Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1916 (jan-jun)

bezoekersregister januari-juni 1916

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
087b 1916 1916 1 Januari Chr. Maes en echtgenoote Amsterdam
087b 1916 5 Januari N. van Rijswijk Dordrecht
087b 1916 " P. de Graaf Voorschoten
087b 1916 " T. de Graaf Voorschoten
087b 1916 " J. v. Rijswijk Dordrecht
087b 1916 " M. de Graaf Leiderdorp
087b 1916 7 Jan. Lizzy Ansingh (Maria Elisabeth Georgina 'Lizzy' Ansingh 1875-1959) Amsterdam
087b 1916 " F.N. Barfoed (Friderich Nicolai Barfoed (1890-1941)) "
087b 1916 " Thérèse Ansingh (Thérèse Ansingh, 1883-1968, tr. Bartele Peizel (1887-1974), schilder) "
087b 1916 8 Jan: C. van Twel Dordrecht
087b 1916 " A. van Etten "
087b 1916 " Frans Wien "
087b 1916 " Hans Ju...ong(?) "
087b 1916 " Th.F. Verrijn Stuart Amsterdam
087b 1916 11 Jan. Pastor Bahnsen Hamburg
087b 1916 " Millimar(?) Ruger Leipzig
087b 1916 " A. Schaeffer Basel
087b 1916 18 Januari C. Baumann Hioolen Rotterdam
087b 1916 " D. Hioolen "
087b 1916 18 Januari A. Geuvens Mechelen
087b 1916 " C.G. Meyster Relakin Utrecht
087b 1916 " L.M.L. Meijster "
087b 1916 20 Januari M.A. v.d. Broek den Haag
087b 1916 " W.G. van den Broek den Haag
087b 1916 " H.S.C. Zimmerman Aerdenhout
087b 1916 " W.J. v.d. Werf Dordrecht
087b 1916 " A. v. Leeuwen -
088a 1916 22 Jan. C.C.P. Vrins Dordrecht
088a 1916 " C. Reijnen "
088a 1916 " Frans Wien "
088a 1916 27 Jan. '16 M. Hoeflake Ammerzoden
088a 1916 28/1 16 A. Deswarte Brussel
088a 1916 " Ela(?) Deswarte "
088a 1916 30/1 16 Comte dei Glusi Nieuwehaven 7
088a 1916 " L. Mion Grootekerksbuurt 21
088a 1916 31/1 16 de Rover, Arie Willem Dordrecht
088a 1916 31/1 Roos, Dick Scheveningen
088a 1916 31/1 16 Klok, Jacob Scheveningen
088a 1916 31 " 16 v.d. Zwan, Evert Scheveningen
088a 1916 1 Februari 1916 Nics. Molenaar Den Haag
088a 1916 " Nics. Molenaar Jr 's Gravenhage
088a 1916 5 febr. 16 B.T. Deenik Culemborg
088a 1916 " H.J.P. van Voorst Vader Amersfoort
088a 1916 8 Febr. 16 C.J. Veth Hilversum
088a 1916 11 Febr. 16 Edwin Broers Den Haag
088a 1916 13 Febr. 16 Joanna Maria Spruijt Gonet Gouda
088a 1916 13 Febr. 16 J. v. G. Spruijt Gouda
088a 1916 13 Febr. 16 H.A. Broers Den Haag, Blankenburgstr. 10
088a 1916 Feb. 16 Alice Park - Ford Peace Expedition (Alice Park tr. 1884 Dean W. Park)
Register of the Alice Park Papers, 1883-1957
American pacifist, feminist, and socialist;
Palo Alto, California
088a 1916 " 18 Friedr. Meyer, Hoftraiteur Edenwecht, i/Oldenburg
088a 1916 20 D. Sluiter Haag
088a 1916 " C. Sluiter-Wohler -
088b 1916 20 Febr. 16 E.L. Hendriks Sluiter Dordrecht
088b 1916 22 L.Th. Van der Kuijlen A'dam
088b 1916 22 Febr. W.P. van der Kuijlen Amsterdam
088b 1916 22 Febr. A.C. Kievits-Schouten Dordrecht
088b 1916 25 " W. Schellinkhout Goes
088b 1916 25 " 16 J. Hoogesteger Kapelle Zeeland
088b 1916 2 Maart 1916 M.J. Pfan Baden-Suisse
088b 1916 2 " 16 J. Kubler Baden - Schweiz
088b 1916 2 " 16 Polman Den Haag
088b 1916 3 " 16 Th. Stuijvenberg Groningen
088b 1916 3 " 16 A. Bibo Dordrecht
088b 1916 5 " 16 Lewis(?) Hertz New York
088b 1916 5 " 16 S.W. Black Toronto, Can.
088b 1916 5 " 16 A. Bisschof Dordrecht
088b 1916 5 " 16 A. Lodders-Vogel Goedereede
088b 1916 " Mejuf. Bibo Hulsbosch Dordrecht
088b 1916 " K. Huiberts Oudorp NH
088b 1916 Mars 16 Amy(?) Spruyt -
088b 1916 11 Maart 1916. J.C. Hoyers Haag
088b 1916 " G.N. Muttel Hz(?) -
088b 1916 12 Mrt. '16 G.W. Tott Hofstede Nieuwe Pekela
088b 1916 12 Maart 16. K.J. Meulemans Haarlem
088b 1916 12 Maart 16. D. Kerkhof Dordrecht
088b 1916 12 Maart 16. W.M. Kerkhof Dordrecht
088b 1916 12 Maart 16. M. Rozendaal Dordrecht
088b 1916 13 Maart 17(sic!) C.A.H.(?) de Jongh Arnhem
088b 1916 15 Maart 16 Golser, C.M.(?) Parijs
088b 1916 " 16 Aug. Bruijnseels Antwerpen
088b 1916 Maart 16 Jacq. E. van der Weels Amsterdam
088b 1916 " 23 T. v.d. Klugt(?) den Haag
088b 1916 " M. Be...men..(?) "
088b 1916 " M.A.D.H. Schalekamp den Haag
088b 1916 " Hasseman(?) den Haag
089a 1916 24 Maart R. van Ginkel Zeist, W. ...(?)
089a 1916 26/3 '16 A.C.J. Maas Haag
089a 1916 26/3 '16 L.J. Lugtigheid Dordrecht
089a 1916 28/3 '16 W.J.W. Wientjes Afferda(?)
089a 1916 " B. Hendriks Dordrecht
089a 1916 " M. Lottman Rotterdam
089a 1916 " H.J. Gertsen Lobith
089a 1916 29/9 M.W. Heun(?) Roosendaal
089a 1916 " E.Ch. de Haan Roosendaal
089a 1916 1/4 F.W. van Tuijll Velsen
089a 1916 " Perry Tiffany (Perry Tiffany (1866 - Parijs 1928)) New York
089a 1916 2/4 Dr. C. Dekker den Haag
089a 1916 " Baron Speyart van Woerden Breda
089a 1916 3/4 J.H. Frederiks Duitlaag(?)"
089a 1916 3/4 familie S.C. Klatte Baarn
089a 1916 4/4 E. Muller Amsterdam
089a 1916 4 April W.A. van Valkenburg Amsterdam
089a 1916 5 " Abr. J.C.Ph. Loeff Soerabaia
089a 1916 5 " Rich. W. Yasl(?) London
089a 1916 6 " J.A. van Daalen London
089a 1916 " R. de Vries Velsen
089a 1916 7 " Mr. P. Tudeman & echtg. Bloemendaal
089a 1916 7 " W. Blankenhein Breda
089a 1916 7 " S.L.J.M. Florie Breda
089a 1916 9 L.J. Magreis(?) Rotterdam
089a 1916 " C.A. Magreis(?) Rotterdam
089a 1916 " O.A. Young(?) & wife "
089a 1916 14 " 16 A.C. Wertheim + notenbalk (andante, Stabar Mater Dolo)
(Abraham Carel Wertheim, geb. 1890, musicus, tr. 4-9-1917 Elisabeth Harmina Helena Oosterberg)
Utrecht
089a 1916 24 Apr. B. Verweij Kinderdijk
089a 1916 25 April Suze Groen Rotterdam
089a 1916 " Sophie Groen "
089a 1916 " Betsy Camerling Dordrecht
089b 1916 25 April Beb Camerling Dordrecht
089b 1916 " N. Groen Rotterdam
089b 1916 26 April L.E. Meihuizen Veendam
089b 1916 " J.A.M. Wilkens Veendam
089b 1916 26th April Robert Spence Dublin, Ireland
089b 1916 " F. Shuslow(?) Dovercourt, England
089b 1916 " Patrick Butler Dublin Ireland
089b 1916 " James Memery Dublin Ireland
089b 1916 " John Williamson Liverpool
089b 1916 " F.C. Johnson Rotterdam
089b 1916 27 " D. van Dam Rotterdam
089b 1916 " A. Esser Baarn
089b 1916 27 E. van Dam Rotterdam
089b 1916 28 " W. Parthene Zutphen
089b 1916 " J.A.C. Holthuizen Dordrecht
089b 1916 " K. van Dam Hilversum
089b 1916 " H.J.D. Revers Dordrecht
089b 1916 " G. Roobol-Ruiten Dordrecht
089b 1916 " Bern: L. Overeem Dordrecht
089b 1916 29 April G. van Dieren, art. Amsterdam
089b 1916 " J.W. van Diren Amsterdam
089b 1916 " J.C. Stoop Dordrecht
089b 1916 " A. Stoop Dordrecht
089b 1916 " Walter Grant London
089b 1916 " B. Hirst Leeds
089b 1916 30 April V.ne Landoy Anvers
089b 1916 " G.E. Landoy-Pa..(?) "
089b 1916 1 Mei Dr. Kortenhorst Vught
089b 1916 " J.H. Janes(?) en echtgen. Amsterdam(?)
090a 1916 4 Mei J. Strumphler-Hege Hilversum
090a 1916 " A. Strumphler Hilversum
090a 1916 " J.H. Strumphler Hilversum
090a 1916 4th May 1916 James Venston(?) Kingstown Ireland
090a 1916 4 May 1916 A.J. M..ld(?) London
090a 1916 4 May 1916 H.J. Watson Liverpool England
090a 1916 " F.C. Johnson Rotterdam
090a 1916 6 Mei 1916 H.J. van Lutsenburg Maas 's Gravenhage
090a 1916 " A.J. Kluijver Delft
090a 1916 8 Mei 1916 N.L.A. Ammerlaan 's Gravenhage
090a 1916 " A. Busch Dordt
090a 1916 9 Mei 1916 J.C. Flohil 's-Gravenhage
090a 1916 9 Mei 1916 A.A. Franken Dordrecht
090a 1916 9 Mei 1916 M. Bosch Nijmegen
090a 1916 " 1916 B. Janssen Nijmegen
090a 1916 " 1916 B. Lindeman Dordrecht
090a 1916 10 " 1916 A.A. Lijster Fredriksoord
090a 1916 12 " G.A.A. van de Wall Hilversum
090a 1916 " Mevr. van de Wall-Schalken "
090a 1916 12 Mei 1916 Ran..(?) F. Egelin Rotterdam
090a 1916 17 Mei 1916 C. France Uiterwijk Apeldoorn
090a 1916 " C. Feirabendt alhier
090a 1916 18 Mei 1916 A.M. Magner Ooltgensplaat
090a 1916 19 " Hedwig Struijs-Margadant -
090a 1916 19 " Anthonij Struijs Antwerpen
090a 1916 20 Mei 1916 H. Padmos Anna Jacobapolder
090a 1916 " John E. Golds London
090a 1916 " G. Gato..rn(?) Do
090a 1916 " T(?). Wright Do
090a 1916 " T. Thompson Do
090a 1916 " F. Rumsey Croydon
090a 1916 " C.J. Roos Rotterdam
090a 1916 21 Mei " C. Reepmaker "
090b 1916 20 Mai W.J. Lauwers Anvers
090b 1916 " V. ...ijders(?) Tilburg
090b 1916 " Joh. Brouwers Tilburg
090b 1916 " M. Deelen "
090b 1916 21 Mei '16 E.J. Klaverwijden Dordrecht
090b 1916 " F.W. Wilde Amsterdam
090b 1916 24 M. '16 Herman Moerkerk (geboren Den Bosch 2-3-1879, overl. Haarlem 23-8-1949) s Bosch
090b 1916 " Jita Moerkerk-Alard (Henriette Marie Julie Adrienne Alard) s Bosch
090b 1916 " R.E.....eer...ermoy(?) den Bosch
090b 1916 24 Mei M. Molenaar Dordrecht
090b 1916 " D.J. Papendrecht "
090b 1916 24 " M. Vijfwinkel-Knape 's Gravenhage
090b 1916 " J.C. Vijfwinkel "
090b 1916 25 Mei 1916 M. Lemmens Antwerpen (Breda)
090b 1916 " Henri Ceulemans Turnhout (")
090b 1916 26 " 16 N. Hubers-Mijnlieff Baarn
090b 1916 " C. Hubers "
090b 1916 Mei 1916 B. Oosthoek Hz. Ridderkerk
090b 1916 Mei 1916 A. de Winter Mz Ridderkerk
090b 1916 " Graaf en Gravin de Kerchove Den Haag
090b 1916 Mei 1916 H.A. van Wijk Zierikzee
090b 1916 Mei 1916 A.R. van Burgh Zierikzee
090b 1916 " 28 D.A.P. Koning en familie 's Hage
090b 1916 Mei 29/16 D. IJkel Zaandam
090b 1916 " J. IJkel de Boer Zaandam
090b 1916 " K. IJkel Zaandam
090b 1916 " D. IJkel Dz Zaandam
090b 1916 Mei '16 Maas van der Laan R'dam
090b 1916 31 Mei '16 E. Rubert Rijsbergen
090b 1916 " S. Eijgenraam Dordrecht
090b 1916 " J. Eijgenraam "
091a 1916 1 Juni M. de Meyier 's Gravenhage
091a 1916 1 " R. van Welij "
091a 1916 1 " A. Loudon "
091a 1916 1 " D.J. v. Bemmelen "
091a 1916 " A.C. v.d. Marel 's-Gravenhage
091a 1916 1 " C. de Monchy Rotterdam
091a 1916 1 " Marinus en Jacques de Monchy "
091a 1916 1 Juni 1916 Joh. van Tilborgh 's Grevelduijn Capelle
091a 1916 1 " T.T. de Visser "
091a 1916 1 " Gerdina Treffers "
091a 1916 1 " Marinus in 't Veld "
091a 1916 1 " T. Slingeland Bleskensgraaf
091a 1916 " A. Boer "
091a 1916 " J. Scholten Delden
091a 1916 2 " Henry William West Dovercourt, England
091a 1916 2 " Thomas E. Bann "
091a 1916 2 " Arthur S. Wotherden(?) Gravesend
091a 1916 " & May F. Kris Rotterdam
091a 1916 4 " Martha Sartonis Hamburg
091a 1916 4 " J. von Leen(?) Altona Elbe
091a 1916 7 " Dr. E.D. Struben Venray
091a 1916 7 Juni 1916 R. Ane(?) den Briel
091a 1916 7 Juni 1916 A. Mierfarkers(?) Brielle
091a 1916 8 Juni 1916 F. de Caer Utrecht
091a 1916 " P. Tims(?) Hoogezand(?)
091a 1916 " M...ttro..(?) 's Gravenhage
091a 1916 " Lentz Dordrecht
091a 1916 9 " F.W. Matin(?) & wife, American Consul Amsterdam
091a 1916 10 Juni Minnie van Schaik Rotterdam
091a 1916 " C. Nijssens Delft
091a 1916 " L. van Schaik R'dam
091a 1916 " Ernie van Schaik R'dam
091a 1916 " C. van Schaik "
091a 1916 " F.E. Haak Wageningen
091b 1916 11 Juni D. Wiepkes Velsen
091b 1916 di Boers Amersfoort
091b 1916 11 Juni Mevrouw B.H. Boers Amersfoort
091b 1916 " A.M. Ott de Vries Westerburger -
091b 1916 " M.C. Wiepkes-Westerburger -
091b 1916 " Zofia Kowylinska Warschau
091b 1916 " A.M.H. Wiepkes -
091b 1916 " H.M. Wiepkes -
091b 1916 " Dr. J.J. Ott de Vries Hoorn
091b 1916 11 Juni 1916 Cobi Heuff -
091b 1916 " Miesje Heuff Dordrecht
091b 1916 " J.A. Bonebakker Naarden
091b 1916 10 Mei 1916 J.H. Braadkans Rotterdam
091b 1916 11 Juni 1916 Magda Leugel Arad, Hongarije
091b 1916 11 " 1916 E. van Acker Den Haag
091b 1916 " E. Landheer do
091b 1916 12.6.16 Mr. & Mrs. Adams(?) London
091b 1916 12-6-16 Fam. Jansma Vlaardingen
091b 1916 " Fam. Dicke Den Haag
091b 1916 " Janny de Boer Hilversum
091b 1916 13-6-16 John M. ver Mehr (John Malan "Marion" Ver Mehr (1874-1939)) San Francisco Cali.
091b 1916 " J. Verheul Rotterdam
091b 1916 " E. De Neef Amsterdam
091b 1916 " W. Hoebée Dordrecht
091b 1916 12-6-16 D.J. v. Brummen Dordt
091b 1916 " J. v. Brummen "
091b 1916 " J.H. v. Brummen "
091b 1916 " H.G. v. Brummen "
091b 1916 " H.A. van Brummen "
091b 1916 " J. van Brummen "
091b 1916 " K. van Dongen Dordrecht
091b 1916 " M.M.W. v. Brummen "
092a 1916 Juni 12 D.J. v. Brummen Dordrecht
092a 1916 " 13 M.M. Quarles v. Ufford Amsterdam
092a 1916 " 13 P. Quarles v. Ufford "
092a 1916 " 13 W. Quarles v. Ufford "
092a 1916 " 13 Netty Eras Dordrecht
092a 1916 " 13 Joh. van Loon 's Hage
092a 1916 " 13 Thea van Loon 's Hage
092a 1916 " 13 Marianne Eras Dordrecht
092a 1916 " 13 Tilly Eras "
092a 1916 " 14 Pietronella Weekhout Den Haag
092a 1916 14 J. Antoni "
092a 1916 " 14 W.L.A. Weekhout Den Haag
092a 1916 14 J. Salomé Den Haag
092a 1916 " 14 B. Salomé Den Haag
092a 1916 " 15 Joh. Verheij den Haag
092a 1916 " 15 Johanna Verheij Den Haag
092a 1916 " A.M. van Hoorn Amsterdam
092a 1916 " C. van Hoorn-Muller "
092a 1916 16 Titia M.E. Easton (Titia Margaretha Elizabeth Easton (1892-1991)) Amsterdam
092a 1916 " 16 W.A. Ketting Nijgh Rotterdam
092a 1916 16 P.L.M. Ketting Jz Rotterdam
092a 1916 16 J.J. ten Siethoff Leiden
092a 1916 16 R. van der Weijde Den Haag
092a 1916 17 W. Arundel Birmingham
092a 1916 19 C.M. Hordijk Apeldoorn
092a 1916 19 A.S. ten Cate-Homan Apeldoorn
092a 1916 19 E. Schouten den Haag
092a 1916 19 A. Schouten den Haag
092a 1916 19. L. Knappert en familie den Haag
092a 1916 20 F.H. de Ligt(?) Utrecht
092a 1916 21 A. Dowbiggin Nijmegen
092a 1916 " Florence H. Dowbiggin Manchester
092a 1916 " M.F.E. Jurgens v. Haezen Nijmegen
092a 1916 " N. de Bruijn Utrecht
092b 1916 21 Juni 1916 A.W. Wente Reith Haag
092b 1916 " S.H. Troelstra-Baert Haag
092b 1916 " A.H. Wendt "
092b 1916 " A. Troelstra Den Haag
092b 1916 " W...vos..(?) Den Haag
092b 1916 " D. Massink -
092b 1916 " W. Boomsma Den Haag
092b 1916 " J.J. Verbeek Wolthuijs Den Haag
092b 1916 " R. van Roon den Haag
092b 1916 " J.A. Uding "
092b 1916 " J.M. Beekes "
092b 1916 " J. van der Laars "
092b 1916 " W. de Haan "
092b 1916 " D. van Sprang id
092b 1916 " Joh. Leeflang Den Haag
092b 1916 " v. Boulle "
092b 1916 " W.M. van Baal v. Ko..(?) "
092b 1916 " J.O. Jansen "
092b 1916 " D.J. v. Sprang Zijdenbos den Haag
092b 1916 " A. Goedman Sr "
092b 1916 " J. Goedman Wendte "
092b 1916 " A.E. Boomsma Jansen "
092b 1916 " W.F. Boomsma "
092b 1916 " A.C. Broens Helge "
092b 1916 " T.L. van Os Den Haag
092b 1916 22 juni 1916 J. de Bruin den Haag
092b 1916 " M.E. Bothof "
092b 1916 23 " M.J.C. v.d. Hoven v. Genderen Prillwitz Domburg
093a 1916 23 Juni 1916 W.J. v.d. Hove v. Genderen Domburg
093a 1916 24 " M.P.M. de Kat den Haag
093a 1916 24 " A. Eijsten Den Haag
093a 1916 24 " N. Matthijsen Helmond
093a 1916 26 " M.A.M. v.d. Hoop den Haag
093a 1916 27 " A.J. Dooije Amsterdam
093b 1916 " J.S. Ruppert Jr "
093a 1916 27 " W.G. Uijthoven Rotterdam
093a 1916 " L.C. Uijthoven-Oerlemans R'dam
093a 1916 " S. Dip..irst(?) Weenen
093a 1916 28 " Jacobus de Waal Dordrecht
093a 1916 28 " Z.W. Ebbink Nijverdal
093a 1916 28 C. Calkhoven Nijverdal
093a 1916 " J.A.R. Bosma, burgemeester (Jan Antonie Reinders Bosma 1872-1958) Enkhuizen
093a 1916 " E.J. Bosma van Strijen (Ernestine Josephine van Strijen 1873-1958) "

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.