Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1908 (sept-dec.)

bezoekersregister september-december 1908

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
073b 1908 Sept. 1 J. Jacob London
073b 1908 " L. Ledoux Belgique
073b 1908 1 Jos. Berghuijs Kampen
073b 1908 Sept. 2 Mine Idzerda Leiden
073b 1908 2 H.P. Gilbert London
073b 1908 " E.R. Fox Wrighem Dover
073b 1908 " M. Kuijlman Princenhage
073b 1908 Sept. 2 Betsy Reinders Usquert (Gr.)
073b 1908 " 2 H.P. Diepenbach, Pastor Enschusanat(?) -
073b 1908 " C. Wijker Dordt
073b 1908 Sept. 2 M.V.E.P.R. Scholten van Aschat Rosendaal N.B.
073b 1908 " L. Scholten v. Aschat Rosendaal (N.B.)
073b 1908 " A.G. Akerboom Doorn
073b 1908 " 3 W.J. Heidema Gorinchem
074a 1908 1908 Sept. 3rd Mr. & Mrs. James Smith Blundellsands, Liverpool
074a 1908 3 Fredericus Joh. v. Hornstein München
074a 1908 3 Mayeux Paris
074a 1908 3 Thos. Hesketh (Thomas Hesketh) Liverpool
074a 1908 3 H.A. Robinson Stockport
074a 1908 " F. van den Corput Bruxelles
074a 1908 " A. Debie Bruxelles
074a 1908 " Ott Wittemeijer en Frau(?) Bergen, Norge
074a 1908 " Antonie Berg Kristiania, Norge
074a 1908 " Roimaux Jolinea(?) "
074a 1908 " O. Hafskor(?) Bergen
074a 1908 " Mary E. Sloan New York, U.S.A.
074a 1908 " Cora A. Sloan "
074a 1908 " Annie E. Hull "
074a 1908 " 4 Dr. & Mrs. Norman Macnair (Norman Macnair, overl. 1944) Glasgow
074a 1908 " Henry Marcel Paris
074a 1908 1908 Sept. 5 Alb. Petersen Kopenhagen
074a 1908 " Martha Petersen "
074a 1908 " F.O. Petersen do
074a 1908 " Johanne Riersgaard Köbenhavn
074a 1908 " Agnes Brown Sunderland, England
074a 1908 " J. Gillis Brown Sunderland, England
074a 1908 " J.B.C. Bijning Rotterdam
074a 1908 1908 Sep. 5th Maud Hawkes Liverpool
074a 1908 " Mary Ann Hawkes Soug Bricklyn(?)
074a 1908 " Cecilia Dickson London
074a 1908 " Clara Small London
074a 1908 " Hermann Kleinschewsky (Metallwarenfabrikant) Berlin
074a 1908 " Colonel & Mrs. Warburton Edinburgh
074a 1908 6th D.F. Hiley Brighton
074a 1908 " A.C.P. Linn "
074a 1908 " Frank Decker Ingenieur Wien
074b 1908 6-9-1908 Jeanne Fréalle Rotterdam
074b 1908 " Em. de Kuijper "
074b 1908 6-9-1908 W.J. Harmer Leeds England
074b 1908 " J. Broughall Hull "
074b 1908 7-9-1908 W. Gerlings van der Poll de Bilt
074b 1908 7/9 dr. Stephane Leduc A.N. (Stéphane Armand Nicolas Leduc 1853-1939) Nantes
074b 1908 7/9 1908 J.W. Ottevanger Az Rotterdam
074b 1908 Sept. 7. 1908 K.M. London Edinburgh
074b 1908 " C.E. London Do
074b 1908 8 Sept. 1908 Mr. G.J. ter Kuile en echtg. Almelo
074b 1908 " J.C. Cobley London
074b 1908 8 Sept. 1908 A. Lathouwers Instit(uut) v. Doofst(ommen) St. Mich.-Gestel
074b 1908 8 Sept. 1908 C. Kramer Opzichter Vught
074b 1908 " H. Bannister Burnston, Manchester
074b 1908 " S. Whitehead "
074b 1908 8 Sept. 1908 Mr. & Mrs. B.J. Airy London
074b 1908 8 Sept. 1908 J.A. Gockinga Groningen
074b 1908 " C. te Laer Utrecht
074b 1908 9 Sept. 1908 J. van Ostaeijen Brecht
074b 1908 9 Sept. 1908 W. Wessel Witter i. Heston
075a 1908 9.9.08 Amely Cornelius N. Grevelbach
075a 1908 " Dr. Krausenech und frau Reg. B. Cassel
075a 1908 " fraul. V. Krausenech Triest
075a 1908 " Mevrouw A. Faure Den Haag
075a 1908 " Alf. Huni Glasgow
075a 1908 " J. van Gerve, Diacones Arnhem
075a 1908 " Joh.H. v.d. Weg Dordrecht
075a 1908 9.9.08 Dr. Herm. Keussen Koln a. Rh.
075a 1908 " W. Vielhabers Zurich
075a 1908 " Mr. & Mrs. L. Ehrlich London
075a 1908 " Mr. & Mrs. W. Dittelbach "
075a 1908 10.9.08 Smoor Hoogerheide
075a 1908 " Barre Koning Leiderdorp
075a 1908 " E.C. van der Laan Driesum
075a 1908 " Serter(?) H. Gilbert Boxton
075a 1908 Sept. 10st Marie Thomas Brecht
075a 1908 " Dr. Al.. Los..cus..(?) Octe Much(?)
075a 1908 Sept. 10 08" M. Blankers Gorinchem
075a 1908 " Alice Pijl Antwerpen
075a 1908 " 08 Frieda Säger Emden (Ostfrsl.)
075a 1908 " 10 '08 Anita Werle Den Haag
075a 1908 " 11 08 H.O. Schönfeld Winschoten
075a 1908 " 11 08 Wm.J. Harskey (William J. Harkey) Newcastle on Tyne
075a 1908 " 11 08 S. Harknet Newcastle, " "
075a 1908 " 11 08 Mr. & Mrs. W.H. Van Valkenburgh (William H. Van Valkenburgh 1884-1929) Danville, Ills., U.S.A.
075a 1908 " 11 08 B. Metzler Brussel
075a 1908 " 11 08 wedw. H. Wieringa Groningen
075a 1908 " 11 08 J. Drenth Schreuder "
075a 1908 " 11 08 R.J.J. Rijkens Dordt
075a 1908 " Hon. & Mrs. Eliot Yorke London
075a 1908 " Hon. J.W. Mallet London
075a 1908 " Bernard Mallet Esq. London
075a 1908 Sept. 11 1908 Cheo. de Pabriheckers(?) u. frau Liege
075a 1908 12 Th. Brengers van Linge -
075a 1908 12 Frank L. Grant Jr. New York City
075b 1908 12/9 '08 S.P. de Leeuw-Smitt Amsterdam
075b 1908 " J.L. Kok Rotterdam
075b 1908 (1)9 12/08 H. Landeweer Martenshoek
075b 1908 " Miss Ella W. Rockwell New York U.S.A.
075b 1908 " " Elizabeth Mackenzie New York U.S.A.
075b 1908 " Mrs. Louise G. Schantz New York U.S.A.
075b 1908 " Margaret Wilson Mackenzie (Margaret Jane Wilson (1864-1912), artist, tr. jun-aug 1908 James Hamilton Mackenzie) Glasgow
075b 1908 " J. Hamilton Mackenzie (James Hamilton Mackenzie)

NB.
SCOTTISH ARTIST'S DEATH.
Accidentally Fell From Train.

A mysterious accident on the Glasgow to Edinburgh main line, near Broxburn, resulted in the death of J. Hamilton Mackenzie, tho well-known Scottish artist, whose residence and studio are 204 West Regent Street, Glasgow. Mr Mackenzie, who was a well-known traveller, painter, and exhibitor, was on his way to France. left Glasgow about six o'clock on Monday evening on route for Edinburgh to be joined there Crawford, who intended to accompany him to the Continent. It is conjectured that he accidentally fell from the train, the door of the compartment in which he travelled was seen to be open. A signalman in the cabin Broxburn Junction Goods Station observed a carriage door standing open on the train as it was passing the cabin. Just at that time a goods train proceeding in the other direction passed tho passenger train, and immediately after the line became clear a man's body was seen lying on the permanent way between the two main lines the spot where the signalman had first observed the open carriage door. When the body was found the limbs were badly fractured, and death apparently had been instantaneous. It seemed possible that in his fall ho had been struck by the goods train.
[Wednesday 31 March 1926 Dundee Courier
075b 1908 " J.F. Wilson Glasgow
075b 1908 " Thos. K. Lark Cambuslang
075b 1908 " Henry Simpson Leeds
075b 1908 " Thomas Harry Simpson Garforth
075b 1908 " Walter Simpson Garforth
075b 1908 Sept. 14, 1908 Henry S. Wynkoop & family Kinderhook, N.Y., U.S.A.
075b 1908 " Va aux Chiottes Fouilly les Oies
075b 1908 " Baron du Bite Gross Couillancourt
075b 1908 " L'enculé Berlin
075b 1908 " E. Bryant & B. Naisne(?) Winchester
075b 1908 " H.W. Anderson Boston, U.S.A.
075b 1908 Sept. 14 Sept. 08 B. Verboom s Gravenhage
075b 1908 " 19-1908 Bouquet Reme Yper, Belgie
075b 1908 id Liégeois Edmond, Conservatoir du Music d'Ypres (Belgique)
075b 1908 di Chis. Snille, N.oction Douai Nord "
075b 1908 15th Edwin Torgue Taunton, England
075b 1908 " M.J. Boogaerdt van der Bas (Maria Jannigje van der Bas 1842-1925) -
075b 1908 " E.M. v.d. Straaten Boogaerdt -
075b 1908 " H.J. Stam Dordrecht
075b 1908 " Mevr: H.J. Stam Bisschop "
075b 1908 " P. Bisschop Amsterdam
075b 1908 Sept. 16.08 Liddy Amsel/Husel(?) Keulen
075b 1908 " C.E.M. van Hees & Echtg. Rotterdam
076a 1908 Septembre 16 Ives Wagner Paris
076a 1908 " H. Leemans Haag
076a 1908 " Jhr. W.E. Bosch van Oud-Amelisweerd Utrecht
076a 1908 " F.A.R.A. Baron van Ittersum Utrecht
076a 1908 " Ph. Baron van Weinbergen "
076a 1908 " Jhr. Mr. de Marees van Swinderen "
076a 1908 " K. Huges Amsterdam
076a 1908 " S. Huges-Nauta "
076a 1908 " A.F.M. van Balkom (Anthonius Franciscus Maria van Balkom) "
076a 1908 " J.E.H. van Balkom-Tacoma (Jeanette Eulalia Hendrika Tacoma)
076a 1908 " Mrs. R.L. Smith Los Angeles, California, U.S.A.
076a 1908 " Kate E. Smith "
076a 1908 " Gerburds Suice London
076a 1908 " Haagens(?) Ginneken
076a 1908 17 S. Stolp Zutphen
076a 1908 " S. Stolp Dordrecht
076a 1908 18 Mr. Percy Thompson & family Sherwoods(?) England
076a 1908 " K.G. Bartleigh Edinburgh
076a 1908 " M.A. Valk Schoonhoven
076a 1908 " A.M. de Rijke s'Gravenhage
076a 1908 " C. Bakker London
076a 1908 " Grace B. Cross Chicago, U.S.A.
076a 1908 " A.E. Gladston & family Paris
076a 1908 September 19 Mathilde Onderwater 's-Gravenhage
076a 1908 " H.L. Burrell Boston
076a 1908 " G.E. Brewer New York
076a 1908 " Gustav J.J. Witt (Gustav J. J. Witt 1854-1928) Hamburg
076a 1908 " Mélanie Witt "
076a 1908 " Gustavus F.C. Witt "
076a 1908 20 Misses Mathieson Edinburgh
076a 1908 " A.Y. Martin Edinburgh
076a 1908 20 A. Duijns Hilversum
076a 1908 21 B. Howell Sunderland
076a 1908 22 M. Howell Sunderland
076a 1908 " M.H. Wilton van Reede Rotterdam
076b 1908 21 Sept. J.A. Slagmolen van Griethuijsen Dordrecht
076b 1908 " J.M. Huijskes ten Bokkel Huinink Hedel
076b 1908 " Geo. Ottenhoff Chicago, Ill., U.S.A.
076b 1908 " Henriette Ottenhoff "
076b 1908 " C. Oosterling Rotterdam
076b 1908 21 Sept. A. Janmaat Jr. Den Haag
076b 1908 " J. van Gink Haag
076b 1908 " Manus & Frau Legurstr(?) Bremen
076b 1908 " Franz Spies, stud. med. Jülich Deutschl.
076b 1908 " Mrs. Krebs-Mrs. Brack New York City
076b 1908 22 " G.F. Wiggers Arnhem
076b 1908 " A.H.M. Wiggers "
076b 1908 " Rottembour, Gustave Paris
076b 1908 " Chr. de Roo van Alderwerelt Bloemendaal
076b 1908 " C. Bruggemann Lübeck
076b 1908 22 Sept 08 Gust. Jensen & Frau Hamburg
076b 1908 23 Sept. '08 W.C. van Beeck Calkoen Utrecht
076b 1908 " C.M. van Beeck Calkoen van Heemstra Den Haag
076b 1908 23 Sep.'08 M. en S. Mulder Rotterdam
076b 1908 " M.C. van Sylzama Groningen
076b 1908 23 Sep. '08 J. van Geest Mijdrecht
076b 1908 23 Sept. '08 D.J. Schouten Mijdrecht
076b 1908 23 Sept. 08 W. van Gent Strijen
076b 1908 23 Sept. 08 S.S. Wiersma Driesum - Fr.
076b 1908 3 Sept. 08 P.J. Hiemstra Betterwird, Fr.
076b 1908 23 Sept. 08 J.P. Josaroi Betterwird, Fr.
076b 1908 23 Sept. 08 Jan Hiemstra Bornwerd Fr.
076b 1908 24 Sept. 08 M.W. van Heel Goes Zeeland
076b 1908 24 Sept. 08 W. Raffeld Riga
076b 1908 24 Sept. 08 E. Raffeld Riga
076b 1908 24 Sept. 08 A. Werr Höchst a/H. Deutschl.
076b 1908 24 Sept. 08 A. Spitzley St. Goar a/Rh. Deutschl.
077a 1908 24th. Sept. 1908 J.W. Mylne England
077a 1908 " C.H Mylne "
077a 1908 25 Sept. Mrs. Hitching England
077a 1908 " Helen S. Lewis England
077a 1908 " A.E. Drinker U.S.A.
077a 1908 " J. Kolker Bussum
077a 1908 " J. de Muynck Dordrecht
077a 1908 " N. Volker Bussum
077a 1908 25 Sept. P.V. Joekes Rijswijk (ZH)
077a 1908 25 Sept. M. Weijer Musselkanaal
077a 1908 " E. Möller, Ob..le..issi..(?) Cassel i/Hessen
077a 1908 " A. Hoeneveld Rotterdam
077a 1908 " W. Appleyard Bradford (Yorks) England
077a 1908 " A. Appleyard "
077a 1908 26 Sept. Victor Thomas, Pere en famillie Bruxelles Belgie
077a 1908 " E. Thyen Bremen
077a 1908 26 Sept. Cath: v. Muijden-Diederik Rotterdam
077a 1908 26 Sept. J. v.d. Manden Rotterdam
077a 1908 26 Sept. L. Peeters "
077a 1908 " H. von Kuehlmann München
077a 1908 " Graf du Poultier Haag
077a 1908 " W.B. Brown London
077a 1908 27 Sept. 08 Max Kumtemann & Frau Bochum
077a 1908 27 " 08 Adele Rosenbaum Dortmund
077a 1908 27 Sept. 08 Margaret Cramer Bochum i/Westf./td>
077a 1908 28 Sept. 08 Charles A. Parmelee Andover, Mass., U.S.A.
077a 1908 " Otto Groeninx van Zoelen -
077a 1908 " L.H. van der Goes v. Di..s(?)
077a 1908 28 Sept. S. van Haeften-van Eik Den Haag
077a 1908 " Louis De Hugne(?) Antwerpen
077a 1908 " Wm. Ghys H. de Weever
077a 1908 " R. Fruijt -
077b 1908 Sept. 29 H. de Weever den Haag
077b 1908 " J.J. Reeser id
077b 1908 " G. Tonnon id
077b 1908 " J.M. Tonnon id
077b 1908 " J.T. de Jong id
077b 1908 " M.A. v. Huul id
077b 1908 " Joh. de Weever id
077b 1908 " G.A.W. v. Ginkel id
077b 1908 " J.P. Smits id
077b 1908 " H. Spoor Voorburg
077b 1908 " Fredric Howie(?) Whitby, England
077b 1908 " J.E. Harnston Whitby England
077b 1908 " G.M. Bromley Grimsby, England
077b 1908 Sept. 30 William Lambert New York
077b 1908 " W.E.N. Krechting New York
077b 1908 " B.S. Rijnsburger Sassenheim
077b 1908 " A. Bothof Dordrecht
077b 1908 Oct. 1 David S. Smith Peterboro' (Eng.)
077b 1908 " A.J. Lankhuijzen Raamsdonk
077b 1908 " G.A. van Dongen "
077b 1908 " Zuster M. de Vries, Diaconessenhuis Breda
077b 1908 " Nelly W. van de Weg Dordrecht
077b 1908 " P. de Vries H. Zwaluwe
077b 1908 " O. & A. Lang Amsterdam
077b 1908 " Simon van Bommel A'dam
077b 1908 " 2 Do. Nauke Dresden
077b 1908 " 3 A.J. Hutt England
077b 1908 " J. Pit Rotterdam
077b 1908 " 26 Leopold Hausdu W(?) Etten a/R.
078a 1908 Oct. 4 A. van Hofwegen Rotterdam
078a 1908 Oct. 4 Ant. Dekkers Dordrecht
078a 1908 Oct. 4 W. Dekkers de Graaff Dordrecht
078a 1908 Oct. 4 E.C. van Hofwegen de Graaff Rotterdam
078a 1908 Oct. 5 Ricardo Carreio México, D.F.
078a 1908 " S. v. Nathusius Greifswald Deutschld.
078a 1908 Oct. 5 S. Drost Amsterdam
078a 1908 Oct. 5 M. Ellinckhuijsen Amsterdam
078a 1908 October 6 A. & Seretereur - H. de P. Bruxelles
078a 1908 " 7 Mrs. J.S. Church Milwaukee, Wis., U.S.A.
078a 1908 " Marion Tober "
078a 1908 Oct. 7 J.J. v. Wessem Texel
078a 1908 " A. Henkes Texel
078a 1908 Oct. 7 W. Huiskamp Utrecht
078a 1908 " C.C. Schilthuis "
078a 1908 " Mr. & Mrs. Gillan Portsoy, Scotland
078a 1908 " E. de Haan Menalda Hellevoetsluis
078a 1908 " Ebbabay Danmark
078a 1908 " A.J. Bloembergen Burger Zwijndrecht
078a 1908 " M. Mayfield England
078a 1908 " H. Haworth Compton(?) Rotterdam
078a 1908 " W. Müller Hamburg
078a 1908 " Mevr. Koffieberg-Schroot Santpoort
078a 1908 12 October 1908 L.J. de Wit IJmuiden
078a 1908 " V. Manners England
078a 1908 " Mildred W. Pursey London
078a 1908 " Anny Vorks(?) London
078a 1908 " J. Kubatz Delft
078a 1908 " Vrouwe J.C. Ghijsels Rijswijk (Z-H)
078a 1908 13 " 1908 J.A. Huijs Delft
078a 1908 " L. Huijs id
078a 1908 13-/10 '08 G.D. Wilton Rotterdam
078a 1908 " G. Marreé Rotterdam
078a 1908 " L. Marreé "
078a 1908 13/10 08 Chr. Braacx Maassluis
078b 1908 15 October Blok, Dirk Katwijk a/Zee
078b 1908 15 October Dubbeldam, Arie Katwijk a/Zee
078b 1908 " Mr. & Mrs. G.E. Hose(?) & family Sydney Australia
078b 1908 Oct. 16 Mrs. H. Ledeboer London
078b 1908 " G.A. Ledeboer London
078b 1908 " E.J. Milders-Ledeboer Rotterdam
078b 1908 " W. Grottendieck Dordrecht
078b 1908 " A.H. Smit Bussum
078b 1908 " Miss Rowat Scotland
078b 1908 " " Paterson "
078b 1908 " C.F. Stoffers(?) Leiden
078b 1908 " Anna Mitchell N.J. U.S.A.
078b 1908 " Beatrice " "
078b 1908 " Dora L. Bromley Chester, England
078b 1908 " H. Kolff Rotterdam
078b 1908 " H. Lagrouw Almkerk
078b 1908 " M.A. Koekkoek "
078b 1908 " F. van de Koppen "
078b 1908 Oct. 22.08 M. Thijen Blumenthal, Hannover
078b 1908 " Dedrs. Thijen Richhof
078b 1908 " Dora Thijen Blumenthal, J..(?), Hannover
078b 1908 " Lisa Bertwold "
078b 1908 Oct. 23-08 Paul Fries London
078b 1908 " Helen Fries "
078b 1908 " B. Baan Bleskensgraaf
078b 1908 " Chas. A. Hurcombe Birmingham
078b 1908 " C.J. Hobson Conventry
078b 1908 Oct. 27-08 H.E.W. v. Aardenne Dordrecht
078b 1908 " S. Goekoop Leiden
078b 1908 Oct. 25-08 P.G. Kawai Osaka, Kapan
078b 1908 " C. Jathe Koeln a. Rh.
078b 1908 Oct. 29-08 Mr. P.C. Bloijs van Treslong Prins 's Gravenhage
079a 1908 Oct. 29 Elinda Grafton (Elinda M. Oppermann) Chicago, U.S.A.
079a 1908 " 29 Robt. W. Grafton (Robert W. Grafton 1876-1939) "
079a 1908 " M. Cuijpers Houthem, St-Gerlach
079a 1908 " M. Hioolen-Lucardie Rotterdam
079a 1908 " 30 Mr. & Mrs. E.R. Chudleigh (Edward Reginald Chudleigh) New Zealand
079a 1908 " 30 Mr. & Mrs. Ph. de Los Casas Paris
079a 1908 " J.J. Jube(?) New York
079a 1908 Nov. 1 G.D. Buffo, Pasteur de l'Eglise Vaudoise á Venise, Italie
079a 1908 " 2 F.J. Westrik Sommelsdijk
079a 1908 " H.F. Westrik "
079a 1908 " 3 E. Tideman Dordrecht
079a 1908 " D. v. Dongen 's Gravenhage
079a 1908 " J.H. Schreuder Amsterdam
079a 1908 " P. Bosman Jansen Dordrecht
079a 1908 " N. Bosman Jansen Amsterdam
079a 1908 5 H.J. Cordes Arnhem
079a 1908 " J. Rinkes Jz Arnhem
079a 1908 Nov. 5 Elizabeth B. Tower Burlington, V. [Vermont], U.S.A.
079a 1908 Nov. 5 C.V. Tower and Family "
079a 1908 " M.P.W. Riethoff Bodegraven
079a 1908 " G.P.J. van Alkemade Dordrecht
079a 1908 " W. van Hooff-Gualthéri v. Weezel Nijmegen
079a 1908 Nov. 8 A.C. Berends Dordrecht
079a 1908 11 Wiliam Maskew Clacton in Sea, England
079a 1908 11 Agnes A. Maskew Clacton in Sea
079a 1908 " 13 P.A.J. van den Brandeler Amsterdam
079a 1908 " 13 W.J. van den Brandeler Van den Brandeler den Haag
079a 1908 " M.J. Suermondt Van den Brandeler den Haag
079a 1908 Nov. 15 B.J. Sluijterman Workum, Friesl.
079b 1908 1908 Nov. 16 Dr. Rob. Ganzert Eisenach
079b 1908 " J. Lantinga Molema Meerssen
079b 1908 " M. Bijvanck, litt. doct. Den Haag
079b 1908 " P.J. Enk Jr, litt. num. doct. Dordrecht
079b 1908 20 W.L. Thieme, Arch. Beeldhouwer (Willem Lodewijk Thieme, geb. 1-3-1855 Rotterdam) Rotterdam
079b 1908 " L. Wensing, beeldhouwer (Lucas Petrus Maria Wensing, geb. 22-6-1868 Rotterdam) Rotterdam
079b 1908 22 Sika A. Loot Groningen
079b 1908 " W.R. ten Bruggen Cate Dordrecht
079b 1908 " Kapitein P. Weltevreden West Terschelling
079b 1908 " J. Buining Sneek
079b 1908 Dec: 9th Ruth S. Bromley Chester, England
079b 1908 " 16 J.A. v. Oven Walraven Dordrecht
079b 1908 " H.J. v.d. Wall Jolles den Haag
079b 1908 Dec. 17. D. Labotz Dordrecht
079b 1908 " Klazina Smit Den Haag
079b 1908 " Mejonkvrouw Scholten van Aschat Bergen op Zoom
079b 1908 " C. de Girard v. Coehoorn Made
079b 1908 " 23 Rita Craig Liverpool, England
079b 1908 " John Craig " "
079b 1908 " Wilhelmina Craig Seaforth L. Pool, England
079b 1908 " 25 A. Noordijk den Haag
079b 1908 " J. Noordijk "
079b 1908 " W. Noordijk "
079b 1908 " W.H. Weingar Springfield, Mass., U.S.A.
079b 1908 " A.A. Bouvy Dordrecht
079b 1908 " E. & A. Bacon Georgia, U.S.A.
079b 1908 25 A. Hooijmeijer Rijsoord, 25 Dec. 1908
079b 1908 " A. v.d. Linden "
079b 1908 " J. Hooijmeijer "
079b 1908 " 26 W. Jongeneel Rotterdam
079b 1908 " W. v. Wingerden "
079b 1908 " C.J. Jongeneel "
079b 1908 " W.H.P.M. Jongeneel "

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.