhrort
103b 1909 22.9.09 Robte. Newton Grimsby England
103b 1909 Sept. 22nd 1909 J. Magee Grimsby, England
103b 1909 Sept. 22 09 Chas. Jai Long London Eng.
103b 1909 " George Smitten "
103b 1909 Sept. 23 1909 W.A. Overbosch Epe Gelderland
103b 1909 " M.F. Hale Manchester
103b 1909 " W.M.H. Hale "
103b 1909 " F. Newton Southport
103b 1909 Sept. 23 09 J.H.M. Aandewiel Ydo -
103b 1909 " A. Stoutenbeek-Stochlie -
103b 1909 Sept. 23nd 1909 A.G. Dean Australië
103b 1909 " Peter Sturhouse(?) Chicago
103b 1909 Sept. 23.1909 Danped(?) Hamburg
104a 1909 Sep. 24 Wilfrid J. Wilson Manchester
104a 1909 " Iva Wordsworth Holmfirth (M'ter)
104a 1909 " Matthew Luke Mc Closkey Manchester
104a 1909 " Geo. H. Bailey Henton Mersey
104a 1909 " Norman Wm. Sayer Derby, Engeland
104a 1909 " Jas. K. Bleasdale Cockermouth, England
104a 1909 24 Sept. 09 Marietje Brand Dordrecht, Singel 1
104a 1909 " Zus Veen Lochem
104a 1909 24 Sept. 09 Dina van Ommen Velp
104a 1909 " Liesje van Bragt Dordrecht - Velp
104a 1909 " A. v. Ommen Velp
104a 1909 Sept. 25th Mrs. & Mr. W.D. Scott Raamsdonk
104a 1909 " Bart & Fleur & Huibrecht Verwilligen St. Niklaas in Belgie
104a 1909 " 26 Th. Meijer Rotterdam
104a 1909 " Max Ehret "
104a 1909 " Carl Ehret "
104a 1909 " B. Conrads "
104a 1909 " Max Fischer "
104a 1909 " Fritz Alexander "
104a 1909 " Arthur Schlimpert "
104a 1909 " Richard Bucks "
104a 1909 " J.M. Meijbergen "
104a 1909 " Robert Schulte Haag
104a 1909 " G. Wesseling Haag
104a 1909 " J. Korthals Dordt
104a 1909 " M. Korthals Dordrecht
104a 1909 27 Sept. J. Dekker Dordt
104a 1909 " J. Vreede Budapest
104a 1909 " O & E. von Bulow Alexandrien
104a 1909 " Dr. Rudolf Helssig und Frau Leipzig
104a 1909 27 " M. van Sonsbeeck-Wilking Hulst
104a 1909 28 " H.H. Santman Nijmegen
104a 1909 " Ulla Martens Rotterdam
104a 1909 " Edgar Martens "
104a 1909 " Elsa Martens Kiel
104b 1909 Sep. 30th 1909 Amelia Ratcliffe New Bedford U.S.A.
104b 1909 do Elizabeth Birkett Blackburn, England
104b 1909 do C.F. Medardus-Bohn Bremen, Deutschland
104b 1909 Oct. 1 1909 Mrs. C.L. Ricketts (Hettie, tr. Coella Lindsay Ricketts 1859-1941, calligrapher and illuminator)
NB.
Other correspondence includes letters to Ricketts in Chicago from Hettie and their
two daughters, Helen and Julia, while the three of them were in Europe, 1909-1910
http://www.indiana.edu/~liblilly/lilly/mss/index.php?p=rickett3
Chicago U.S.A.
104b 1909 " Julia Marguerite Ricketts "
104b 1909 " Helen Louise Ricketts (Helen Louise Ricketts 1891-1981) "
104b 1909 Oct. 1 1909 Jacque Legrelle, officier d'infanterie Versailles (France)
104b 1909 " 1909 Mr. & Mrs. N.G. Gedye London
104b 1909 " 2 M. Branscombe England
104b 1909 " A. Hewlen England
104b 1909 " Schutze Hamburg
104b 1909 " S. Cowburn Eaglescliffe
104b 1909 " Edith Cowburn Eaglescliffe, England
104b 1909 " Edw. Fin Cowburn Ditto
104b 1909 " 4 1909 Johannes Flink Oosterbeek
104b 1909 " 5 Luce Scheuler Roermond
104b 1909 " A.A. Mil.. v.d. Harten(?) Eindhoven
104b 1909 " E. Wijers-Bongaerts Dordrecht
104b 1909 " 7 1909 A. Dekker-Beelaerts van Emmichoven Ede (Gld.)
104b 1909 " 7 J.F. Dekker, Kapt. Inf.ie Ede (Gld.)
104b 1909 7 M.t van Eijk Overschie
104b 1909 " A. Breugem Overschie
104b 1909 " M.H. van Eijk Rotterdam
104b 1909 " G. v. Assendelft Overschie
104b 1909 " H. Brasser Souburg
104b 1909 " E.M. Hantzen Vlissingen
104b 1909 " M. Hillen 's Gravenhage
104b 1909 " P.J.C. Penders -
104b 1909 11-10-09 J. Norenberg Rotterdam
105a 1909 1909 October 9 James A. Whyle Liverpool
105a 1909 11 M. Landro Rotterdam
105a 1909 11 Jan H. Hofmeijer Kaapstad
105a 1909 " Johanna Hofmeijer -"-
105a 1909 " Ida Cullen England
105a 1909 " R. Mann "
105a 1909 15 C.L. van den Broek Schiedam
105a 1909 15 Liberte B.P. Datema Rotterdam
105a 1909 " Marie J.G. Plomp Dedemsvaart
105a 1909 " P.G. Datema Rotterdam
105a 1909 16 J.C. Landré Dordrecht
105a 1909 " H. Raaudt(?) "
105a 1909 17 J. Boterenbrood "
105a 1909 17 J.W. Verkuijl Breda
105a 1909 18 J.A. de ..ist..(?) Tiel
105a 1909 " C. Wilh. Menghius (Conrad Wilhelm Menghius) Aachen
105a 1909 22 W.C.J. Brouwers Papendecht
105a 1909 " F. v. Aartsen Middelburg
105a 1909 " S. Griffin Ireland
105a 1909 " Florence M. Green London
105a 1909 23 A.L. Dekker, v.d.m. Anna Jacoba Polder - Zeeland
105a 1909 " J.S. Dekkers "
105a 1909 " R.J.L. Alberdingh Thijm Baarn
105a 1909 " James Jawn Dundee, Scotland
105a 1909 " Geo. A. Jawn "
105a 1909 25 J.J. de Jongh Dordecht
105a 1909 " K.J. de Jongh-Prins idem
105a 1909 " M. Tullen v. Bemmel den Haag
105a 1909 " Mevr. M.J.H. Greidanus en dochter Amsterdam-Dordrecht
105a 1909 " Neubad(?) Miroslaw, artiste Prag - Sunclav(?)
105a 1909 27 E.P. Edkins Clarke (Edward P. Edkins Clarke) Twineham England
105a 1909 " D.N. Edkins Clarke "
105b 1909 Oct. 31 J.B. de Waal Amsterdam
105b 1909 " C. de Joncheere Dordrecht
105b 1909 " D.J.A. de Waal id
105b 1909 " Reijers Leiden
105b 1909 Nov. 1 M.P. Beelaers v. E(michoven) Arnhem
105b 1909 Nov. 1 Wed. M.F. Reeringh Werner den Haag
105b 1909 Nov. 3 F. Wielekind Hannover
105b 1909 Nov. 3 J.H.O. Fresemann Viëtor Groningen
105b 1909 Nov. 3 Joh.a H. Ouwehand Rotterdam
105b 1909 Nov. 3 Cath. A. Ouwehand Rotterdam
105b 1909 " 4 A. Jukema Midlum
105b 1909 " 4 Jongkindt Dordt
105b 1909 " Mej. A.a de Jongste Pd Strijen
105b 1909 " J. de Jongh de Jongste -
105b 1909 " 4 J. Morks Middelburg
105b 1909 " Mevr. M. Morks s'Bosch
105b 1909 " 4 H. Löhnis Zwolle
105b 1909 Nov. 7 Kammenga Azn Easterein (Fryslan) [Oosterend]
105b 1909 " H. Donker Bolsward
105b 1909 " J.R.F. Donker Bolsward
105b 1909 " A. Koelma Dordrecht
106a 1909 10 Nov. Smeenk, A.G. Amsterdam
106a 1909 10 Nov. H.H. Dekker "
106a 1909 11 Nov. G.F.C. Baron van Till Schoonhoven
106a 1909 11 " A.F. van Engelen "
106a 1909 11 " Francisco Becarol(?) Roma
106a 1909 11 " A.H. Schillemans Jz Dordrecht
106a 1909 12 " Betsy Dubois Utrecht
106a 1909 12 " Henriette E.H. Elias Utrecht
106a 1909 16 " Clasina Hups Bern
106a 1909 " Leonora van Hattem Dordrecht
106a 1909 16 Nov. W. v.d. Meulen Utrecht
106a 1909 17 " J. Dronkert Dordt
106a 1909 17 " R. Hacquebard Hoek v. Holland
106a 1909 21 H.B. Baron van der Feltz Rotterdam
106a 1909 " J. van der Feltz "
106a 1909 22 Nov. S. ten Broecke Hoekstra den Helder
106a 1909 23 Nov. Mrs. W.M. Ward England
106a 1909 " W.J. Schaffers Dordrecht
106a 1909 26.11.09 L. Gips Pz Den Haag
106a 1909 28 Nov. Ch. Tardif de Paris
106a 1909 1 Dec. 1909 L.A. v.d. Brandeler Sliedrecht
106a 1909 " H.J. v.d. Brandeler Breda
106a 1909 6 Dec. 1909 J.F. Smit Dordt
106a 1909 8 Dec. 09 M.E. v. Wiekeren Den Haag
106a 1909 9 Dec. '09 A.E. de Rijke van Eijk Amsterdam
106a 1909 9 Dec. '09 Christine v. Spaendonck Tilburg
106a 1909 12 Dec. '9 J.C. Bos Rotterdam
106a 1909 13 Dec. 9 A. Versteegh Tiel
106a 1909 14th Dec. 09 D.B. Hedderwick London
106a 1909 " M.P. Hedderwick Melbourne Australia
106a 1909 " D.M. Hedderwick "
106a 1909 15 " W.J. Landsman Vlissingen
106a 1909 15 " A.J. Bierens Dordt
106b 1909 15. 12. Fefa Metzner Cöln a/Rhein
106b 1909 17 12 J.C. Arbous Velp
106b 1909 " T.M.J. van Bakergom Velp
106b 1909 18 " M.A. Vriesendorp Hilversum
106b 1909 18 " M.C. Vriesendorp "
106b 1909 18 " C.L. Vriesendorp "
106b 1909 19 N.M. Snijdelaar Leeuwarden
106b 1909 " A. de Jonge Dordrecht
106b 1909 " M.A. Verspeijck Utrecht
106b 1909 21 D.H. Derckse Roldue
106b 1909 25 12 H.C. Maas Geesteranus Amsterdam
106b 1909 25 12 J. Irish Stephenson Lochem
106b 1909 " A. van Heemstra Roodenburg Dordrecht
106b 1909 " Laura ...(?) id
106b 1909 21. J. Hollaar Maassluis
106b 1909 " L. Borstlap "
106b 1909 28 12 F. Roodenburg Bussum
106b 1909 " A.S.J. Roodenburg Dronsberg v.d. Linden "
106b 1909 " Tine Roodenburg "
106b 1909 " Willy Roodenburg "
106b 1909 " A. Vreugdenhil H. v. Holland
106b 1909 30 Dec. P. Wilschut Dordrecht
106b 1909 " M. Wilschut Nz Rijsoord
106b 1909 " J.E. Norton London
106b 1909 30 " Vermarts Jr. Gent
106b 1909 " Henk Talma Den Haag
106b 1909 " Jenny van Hattem Dordrecht
106b 1909 " H. van Hattem -

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.