Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1910 (sept-dec)

bezoekersregister september-december 1910

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
131b 1910 Sept. 1 Mevr. Vellinga Breda
131b 1910 " L. Gast Breda
131b 1910 " Mr. & Mrs. A. Chatham London
131b 1910 " R. Jannot Vesoul
131b 1910 " Prof. G. Cairati (Prof. Gerolamo Cairati (alias Hieronymus Cairati) 1860-1948) Munich
131b 1910 " Ida Cairati-Amann -
131b 1910 " Nora Knijff Teteringen (bij Breda)
131b 1910 " Mr. & Mrs. Sidney Barefoot London
131b 1910 Sept. 2 Lida Nicolaï Nijmegen
131b 1910 " Jannie de Snoo Brielle
131b 1910 Sept. Fr. Framsticker(?) -
131b 1910 " 2 A. Jones Paris
131b 1910 " M. Fleury Paris
131b 1910 " Dorothy G. Plumley Bristol England
131b 1910 " H. Harne London
131b 1910 " L.B. Plumley England
131b 1910 " G.M. Plumley England
132a 1910 3 Sept. 1910 Dr. A. Bidault Paris
132a 1910 " C. van Slooten Leiden
132a 1910 " P. Geijl Leiden
132a 1910 " Geo. W. Moore Eastbourne
132a 1910 3 " 1910 Jno. Russell Maybole
132a 1910 " Mrs. Russell Scotland
132a 1910 3 Sept. 1910 P. Spek Rotterdam
132a 1910 4 " 1910 ds G.D. Goedhuis Hoogkarspel
132a 1910 4 " 1910 W.J. Keep & family (William John Keep, auteur, 1842-1918) Detroit Michigan, U.S.A.
132a 1910 4 " 1910 Otto Langballe, Architekt (Otto Langballe (1880-1959)) Kobenhavn
132a 1910 4 Sept. 1910 Edard Thomsen, Architekt Kobenhavn
132a 1910 5 " J.A. Ford Edinburgh
132a 1910 5 " Dames Bruce Leith, Edinburgh
132a 1910 5 " R.S. Bruce " "
132a 1910 5" Hg. Richardson Waterfield, England
132a 1910 5 " C.R. Franklin Godalming, England
132a 1910 " Quarion(?) Ellis Leicaster, "
132a 1910 5 " S.H. Lewer London
132a 1910 " E. Merym-Sewer(?) "
132a 1910 " Mr. & Mrs. Melbourne H. Hardwick (Melbourne H. Hardwick (1857-1916)) Boston, Mass.
132a 1910 " P.J. du Port Zuid Afrika
132a 1910 " Miss E.R. Welsh Philadelphia
132a 1910 5 " 1910 E.G.C. Croin Utrecht
132a 1910 " E.C. Kramer Delft
132a 1910 " J.P.J. Gerritze Rotterdam
132a 1910 " C. Gerritze Amsterdam
132a 1910 " H. Ellis Chesterfield
132a 1910 " J..ander(?) Chandler Chesterfield
132a 1910 " Mr. et Mme P. Reynaud Lyon
132a 1910 " Muriel H.M. Ducket Taunton
132a 1910 " Hester D. Ducket Taunton
132a 1910 " A.A. Ducker Taunton England
132b 1910 Sept. 7 '10 Paul Freyhau und Frau Frankfurt a. M.
132b 1910 Sept. 7 W. Randolph Manch.r
132b 1910 Sept. 7 '10 A. Westerweel Amsterdam
132b 1910 Sept. 8 10 A.H. Stam Dordrecht
132b 1910 Sept. 8 '10 L. de Koningh Hzn Den Haag
132b 1910 " Idah Jones Wijnberg, S. Africa
132b 1910 " Ada D. Jeffreys London
132b 1910 " J.A. Lorentz den Haag
132b 1910 " 9 Emil Wicorbictzi Pologne
132b 1910 7ber 10 Mr. & M.me Charles Bignon Abbeville, France
132b 1910 Sept. 9. Famille Gauverit Paris
132b 1910 " Jhr. Jos. Goethals Gent
132b 1910 " 9 Mr. Justice Purcell Montreal, Canada
132b 1910 " Mrs. J.D. Purcell do
132b 1910 " Marie Relm, geb. Swaun Mettmann
132b 1910 " 10 H. Beijerman Amsterdam
132b 1910 " 10 Jeanne Walraven den Haag
132b 1910 " 10 Emile Maucomble Paris
132b 1910 Sept. 10 M.W. Lind den Haag
132b 1910 10 A. de Waal -
132b 1910 " 11 Mevr. v. Wageningen-Heemskerk Apeldoorn
132b 1910 " G.A. van Wageningen "
132b 1910 " Jenny Mulder "
132b 1910 " F.G. Levin Röder Soerabaia
132b 1910 " J. Levin Röder "
132b 1910 " N. Levin Röder "
132b 1910 " L.C.J. van Nassau v. Vliet Soerabaia
132b 1910 " W. van Nassau Dordt
132b 1910 " Therese Liebermann Berlin
132b 1910 " Paul Liebermann "
132b 1910 " 12 Frank Promus(?) mit Freulin München
132b 1910 " Sluitermann Vurnberg
132b 1910 " Napoli et sa femme Paris
132b 1910 " 12 Hanka Larssen Bergen Norway
132b 1910 " 12 Thea Eriksen " "
133a 1910 Septbr. 12 Kapt: Bherssen Bergen, Norge
133a 1910 Sept. 12 Ottilie Ihle München
133a 1910 Sept. 12 Alex. G. Archibald (Alexander G. Archibald) Leith
133a 1910 " David Murray Edinburgh
133a 1910 Sept. 12 Louise Pillion (Louise Lefrançois-Pillion (1871-1953)) Paris
133a 1910 " Heinrich Kolb Dordrecht
133a 1910 12 " L. Bouvier Bruxelles
133a 1910 " 12 E. Lecoisete "
133a 1910 Sept. " Mr. & Mrs. F. Lewis N.Y. New York
133a 1910 Sept. 13 C. Flemming en vrouw Letchworth
133a 1910 " Adrian Fortescue (Adrian Henry Timothy Knottesford Fortescue 1874–1923) "
133a 1910 " Etienne Giraud Paris
133a 1910 " J.C. Warner London
133a 1910 " S.R. Grevestuk Apeldoorn
133a 1910 " A.H. Lansouw-Wupling Deventer
133a 1910 " A. Lansouw -
133a 1910 " Mr. & Mev. Leliman Amsterdam
133a 1910 " Mevr. Kruseman Halfweg
133a 1910 " Joh. A. Raams Utrecht
133a 1910 " J.P.M. Dooren Dordrecht
133a 1910 " E.F. Dooren Dordrecht
133a 1910 " 14 J.F. Tak Brouwer Jzn. Middelburg
133a 1910 " Dr. P.J. Roscam Abbing Jr. IJsselmonde
133a 1910 " B. van Enst Wilson Breda
133a 1910 " E. Barkham Diss
133a 1910 " Mej. A. van Dop Honselersdijk
133a 1910 " W.E. de Hoog Naaldwijk
133a 1910 " Wed. N. van Geest Naaldwijk
133a 1910 " Mr. & Mrs. John M. Olin Madison, Wis., U.S.A.
133a 1910 " Louise de Neve den Haag
133a 1910 " L.S.P. van der Chijs A'dam
133a 1910 " J.A. Delhez Dordrecht
133a 1910 " Dirk Koekebakker -
133a 1910 " Frans Delhez Jr. -
133a 1910 " J. Suttman(?) London
133b 1910 Sept. 17 Mrs C.H. Browne Falmouth, England
133b 1910 " Lies den Haan "
133b 1910 15 S.G. Everts Delft
133b 1910 Sept. 15 C.C. Ploos van Amstel Den Haag
133b 1910 15. Elisabeth Fup Dublin
133b 1910 15. C. Hentzen Woerden
133b 1910 15. P. v.d. Cammen Dordrecht
133b 1910 " Mrs. K.S. Tyner (Mass.) U.S.A.
133b 1910 " Miss Bowditch (Katharine Putnam Bowditch, 5 travel diaries travels in Europe and Asia 1897-1910) N.Y. U.S.A.
133b 1910 " 16 C. Aiton Derby
133b 1910 16/td> N. Aiton Derby
133b 1910 16/td> J. Aiton Derby
133b 1910 16 Dr. Grunwald Wien
133b 1910 16 J. Noordegraaf Amsterdam
133b 1910 16 D. den Breems van Deventer Rotterdam
133b 1910 " John Wainer T.P. St. Monanse, Scotland
133b 1910 " Jas. Brown, Notarie Stro..amp(?), Scotland
133b 1910 " A. Drummond Edinburgh
133b 1910 " D. Baron Mackay en E. Bar.esse Mackay geb. Hommel Ede (G.)
133b 1910 16 J.H. Swinburn London
133b 1910 " Johan v. Schmidt Wien-München
133b 1910 17 John Roux Genève, Suisse
133b 1910 " R. Jane Roux " "
133b 1910 17 W.G. van Dort M.D. Colombo, Ceylon
133b 1910 17 M. Jannart Bruxelles-Belgique
133b 1910 " Mr. Alfred Kalin(?) & famille Paris
133b 1910 " H. Salle & M.l Paris
133b 1910 18 Ewaden More & Mrs. Nilleri(?) Bramley, Leeds, England
133b 1910 Sept. 18 Jhr. J. Sandberg, echtgenoote & Zoon Rotterdam
133b 1910 " 18 Frau Malwine Friedheim Blaubenese b/Hamburg
133b 1910 " Mev. Steenhouwer(?) Den Haag
133b 1910 " H.H. Mulder Den Haag
134a 1910 Sept. 19th 1910 M.J. Crane St. Helens, London
134a 1910 " Julius Moe Nilssen Bergen (Norw.)/England
134a 1910 Sept. 19 1910 John J.M. Millard Ogden Utah., U.S.A.
134a 1910 Sept. 19 1910 Arthur J. McNell Spanish Fork, Utah, U.S.A.
134a 1910 " Herbert L. Spencer Paris, Idaho, U.S.A.
134a 1910 " 20 Johannes Jukema Rinsumageest (Fr.)
134a 1910 " C. Heemskerk Dordrecht
134a 1910 " E.C. Rose Hull (Engd.)
134a 1910 " Adelina Evans Whitby, England
134a 1910 Sept. 20 Margaret Hitchen Blackpool
134a 1910 " John Hitchen Blackpool
134a 1910 " W.S. Hitchen Blackpool
134a 1910 " Mr. & Mrs. Memner St. Andrews
134a 1910 " Mr. & Mrs. A.J. Ferguson Glasgow
134a 1910 " 21 Mr. & Mrs. B.A. Spencer London
134a 1910 " T.P. de Hart Leeuwarden
134a 1910 " Lemeile Paris
134a 1910 " J. Tassart Bondy
134a 1910 21 van Kessel Rumpt
134a 1910 " J.C. van Kessel "
134a 1910 " J.D.G. van Kessel Nijmegen
134a 1910 " H.C.T. Hesselink Aalten
134a 1910 21 Mathilde Vernhes Paris
134a 1910 " Wm.H. Stewart Phila, Pa., U.S.A.
134a 1910 " J. Vriesendorp Engels Dordrecht
134a 1910 " H. Redul Paris
134a 1910 " J. Schut Hoenderloo
134a 1910 " Darnauvill Rouen ..(?) France
134a 1910 " B.on et B.onn Marie d'Avigneau Paris
134a 1910 " Deweij(?) Rotterdam
134a 1910 " Mevr. Groen v.d. Kooij Rijswijk
134a 1910 " Mevr. v. der Kooij v. Drielst Groningen
134b 1910 " Canon Madan England
134b 1910 " Mrs. Madan "
134b 1910 " Miss Howard "
134b 1910 Sept. 22 Joh.J. Kalff van Oosterwijk Rotterdam
134b 1910 " 22 E.A. Carver London
134b 1910 " G. Krul Den Haag
134b 1910 " E. Bresler Werkendam
134b 1910 " M.A. Reesse Amsterdam
134b 1910 Sept. 22 E. Schroer Hoch - Emmerich
134b 1910 " S. Köllmann Homberg i/Rhein
134b 1910 " Conrad Köllmann "
134b 1910 " Madame A. Violet Paris
134b 1910 " Guy Chaulepleure Paris
134b 1910 Sept. 23 Samuel Cazant Kockengen
134b 1910 " J. v. Bindagen(?) id
134b 1910 " Basil Snelling Swansea
134b 1910 Sept. 23 D. Tukker Molenaarsgraaf
134b 1910 " R. Beurink Dieppe
134b 1910 " 24 A.L. van Blommestein Leiden
134b 1910 " E.L. van Naffel Leiden
134b 1910 " Henry Thorp Lymm, England
134b 1910 " H. Thorp Jr. " "
134b 1910 " 24 A. Tievelas Paris
134b 1910 " F. Dumais Paris
134b 1910 " B.A. Davis Wallington, England
134b 1910 " E.K. Taylor Turley, Surrey
134b 1910 " 25 W.K. Boyd Highgate, London
134b 1910 " I.K. Boyd -
134b 1910 " M. Tegtmeyer Hannover
134b 1910 " Johan J. Kortscheid(?) Rotterdam
134b 1910 26 Mrs. Rinnington Wilson England
134b 1910 " Mrs. Robert Peel " "
134b 1910 " Rudi Schlemmer Berlin
134b 1910 " Tine Schoonheijt Scheveningen
135a 1910 27.9.10 Miss Baber London
135a 1910 " D. Dub. Davidson -
135a 1910 " Mr. & M.me Moisson de Paris
135a 1910 " W. Nichol Manchester
135a 1910 " J.C. Aldred do
135a 1910 " Henry Schröder Bussum
135a 1910 " Leendert van Diemen Dordrecht
135a 1910 " M.C.C. v.d. Toorn v. Diemen Rotterdam
135a 1910 " Mrs. Gardiner Sherman New York
135a 1910 " Miss Pringle U.S.A.
135a 1910 30 September Maria Koutstaal Schoonhoven
135a 1910 " Marinus Koutstaal Schoonhoven
135a 1910 30/9/10 Mr. & Mrs. R.C. Moon R.N. London England
135a 1910 " Mrs. & Miss Baynard Smith London
135a 1910 " mr. R.C. Ridd Dublin
135a 1910 " Ch. Udo Dordrecht
135a 1910 " F. de Gier Nieuw Lekkerland
135a 1910 " Ronnelle Avocat Cambrai (France)
135a 1910 " Alain Dubois Paris
135a 1910 " A. Boinet Paris
135a 1910 1.10.1910 M. Wernick Eisenach
135a 1910 1 Oct: 1910 Zus den Haan Gorinchem
135a 1910 1 Oct. '10 E.H. Landre Dupuy Laren (N.H.)
135a 1910 1.10.'10 P. Rasmussen Köbenhaven
135a 1910 1/10.1910 Johs. Frederiksen Kjöbenhaven
135a 1910 " G.E. Warnier-Braat Rotterdam
135a 1910 2.9.10 J.W. Bell Cricklewood London N.W.
135a 1910 " T. Bell Rotterdam
135a 1910 " A.S. Bell Rotterdam
135a 1910 " 3 L. de Bruijn Ginneken
135a 1910 " 3 W. Konig Gorcum
134b 1910 3 octobre 1910 Fernande Bollekens Laeken
134b 1910 " Victorine Swartenbroeks Laeken
134b 1910 " Mr & M.me O. Rüper(?) Laeken
134b 1910 " Armand Swartenbroeks id
134b 1910 " Mr. & Mrs. T.F. Holson London
134b 1910 " T. van Berg & mevrouw Paris
134b 1910 " M. Eberly & frau München
134b 1910 3 " 1910 Louis Deen A'dam
134b 1910 " Sam Waterman "
134b 1910 4 Oct. 1910 P.L. Kühl Utrecht
134b 1910 4 Oct. 1910 A.W. van Ameijden Utrecht
134b 1910 4 Oct. J.W. Jonkers v. Ameijden Dordrecht
134b 1910 5. Oktober 1910 Oskar Starke Hamburg
134b 1910 " Gustav Grund "
134b 1910 " H. de Vries & Echtgenoote Utrecht
134b 1910 6 October 1910 P. Hacquebord Jzn Hoek van Holland
134b 1910 " Mevr. J. Hacquebord-v.d. Steen id
134b 1910 6 Oct. 1910 F. van Werkum Dordt
134b 1910 " M. Moll "
134b 1910 " A. Vriesendorp "
134b 1910 " M. de G. de M. v. Coehoorn (De Girard de Mielet van Coehoorn) "
134b 1910 " A. Bloembergen Zwijndrecht
134b 1910 " A. de G. de M. v. Coehoorn (De Girard de Mielet van Coehoorn) Dordt
134b 1910 " N. Vliegenthart Dordrecht
134b 1910 " J.M. v. Abshoven Vlaardingen
134b 1910 " A. van den Berg Vlaardingen
134b 1910 " H. de Zeeuw Vlaardingen
134b 1910 " G.J. Poortman "
134b 1910 7/10 '10 R.F. Bokelmann Amsterdam
134b 1910 " A. Clayton Manchester
134b 1910 8/10 Mrs. J. Lefferts Ludlum Plainfield N.J.
134b 1910 " Mrs. Geo. Dexter Cambridge, Mass.
134b 1910 " Miss Dexter Cambridge, Mass.
135a 1910 Oct. 8th 1910 H.J. Rawson London
135a 1910 " J. Smit Jr Slikkerveer
135a 1910 " Frau Jeanette M..dt geb. Dussen(?) L..ankenburg - G..(?)
135a 1910 " F. Smit -
135a 1910 " Dr. G. ..juist(?) Blankenburg (Har.)
135a 1910 " Dr. D. Aigre & famille Boulogne s/m, France
135a 1910 " J. Sickenga Meijeringh Schiedam
135a 1910 III.X E. Wentz, cand. ar..(?) Hannover
135a 1910 " G. v.d. Graaf Brandwijk
135a 1910 " A.P. v.d. Graaf Brandwijk
135a 1910 " Mr. et Madame Schwartz Paris
135a 1910 11.11.10 W. v. Terwisga-Koppenol Melissant
135a 1910 11 Oct. J.A. Overwater en fam. Strijensas
135a 1910 11th Oct. 1910 Joseph Collenson Newcastle on Tyne
135a 1910 11th Oct. 1910 Joseph Bentley Boston
135a 1910 12 - 1910 P. Yarde Northampton
135a 1910 " P.W. King Coggeshall, Essex
135a 1910 13-10-1910 Mrs. R.G.G. Brown British India
135a 1910 13-10-1910 R.G.G. Brown British India
135a 1910 13-10 1910 E. van Tilburg Gorcum
135a 1910 13 10 1910 J. van Tilburg Utrecht
135a 1910 13 10 1910 P.H. Emck Bingen a Rh.
135a 1910 14.10.1910 J. Munk New York
135a 1910 14.10.1910 J. Maarschalk Rotterdam
135a 1910 14-10 1910 Hildegart Zudenburg(?) Gelsenkirchen
135a 1910 15 10 10 Margaretha Steinfeld Hamburg
135a 1910 15 10 10 Ada van Herwaarden Dordrecht
135a 1910 16.10.10 Kate Nijkerk Amsterdam
135a 1910 " Arthur Holk den Haag
135a 1910 " P. v.d. Willigen Haarlem
135b 1910 October 18 Godefridus Jonkbloet Pastoor, Malang
135b 1910 " Anna v. Thiel Helmond
135b 1910 19 A.H. v. L..g(?) den Haag
135b 1910 October 21 Mieras Albertus Schore
135b 1910 October 21 Mieras Adriana Schore
135b 1910 October 21 Paauwe, Dingena Schore
135b 1910 October 21 Monsieur et Madame C.F. Milon Nice (France)
135b 1910 October 21 Dr. H.J. Olthuis Rotterdam
135b 1910 October 22 Mrs. C.L. Kingsbury Boston U.S.A.
135b 1910 " Miss Alice Ryder Stamford, Conn.
135b 1910 October 22 Miss Merril Darnick Cambridge U.S.A.
135b 1910 " " Alice Kingsbury Boston, U.S.A.
135b 1910 " " Edith Kingsbury " " "
135b 1910 " 21 P.J. Holster Klundert
135b 1910 " W.M. Holster/td> Dordt
135b 1910 " Wilhelm Schleicher & frau Düsseldorf
135b 1910 24 Oct. 1910 E. Hoekstra -
135b 1910 26 Okt. 1910 Max Schwabe u. Frau Speyer
135b 1910 25 Oct. " fam. v.d. Linde Dordt
135b 1910 26 Oct. " Rbt. Berneg Java
135b 1910 " H. Brouwer Amsterdam
135b 1910 " J.D. Troost Oud Beijerland
135b 1910 27 " 10 Fred. H. Mayer (Frederick H. Mayer) Opelousas, La., U.S.A.
135b 1910 28 " 10 Conny Meinen München
135b 1910 29 October 1910 Jhr. Mr. C.H. Beelaerts van Blokland 's Gravenhage
135b 1910 Oct. 30 1910 Gravine Bridge Chester, England
135b 1910 " 1910 D. Kolff-v.d. Elst Rotterdam
135b 1910 2 Novemb. 1910 R. Schumann, Rfor.. Wif...(?) Borneo (Ned. Ind.)
135b 1910 " Adolf Piper, " " Nias, Nederl. Indie
135b 1910 " J. Möller, " " Sumatra, " (G...(?))
135b 1910 23 " 1910 J.S. Lenaerts Wagner (Johannes Samuel Lenaertz-Wagner) Den Haag
135b 1910 23 " 1910 Mevr. Lenaerts Wagner-Cannegieter (Teuntje Tjierdina- geboren Cannegieter) Den Haag
136a 1910 6 Nov. R. Bik den Haag
136a 1910 " M. Bik " "
136a 1910 " E.M. Prins Delft
136a 1910 " N. Roodenburg Dordrecht
136a 1910 8 Nov. P. de Man Rhenen
136a 1910 8 Nov. A. de Man Rhenen
136a 1910 11 Nov. Effa M. Kelly Pomona California, U.S.A.
136a 1910 13 Nov. M.P. Beelaerts v. E. Arnhem
136a 1910 14 Nov. Dr. E. Condury Samoden (Suisse)
136a 1910 " Jacq. Condury Scarfs, "
136a 1910 14 Nov. P.M. van Nifterik van Helden Amsterdam
136a 1910 " Primus van Rijckevorsel -
136a 1910 17 " H. Panhuijzen Hilversum
136a 1910 " T.G.G. Panhuijzen-Wijnveldt "
136a 1910 Nov. 18th Gladys S. Applecate Bristol, England
136a 1910 " H.M.C.J. v.d. Garden Gouda
136a 1910 " Pieter Boot 's Graveland
136a 1910 " M. Hoogeveen Dordrecht
136a 1910 21 W. de Graaf Dordrecht
136a 1910 " A. Turner Den Haag
136a 1910 " G.F. Galland -
136a 1910 " M.G. Taylor New York U.S.A.
136a 1910 " 23 W. van Lidth de Jeude Alkmaar
136a 1910 " M.J. Pijnacker Hordijk Gorinchem
136a 1910 " N. Kramers 's-Hage
136a 1910 " 26 Jul. Ed. Mendes en echtgenoote Amsterdam
136a 1910 28 A.C. Naeff-Vriesendorp (Anna Cornelia Vriesendorp, tr. Johan Reinhard Naeff) Dordrecht
136a 1910 " E. Willekes MacDonald California U.S.A.
136a 1910 " Jan Naeff Baarn
136b 1910 Nov. 28 G.B. v.d. Linde Groningen
136b 1910 Dec. 5 C.C. de Jonge Leiden
136b 1910 " G.W.J. Neeb Leiden
136b 1910 " J. Heijster Leiden
136b 1910 Dec. 7(6) Ellen Malmsten Goteborg, Zweden
136b 1910 Dec. 8. Clara Braunstein Meiningen (Deutschland)
136b 1910 Dec. 13 C.G. van Riel Amsterdam
136b 1910 " Hageman Dordt
136b 1910 " E. Stol "
136b 1910 " 14 J. Laaijer-Scholte Leiden
136b 1910 " Leonie Lannoy Belgique
136b 1910 " Cornelie Van Bauwel Belgique
136b 1910 Decbr. 17 J. Lems(?) 's Graveland
136b 1910 " 17 G. Birkhoff 's Graveland
136b 1910 December 19 A. van de Waal Breda
136b 1910 December 22 K.D. Scheffer Jr. Amsterdam
136b 1910 Desebember 22 A. Scheffer Jonkman -
136b 1910 " 22 W. de Graaf Dordrecht
136b 1910 " 22 W.J. Göb Utrecht
136b 1910 December 26 M. Groenendijk Zwammerdam
136b 1910 " 26 C. Jongejan Gz. Boskoop
136b 1910 " 27 W. Waldschmidt Brussel
136b 1910 " A. Waldschmidt Belgique
136b 1910 " 27 M.M. Verschuur Dordrecht
136b 1910 " 27 J. Pinster Rotterdam
136b 1910 " 27 J. Pinster Rotterdam
136b 1910 " 27 Elizabeth Albertha Mollema Den Haag
136b 1910 " 29 F. Kropff Rotterdam
136b 1910 " 30 N. Lotsij Haarlem
136b 1910 " K. Lotsij Dordrecht
136b 1910 " J. Lotsij "
136b 1910 " 30 J.H. van der Weg Jzn. Arnhem
137a 1910 December 29 J. van de Weg Rotterdam
137a 1910 30 H. " Arnhem
137a 1910 30 G. van de Weg Dordrecht
137a 1910 30 J. van Benthem Jr. Rotterdam
137a 1910 " W. Raesbach Berlin
137a 1910 31. W. Kersten Renkum

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.