Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1911 (sept-dec)

bezoekersregister sept-dec 1911

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
160b 1911 Sep. 1 William Dow & Dean J. Conner Belfast Ireland
160b 1911 " 1 G. Gauthier-Lathwell Paris, France
160b 1911 Septbr. 1 Jack Gauthier Lathwell Paris, France
160b 1911 Septb. 1 Charles Gauthier-Lathwell, Ing. civil Paris (France)
160b 1911 Septbre 1 Jan van Vliet Oud-Alblas
160b 1911 Septbre 1 Arie van Vliet Oud-Alblas
160b 1911 " 1 Isabel M.P. Browne Guildford, England
160b 1911 " 1 H. van Cittert Leiden
160b 1911 " 1 C. Mazurel Leiden
160b 1911 " 1 Dr. F.W.R. Zimmermann, Finanspresident, mit Tochter Braunschweiz
160b 1911 " 1 Dr. J.C. Helder en Echtgen. t Zandt Gr.
160b 1911 " 1 Julien Jen..(?) Ireland(?)
160b 1911 " 1 A.E. Tate Hull England
160b 1911 " 1 W.J. Blake Az Hull England
160b 1911 " 1 Wouter Spaan Jz Zuid Be(i)jerland
160b 1911 September 1 Jan Hendrik Noordhoek Zuid-Beijerland
160b 1911 " 2 H.G. Mulié Vlaardingen
160b 1911 " 2 J. Mulié Vlaardingen
160b 1911 " 2 B.R. Uitdenbogaardt Maassluis
160b 1911 " 2 A.G. Mulié Vlaardingen
160b 1911 " 2 A.K.J. Koremans Maassluis
160b 1911 " 2 L. Mulié Vlaardingen
160b 1911 " 2 J. Mulié Vlaardingen
160b 1911 " 2 Frau Oscar Bohne Scheepers Osnabrück
160b 1911 " Wanda Bohne Osnabrück
160b 1911 " 2 H. Nieboer Rzn Scharmer
160b 1911 " H.M. Nieboer Wolters "
161a 1911 1911 Sept. 2 D. de Groot Rotterdam
161a 1911 " L.B. Gardner L'pool
161a 1911 " W. van Hartmann Berlin
161a 1911 " Rob Schnitzer-Fischer Kempten (Allgau)
161a 1911 " Mrs. F.R. Clark Boston, Mass., U.S.A.
161a 1911 " J.J. Gibson Mauritius
161a 1911 " Mrs. Gibson -Do-
161a 1911 " Tamms Rossana(?)
161a 1911 3 Reginald Guthrie England
161a 1911 3. R.S. Guthrie "
161a 1911 " J.H. de Wijs(?) Haag
161a 1911 " L. Teiter(?) Utrecht
161a 1911 " C. van der Esch Papendrecht
161a 1911 " famillie Parnot Paris
161a 1911 " 4 Derk Hoek Brussel
161a 1911 " Willie Pijl (Willie Pijl 1885-1945, architect, beëdigd landmeter) Antwerpen
161a 1911 " Dorinda Hammond Bromley, Kent, England
161a 1911 " Agatha Nicholson Kent, England
161a 1911 " G.J. Ferguson Sunderland, England
161a 1911 " Martha de Jong Heerenveen
161a 1911 " J.C. Dekkers Heerenveen
161a 1911 " A. Dekkers Oude Tonge
161a 1911 Sept. 5 H.G.M. Hooge Amsterdam
161a 1911 " C.C. v. Vliet Woerden
161a 1911 " G.M. Niessen Doetinchem
161a 1911 " A.W. Schellinger Den Helder
161a 1911 Sept. 5 K.E. Jutte Amsterdam
161a 1911 " K. Jutte Amsterdam
161a 1911 " W. Hendriks Den Haag
161a 1911 " G. Hendriks 's-Gravenhage
161a 1911 " C. v.d. Loos " " " "
161a 1911 " J.C. Stellingsma Meulenberg -
161a 1911 " J. Meulenberg v. Hofwegen -
161a 1911 " C. Williamsson London
161b 1911 Sept. 5(?) B. van t Hoff(?) London
161b 1911 Sept. 5th George B. Wheeler New York
161b 1911 " Arthur Hearn Cowl
(1915: Arthur Hearn Cowl of New York, a grandson of James A. Hearn, dry goods merchant,
died at midnight in a local hospital from a bullet wound in his head)
"
161b 1911 " 6 Carl Rudwig(?) Landau/Elsas(?)
161b 1911 6 Edward H. Hughes(?) West Pittston(?) Pennsylvania, U.S.A.
161b 1911 " van Hylckama Vlieg Vlaardingen
161b 1911 " C.E.E. v. Hylckama Vlieg Vosbergen (Catharina Elisabeth Egbertha Vosbergen) "
161b 1911 " Mary C. Heglert(?) Coleraine, Ireland
161b 1911 " J.N. Heglert(?) "
161b 1911 " F.W. Both(?) Hannover
161b 1911 " Fern. Rirenat(?) et Mde. Bruxelles
161b 1911 Sept. 6 James Somerville London
161b 1911 Sept. 6 B. van Zwet Rotterdam
161b 1911 Sept. 6 A.J. van Zwet "
161b 1911 " Henry Wornare(?) Paris
161b 1911 " P. Poot -
161b 1911 " A. Poot-Zeeuw Rotterdam
161b 1911 " Miss L. Miller -
161b 1911 " Miss C. Wands -
161b 1911 " Miss Ray Cantzon -
161b 1911 " Docteur L.s Barella Bruxelles
161b 1911 " avocat Louis Le Roy Bruxelles
161b 1911 " Pierre Nathans, Studiant Bruxelles
161b 1911 " Paul Coart, " Bruxelles
161b 1911 " M.m Joanna Coart Bruxelles
161b 1911 " J.J. Krijns Alkmaar
161b 1911 " A. Krijns-Hogetoorn Alkmaar
161b 1911 September 7 James Lusk Motherwell, Scotland
161b 1911 " Rev. & Mrs. D.C. Lusk Innellan, Scotland
161b 1911 " Mr. & Mrs. A. Phellips London
161b 1911 " P.M. Allen Kent, England
161b 1911 " A. Verhoek geboren Kloote (Jacoba Kloote, tr. 20-7-1900 Adrianus Verhoek) Oosterland
161b 1911 " Kl. Boogerd geb. Kloote (Klaasje Kloote, tr. 16-8-1889 Lukas Willem Boogerd) Oosterland
162a 1911 Sept. 8 Eliza Frances Carey & party (Eliza Frances Carey 1861-1927) London
162a 1911 " 8 L.P. Römelingh Velsen
162a 1911 " A. Römelingh-Addens "
162a 1911 " C.G. Addens-Smith Rotterdam
162a 1911 " P.N. McFarlane Harrow, England
162a 1911 9. C. van de Koppel 's Graveland
162a 1911 " Adm Cleran(?) Paris
162a 1911 " Dr. & Mrs. W.L. Reid Glasgow
162a 1911 10 C. Langbein Holthuizer den Haag
162a 1911 10 J.H.K. Langbein den Haag
162a 1911 10 M. Letterie Budel den Haag
162a 1911 10 Joh. Letterie " "
162a 1911 10 H.J. v. Oosterom Schiedam
162a 1911 11 Mr. & M.m Legrand Lille
162a 1911 11. E. Denison England
162a 1911 11 Miss Ferguson Edinburgh
162a 1911 " Mr. & Mrs. Leslie "
162a 1911 " Mr. & Miss Peebles "
162a 1911 11 Mr. & M. A.L. Pugenat Paris
162a 1911 " Bayard Turnbull (architect) Baltimore, U.S.A.
162a 1911 11 Miss Rosamond Chaplin Broughton Astley Hall, Leicester, England
162a 1911 12 Mr. et M.d Aylard Paris
162a 1911 Sep. 12 E. Herweijer Sas
162a 1911 " Elizabeth de Geus Saginaw, U.S.A.
162a 1911 Sept. 13 Mr. Mrs. E. Van Espen Hageman Paris, Florida
162a 1911 Sept. 13 E. Hageman Antwerpen
162a 1911 " Mr. H.S. Williamson Leeds
162a 1911 " Dr. D. Holroyde Barmsley
162a 1911 " P. L'Argent Bell Monk..den, Co Durham, England
162a 1911 " H.A. L'Argent Bell (Herbert Arthur L'Argent Bell) Do
162b 1911 Sept. 13 C. Mansvelt en Echtgenoote Den Haag
162b 1911 " H.M. Masnvelt id Rott.m
162b 1911 " J. Mansveld id Wassenaar
162b 1911 " Prof. Haecket(?) Stettin
162b 1911 Sept. 13 Dr. Fouguet Le Caire
162b 1911 " Am. Fouguet le Caire
162b 1911 " " D. Fouquet Le Caire
162b 1911 " G. Walters Dordt
162b 1911 " L.W. Walters "
162b 1911 " H. Grashuis Usquert
162b 1911 Sept. 13 W.E. Poole London
162b 1911 " 14 H.B. Daynts(?) Harwich
162b 1911 " 14 J.G. Lubbey(?) Harwich
162b 1911 Sept. 14 T.C. Beek Hoorn
162b 1911 Sept. 14 Pr. E. Formo Madrid
162b 1911 " Mr. & Mrs. Geo. Newcastle o/T., England
162b 1911 " F.A. Midleton S. Shields, England
162b 1911 " Mr. & Mrs. W.H. Farrell S. Shields, "
162b 1911 Sept. 15 M. Jiskoot Amsterdam
162b 1911 " dr. Zelmann(?) u. frau Bremen
162b 1911 Sept. 15 Louise Slue(?) Paris
162b 1911 " Sj. Vechtman (Sjoukje Vechtman Dubbeldamseweg) Dordrecht
162b 1911 " Mr. & Mrs. Darneley Hull
162b 1911 " C. Broersma Alkmaar
162b 1911 " J. Timmerman Alkmaar
162b 1911 Sept. '11 14 H. Roosa Helder
162b 1911 " L. Roos, diaken NH Gem. H. Heerlen
162b 1911 " Mr. & Mrs. T.K. Wright Bingley York
162b 1911 " Miss Herst Huddersfield
162b 1911 " 16 P.C.J. Goedewaagen Gouda
163a 1911 15 Sept. 11. J.W. Moll Groningen
163a 1911 16 Sept. '11 R..(?) v.d. Valk Haarlem
163a 1911 " Mrs. and Miss Beadle Rochester New York U.S.A.
163a 1911 " M.lle S. Chabat Puysegen Paris
163a 1911 " Anthon(?) Grolman (mogelijk Anthony Everhardus Grolman 1843-1926) Utrecht
163a 1911 " Ernest Bevir Hendon, Middlesex
163a 1911 " Harold Bevir do do
163a 1911 " F.L. Pochin Oldham
163a 1911 " E.D. Pochin Manchester
163a 1911 18 7b. 11 H.P. Bonneau Paris
163a 1911 18 Sept. '11 E.M.B. Kortenoever Gouda
163a 1911 " Mr. & Mrs. Warell(?) London
163a 1911 18th Captain Anson Newbury Berks
163a 1911 18th Mrs. Coddington Chilwort, Surrey
163a 1911 " Miss M. Cadiz Fareham, Hants
163a 1911 " Wm. Henderson New Zealand
163a 1911 19th Henry S. Nichols Boston, Mass., U.S.A.
163a 1911 " Miss Frances L. Nichols Boston, Mass., U.S.A.
163a 1911 " Mrs. G.H. Cowell Waterbury, Conn., U.S.A.
163a 1911 " Miss Cowell "
163a 1911 " Miss Ruth Lipscomb San Antonio, Texas
163a 1911 " Miss Dorothy Cherry Houston, "
163a 1911 " Mrs Dillon Brook Cherry (Emma Richardson Cherry 1859-1954) "
163a 1911 " A.J.M. Pettersson Gothenburg
163a 1911 " Maria Emanuelson Gothenburg
163a 1911 " Hanna Tronsling Göthenburg
163a 1911 " B. v. Duinen -
163a 1911 " Nikolaus Schindler... Wien
163a 1911 " Mr. and Mrs. C.B. Brooke London
163a 1911 " C. Dame Op de Beek Donge
163a 1911 " Chr. v.d Assum Op de Beek Donge
163b 1911 Sept. 20 Mrs. M.C. Hougham & Daughter Dayton, O., U.S.A>
163b 1911 20 E. Scattergood Nottan, England
163b 1911 20 1911 A. Scattergood Nottan, England
163b 1911 20 M. Louburg Jensen Kopenhagen
163b 1911 " C. Baggesen "
163b 1911 Sepbr. 21 1911 J. Rotiers Bruxelles
163b 1911 " 21 1911 Friedrich Kom, Architekt Wien
163b 1911 Sept. 21st. 1911 S.P. Broughton Rudley Cheshire
163b 1911 " G.H. Bailers Heaton Mersey
163b 1911 " M.W. Coan Rossem Hilverseum
163b 1911 " N. v. Kirckenmeijer, Prof. ...(?) Heidelberg
163b 1911 " Ida Anspach (geboren Eck en Wiel op 26 mei 1877) Bergeik (N. Br.)
163b 1911 Sept. 22rd 1911 J. Veake(?) London
163b 1911 " Rosalia S. Kuhns Chicago, U.S.A.
163b 1911 " Mr. & Mrs. W. Hardie Grennett(?) Scotland NB
163b 1911 Sept. 22 1911 C. Heesse Amsterdam
163b 1911 " Ed. Halouze (Edouard Halouze) Paris
163b 1911 " Fred. J. Cramphorn London
163b 1911 " M. Ernst Snyders(?) Düsseldorf
163b 1911 " J.C. Grader(?) Köln
163b 1911 " Erwin Koch Newcastle on Tyne
163b 1911 23 7bre E. van Beresteijn Veendam
163b 1911 " Mr. & Mrs. Beers London
163b 1911 Sept. 23d Mrs. H. Booth Jones Manchester
163b 1911 " A. Orobio de Castro -
163b 1911 " E.M. Berg Hilversum
163b 1911 " A.J.E. Mees-Berg Rotterdam
163b 1911 " Mr. W.C. Mees "
164a 1911 Sept. 25 C.H. de Poortere Anvers
164a 1911 " Anna L. Clark Exeter, N.H., U.S.A>
164a 1911 " 25 Anna Verbeek en Bussum
164a 1911 " Marie van Bruggen Dordrecht
164a 1911 " J.C. Bondam "
164a 1911 " Dr. A.J.H. Bondam Schoonhoven
164a 1911 " V.e et V.esse Curial -
164a 1911 " Mr. & Mrs. F.A. Jones London
164a 1911 " 26 C.L. Jungiers Hilversum
164a 1911 " E.F. Mees Collins Rotterdam
164a 1911 " F.Z.C. van Hemert Collins Rotterdam
164a 1911 " E. Gayte Paris
164a 1911 " P. Huber, architect
(?)scharz das du so zu hig und wordig ausschent alte verglasing
zu der Kirche du sichorge weihl gabmir geopfert worden soll um der neuen weizenmuss(?)
Wiesbaden
164a 1911 26 " 1911 Johannes Specht und Frau Bremen
164a 1911 26/9 11 Janter (P.J.F.) Amst.m
164a 1911 26/9 11 C. East Sheffield
164a 1911 26/9 11 F.H. Striedmarsh Worksop
164a 1911 26/9 11 B.J. Kerkhof Gennep
164a 1911 26/9 11 C. Burmeister Bergedorf b. Hambg.
164a 1911 26/9 11 C. Friedrich(?) Thiemeijer, cand. phil Minninghausen i/Westfalen
164a 1911 Sept. 26 '11 Helen Jones Eames
(1913: The marriage of Miss Helen Eames of Honolulu, daughter of Alfred W. Eames, prominent pineapple planter
of the Hawaiian islands, and Eugene Tryon Redmond of Boston, was quietly celebrated in this city last evening)
Honolulu Hawaii
164a 1911 " Paul M. Ogilvie California U.S.A.
164a 1911 " H. Spoors England
164a 1911 " A.M. Hunter England
164a 1911 " Mrs. Witchell England
164b 1911 Sept. 24 1911 S. Bergsma Hunp..(?)
164b 1911 Sept. 27 1911 Walter C. Horsley (Walter Charles Horsley (1855-1934)) London
164b 1911 " Willoughby Weiss "
164b 1911 " H.A.R. May "
164b 1911 " Chr. Koehler Loosduinen
164b 1911 " H.L. Koehler "
164b 1911 " V. v. Montfoort Ridderkerk
164b 1911 " H. Assins(?) Paris
164b 1911 " Marie de Horas Bru:ens Tilburg
164b 1911 " S.V. d Bergh Dordrecht
164b 1911 28 Septembre 1911 Giovanni Luzi Torino (Italien)
164b 1911 Sept. 29th 1911 Lesley K. Rogers London
164b 1911 " Miss Lena Schroeder
This card is postmarked 1917 and addressed to Miss Lena Schroeder of Lincoln, Illinois:
Dear Cousin. How are you. I am all o.k. Grandpa is about the same yet. We are going to get done shucking corn today. Your cousin Fred M.
http://mleddy.blogspot.nl/2009/11/you-happy-thanksgiving.html
U.S.A.
164b 1911 Sept. 29 F.A.F. Dickinson London
164b 1911 " Berta Adler Ulahus, Schweden
164b 1911 " W. Boel Jzoon Streefkerk
164b 1911 " Mr. & Mrs. Adam Engel New York
164b 1911 " Miss Emma Hofmann "
164b 1911 " Mevrouw J.A. Hummel Den Haag
164b 1911 " Miss K.E. Stone Gr. Yarmouth
164b 1911 " Miss C.M.R. Hicks Plymouth
164b 1911 " John C.E.Bird Jz Angleterre
164b 1911 " Elisabeth Rehmer Berlin
164b 1911 " M.G. de Bruine Utrecht
164b 1911 " H. Fennema Sneek
164b 1911 " G. Fennema-Meinesz "
164b 1911 " B. v. Epenhuijsen Dordt
164b 1911 " fam. Feirabend Dordt
164b 1911 " G. Schot Groesbeek
164b 1911 " A.C. Palte den Haag
165a 1911 October 2 de Haan Willem zoon van Kapitein W. de Haan vroeger voerende het schoenbrikschip Ceres van H. & L. Schouten & Co Eiland Borkum, Noordseebad, Duitschland
165a 1911 " G. de Haan geb. Teerling, Frau -
165a 1911 " 2 de Haan, Jakob, Lehrer (Sohn) Bunderhammrich
165a 1911 " W.W. Strong & wife Albuquerque, New Mexico, U.S.A.
165a 1911 " C.E. Hodger & wife Albuquerque, New Mexico, U.S.A.
165a 1911 " Heen...() den Haag
165a 1911 3 Marnier(?) Davanna Paris
165a 1911 " André Delpy Paris
165a 1911 4 John G. Borland Glasgow
165a 1911 " Bernard Ottevanger, Pres. Collegen Collectanten Rotterdam
165a 1911 " J.W. Roobol Dordt
165a 1911 " J. Munters Obit(?) Klundert
165a 1911 " W. Quartel Dordrecht
165a 1911 " Miss Manley-Smith & party England
165a 1911 " R.M. Danctiels(?) van Dijk Apeldoorn
165a 1911 " 5 Germaine Lapiere Ypres (Belgique)
165a 1911 " D.L. de Vroomen Papendrecht
165a 1911 " S. Vogel Papendrecht
165a 1911 " Meg Boon G. Oudekerk
165a 1911 " S. Pols Dordrecht
165a 1911 " W. Bink Nzn ..ei..(?)
165a 1911 " Olda Giessel Giaz, Osterreich
165a 1911 6 H.Dr. Grube(?) Lubeck
165a 1911 " C. van Helvoort Vlijmen
165a 1911 " Mr. & M.e E. Grivaz(?) Paris
165b 1911 Oct. 1911 Luis V. Daniel Buenos-Aires
165b 1911 " Jacques Violet Paris
165b 1911 " G. Ceolina Torino
165b 1911 " G.nrs Ceolina Torino
165b 1911 " 9 H. Kintfschots ..oupen(?)
165b 1911 " 9 1911 Henritt Furviss(?) Duisburg(?)
165b 1911 " Dr. B.J. Goedhart Rotterdam
165b 1911 " 10 1911 Frank Works(?) London
165b 1911 " Herbert Tozas England
165b 1911 "12 1911 Harold George French Carlisle England
165b 1911 " 11 J. Adamse Dordrecht
165b 1911 " 1911 M.J. Mol Hellevoetsluis
165b 1911 " 1911 A. v. Harten "
165b 1911 " 13 '11 W.J.(?) Mol Dordt
165b 1911 " prof. Philipp Klipp Braunschweig
165b 1911 " R. Sterk Leerbroek (G) 15 Oct.
165b 1911 16 1911 A.G.C. van Duijl Senior Amsterdam
165b 1911 16 Max Witt Vr..buch(?) Brühe Cöln
165b 1911 Oct. 19 G. v. Tol Lisse
165b 1911 " C. v. Tol "
165b 1911 " A. van der Net Dordrecht
165b 1911 " Cornelia van Tol de Vries Lisse
165b 1911 Oct. 20 Alida M.A. van der Goot Haag
165b 1911 " L. van Gendt Delft
165b 1911 1 Novembre E. van Dieraet Antwerpen
166a 1911 23 oct. 1911. H.M. v. Thiel Helmond
166a 1911 23 Oct. 1911. C.M. Wierdels Amsterdam
166a 1911 24 Oktober 1911 Otto Burau und frau Berlin
166a 1911 24 " Alice E. Moll London
166a 1911 " Th.K. van der Made Klundert N.B.
166a 1911 24 oct. 1911 Bauer Paris
166a 1911 " Schuhl Paris
166a 1911 " Rev. & Mrs. J.F.S. Russell Katoomba, N.S.W. Austr.
166a 1911 25 " S.W. Moote Leiden
166a 1911 " J. Eenhoorn Hoogvliet
166a 1911 " H.N. Stal "
166a 1911 " H.P. Stal van Driel Dordrecht
166a 1911 27 october 1911 Florent Doeynaems Antwerpen
166a 1911 " Bep Crane Zwolle
166a 1911 " C.H. Hoijtink Utrecht
166a 1911 " C.J. Wagenaar Gorcum
166a 1911 " C.H.W. Jurritsma Utrecht
166a 1911 31 oct. 1911 C.J. Oskam Aalsum
166a 1911 " H.P. van Haaften Sliedrecht
166a 1911 3 Nov. 1911 R. Martinsen Bruxelles
166a 1911 4 Nov. 1911 Theodor Foerster Kempen Rhein
166a 1911 5 Nov. 1911 J. Bisset Edinburgh, Scotland
166a 1911 7 Nov. 1911 Marjorie Lowther Hambleton Rutland, England
166a 1911 " Gelese Poplawska Berlin Germany
166a 1911 11 Nov. 1911 K.E. van der Veen Drachten, Friesland
166a 1911 13 " Otto Reinmoller Stuttgart
166a 1911 13.7.1911 Cruft Bornemann Hannover
166a 1911 " Adolf Huttmann Aachen
166a 1911 " M.J. Hansen(?) s Bosch
166a 1911 16.11.1911 Antoinette Wübbe Amsterdam
166b 1911 Nov. 17 '11 Roessingh v. Iterson, J.W. Batavia
166b 1911 Nov. 18 '11 Schot Smits Verburg Groesbeek
166b 1911 Nov. 18 '11 H. Schot Nz Groesbeek
166b 1911 Nov. 18 '11 Georg Brel..(?) Rotterdam
166b 1911 " Fritz
166b 1911 " 21 Emile Granger Ingenieur Marseille
166b 1911 " 21 J.H.G. Schouten Dordrecht
166b 1911 Novembre 22 Renée y Marcel Silver Paris
166b 1911 November 27 Charles et Mary Bridge Brussel
166b 1911 " J.J. Koldewijn v. Delden Dordt
166b 1911 " E. Lange Apeldoorn
166b 1911 " Mr. J. v. Delden Apeldoorn
166b 1911 " J. Belder Marseille
166b 1911 " L.a comte de Wagram Marseille
166b 1911 dezember 1 Rich. Gaede Heidelberg
166b 1911 2 W.M.A. Tideman Java
166b 1911 " Eva Tideman Dordrecht
166b 1911 " F. Torchiana Utrecht
166b 1911 4 Netty van Konijnenberg Kemper Den Haag
166b 1911 " N. v. Konijnenberg -
166b 1911 5 J. Vermeulen Hz Kinderdijk
166b 1911 6 J.J. van der Elst Amersfoort
166b 1911 7 William F. Bailey London
166b 1911 12. F.J. le Roux Paris, O.V.S., Zuid Afrika
166b 1911 November 1911 " S. Henri Pelissier Bethulie, O.V.S., Zuid "
166b 1911 " J.M. Meining O.V.S. Zuid Afrika
166b 1911 " Fr. Tepe Monnikendam(?)
166b 1911 Dezember 15. Carl Peschgens Rheydt
166b 1911 " Chr. v. Caen(??) Amsterdam
166b 1911 " 17 C. Jacobs Denekamp "
166b 1911 " 21 Pardoe Thomas Newport Mon(mouthshire)
166b 1911 " J. v/d Woude Rotterdam
167a 1911 20 xber 1911 Robatel Cobie Lyon France
167a 1911 " F. Jannette Walen Rotterdam
167a 1911 " A.J. Hoek Sommelsdijk
167a 1911 24 Dec. 1911 C.B.E.A. van der Kleijn Rotterdam
167a 1911 " N. Schepers Dordrecht
167a 1911 " C. Matthijssen "
167a 1911 " O.J. van der Kleijn R'dam
167a 1911 26 Dec. 1911 W. Riewels en Familie Middelburg
167a 1911 26 Dec. 1911 H. Wöhler -
167a 1911 " A. v.d. Pols Rotterdam
167a 1911 " J. Muskens Nijmegen
167a 1911 " M. Muskens Ensink Nijmegen
167a 1911 26 Dec. 1911 T. d'Arnaud Dordrecht
167a 1911 " E. d'Arnaud Dordrecht
167a 1911 " A. ten Have Den Haag
167a 1911 " H.M. van Dijk Den Haag
167a 1911 " A. Krepel Dordt
167a 1911 " N. Hofsteede Dordt
167a 1911 " J. Beeuwkes Apeldoorn
167a 1911 28 Dec. 1911 N. Jonker Rotterdam
167a 1911 " J. Jonker "
167a 1911 " Wim Jonker "
167a 1911 30 Dec. 1911 D. Kroon R'dam
167b 1911 29.12.1911 Therese Heckscher Cöln/Rf.
167b 1911 29-12-1911 Johs. Wessel Jr. Leiderdorp
167b 1911 30-12-1911 J. Beijer Amsterdam
167b 1911 30-12-1911 J.P. v.d. Berg A'dam
167b 1911 30-12-1911 L.A. v.d. Berg A'dam
167b 1911 30-12-1911 M.A. van Buul Dordrecht
167b 1911 30-12 A. v.d. Plank Dordrecht
167b 1911 30-12-1911 J.J. v.d. Berg Amsterdam

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.