Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1907 (jan-jun)

bezoekersregister januari-juni 1907

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
024a 1907 2 Jan. 1907 J.J. Kalis Dordrecht
024a 1907 2 Jan. 1907 H. van der Veen Scheveningen
024a 1907 2 Jan. 1907 C. Rissik Glasgow
024a 1907 2 Jan. 1907 J. Miller Glasgow
024a 1907 3 Jan. 1907 T.N.J. Horsten St. Michiels Gestel
024a 1907 3 Jan. 1907 Aug. Busch Dordrecht
024a 1907 3 Jan. 1907 J. Schuilenburg Schultz v. Aschat den Haag
024a 1907 3 Jan. 1907 C. de Girard de Mielet v. Coehoorn, J.v.A. Made
024a 1907 idem " W. Schuijlenburg den Haag
024a 1907 idem " M. de Girad de Mielet v. Coehoorn, Burgemeester ouderling en kerkvoogd Made & Drimmelen
024a 1907 4 " 1907 P.A. Verhoeff, voorlezer Ned: Kerk Moercapelle
024a 1907 4 " J.Ph. Netelerkamp Utrecht
024a 1907 4 " 1907 J.Th. Overbeek Hengelo (O)
024a 1907 8 " 1907 A.C. van Rees Den Haag
024a 1907 " H. van Rees Dordrecht
024a 1907 10 Jan. 1907 J.C.W. Pouw Amsterdam
024a 1907 " A.H. Romijn Dordrecht
024a 1907 " Beatrice M. Alleyne (Beatrice Gabrielle Marie Alleyne 1876-1970, tr. 1906 Charles Goring) Barbados, B.W.I.
024a 1907 " M. Volker en W. den Haag
024a 1907 " J. Volker Dordrecht
024a 1907 12 " C.J.A.J. Pilaar Rotterdam
024a 1907 " W.L. Pilaar Dordrecht
024a 1907 14 jan. Mevr. Sernée Leiden
024a 1907 14 jan. J.M. Sernée Leiden
024a 1907 " Mr. & Mrs. Donald G. Ross New York U.S.A.
024a 1907 17 Jan. '07 M. Colle Quedt(?) Dordrecht
024a 1907 " C. Wilde Quedt(?) "
024a 1907 " J. Meer Kan..(?) v. Embden Jr. Rotterdam
024a 1907 " Gussie HonsKaw(?) San Francisco, California
024a 1907 " H. Smissaert den Haag
024a 1907 29 " Piet Verwaaij Culemborg
024b 1907 Januari 29 Friedr. von Schenck Arnsberg i/Westfalen
024b 1907 Jan. 29 J.E. van Brakel Haarlem
024b 1907 Januarij 29 A.M. Everts Amsterdam
024b 1907 " 31 Pascal Schmick Parson(?) Venray
024b 1907 Januari 31 Elise Gründermann Haarlem
024b 1907 Feb. 7 Jenny Krause England
024b 1907 8 Febr. Hanna Wolff (componiste Drei Lieder/für ein Singstimme mit Klavierbegleitung, lerares muziekschool 1901-1907) Dordrecht
024b 1907 " T. Fred. Freeman (Thomas Frederick Freeman, concert pianist, tr. Hanna Wolff) Los Angeles, Cal., U.S.A.
024b 1907 14 Fevrier E. Goebes Strasbourg
024b 1907 16 Feb: S.A. van der Chijs Hellevoetsluis
024b 1907 id J. Dolk idem
024b 1907 " 18 P.J. 't Sas-Vetten Breda
024b 1907 " W.L. Buiselbos(?) "
024b 1907 " A.A. Tas Breda
024b 1907 " 19 W.A. Shaw London
024b 1907 " 22 Ingeborg Bay Danmark
024b 1907 " A.J. Bloembergen Burger (Antonia Jakoba Burger) Zwijndrecht
024b 1907 " 24 E. Mees-Havelaar Rotterdam
024b 1907 " Sydney W. Bacon London
024b 1907 " R. Mees Rotterdam
024b 1907 " S. Poukens(?) Breda
024b 1907 27 Feb. A. Spoor Gz. Rotterdam
024b 1907 " A. Sanches Paramaribo
024b 1907 28 Feb. 1907 Wed. F. ten Brink-Rüphan (Josepha Gebina Maria Rüphan) Amsterdam
024b 1907 2 maart '07 J.G. Reus Dordrecht
024b 1907 2 maart 1907 H. de Jong Beusekom Leiden
024b 1907 " G.A. Hubert v. Beusekom Rotterdam
024b 1907 " A.P. Hubert van Beusekom Rotterdam
024b 1907 3 Maart 1907 W. v. Hubert van Beusekom -
025a 1907 März 3 dr. O.A. Oppermann (Otto Alexander Oppermann) Utrecht
025a 1907 " Wilhelm Geibel Werden (Duitschl.)
025a 1907 4 J. van Hettinga Tromp Utrecht
025a 1907 " Dr. Marker(?) London
025a 1907 " J. Quant Dartford
025a 1907 " J. Stephen Maidstone
025a 1907 " C.S. Johnsson Suede
025a 1907 5 Jane Catherine Harz(?) England
025a 1907 March 14 Miss M. van Stockum Den Haag
025a 1907 " J. Brotherhood Montreal Canada
025a 1907 " E. Heinze Brieg, Schlesien
025a 1907 Maart 17 H.E.P. van Vianen Jzn Rotterdam
025a 1907 " J.W.A. Hauntzen R'dam
025a 1907 17 M. de Heer Dordrecht
025a 1907 " M. van Till-Husaan Gorcum
025a 1907 " G.P. van Till "
025a 1907 " C.E. de Veer-Engelen v. Pijlsweert Dordrecht
025a 1907 19 Max Fleischer Tossom(?) /Anhalt
025a 1907 " 25 Ethel Loonen Ginneken
025a 1907 " J.S.E. Vergouwe Breda
025a 1907 " W.J. Vergouwe id
025a 1907 " W.W. Albrecht Hamburg
025b 1907 Mar. 28 Elizabeth Otte Grand Rapids, Michigan, U.S.A.
025b 1907 March 31th Ethel Wilson London
025b 1907 " Evert Moll (Evert Moll 1878-1955, artist) Dordrecht
025b 1907 Mars 30 Riket Leon (Leon Riket, geb. Antwerpen 13-5-1876, overl. Knokke 24-8-1938, landschapsschilder) Anvers
025b 1907 " B. Baker London
025b 1907 " Robert Sand Brussel
025b 1907 " Louise Sand Bruxelles
025b 1907 " Eva Ball-Glover Lakewood, N.J., U.S.A.
025b 1907 " Marguerite Glover "
025b 1907 " J.R. Kelly New York NY, "
025b 1907 " H. Zadoks Phzn Dordrecht
025b 1907 31 E. Benedictus (Emanuel Benedictus) Dordrecht
025b 1907 " L. Monasch Dordrecht
025b 1907 " J. v/d Meusen Dordrecht
025b 1907 31 B. Benedictus Dordrecht
025b 1907 Maart 1907 31 Jacqeus Duits Dordrecht
025b 1907 " A. Boux Brussel
025b 1907 April 1 J. v. Jole, kunstschilder (Joseph Gerardus van Jole 1877-1919) Haag
025b 1907 " H. Boeje(?), ambtenaar Haag
025b 1907 " H. de Pit(?), kunstschilder Haag
025b 1907 " Y. Wenning Jr., schilder (Ype Wenning 1879-1959) La Haye
025b 1907 " Jac. v. Rossem, " (Jacobus Willem van Rossum 1881-1963) Haag
025b 1907 1 April 07 H.H. Piening Hamburg
025b 1907 " 07 B. Klunne, schilder (Bartholomeus Louis Eliza Maria (Bart) Klunne, geb. Rotterdam 1875, overl. 1924) Breda
025b 1907 " 07 M. Ballintijn (Maria Wilhelmina Ballintijn) Ginneken
025b 1907 April 07 1 A.W. Boot Jz Dordrecht
025b 1907 1 April 07 Frieda Ransom Eberswalde bei Berlin
025b 1907 " Dr. F..(?) Ransom "
025b 1907 " Carl Gerecke Braunschweig
025b 1907 1 April Gerrit Van Veen de Nancy
025b 1907 1 April C. Westbroek de Medan
026a 1907 1 April 1907 R.P. Allen Rotterdam
026a 1907 1 April 1907 A.E. Nayton London
026a 1907 2 April 1907 B. Janssens Gent
026a 1907 2 April 1907 Vrouw Montens Gent
026a 1907 2 April 1907 M. v.d. Berg Dordrecht
026a 1907 2 April 1907 Rev. G. & Mrs. Twentyman London
026a 1907 2 " 1907 Mr. & Mrs. Williams Kensington London
026a 1907 2nd April 1907 Misses Silly & Woolf London
026a 1907 2nd April 1907 Miss Marry Gullery Clifton
026a 1907 2nd Ap. 1907 Miss Nora James Hertfordshire
026a 1907 " A.G. James London
026a 1907 " Mr. & Mrs. A. Heale London
026a 1907 3 April " E.A.G. Koolemans Beijnen Breda
026a 1907 3 " " J.H. de Mandt Dordrecht
026a 1907 3rd April " Mr. & Mrs. H. Llewelyn Howell London
026a 1907 " Misses Howell Montgomeryshire, Eng.
026a 1907 " Paul H. Roesacke(?), stud. phil. Berlin
026a 1907 " C.J. Morison London
026a 1907 " A.M. Champlin London
026a 1907 " C. Vreede en familie Rotterdam
026a 1907 " P. Rueb "
026a 1907 " J. Hy Cox Birmingham
026a 1907 " R. Ashton Stoke on Trent, Eng.
026a 1907 " Edwin Marks Stoke on Trent
026a 1907 April 4 M.C. Elink Schuurman Rotterdam
026a 1907 " L. Bicker Caarten Baarn
026a 1907 " J.C. Hoogewerff Hilversum
026a 1907 " A. Elink Schuurman Rdam
026a 1907 " Mr. & Mrs. Clark G. Voorhees (Clark Greenwood Voorhees 1871-1933, artist) New York
026a 1907 " W.T. Lawrence London
026a 1907 " Miss Lawrence "
026a 1907 " E.M. Seymour -
026a 1907 " Jane Seymour -
026a 1907 " J. van Rees Molenaarsgraaf
026a 1907 " P. van Rees "
026b 1907 April 6 M. Crane(?) Suffolk, England
026b 1907 " A. Smulin England
026b 1907 " M. Jackson England
026b 1907 " J.A.H. v. Griethuijsen Delft
026b 1907 1907 Mrt. B.A.C. van Dorp Amsterdam
026b 1907 " B.J.C. van Dorp Rotterdam
026b 1907 " E.J. Molendijk Rotterdam
026b 1907 " J.G.L. van Dorp R'dam 1907
026b 1907 April A. Roes Delft
026b 1907 " A. Wilde Amsterdam
026b 1907 " J.P. Klaverweijden Amsterdam
026b 1907 " 8 Mr. & Mrs. Ralph Peacock (Ralph Peacock 1868–1946, artist) London
026b 1907 " 8 Mr. & Mrs. Reynolds-Stephan "
026b 1907 " 10 S.G. Thynne Cornwall, England
026b 1907 " A.G. Thynne " "
026b 1907 " Haxier(?) Lille (Frankrijk)
026b 1907 " Biddy Lille
026b 1907 12 Mr. & Mrs. Laxton Clifton - England
026b 1907 13 Allan Bed Broughty Ferry, Scotland
026b 1907 " David Kylie Dundee, "
026b 1907 " George G. Glass Dundee, "
026b 1907 " H.P. Holburn Dundee, "
026b 1907 April 13 H.H. Burggraefer Barmen Duitschland
026b 1907 13 M. Bakkers Utrecht
026b 1907 " J. Ram Utrecht
026b 1907 14 R. Carotang(?) Crawkerne
026b 1907 " B. Maud Kilson Beaminster - Dorset
026b 1907 " 15 H.N. de Fremery Bussum
026b 1907 16 Frau Overamtsrichter Elizabeth C. Bock geb. Bolton Braunschweig
026b 1907 16 Karl Lork Malne(?) Braunschweig(?)
026b 1907 17 Lord & Lady Markenzie Scotland
026b 1907 " M. Kincaid Mackenzie "
026b 1907 " Neil G. Edwardson Liverpool
027a 1907 April 19 D.J.J. de Kok Jr. Dordrecht
027a 1907 " J.M. Vermeulen, Sub Diaken v/d R.K. Kerk Warmond
027a 1907 " J. Wils, Diaken Dordrecht
027a 1907 " J.P.J. Kok, Subdiaken Warmond
027a 1907 " Fred. W. Keltin(?) London
027a 1907 " D.H. Cohen do
027a 1907 " W.F. Letterie s'Gravenhage
027a 1907 " G.H. Letterie Den Haag
027a 1907 21 Abm. van der Douw Rotterdam
027a 1907 " N. van der Willigen do
027a 1907 " A. van der Willigen van der Hoeven "
027a 1907 " C. van der Hoeven -
027a 1907 " J.W.H. van Oosterwijk -
027a 1907 " E.Ph. van Deventer den Haag
027a 1907 23 J.W. Jacobs London
027a 1907 " T.S. Koopman Dordrecht
027a 1907 24 Victor Lienard La Bouverie La Bouverie Pres Mons
027a 1907 24 Ch.S. Walraet de Marin Hoorebeke Belgie
027a 1907 24 Arie Rijsdijk Jz H.I. Ambacht
027a 1907 24 Miss. S. Maxwell Easton Pa., U.S.A.
027a 1907 " Miss. E.F. Maxwell "
027a 1907 25 E.H. MacGregor London
027a 1907 " H.M. MacGregor London
027a 1907 " Alex. MacGregor London
027a 1907 " 25 J.S. Masterman Folkerstone, England
027a 1907 " G. Cooper Hythe, England
027a 1907 " Miss McCobb Maine, U.S.A.
027a 1907 " Miss M.S. McCobb "
027a 1907 " Dr. & Mrs. Luth-Hall(?) Brighton, England
027a 1907 " Mrs. Gilbert Howell Maine, U.S.A.
027a 1907 " Mrs. Woodman + Miss Woodman "
027b 1907 27 April 07 H.W. Wormgoor Dordrecht
027b 1907 " G. van Loo Zutphen
027b 1907 27 April 1907 E. Schotman Dordrecht
027b 1907 " C: Vriesendorp Lz "
027b 1907 " Mr. Stewart London
027b 1907 " P. Craver Bradford, England
027b 1907 " Jeanne Stevens Antwerpen
027b 1907 29/4 07 Mr. & Mrs. J. Wickham Jones & N.W.J.S. Norwood, London
027b 1907 " Mr. & Mrs. F. Ransom & son Hitchin, England
027b 1907 " Isaac Briggs & party (mogelijk dochter Barbara Briggs (1887-1976), painter, illustrator) Wakefield - Yorks, England
027b 1907 " G..an(?) Newstrad Southport England
027b 1907 " Miss Bayorn(?) Kinzear & miss Bayorn(?) Paul Scotland
027b 1907 " Mr. Mrs. Swo..erts(?) London
027b 1907 Mei 1 J.W. Raschke Dresden, Duitsland
027b 1907 " 2 Finn Frame(?) Bergen, Noorwegen
027b 1907 " Lafon Paris
027b 1907 " Mrs. O.M. Poe (Orlando Metcalfe Poe) Detroit, Michigin, U.S.A.
027b 1907 " Miss Poe (Winifred Lee Poe) Detroit, Michigin, U.S.A.
027b 1907 " 4 A. den Hartog/Taal.(?) Dodewaard
027b 1907 " E. de Voogd Dordrecht
027b 1907 " J.W. Taals Hien
027b 1907 May 5 Henry C. Dilworth East Orange, N.J. U.S.A.
027b 1907 " Mrs. Henry C. Dilworth "
027b 1907 May 6 C.H. Summers London
027b 1907 6 J. La Vlayen Burris Paris
027b 1907 " Mr. et M.e Jun(?) Lambert Paris
027b 1907 " William A. Cadbury Por..(?), Lanc.
027b 1907 Mei 7 D.C. van Oostende Bruinisse
027b 1907 " J. van Staak "
027b 1907 " Mrs. A.R. Brock "
027b 1907 " The Misses Brock Toronto, Canada
027b 1907 " The Misses Weaver London
027b 1907 Mei 8 J. Spaanderman Vlissingen
027b 1907 " E. Scott London
028a 1907 8 May 1907 Mr. & Mrs. J.F. Adams Gillingham (Kent)
028a 1907 9 mai 1907 une Française C. Desjonqueres Zevenbergen
028a 1907 9 mai 1907 une Française J. Chamousset Villa St. Claire Jeveu(?)
028a 1907 9 Mei 1907 Jan Cetro(?), Theol. Student Leiden
028a 1907 9 mei 1907 H. Leijdner Jr. Den Haag
028a 1907 9 " 1907 van Erk, Jan Berkenwoude
028a 1907 9 Mei 1907 W.M. Holster Klundert
028a 1907 9 " 1907 J.A. Moll Dordt
028a 1907 9 " 1907 Heinrich Koll Köln a/Rhein
028a 1907 9 " 1907 A.J. Trossel Dordrecht
028a 1907 9 " 1907 Mr. & Mrs. J.P. Zuurmond (freight traffic manager for the Holland-America Line) Chicago Ill., U.S.A.
028a 1907 9 " 1907 Jas. McFarlane (James McFarlane) Sunderland
028a 1907 9 " 1907 Alex. W. Paterson (Alexander W. Paterson) Glasgow
028a 1907 9 " A. Fontein Rotterdam
028a 1907 9 " 1907 D. de Jong IJselmonde
028a 1907 9 " T.Th. Lagendijk "
028a 1907 10th " 1907 Madge(?) J. Walter Wimbledon, England
028a 1907 10th " 1907 Geo. C. Druce (George C. Druce, autor) " "
028a 1907 11 " 1907 Sir Walter Wragg England
028a 1907 " Miss Mees Rotterdam
028a 1907 11 " A.M. Bart Scotland
028a 1907 11 " 1907 Harke Borwijk Az Stadskanaal
028a 1907 " Alex v.d. Willige Rotterdam
028a 1907 12 " J.G. Margry EJzn Nijmegen
028a 1907 12 " 1907 G.H.S. Numan v. Son Zierikzee
028a 1907 " Familie Jacs. v. Vollenhoven Rotterdam
028a 1907 " P.F. van Hoorn Amsterdam
028a 1907 13-5-07 1907 Tiggi Schjött Bergen (Norw.)
028a 1907 13-5-07 1907 Mien Hagen Rotterdam/td>
028a 1907 " G.H. Bouman - . -
028a 1907 13-5-07 A. Pinnock London
028a 1907 13-5-07 R. Pinnock London
028a 1907 13.5.07 W. Römer den Haag
028a 1907 " J.J. Römer "
028b 1907 May 13 Ernest B. Diffey (Ernest Brainerd Diffey) Redhill - Surrey
028b 1907 " C. Draeger Manchester
028b 1907 Mei 14 Chr. Rueb Rotterdam
028b 1907 " 14 AT. Brouwer Amsterdam
028b 1907 " G.G.R. Greene London
028b 1907 " Dr. G. van Doorslaer Mechelen
028b 1907 Mei 15 Helena Hülsmann Düsseldorf
028b 1907 Mei 15 Ida Hülsmann "
028b 1907 " Auguste Schiffers Eisenach
028b 1907 May 16 Marion B. Robinson England
028b 1907 " Eleanor B. Robinson "
028b 1907 " Hilda M.D. Robinson "
028b 1907 " Ruth W. Robinson "
028b 1907 16 van Hylkema Vlaardingen
028b 1907 Mei 16 W.H. in 't Veld IJselmonde
028b 1907 Mei 16 T.M. Bakker IJselmonde
028b 1907 " 17 C. Dirknot(?) Dublin
028b 1907 " J.C.G. Sykes London
028b 1907 " E. Kyngston(?) "
028b 1907 " Ernest G. Hill "
028b 1907 " H.K. v. Vloten A'dam
028b 1907 " M. van Vloten "
028b 1907 " C. van Vloten A'dam
028b 1907 " Th. Erkelens Cooke "
028b 1907 Mei 17 J. van Sluisdam Jr. Zandvoort
028b 1907 Mei 17 M. v.d. Meije Zandvoort
028b 1907 " Mr. & Mrs. Ward London
028b 1907 19 Mevr. G.P. Hordijk v. Engelenburg Dordt
028b 1907 May " Edyth A. Mercier (Edith Annie/Anna Mercier, geb. 1872, vergiftigd door Clements (1920), tr. 1912 doctor Robert George Clements) Belfast, Ireland
028b 1907 " Jan Hordijk Jansz Dordrecht
028b 1907 " Betsy Hordijk "
029a 1907 May 19/07 Arthur H. Greensmith (Arthur H. Greensmith 1858-1936) Westhoughton, Lancashire
029a 1907 " Pamelia Greensmith "
029a 1907 " Annie Rothwell -
029a 1907 " Wm. Eatock (William Eatock) "
029a 1907 " Walter L. Entwisle Bolton, Lanc., England
029a 1907 " Betsy Entwisle "
029a 1907 " Will. E. Birkett Rotterdam
029a 1907 " 19 K. Lecke London
029a 1907 " H. Greenshields London
029a 1907 " 20 E.E. & Mrs. Armstrong Montreal, Canada
029a 1907 " 20 Louise F. Armstrong do
029a 1907 " 20 H. Zuant Raamsdonk
029a 1907 " 20 A.M. Zuant Raamsdonk
029a 1907 " R. Mason do
029a 1907 " C. Mason do
029a 1907 20 Aft...us() Dordrecht
029a 1907 " A.T. Singels Amersfoort
029a 1907 " Mr. & Mrs. J.W. Schmidt London
029a 1907 " C.H. Scovil(?) New York U.S.A.
029a 1907 " O.N. Cloffer "
029a 1907 21 Selden Fox (Selden Fox, artist)
+ (stempel) O. Vandendaele Papiers & Sachets, 31 r. de Houblon BRUXELLES
Portland ME [Maine], U.S.A.
029a 1907 Mai 21 A. Deblois Bruxelles
029a 1907 " W. Spoendlin Zürich
029a 1907 " O. Vieter Kalk-Köln
029a 1907 May W. Alhdew Lancaster
029a 1907 " M. Watmongh "
029a 1907 " M. Richardson "
029a 1907 " E.B. Aspinall "
029a 1907 " Jas. Gates "
029a 1907 " P.N. Mehta India
029a 1907 " Mr. & Mrs. D.W. Mausin Birmingham
029a 1907 " H. Livesey Wigan, England
029b 1907 Mai 21 Alfred Kesslering(?) Wien (Autriche)
029b 1907 Mei 22 W. van Veen Rotterdam
029b 1907 " J.L. de Heer Jr -
029b 1907 " J. Vlemminckx Oudenbosch
029b 1907 " J. de Wit(?) -
029b 1907 " J. de ..(?) -
029b 1907 " 23 Mr. Charles Hunter London
029b 1907 " Mr. W. Meamson(?) London
029b 1907 " J. Child Waven "
029b 1907 " Lucy Maw Oldham
029b 1907 " Walter Maw "
029b 1907 " D. Seelek Groot-Ammers
029b 1907 " A. Tukker idem
029b 1907 " Miss S.W. Smith Boston U.S.A.
029b 1907 " Miss Dora Roberts "
029b 1907 " 24 W.E.H. Sotheby Gillingham, Dorset
029b 1907 " Wa(?) Gram et Motzfilds Norwege
029b 1907 Mei 24 George M. +J. Lilian Knowles Manchester
029b 1907 " Ch. Cottet Paris
029b 1907 " 25 J.H. Bitter Jz Medemblik
029b 1907 " A.J. Bitter Delft
029b 1907 " Stug(?) Bruggeman Delft
029b 1907 " Philip Dumas den Haag
029b 1907 " G.J. Hidskes Piershil
029b 1907 " 26 R. ten Brugge Cate Groningen
029b 1907 " P.E.J. Hemelrijk, J.P. R.S., M.J.S., consul voor Japan (Paulus Eduard Joseph van Hemelrijk 1840-1919) Liverpool
029b 1907 " mevrouw Hemelrijk do Woolly He..(?)
029b 1907 " W.J.M. Marcelis + echtgenoote Rotterdam
029b 1907 " Mr. & Mrs. E. Guy Danber London
029b 1907 " J.E. Eccles Liverpool
029b 1907 " Evelyn F..lu..m(?) Robinson London
029b 1907 " Mr. Le valé(?) Belgique
029b 1907 " van Zeebroeck Belgique
029b 1907 " E. van Doorn, Antiquare te Vechel, P. Moerbabel(?) Rooms Katholiek
030a 1907 Mai 27 1907 F. Schmidt(?) Frankfurt a/M.
030a 1907 " 28 Mrs. F.A. Welcher and family New York City
030a 1907 " Miss Willett "
030a 1907 " James Vinter Stroud Green London
030a 1907 " F. Muller van Brakel Hoogezand
030a 1907 " P. Everts Amsterdam
030a 1907 " Mrs. Charles H. Buswell Boston, U.S.A.
030a 1907 " Miss E.H. Franson New York
030a 1907 " Miss Ethel S. Dilman Boston
030a 1907 " Miss L.M. Buswell Boston
030a 1907 " Mary S. Knowles Albany, N.Y., U.S.A.
030a 1907 " P. Hiddings Assen
030a 1907 " M. Cottenie(?) Ranboise(?)
030a 1907 " 29 Chas. G. Stack Marietta, Ohio, U.S.A.
030a 1907 " Mary W. Stack " "
030a 1907 " M. Dickens London
030a 1907 " M. Renny(?) "
030a 1907 " Miss Mary Hillger San Francisco U.S.A.
030a 1907 30 Rev. W.W. Pon..cot(?) London
030a 1907 " Rev. Sidney Pike Hampstead, London
030a 1907 30 Wilhelm Peters Freienwalde a/Oder
030a 1907 30 Luise(?) Peters Freienwalde Deutschland
030a 1907 " M. Peters Rotterdam - Charlois
030a 1907 " J.A. van der Mersch Ridderkerk
030a 1907 " B. van der Mersch Baarn
030a 1907 " P. Timmer Bleskensgraaf
030a 1907 " Jaantje Demper Bleskensgraaf
030a 1907 31 W.D. Gaintford England
030a 1907 " G.B. Atkinson, H.A.J.A., M.G.V.A. "
030a 1907 " Jhr. A.A.G. Gevaerts Haarlem
030a 1907 " " W.C. Gevaerts "
030a 1907 " W. van der Poll "
030a 1907 " E. Boonen (Elias Boonen 1860-1931, artist) Dordrecht
030b 1907 Mei 31 Fred. C. Chatten (Frederick Charles Chatten) Lowestoft England
030b 1907 " Lohan Chatten Lowestoft England
030b 1907 May 31 J.M. Spreckley Worcester England
030b 1907 " A.A. Sanderson London England
030b 1907 " E.R. Jolles(?) Hampstaed London
030b 1907 Juni 1 Dr. N.M.J. Bart Pauwels Haarlem
030b 1907 " 2 T. Grilaur Delft
030b 1907 " M. Duijn Delft
030b 1907 " W.H. de Bruijn den Haag
030b 1907 " S. Garnade Delft
030b 1907 " C. Smit Delft
030b 1907 " Kees Romijn Delft
030b 1907 3 A.L.A. van der Linden Hilversum
030b 1907 " M.me Plotter Cave Paris
030b 1907 " 4 Mrs. H. Beardsell Haddersfield Yorkshire
030b 1907 " Miss J. Beardsell "
030b 1907 4 Maerman(?) Wakerly JH Leicester
030b 1907 " Mr. & Miss Gwen Wakerly do
030b 1907 " Mr. + Mrs. Ingleby Hull
030b 1907 " W.G. Smithson "
030b 1907 " S.J. van Beeck Calkoen Cothen
030b 1907 " O.A. Repelaer-v. Haeften Zeist
030b 1907 " H.D. Eustis Boston U.S.A.
030b 1907 " Miss Mary W.B. Eustis " U.S.A.
030b 1907 " Miss Nancy J Tyler " U.S.A.
030b 1907 5 Mr. Mme. Chavarain Paris
030b 1907 " Mr. & Mrs. B. Ruth Wendell New York
030b 1907 " L. Roger Owen 5 June 1907 Liverpool
030b 1907 Mehefin 5rd 1907 Roger Owen Hen Wlad fy Nhadau ['Land van mijn vaders' van Wales]
030b 1907 " P. Stuart Brown 6th June 07 Glasgow
030b 1907 " Andrew Crawford Glasgow
030b 1907 " David Lippith Glasgow
030b 1907 " Mr. + Mrs. Parsons London
031a 1907 7 Lieutenant Albert Jacquin Montargis
031a 1907 Junij 1907 C. Vesseur Leiderdorp
031a 1907 " A. v. Leeuwen Az. Leiderdorp
031a 1907 " W.J. van Leeuwen Horstman Leiderdorp
031a 1907 " H. Vesseur Stam (Hilletje Stam) Leiderdorp
031a 1907 " J. v. Leeuwen -
031a 1907 " J. de Vries -
031a 1907 " M.E. de Vries Leiderdorp
031a 1907 " G.A. van Leeuwen Leiderdorp
031a 1907 " J. van Marwijk Kooij Zeist
031a 1907 " Margen de Biron Paris
031a 1907 " G. Werle & Frau München
031a 1907 " J. Schilperoort Ooltgensplaat
031a 1907 " D. Schilperoort Dordrecht
031a 1907 8 G.P. Spencer St. Louis, Mo., U.S.A.
031a 1907 8 Miss Backus(?) Baltimore
031a 1907 8 Miss Prudefore(?) Baltimore
031a 1907 8 Mr. & Mrs. O.V. Tracy Syracuse N.J.
031a 1907 8 Mr. & Mrs. Richard J. Percy New York
031a 1907 8 Miss H.D. Emerson -
031a 1907 8 Miss Blanche Moore -
031a 1907 8 Miss J.H. McLean Chattanooga, Tenn.
031a 1907 8 Miss Elizabeth Irwin New York
031a 1907 9 Swun..for(?) Lamberti Bonn
031a 1907 9 Johanna Lamberti Bonn
031a 1907 " Wilhelm R. Graef New York
031a 1907 " Mrs. Wilhelm R. Graef New York (Staten Island)
031a 1907 " M. van Rijn Rotterdam
031a 1907 " Dr. W. v. Rijn Idem
031a 1907 " Miss Johnson Philadelphia
031a 1907 " Mrs. Bray "
031a 1907 " 19 L. Hamill Dublin
031a 1907 " J.H. Hamill "
031a 1907 " G.W. Hamill "
031b 1907 10 Juni 07 N.J. v. Kamperdijk Arnhem
031b 1907 " J.J. v. Bredehoff de Vicq Arnhem
031b 1907 10 June " Sir and Lady Howard ... England
031b 1907 " Mevr. A. Kempers ten Doesschate Dordrecht
031b 1907 " J. van Doesschate Delden -
031b 1907 10 Junij A. ten Bruggen Cate Almelo
031b 1907 " D.S. ten Brugge Cate Egler Dordt
031b 1907 10 Juni '07 C. ten Bruggen Cate Maas Almelo
031b 1907 11 Juni Louise Springer Carcavellos p/Lissabon
031b 1907 10 Juni M.P.T. Uittenbogaard Springer Dordrecht
031b 1907 10 Juni Jan Vlaar Zwaagdijk
031b 1907 " Captain Hon.ble C. & Mrs. Holland Canterbury
031b 1907 11 Juni N. Kelk Rotterdam
031b 1907 12 " Dr. Bollha..(?) Harwood(?)
031b 1907 Juni 12 Wed. W. v.d. Wetering Dordrecht
031b 1907 13 Juni J.C. Cleton Padang Sumatra Westkust
031b 1907 13 Juni M. Ouwerkerk Rotterdam
031b 1907 13 Juni Arthur Southby, Miss Southby Newbury England
031b 1907 14 June O. Robinson Liverpool England
031b 1907 14 June A.J. Rogers Liverpool England
031b 1907 14 June Wm. Buttlefield Liverpool England
031b 1907 14 Juni A. v.d. Flier Zeist
031b 1907 " H. Geijtenbeek Zeist
032a 1907 14 Juni 1907 A.H. v.d. Meulen Dordrecht
032a 1907 14 " Mevr. van Leeuwen Veenendaal
032a 1907 14 " Mevr. v.d. Meulen Dordt
032a 1907 14 " A. van Rossum Ooltgensplaat
032a 1907 " E. Mast Rz(?) Den Bommel
032a 1907 " L. Mast(?) Den Bommel
032a 1907 " Rev. Dr. Straem & party Cambrigde England
032a 1907 " Ourt Plass(?) Göteborg
032a 1907 17 " " J. ..enont(?) Delft
032a 1907 " H. Veldhuis Delft
032a 1907 " Mrs. J.H. Garth Hannibal Mo., U.S.A.
032a 1907 " " J.D. Griffith (Jefferson Davis Griffith) Kansas City, Mo., U.S.A.
032a 1907 " " R.M. Goodlett (Robert Minor Goodlett 1857-1927) "
032a 1907 " Masters Garth Goodlett (John Garth Goodlett) "
032a 1907 17 " J. ten Kate Sliedrecht
032a 1907 " Th. ten Kate Rotterdam
032a 1907 17 Juni " v. Eldijk Wiecking s Hage
032a 1907 " W. Hoogenboezem Dordrecht
032a 1907 18 Juni " M.E. Hardenberg Gouda
032a 1907 18 Juni " Mevr. Dozy Zwijndrecht
032a 1907 20 " L. Bierens de Haan Bloemendaal
032a 1907 18 " H.A.H. Cleinss & familie Cheinwitz
032a 1907 " W.H. Lever Camberwell, London
032a 1907 " Mevr. Silvergieter Hoogstad Veenendaal
032a 1907 " Mevr. Bruins-Piebenga Dordrecht
032a 1907 " Mis B.E. Edwards Wisconsin, U.S.A.
032a 1907 " Miss Helen L. Edwards "
032a 1907 " Dr. Paul Majovszky Budapest
032a 1907 19 Juni 1907 Miss Phyllis Sandilands Kent, England
032a 1907 " A. Knottenbelt Rotterdam
032a 1907 " Leonar van Hattem Buenos-Aires
032a 1907 " Mevr. van Hattem Dordrecht
032a 1907 " Vanderveen, Arch. Apeldoorn
032a 1907 " A.J. Visser Haag
032b 1907 " J.W. Schoemaker Wilkes-Barre [Pennsylvania], U.S.A.
032b 1907 " M.E. Schoemaker "
032b 1907 20 Juni M.J. Coolsma R'dam
032b 1907 " Bernard W.W. Ottevanger -
032b 1907 " H. Allchin Raamsdonk
032b 1907 " Miss G. Chater England
032b 1907 " Daphne Chater "
032b 1907 " Lottie Chater England
032b 1907 " G.J. van Overbeek Rotterdam
032b 1907 " Marie J. van der pijl Den Haag
032b 1907 " Cath. van der Pijl Den Haag
032b 1907 June 21 Batrewlee(?) England
032b 1907 " Heer en Mevr. v. Ronkel Batavia
032b 1907 " H. Onnen -
032b 1907 " M.F. Whyte Glasgow, Scotland
032b 1907 " Jeannie Coates Helensburgh, Scotland
032b 1907 " W. van Renswoude -
032b 1907 " L.t v. Renswoude -
032b 1907 " J. Rockton Manchester
032b 1907 " H. Hunt Liverpool
032b 1907 " E. Erward Liocard
032b 1907 " M. Exex Nottingham
032b 1907 " H. Phipps Manchester
032b 1907 " J. Street Liverpool
032b 1907 " Mrs. A.C. van Rossem Pasadena Cal., U.S.A.
032b 1907 " Dr,. H. Bechem Duisburg
032b 1907 " E. Samuelsson Helsingborg
032b 1907 " Mrs. Collette Lille
032b 1907 " Miss F.H.J. Baldwin New York
032b 1907 " Mrs. L.H. Cameron " "
032b 1907 " Mrs. A. & R. Maertens Gand
032b 1907 June 23 Isabel Mels New York U.S.A.
032b 1907 " I.J. Swart (IJke Johannes Swart) Leerdam
032b 1907 " P.W. Swart-de Stigter (Peternella Wilhelmina de Stigter) Leerdam
033a 1907 Juni 24 '07 Madame Danbreville Reims
033a 1907 " Charles Tommier Reims, France
033a 1907 " Adam Sardan Nazzio(?) New York
033a 1907 June 24th 1907 Miss M. Inray(?) London
033a 1907 " Miss F. Farmer(?) London
033a 1907 " H.L. Beukenhorst c.f. Oude Tonge
033a 1907 " 24 " Mrs. John A. Roche Chicago, U.S.A.
033a 1907 " Miss Helen M. Roche "
033a 1907 " Mrs. George C. Howland (Instructor in the Romance Languages and Literatures) Chicago U.S.A.
033a 1907 " Mr. & Mrs. Hamilton Fletcher Leweston Sherborne
033a 1907 " Lord Whar..iffe(?) Yorkshire
033a 1907 25 Mr. & Mrs. Hamilton Belfast
033a 1907 " B.C. v. Nes Rijsoord
033a 1907 " Robert Watson (mogelijk Robert Watson 1865-1916, artist) Glasgow
033a 1907 Juni 26 1907 J.W. Blankers Gorinchem
033a 1907 " Fridel Hilleke Neuenrade, Westfalen
033a 1907 " A. Blankers Gorinchem
033a 1907 " Gavare Versailles
033a 1907 " Coultrand Paris
033a 1907 Juni 27 1907 Mr. Crochepierre Paris
033a 1907 27 Juni 07 M. Sumper(?)u. Schwester Berlin
033a 1907 June 27 07 Henry Belnap Ogden, Utah, U.S.A.
033a 1907 June 27 07 James H. Pitt Salt Lake City, Utah, U.S.A.
033a 1907 " Mrs. Charles J. Walkley East Orange, N.Y.
033a 1907 " Miss M.B. Stuwe(?) Muskegon, Mich.
033a 1907 June 27 07 Mrs. & Miss M. Vickers Bear Wood, England
033a 1907 " Mrs. Panton Edgbaston, England
033a 1907 Juni 28 '07 John C. Creque Grand Rapids, Mich., U.S.
033a 1907 " 28 07 D. Noorduijn Rotterdam
033a 1907 28 Juni 07 M. Rehbijn den Haag
033a 1907 " Mej. B. Kijlstra "
033a 1907 Juni 28 07 Mej. M.C. Rehbijn Den Haag
033a 1907 " Mr. Niel Vogel Amsterdam
033a 1907 June 29 " Miss E. Buckingham Canton Ohio, U.S.A.
033a 1907 " Miss Laura Buckingham New York N.Y.
033b 1907 29.6.07 Hanna Wienholtz Munchen
033b 1907 " Alice Plehn, malerin (Landsmälerin Alice Plehn, einer Schülerin von Rafael Collin) Paris
033b 1907 " Ooms Rotterdam
033b 1907 " O. de Lom(?) Tilburg
033b 1907 30.6.'07 Clara Turner Michigan, U.S.A.
033b 1907 " Lila Turner "
033b 1907 " Janet Goudie "
033b 1907 " Mildred Kolb "
033b 1907 " Jan Henri Wegerif Apeldoorn
033b 1907 " A.H. Wegerif Gz(?) Apeldoorn
033b 1907 " G. Taylor N.Y.
033b 1907 " Mr. + Mrs. F.P. Nash Jr N.Y.
033b 1907 " Philip Nash N.Y.
033b 1907 " Mary E. Lewis London
033b 1907 " M.L. Bell Lettland
033b 1907 " J.F. Banet Paris
033b 1907 " L. Critie(?) Paris

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.