Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1918 (jul-dec)

bezoekersregister 1918

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
124a 1918 1918 Juli 1 N. Willinge Prins Oldeberkoop
124a 1918 " B. de Gaaij Fortman Dordt
124a 1918 1 Juli 1918 Gijs Scholten Almelo
124a 1918 Juli '18 Gonnie Kloppert Dordrecht
124a 1918 idem Tio Poo Tjiang Malang
124a 1918 1 Juli 18 L. Korthals JCzn Dordrecht
124a 1918 2 " Grafin Wedel Haag
124a 1918 2 " Vo...(?) Doullat-Fie...(?) Haag
124a 1918 3 Juli 18 C.J.M. Olie-Zuijderhoudt Heemstede
124a 1918 3 " 18 J.W.W. Olie "
124a 1918 3 " 18 Mia Olie "
124a 1918 3 " 18 G. Dorlas Hilversum
124a 1918 3 " 18 J. Lotsij Dordt
124a 1918 3 " 18 M.A.J. Brevet Delft
124a 1918 3 " 18 J.C. van Bruggen Dordrecht
124a 1918 4 Juli 18 J. Almoes Hof van Delft
124a 1918 " J. van Witteloosteuin(?) Hof van Delft
124a 1918 " Carl Flesch (Carl Flesch, geb. Hongarije 1873, violist, overl. Luzern 1944) Berlijn
124a 1918 " B. Josephus Jitta (Bertha Josephus Jitta, geb. 1882, overl. 1971, tr. Carl Flesch) den Haag
124a 1918 " R. W..ll-Parton(?) England
124a 1918 " Eve Grifith(?) England
124a 1918 " Anna Saunders England
124a 1918 4 Juli 1918 W.J. Rosmalen den Bommel
124a 1918 " H.P. Waling Ooltgensplaat
124b 1918 4 Juli Mevr. Dracht-Harnas Loosduinen
124b 1918 4 " Marie Dracht "
124b 1918 4 " M.C. de Visser Arnhem
124b 1918 4 " L.P. de Visser Amsterdam
124b 1918 4 " A. de Visser id
124b 1918 4 " A. de Visser id
124b 1918 4 " C.W. de Visser Bloemendaal
124b 1918 5 Juli M...jes(?) Haag
124b 1918 " van Niewijk(?) R'dam
124b 1918 6 Juli J.H. de Mandt Wageningen
124b 1918 6 Juli 1918 Delia Teccun de Ridder Wageningen
124b 1918 7 Juli 1918 Otti Berlin Den Haag
124b 1918 " J. Bostedt "
124b 1918 " Elisabeth Emmé Düsseldorf
124b 1918 " B. Stolk Kappelle a.d IJ(ssel)
124b 1918 " J. Stolk Cappelle a/d IJ(ssel)
124b 1918 " M. Stam Nieuwerkerk a/d IJ(ssel)
124b 1918 8 Juli 1918 D. Hannema Den Haag
124b 1918 " C. de Stuers "
124b 1918 8 Juli 1918 Familie Lugt Hilversum
124b 1918 9 " T. de Winkel-van Son Enschede
124b 1918 - D. te Winkel -
124b 1918 - W.C. te Winkel Scheveningen
124b 1918 9 Juli 1918 Los van Aarlanderveen Doelweijk Nieuw Beijerland
124b 1918 " A.M.O.W. Hebbel Doelweijk N. Beijerland
124b 1918 " G.S. Irvine(?) Doelweijk N. Beijerland
124b 1918 " Jeanne H. Los The Hague - Doelweijk Nieuw-Beijerland
124b 1918 " Ernest D. Los Hilversum; Doelweijk N. Beijerland
124b 1918 9 Juli 1918 Mosch Goemans Dordt
124b 1918 9 Juli 1918 P.J.E. de Kanter Dordt
124b 1918 " L....(?) "
124b 1918 10 Juli 1918 A.L. Oetten Rijswijk ZH
124b 1918 10 " J. van Vliet 's Gravenhage
125a 1918 10 Juli 1918 Mariette Speijer La Haye
125a 1918 " Climena Speijer La Haye
125a 1918 10 " Wed. S. Seeuw(?) Zuid Laren
125a 1918 " W.J. van der Veen Zwijndrecht
125a 1918 " A.C. v. Vloten-v. Braam Blussé Den Haag
125a 1918 " A.C. v. Braam v. Vloten "
125a 1918 " Chr. Taaks Bremen
125a 1918 " A. Bos Az Dordrecht
125a 1918 13 Juli J. v. Veldhuijzen Prinsenhage
125a 1918 " J. v. Veldhuijzen Hilversum
125a 1918 " J.H. Sigtermans, en A. Sigtermans en A.J. Sigtermans Amsterdam
125a 1918 " W. Sigtermans / N. Sigtermans Dordrecht
125a 1918 14 Juli C. Verhoeve Rotterdam
125a 1918 14 " J. Tunnai(?) Rotterdam
125a 1918 14 " F.L. Punselie-Jacobs Rotterdam
125a 1918 15 Juli C. Gijzelaar en Echtgenoote Medemblik
125a 1918 " Fam. Drs. M.M. Hoogers H.I. Ambacht
125a 1918 15 Julij 1918 J.A. Leeming Rotterdam
125a 1918 " Sydney L.(?) Ward R.N.Y.R. London
125a 1918 " J. Arnold Rotterdam
125a 1918 " E.J. Leeming Rotterdam
125a 1918 " van Gaupp(?) Den Haag
125a 1918 " W.M. Louwerse(?) R'dam
125a 1918 " C.J. van Baalen Ol...eest(?)
125a 1918 17 Juli Paul Meinhold Hamburg
125a 1918 " Anny Meinhold Lübertz
125a 1918 " Lydia Meinhold Marienburg Rd/Pr.
125a 1918 " Bessy v. Eijsden Dordrecht
125a 1918 18 Juli 1918 A... Knottnerus Utrecht
125a 1918 " C. Knottnerus Utrecht
125a 1918 18 Juli 1918 J.H. Lebret AJzn Utrecht
125a 1918 " Dr. J.J. van der Heide Arnhem
125a 1918 " G. v.d. Heide Hooijer Arnhem
125b 1918 18 Juli A. v.d. Heide Arnhem
125b 1918 " Gerda van der Heide "
125b 1918 19 Juli H.H. Glas Dordrecht
125b 1918 20 Juli J. v. E. Tengbergen Amsterdam
125b 1918 20 " M. v. Tengbergen Me..ing Amsterdam
125b 1918 20 " Josine Boone Wijngaarden
125b 1918 20 " G. Smits Den Haag
125b 1918 20 " W. Visser Velsen
125b 1918 20 " B.J. Smit Haarlem
125b 1918 21 " Em. Nede Houthem
125b 1918 21 " A.N. van Herwaarden Dordrecht
125b 1918 " Mej. B.C.G. Numan Leiden
125b 1918 " Edwin E. Clarke London
125b 1918 " B.A. van Hemert Dordrecht
125b 1918 22 " Henri J. Thoman Dordrecht
125b 1918 22 " A. Dörr Hilversum
125b 1918 " J. Dörr id
125b 1918 22 " A. v. Wijngaarden Singapore
125b 1918 22 Juli G. de Graaf Hilversum
125b 1918 22 Juli G. de Graaf Smit id
125b 1918 " " Ruth Klee (?Ruth Klee (1901-1942), tr. 3 april 1926 Hans Goslar, geb. Hannover 1889, advocaat, overl. 1945?) Berlin
125b 1918 22 Juli A.O. van Os Amsterdam
125b 1918 " T. v. Raalte Dordt
125b 1918 22 R. Visser Lz Berkhout
125b 1918 23 A. Verweijen Nijmegen
125b 1918 23 J.B. Mentink Amsterdam
125b 1918 " G.W. Mentink Nijmegen
125b 1918 " M.C. Frehe Dordrecht
125b 1918 23 Juli '18 P.C.H. van den Boom Nooij Rotterdam
125b 1918 " P. Rutgers Boskoop
125b 1918 " J. de Savornin-Lohman Den Haag
125b 1918 24 " J.J. de Bruijn Schoondijke
126a 1918 24 Juli 1918 C. Caspers Vlierboom Utrecht
126a 1918 " J.C. Vlierboom "
126a 1918 " W.P. Coolhaas Leiden
126a 1918 " Coll. C.H.R. Barnes England
126a 1918 " J.A. Bevan "
126a 1918 " H.Th. Koerthel(?) Zierikzee
126a 1918 " M. Cappetti Arnhem
126a 1918 " A. Thomassen Arnhem
126a 1918 " P. Knoester Scheveningen
126a 1918 " A. Roeleveld Scheveningen
126a 1918 " G. de Mos Scheveningen
126a 1918 " D. Korving Scheveningen
126a 1918 " S. Spaans Scheveningen
126a 1918 " P. Knoester Scheveningen
126a 1918 " A. Duivenboden Scheveningen
126a 1918 " Ch. Schor Scheveningen
126a 1918 25 " J.W. Beucken(?) Andreae den Haag
126a 1918 25 " J.L. Wijers Eindhoven
126a 1918 " J. Versteeg(?) Jz(?) Culemborg
126a 1918 " P.B. v/d Zwam Rotterdam
126a 1918 " C.T. Remy Haag
126a 1918 " A. Remy Haag
126a 1918 " G.H.M. Reus 's Bosch
126a 1918 " G. Ran-Peelen Leiden
126a 1918 " J.B. Hosen(?) "
126a 1918 25 " F.H. Maschhaupt Alkmaar
126a 1918 " A.A. van Rijnbach Dordrecht
126a 1918 " D.L. Warnsinck -
126a 1918 " M.A. Warnsinck Looijen den Haag
126a 1918 " Johan Rank Utrecht
126a 1918 " G.A. Hoogenstraaten den Haag
126a 1918 26 " A. van Ameijde den Haag
126a 1918 " W.D. Visser 's Gravenhage
126a 1918 6 Junij 1919(sic!) G.L. v.d. Hum Dordrecht
126b 1918 27 Juli 1918 Los van Aarlanderveen Doelwijk Nieuw Beijerland
126b 1918 - F.J.D. Wilson Doelwijk N. Beijerland
126b 1918 - Nicoline van Eijberg "
126b 1918 - Dudley C. Boger, Lt. Colonel "
126b 1918 Juli 27 de Wed. H. van Dam -
126b 1918 - van Wijland Utrecht -
126b 1918 - M.W. Stempels van Caspel Bagijnhof 46, Dordrecht
126b 1918 27 Juli P. de Bruin Krimpen a/d IJssel -
126b 1918 - E.A.B. Brus..ing(?) Den Haag
126b 1918 - A. Rosbeek Den Haag
126b 1918 28 Juli B. Kip Rotterdam
126b 1918 id J. Joosten id
126b 1918 - H. Kip Joosten R.
126b 1918 - T. Joosten Beilen
126b 1918 - H. Joosten Rotterdam
126b 1918 - Joosten Middelburg
126b 1918 - A. Drost Rotterdam
126b 1918 - R. Joosten Rotterdam
126b 1918 - E. de Kup-van der Made Amsterdam
126b 1918 - G. de Kup Amsterdam
126b 1918 29 Julij M. Redert-Wiegand Amsterdam
126b 1918 " M.V. Redert Amsterdam
126b 1918 29 Juli Mayerson(?) Anvers
126b 1918 30 Juli R.A.W. Cleveringa Middelstum
126b 1918 " L. Ples Amsterdam
126b 1918 " C. Ples Amsterdam
127a 1918 Juli 30 W.M. van Dijk Haarlem
127a 1918 Juli 30 J.H. Haring Haag
127a 1918 30 M. Gerardus Toorn Haag
127a 1918 30 F. v.d. Toorn Haag
127a 1918 Juli 30 H. Recourt, bouwkundige Amsterdam
127a 1918 Juli 31 Maurice Leroux Paris
127a 1918 31 J.A.C. Kever(?) Haag
127a 1918 31 Mevrouw Do Hok-v.d. Tak Maasdam
127a 1918 31 Henn...Tak(?)v.d.m. -
127a 1918 Augustus 1 P. Blussé v. O.A. Dordt
127a 1918 Augustus 1 P. Blussé v. O.A. Den Haag
127a 1918 Aug. 1 A. Blussé v. O.A. Dordrecht
127a 1918 " C. de Wijman(?) Haarlem
127a 1918 Aug. 1918 1 J. de Wijman Den Haag
127a 1918 " M.A. Schwippert Cöln
127a 1918 " A.G. de Merk v.d. V. Dordrecht
127a 1918 " J.C. v.d. Ven Amersfoort
127a 1918 " J.A. v.d. Ven(?) "
127a 1918 " M. de Jamaer Haarlem
127a 1918 " M. de Jamaer Dordrecht
127a 1918 " pfr. M. van Keul O.P.(?) Puerto Rico
127a 1918 " pfr. L. Welschen O.P. Puerto Rico
127a 1918 " M. Wulp Amstedam
127a 1918 " E.E. Groustra Haarlem
127a 1918 " W.L.E. Salomons Haarlem
127a 1918 " G. Groustra "
127a 1918 " K. Groustra "
127a 1918 " S.K. Groustra "
127a 1918 " F. van Hafkenscheid Jr. Bussum
127a 1918 Augustus Tonny Wilking Heemstede
127a 1918 - C. Jabaaij Dordrecht
127a 1918 - D. Groeneveld Westmaas
127a 1918 - C.J. Koonings Dordrecht
127a 1918 - L. Jabaaij Dordrecht
127b 1918 Augustus 4 1918 L. Jabaaij Dordrecht
127b 1918 " 5 1918 ..bert(?) Janssens Breda
127b 1918 " 5 1918 Frans Janssens Breda
127b 1918 " 5 1918 Kr. van Brink Breda
127b 1918 Augustus 1918 J. van 't Sant Den Haag
127b 1918 - J.W. Ebbers Breda
127b 1918 " 5 M.J. Baak Scheveningen
127b 1918 - E. van Med.. Kruger ...um(?)
127b 1918 7 Aug. '18 H. Bakker, pred.(predikant) Amsterdam
127b 1918 - H. van Haselen Amersfoort
127b 1918 " 5 J.J. van Haselen "
127b 1918 " 5 A.A. van Haselen "
127b 1918 " A. van Apeldoorn Heerde
127b 1918 " J.L. van Ark Heerde
127b 1918 " H. Kasteel Epe (G.)
127b 1918 " W. van Haselen R'dam
127b 1918 " J.A. van Haselen "
127b 1918 " A.A. van Haselen Amersfoort
127b 1918 " J.C. van Haselen "
127b 1918 " J. van Haselen "
127b 1918 " B. van Haselen "
127b 1918 " H. van Haselen "
127b 1918 7 Mevrouw de Bosson-Reinhold Dordrecht
127b 1918 " Mevrouw Geesink-de Bosson Breda
127b 1918 " A.C. Geesink "
127b 1918 7 Aug. 18 Joh.J. Zehnpennig Dordt
127b 1918 " M. Zehnpenning Nijmegen
127b 1918 8 Aug. 1918 J. "
127b 1918 9 Aug. 1918 A. v. Zuuren Vermeul Rotterdam
127b 1918 " W. Vermeul-Schreuder "
128a 1918 7 Aug. 1918 H.R. Loeff Marinissen Voorburg
128a 1918 - H.C.H. Haspels Loeff Nijmegen
128a 1918 - L.J. Haspels Nijmegen
128a 1918 - F.J.J. Loeff Breda
128a 1918 - M. Loeff Gips "
128a 1918 - P.A.H. Roozemeijer, off. Amsterdam
128a 1918 - H.k Loeff Haarlem
128a 1918 - H.R. Roozemeijer Amsterdam
128a 1918 8 Augs. 1918 J.C. Witteveen Den Haag
128a 1918 8 Aug. Johs. Kraaij Hillegom
128a 1918 - Adr. Kraaij-V.[Veldhuijzen] van Zanten -
128a 1918 - Willem Veldhuijzen van Zanten en echtgenoote Kampen
128a 1918 8 Aug. 1918 Corns. Dubbeld Rotterdam
128a 1918 - Corns. Dubbeld Jr. "
128a 1918 - Helena Wilhelmina Dubbeld "
128a 1918 - J.B. Crandijk Rotterdam
128a 1918 - J.C.M. Maas Geesteranus -
128a 1918 - C. de Bondt Trouw Dordrecht
128a 1918 - J. de Bruijn-de Lijster -
128a 1918 - C. de Bruijn Alkmaar
128a 1918 - J. de Bondt Dordrecht
128a 1918 - A. Moes Bennekom
128a 1918 9 Aug. 1918 A.J. Hinkenkempen Den Haag
128a 1918 9 Aug. 1918 J.C. van Oven Groningen
128a 1918 9 Aug. 1918 Mevr. van Oven van Doorn (Maria Cornelia van Doorn geb. Den Helder 17-6-1885) Groningen
128a 1918 9 Aug. 1918 C. van Oven (Conrad Theodor (Coen) van Oven, geb. 1883) Amsterdam
128b 1918 Aug. 11 H.W.D. Hellebrekers Rotterdam
128b 1918 Aug. 11 N. Hellebrekers Rotterdam
128b 1918 Aug. 11 B. Hellebrekers Rotterdam
128b 1918 - M. Stevens Dordten Deutschland
128b 1918 Aug. 11 G.L. Hof Utrecht
128b 1918 Aug. 11 J.E.L. Artes Dordrecht
128b 1918 Aug. 11 J.E. Artes Dordrecht
128b 1918 Aug. 11 H. Meijer-Barkelau Dordrecht
128b 1918 Aug. 11 H. den Hartog Zwijndrecht
128b 1918 Aug. 11 M. Meijer Dordrecht
128b 1918 Aug. 11 Edgar Cant Oosterhout
128b 1918 - C.A. Crossi Utrecht
128b 1918 Augustus 12 A.J.M. Mullaart Rotterdam
128b 1918 " G. Mullaart den Haag
128b 1918 12 Peteronella Knickbein New York
128b 1918 Aug. 12 E. Rijnsaardt Schoonoord (Dr.)
128b 1918 - A.C. Christoffels Schoonoord (Dr.)
128b 1918 - W.C. Verver Harlingen
128b 1918 - C.E. v.d. Weijde Dordrecht
128b 1918 - H. Mallée Breda
128b 1918 - P. Mallée Breda
128b 1918 13 Aug. J.A. van Roijen Hoogezand
128b 1918 13 J. van Roijen Dordrecht
128b 1918 13 A. Bons Dordrecht
128b 1918 - A. Bons Den Haag
128b 1918 - W. Bons "
128b 1918 - W. Brons "
128b 1918 - Ch. Langelaan Mullhausen(?) "
128b 1918 - W.A. Zoet "
128b 1918 - Dr. Op..(?) van Gils Roermond
128b 1918 - Dr. J.C. Muller(?) Dordt
129a 1918 14 Aug. 1918 E.H.G. Muijen Utrecht
129a 1918 " C. Lodder "
129a 1918 " A.M. Hendriks R'dam
129a 1918 " J.M.C. v. Staveren 's Hage
129a 1918 " A. Kruijt den Haag
129a 1918 " E. Kruijt "
129a 1918 " J. de Voogt Schouten Wageningen
129a 1918 " Netty J. te Voogt Wageningen
129a 1918 " J.C.H. Schouten Den Haag
129a 1918 " J.H. Smol Rotterdam
129a 1918 " Ch. v. Beün(?) AR "
129a 1918 " F. v. Leeuwen Amsterdam
129a 1918 15 Aug. '18 L.J. Meteren....el(?) Dordrecht
129a 1918 - L. van Meteren(?) Leur(?)
129a 1918 - P.J. v.d. Berg Leur N.Br. (Noord-Brabant)
129a 1918 " L.K. Jacobsen R(otter)dam
129a 1918 " A.B. Meiden Waddingsveen
129a 1918 " J. van de Water Waddingsveen
129a 1918 " J. Bosman Dordrecht
129a 1918 " 15 Ed.(?) de Leeuw Oudenbosch
129a 1918 " 15 Willy Vermeulen Oudenbosch
129a 1918 16 Aug. 1918 P. .. onk(?) Amsterdam
129a 1918 " 15 Grietje Dijkstra Amsterdam
129a 1918 16 Aug. 1918 M.A. Peters Rotterdam
129a 1918 " 15 T.C. Peters Rotterdam
129a 1918 " 15 J.A. v.d. Werff Amsterdam
129a 1918 " 15 T. de Smidt Ridderkerk
129a 1918 17 Aug. " W.C. Brouwer Haarlem
129a 1918 " K.F. Niesser Maarssen
129a 1918 " Johs. Woudenberg Rotterdam
129a 1918 " Johan Huibert Korsman(?) "
129a 1918 " Johan Gerad Woudenberg "
129a 1918 " H.J.K. Rooijman Leiden
129b 1918 17 Aug. 18 ..oser(?) Rotterdam
129b 1918 18 Aug. 18 Ch.J.A. de Vogel Haarlem
129b 1918 " W....(?) Haarlem
129b 1918 19 F.O. Boogaard Amsterdam
129b 1918 19 K.D. Bosch Dordt
129b 1918 19 L.J.K. van Oordt R'dam
129b 1918 19 " Elly van Oordt R'dam
129b 1918 19 " D.J. Kruijt Apeldoorn
129b 1918 19 " A. van der Veen-Dre..(?) Dordrecht
129b 1918 19 " J. Kru..r(?) de Bilt
129b 1918 19 " Joh.C. Stans H.I. Ambacht
129b 1918 19 " J. van der Spek Voorburg
129b 1918 19 " W.J. de Raadt Voorburg
129b 1918 19 " R.O.C. Jamin R'dam
129b 1918 19 " G. Goedhart Dordrecht
129b 1918 19 " C. de Ruijter(?) Wadenoijen
129b 1918 19 " A. Zantwijk Hoogeveen
129b 1918 19 " A. Bremen Zantwijk Hoogeveen
129b 1918 19 " M. Bremen Vroon Zwijndrecht
129b 1918 19 " H. van der Dool Rotterdam
129b 1918 19 " W.H. v.d. Dool Rotterdam
129b 1918 19 " C. Merna...(?) Jr Zwijndrecht
129b 1918 19 " L.J. Brinkman Amsterdam
129b 1918 20 Aug. '18 Johan G. Visser Dordrecht
129b 1918 20 Aug. '18 S. ..hoorn(?) Lemmer (Fr.)
129b 1918 20 Aug. '18 J.C.E. Peden(?) Den Haag
129b 1918 20 Aug. '18 D. Beijerman Bussum
129b 1918 20 Aug. '18 Kath. Beijerman Streive Bussum
129b 1918 20 Aug. '18 Henry M. Carlsens(?) New Coll. Oxford
129b 1918 " Jan C. Heijligers Den Haag
129b 1918 21 Aug. F.W. Gütt(?) Jr. Amsterdam
129b 1918 21 " F. van Schelt Dordt
129b 1918 " N.P.T. van Mastenbroek-Wellsted(?) Scheveningen
129b 1918 " J.H. van Mastenbroek "
129b 1918 - Willie, Nora -
129b 1918 - J. Luck(?) Liverpool
130a 1918 Augustus 21 Ph.G. Krautz Ho..(?) Rotterdam
130a 1918 " 21 A. Ensingh Rock(?) en familie Rotterdam
130a 1918 " 21 Mr. en Mevr. Witsen Elias 's Gravenhage
130a 1918 " Hester Witsen Elias Sweelincklaan 79
130a 1918 " J. Witsen Elias 's Gravenhage
130a 1918 " J.M. Copes van Hasselt Jan v. Scorelstr. 16 Utrecht
130a 1918 21 R. van Dantzig Bruxelles
130a 1918 " S. van Dantzig "
130a 1918 " B. van Dantzig Bruxelles
130a 1918 " A.A. Serlis(?) 's-Gravenhage
130a 1918 " N. Reesman 's-Gravenhage
130a 1918 " A. Moolekamp Dordrecht
130a 1918 " J.F. Christianse en echtgenoote 's-Gravenhage
130a 1918 " C. Christianse en echtg. id
130a 1918 " J. Christianse "
130a 1918 " E.J. Verkerk Gouderak
130a 1918 " G.J. de Jong Kr. a/d Lek
130a 1918 " J.M.W. Lebret Dordrecht
130a 1918 " Jan Jantzen 's Gravenhage
130a 1918 " Jenny Jantzen Den Haag
130a 1918 " Hanni Retzsch Dresden
130a 1918 21 Aug. '18 J.P. Bakker Rotterdam
130a 1918 " A. Kunst id
130a 1918 " A.C. Dolk id
130a 1918 " D. Goemans id
130a 1918 " R. Dam Numansdorp
130a 1918 Augustus 22 ds. F.C. Willekes, Herv. pred. (Franciscus Cornelis Willekes) Hendrik-Ido-Ambacht
130a 1918 " R. Maaskant id
130a 1918 " D.A. de Vlaming id
130a 1918 " G.J. Molendijk id
130a 1918 " L. de Jong id
130a 1918 " J. van der Ende Vlaardingen
130a 1918 " J. Burghart Rotterdam
130b 1918 23 Augs. 1918 Th. Jonass Amsterdam
130b 1918 23 Augs. 1918 Cor Henny Den Haag
130b 1918 23 Aug. 1918 Lown Den Haag
130b 1918 23 Aug. 1918 Kai(?) van Oven Hilversum
130b 1918 23 Aug. 1918 Fral 's Hage
130b 1918 24 Aug. 1918 Dr. J. G..aij(?) Nijmegen
130b 1918 " A. van der Veen-Driessen Dordrecht
130b 1918 " H. van der Veen Dordrecht
130b 1918 24 Aug. 1918 J.M. Moll -
130b 1918 " D. Nijland (Dirk Hidde Nijland) "
130b 1918 " J.J. v. IJzen(?) "
130b 1918 24/8/18 Thos. (Thomas) Williams Borth-y-Gest, N. Wales
130b 1918 " Woodrow Wilson "
130b 1918 25 Aug. '18 H.M. v. Oldenburgh Dordrecht
130b 1918 25.8.18 B. Bauer Den Haag
130b 1918 25.8.18 W.Ph. Bauer-Kortman(?) Den Haag
130b 1918 25.8.18 A.C. Bauer Den Haag
130b 1918 25 Aug. 1918 H.J. Deltenre en echtgenoote Rotterdam
130b 1918 26 Aug. 1918 J. v. Groesen Moerdijk
131a 1918 26 Aug. Mev. Reijnen Harderwijk
131a 1918 " Reijnen do
131a 1918 " J. ..m..tse(?) H'wijk
131a 1918 " D. Grootjans Driel bij Arnhem
131a 1918 " J. Hartkamp & fam. 's-Gravenhage
131a 1918 " A.H. Struijk "
131a 1918 26 A.W. de Groot Mz Rotterdam
131a 1918 26 Aug. Bep van Dam Zandhofschestr. 37 Utrecht
131a 1918 26 Aug. F. Nolte-Riekers Amsterdam
131a 1918 " J. Nolte "
131a 1918 27 Aug. Dr.J.P.C. Poldervaart Oostvoorne
131a 1918 27 " Mevr. J.A. Schwaanhuijser-Fränckle den Haag
131a 1918 27th Aug. Eric M. Johnson Manchester
131a 1918 27th Aug. W. van Slee Amsterdam
131a 1918 27 Aug. A.W. Jackson s Gravenhage
131a 1918 28 Aug. '18 J.Ph. Meijnink jr Leur bij Breda
131a 1918 28 Aug. '18 Johs. Jansen, arch. Zandvoort
131a 1918 - Johs. Jansen, bouwk. Haarlem
131a 1918 28 Aug. '18 W.H. de Sauvage Nolting Leiden
131a 1918 28 Aug. '18 Johs. Jansen, arch. Zandvoort
131a 1918 29 Aug. '18 D. Hitteman Az(?) Almelo
131a 1918 28 Aug. '18 R. Kwist, Architect Zaaandijk
131a 1918 " A.C. Verzijden, aannemer "
131a 1918 29 Aug. '18/td> J. v.d. Giesen, med. stud. Rotterdam
131a 1918 " M. van Vliet, adelborst Den Helder
131a 1918 29 Aug. '18 P. Blussé v. O.A. [Oud-Alblas] Dordt
131a 1918 " G. v. Gelein Vitringa Den Haag
131a 1918 " A.P. Blusse van Oud Alblas Dordrecht
131b 1918 29 Aug. '18 J.K. Ouborg & vrouw Dordt
131b 1918 " A.C. Ouborg Dordt
131b 1918 " M.C. van Dijk "
131b 1918 " D.P. Bakker Texel
131b 1918 " W. Andriessen 's Gravenhage
131b 1918 " M. Andriessen Bies "
131b 1918 " C. Andriessen Haarlem
131b 1918 30 " J. IJperlaan Delft
131b 1918 " H.B. Burghoorn Delft
131b 1918 " H. Westrik/td> Hasselt (O)
131b 1918 " G.G. Schult "
131b 1918 " D. van der Heiden Gorinchem
131b 1918 " G. van der Does Gorinchem
131b 1918 30 Aug. 1918 Jo Duvekot Goes
131b 1918 " Jeanne v. Bergeijk Dordt
131b 1918 " Corry van Bergeijk Dordt
131b 1918 30 Aug. 18 Joh.J. de Jongste Numansdorp
131b 1918 " H. v.d. Waal Hz "
131b 1918 " J.J. Nijsen "
131b 1918 31ste. Augs. '18 Paul ..phinstone Rut..(?) London
131b 1918 " A. Hans Vlissingen
131b 1918 " Dr. J. Kraus & Mevr. Kraus den Haag
131b 1918 " 1918 Dr. A.J. Barnouw Den Haag
131b 1918 " " Charles G.H. Drexel Philadelphia, U.S.A.
131b 1918 " " R.(?) Lievense Maar..(?)
131b 1918 " " W. v.d. Hoeven "
131b 1918 " " J. Willemsen Dordt
131b 1918 " M. d'Heelen(?) "
131b 1918 " S. Helfert London/Mannheim
131b 1918 1 Sept. 18 A.J.J.M. Kolkman den Haag
131b 1918 " ...(?) "
131b 1918 2 Sept. Fr.(?) v/d Berg Dordt
131b 1918 2 Sept. G. van Ewijk Lent
132a 1918 September 2 J.P.J. v.d. Horst 's Gravenhage
132a 1918 " th. Hoenderkamp Schiedam
132a 1918 " 3 Chas. E.R. Irvine Drumgoon Manor Fermanagh, Ireland
132a 1918 " 3 Dr. J.A. Bierens de Haan den Haag
132a 1918 " 4 van Vredenburch den Haag
132a 1918 " M. Bar.sse van Vredenburch Havelaar "
132a 1918 " C.M. Scholl v. Egmond -
132a 1918 " L. v.d. Lecq den Haag
132a 1918 Septr. 4 P. Baars Vreeswijk
132a 1918 " 7 Dr. Meijer u(nd) Frau Görzig Anhalt
132a 1918 " A.D. d'Almeida Carvatho Lisbon (Portugal)
132a 1918 " H.A. Heck "Cuba" Borne, Rijsoord
132a 1918 " Wilhelmina Huizer "Zwaan" Rijsoord
132a 1918 " Jan Huizer "
132a 1918 " Betsie Huizer "
132a 1918 " Jan Huizer "
132a 1918 " Th. Wijmans(?) Vervenne(?)
132a 1918 " M. Pluijmaekers Guinée
132a 1918 " Hendriks(?) Dord
132a 1918 8 D.W. Beukelaar Beverwijk
132a 1918 - M. Tans maastricht
132a 1918 - P.W. v. Wieldrecht Potchefstroom, S.A.
132a 1918 - G. van Wassenaar Den Haag
132a 1918 Sept. 10 P. Meijer Lemmen
132a 1918 " Trijntje Poepjes "
132a 1918 " Bontje Poepjes Dordrecht/td>
132a 1918 " Obbe de Jong "
132a 1918 " Hendrik de Jong "
132b 1918 Sept. 10 M. Roobol-Hoogklimmer Abbenbroek (ZH)
132b 1918 - A. Hoogesteger-Mühlensteth Stockholm
132b 1918 - G.W. Hoogklimmer, ..(?) Denekamp
132b 1918 - J.W. Roobol Abbenbroek ZH
132b 1918 11 Colonel Footes(?) Scheveningen
132b 1918 - W.J. Keitson Rotterdam
132b 1918 - Lesli C. Stevenson Wadhurst ...(?)
132b 1918 - G. Mijnlieff Nijmegen
132b 1918 - A. v. Rekom Boers Dordrecht
132b 1918 - P. de Bruin Krimpen a/d IJssel
132b 1918 - H. Boon Ierseke
132b 1918 - Leonie H.C.J. Boon Ierseke
132b 1918 - een Vette Ierseke
132b 1918 - Corry van der Graaff Beekelinge
132b 1918 Sept. 13 J.C. Frevel Rijswijk (ZH)
132b 1918 Sept. 13 H.N. Frevel-Trimpe -
132b 1918 14 E. de Waard Groningen
132b 1918 - Vergroesen Dordrecht
132b 1918 - M. Rusteken(?) Groningen
132b 1918 " 15 F.N. Hulsbosch Dordrecht
132b 1918 " 15 Jan Hulsbosch Dordrecht
132b 1918 " 15 Tilly Hulsbosch Dordt
132b 1918 " 15 Jan Hofstee Dordrecht
132b 1918 " 15 Gretha Hulsbosch Dordrecht
132b 1918 - C. Schoot-Boogaard Nieuwpoort
132b 1918 - Dr. W. Schut Dordrecht
133a 1918 Sept. 16 D.N. Wensholt Amsterdam
133a 1918 - G.M. ten Zweege Amsterdam
133a 1918 - W. Wagenaar Nijmegen
133a 1918 - A.G. Wagenaar-Manger "
133a 1918 17 M. Bau...de(?) Dordrecht
133a 1918 - G. Datema de Krim (Overijsel)
133a 1918 19 K. Datema v.d. Ploeg "
133a 1918 19 A. van Driel Voorburg
133a 1918 19 H. v. Wessum 's Hage
133a 1918 - A.E.M. A..(?) Bildt (de)
133a 1918 - N.C. Vermaas Brielle
133a 1918 - J.W. Hulstman Reeweg Dordt
133a 1918 - S.M. Derix Dordrecht
133a 1918 22 A. Gaalman Hengelo (O)
133a 1918 22 J.H. kn..(?) Enschede
133a 1918 22 J. Doldersum Hengelo (O)
133a 1918 22 K. Otchiai La Haye
133a 1918 23 W.C. Engelen Dordrecht
133a 1918 23 J.E. van Regteren Kampen
133a 1918 23 P. van Regteren Kampen
133a 1918 23 G. Engelen Bongers Dordrecht
133a 1918 24 Florence Muijsken Amsterdam
133a 1918 27 J.A. Duffels Leiden
133a 1918 28 Mevrouw W.M. Kruijck(?) Smit Middelburg
133a 1918 - W.G. Kruijck(?) -
133a 1918 Sept. 29 M.L. van Nispen s Gravenhage
133a 1918 29 legation...(?) Dr. v. Pannewitz(?) Haag
133a 1918 29 J. Jannetta Walen R'dam
133a 1918 29 Frank Jannetta Walen "
133a 1918 30 H.M.F. Boomer Driebergen
133a 1918 30 M.A. Stam Dordrecht
133a 1918 30 John R. Malstra(?) Washington D.C. USA
133a 1918 30 A. Bruske Amsterdam
133b 1918 1918 Sept. 30 J.R. .. Ort..(?) Haag
133b 1918 Oct. 5 A.R. Oosterom R'dam
133b 1918 " Fr.(?) v.d. Berg id
133b 1918 " J.R. v.d. Berg Rotterdam
133b 1918 " 6 P. v.d. Hoek Bolsward (Friesland)
133b 1918 " 6 P. Huisman Workum (Friesland)
133b 1918 " 8 F. Beelaerts v. Blokland Deventer
133b 1918 " Bn. en B.sse van Lynden-van Schmit a/a den Haag
133b 1918 " B....enk..(?) Dordt
133b 1918 12 M.M. de Wilde Rotterdam
133b 1918 12 M.M. de Wilde, arts "
133b 1918 13 P. de Jong Rotterdam
133b 1918 13 C. de Vries Dordrecht
133b 1918 14 Mev. H. van Geffen Rotterdam
133b 1918 14 Jan van Geffen den Haag
133b 1918 16 J. Bijsterveld Delft
133b 1918 - A. v. Vlie...(?) Delft
133b 1918 - O. Schut Delft
133b 1918 - P. Olijrhoek Rotterdam
133b 1918 Oct. '18 16 G. Knaap Utrecht
133b 1918 - A. v. Scherpenzeel Bunnik
133b 1918 - G. Blok Jr. Naarden (Z.H.)
133b 1918 - '18 16 J. de Jong Naarden (Z.H.)
133b 1918 20 G. Drost Hummelo (Geld.)
133b 1918 " G. Dorst-Herberts Hummeloo
133b 1918 " 21 A. Millenaar Gz. Andel (N.Br.)
133b 1918 Oct. 21 P. Piek Geervliet (Z.H.)
134a 1918 Oct. 21 Westland, Pieter Huizen NH
134a 1918 " Moll Antje Huizen (NH)
134a 1918 " 22 Bernstrom, Jodn..(?) Göteborg
134a 1918 " Folliu, Tage(?) "
134a 1918 Oct. 23 Mevr. A. Schröder-de Bocker(?) Den Haag
134a 1918 " H.W. Schröder 's Hage
134a 1918 " Dr. H.D. Verdam Dordrecht
134a 1918 " 24 H. [Henry] Weiss, Secretaris v.h. Zend.gen. Ev..Br.gem. [Evangelische Broedergemeente] Zeist
134a 1918 " E. Weiss Zeist
134a 1918 25 W.C. Spierdijk Vlaardingen
134a 1918 26 K. Bouman 's Hertogenbosch
134a 1918 26 D.A. Bouman LCzn Bussum
134a 1918 " J.B. Hert Bussum
134a 1918 " 27 H. Wisboom Arnhem
134a 1918 G.C. Groenewegen Poll De Bilt
134a 1918 30 L. Vligenmarsen(?) Delft
134a 1918 " E.H. Lebret Dordrecht
134a 1918 " M. Man(?) Gorinchem
134a 1918 " E. de Bruin Gorinchem
134a 1918 Nov. 4 B. ten Kate Rotterdam
134a 1918 " W. Annie Noorlander Rotterdam
134a 1918 7 C.W.J. Eelman Den Haag
134a 1918 7 H.A.J. Blokbergen Den Haag
134a 1918 19 M. Sanders Wassenaar
134a 1918 " G.R. Sterk Leerdam
134a 1918 " A. Olivier Asperen
134a 1918 " J. Bassa Schoonrewoerd
134a 1918 " H. v.d. Berg Thz Schoonrewoerd
134a 1918 " J. van Bruchem Oosterwijk
134a 1918 " A. de Leeuw Oosterwijk
134a 1918 " H. Slob Leerbroek
134a 1918 " J. Kortlever Leerdam
134b 1918 22 Nov. 1918 Karel de Jong Amsterdam
134b 1918 J.A. Vell..(?) Alphen a/Rijn
134b 1918 H. Berentempel Dordrecht
134b 1918 Dn. H. Diez Amsterdam
134b 1918 & Th. Diez
134b 1918 17 Nov. 1918 J.H. de Man den Haag
134b 1918 5 Dec. Mevr. C. Kuipéri Klaaswaal
134b 1918 N.H. Kuiperi v.dn. "
134b 1918 Adriana Bervoets "
134b 1918 Willemijntje Reedijk "
134b 1918 Dirksje van der Ree "
134b 1918 Elizabeth Bos "
134b 1918 Cornelia Maasdam "
134b 1918 Klazina Hoogvliet "
134b 1918 K.O. Gesner vand er voort Helmond
134b 1918 J.A. ..msela..(?) Dordr.
134b 1918 Poetermeijer(?) Amsterdam
134b 1918 Dec. 10 J. van Oldenborgh Rotterdam
134b 1918 " 10 H. Quarrel van Ufford Amsterdam
134b 1918 Dec. 15 A. Aeckerlin Maassluis
134b 1918 Wande..(?) Dordt
134b 1918 Dec. 17. Jul.W. Hes(?) Rijswijk ZH
134b 1918 Dec. 17 Frits Dewald 's-Gravenhage
134b 1918 Dec. 18 André Fehrenbach, musicus Kon. Mil. Kapel Gortmolen N.....
134b 1918 Dec. 1918 Duyal Georges, musicien francais M. Inf.rie Caen (France)
134b 1918 M. Schlemper Dordrecht
134b 1918 20 Dec. 1918 A.P.W. Jansen, musicus 's Gravenhage
134b 1918 " van der Kraan, Arie "
134b 1918 " Adriaan Bosch, mucicus "
134b 1918 " Floris Didansa, musisus "
134b 1918 " Chr.H. Hellina, musicus "
134b 1918 20 Dec. 1918 Pierre Masté Brest, Finistre France
135a 1918 Dec. 21 K. Meier Utrecht
135a 1918 " 22 J. den Rooie Indie
135a 1918 " 22 Lenny Sohl Dordt
135a 1918 J..(?) "
135a 1918 " 23 J. Eijgenraam Swolfs Antwerpen
135a 1918 " K. Eijgenraam "
135a 1918 27 L.Ch. Besier den Haag
135a 1918 B.J. Besier "
135a 1918 F.J.J. Besier "
135a 1918 27 G.J. Kraake Arnhem
135a 1918 29 W.C. Kool Gouda
135a 1918 " W. Kraak Utrecht
135a 1918 30 v. Voorst t. Voorst Gorinchem
135a 1918 30 A.A. Clement Westkapelle
135a 1918 30 J.W. Vlijberge Middelburg
135a 1918 " 30 E. Clement Middelburg
135a 1918 " 30 W. de Best Dordrecht
135a 1918 J.W. Muller Leiden

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.