Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1913 (jan-juni)

bezoekersregister januari-juni 1913

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
018b 1913 1 Jan. M.A. Ouwerkerk Rotterdam
018b 1913 1 Jan. J.A. Ouwerkerk-Schimmer Rotterdam
018b 1913 3 Jan. W.M. Vlot Koorevaar Bleskensgraaf
018b 1913 3 Jan. J. Koorevaar Papendrecht
018b 1913 " G.J. Glever..(?) Rotterdam
019a 1913 4 Jan. 1913 Nelemans, P.J. Utrecht
019a 1913 4 Jan. 1913 Laura Semeins Haarlem
019a 1913 4 Jan. '13 H.A. Enno(?) Gelder Amsterdam
019a 1913 F.J. Droste Haarlem
019a 1913 6 Jan. 1913 R. de Jong Rotterdam
019a 1913 " E. de Jong-Kema Rotterdam
019a 1913 7. Januari 1913 Else M. Poss Overwesel a/Rh., Deutschland
019a 1913 " Fruch Luisa Martin Cöln am Rhein, Ito
019a 1913 8 Jan. L.J. Lamme..-Col..illin(?) Hoogvliet
019a 1913 9 Jan. 1913 E. Kramer Wageningen
019a 1913 " L. Dronkert "
019a 1913 " C.D. Tukker Brielle
019a 1913 15 " 1913 D.J. van der Ven Nijmegen
019a 1913 16 " Joh. de Beer Brielle
019a 1913 16 " E. de Haan Brielle
019a 1913 16 " G.M. Leignes Bakhoven "
019a 1913 16 " P. Hoorweg "
019a 1913 " G.H. Crauss Dordrecht
019a 1913 18 " A. Mandeler(?) Anvers
019a 1913 20/1 1913 Mr. & Madame J. Dircks Bordeaux
019a 1913 23/1 1913 Mr. Zwijsen, R.C. pr. Curaçao
019a 1913 26/1 1913 L. Laureijssen Raamsdonksveer
019a 1913 26/1 1913 A.J. v.d. Pluijm C.zn. Raamsdonksveer
019a 1913 26 Jan. 1913 C.A. Leijen Rotterdam
019a 1913 27 Jan. 1913 L.A. Grondijs Dordt
019a 1913 28 Jan. 1913 M. van den Honert Amsterdam
019a 1913 id Mager(?) Dordt
019a 1913 29 Jan. 1913 H.J. van Hoeven Delft
019a 1913 29 Jan. 1913 J. v.d. Wees Delft
019b 1913 3.2.13 J. Hugo Kloos, Ingenieur Braunschweig
019b 1913 " W. Lebrat, Ingenieur Leipzig
019b 1913 3 2 13 W.H. Uittenbosch Haarlem
019b 1913 4-2-13 Irma Hustin Beuxelles
019b 1913 4.2.13 M. Wijt en Echgt. Tegal, Java
019b 1913 5.2.13 J. Buijs den Haag
019b 1913 " ...s Arnold(?) Semarang, Java
019b 1913 5/2-'13 A. Wilkens Semarang, Java
019b 1913 5/2/13 J. Jansen R'dam
019b 1913 8/2-13 mrs. C.H. Miller New York, U.S.A.
019b 1913 11/2 1913 Joh. de Kler, Bz Leiden
019b 1913 13/2 1913 H. Schurler-Ziegler Lousanne
019b 1913 13/2 1913 Hans Konratzki u. Frau Berlin
019b 1913 Febr. 1913 A.M. Kapteijn Hilversum
019b 1913 " A.C. Kapteijn v. Heijst Utrecht
019b 1913 Febr. 1913 B. v. Unen Utrecht
019b 1913 Febr. 1913 N. van Raalt Vlaardingen
019b 1913 " Johan Stehouwer, Ingenieur R'dam
019b 1913 15 Febr. 1913 mr. B. ten Bruggen Cate Groningen
019b 1913 15 Febr: 1913 Familie Slot Haag
019b 1913 17 Febr: 1913 W. Strunk jr. Ithaca, N.Y., U.S.A.
019b 1913 " E.L. Strunk Ithaca, N.Y., U.S.A.
019b 1913 19 Febr. 1913 B. Bake Bloemendaal
019b 1913 Feb. 21st. 1913. Cenly Freeman Cook Lewisham London
019b 1913 Feb. 21st 1913 Slade(?) S. Adams London England
019b 1913 " A. Goldhorn-Smit Rotterdam
019b 1913 " S. Gildemeyer Lengerich ..
019b 1913 " E. Velten Kreuznach
019b 1913 25 Feb. 1913 C. de Jongh Rotterdam
019b 1913 " John W. Jones Ogden Utah, U.S.A.
020a 1913 27 Febr. 1913 Cornélie J. de Waal Middelburg
020a 1913 27 febr. 1913 J.C. Slot Haag
020a 1913 28th feb. 1913 Winifrid May Edge London
020a 1913 " Una R. Rettoe London
020a 1913 " D.M. Thöne-v.d. Vlugt (Dana Maria van der Vlugt 1852-) Haarlem
020a 1913 " G. Thöne Haarlem
020a 1913 Mrt. 2 " Philip Cartée London
020a 1913 " Frederick Mead London
020a 1913 " J.H. Donradt Den Haag
020a 1913 3 Mrt. 1913 C. Bos den Haag
020a 1913 3 Maart 1903 J. v. Ooijen 's Hage
020a 1913 5 Maart 1913 A.J. v/d Sluijs Sliedrecht
020a 1913 " Agatha Slotboom Sliedrecht
020a 1913 6 Mrt. " H.M. de Bruijn Amst.m
020a 1913 7 mars " M. Jasinska de Mazière Bruxelles
020a 1913 8 " J.H. Rowranes(?) Newtown, T., U.S.A>
020a 1913 10 " R.J. Potma Workum
020a 1913 12 " (Rev.) A.C.H. Hall R'dam
020a 1913 13 " G. v.d. Koogh (Gerbrand van der Koogh) Alb.dam
020a 1913 13 " J.A. v.d. Koogh-v. Buuren (Johanna Agatha van Buuren) Alblasserdam
020a 1913 " S.H. Driebeek Pays-Bas
020a 1913 " E. Serruijs (mogelijk Edmond Serruys (1843-1917)) Belgique
020a 1913 14 Maart H.P. Herfst Gouda
020a 1913 15 March H. Lawrence Oakley (Harry Lawrence Oakley 1882, silhouette artist)
NB.
Harry Lawrence Oakley was born in YorkDecember 1882. He enjoyed cutting figures of people
and animals as a small boy and had a natural aptitude for drawing.
He won places at Leeds School of Art and then the Royal College of Art in London
where he was awarded his ARCA in 1908.
During his career he worked mainly in the UK, in places such as London, Worcester, York, Harrogate and Scarborough
with a brief stint in Holland. It was after he returned from Holland that he organised a successful exhibition of his silhouettes in York,
it was this exhibition which encouraged him to follow a career. He went on to take thousands of portraits,
work for magazines and design advertisements for many big companies.
http://threetownsforum.co.uk/forum/index.php?topic=165.10;wap2
Poppleton York
020a 1913 17 March " H. Schütze London
020a 1913 18 " G. Ottens Hongkong (China)
020a 1913 20 " J. A...end Kerwick(?) England
020a 1913 " G. Slade "
020a 1913 20 " Julia Du Cane & M.J. Robertson England
020a 1913 14 April(?) J. Ballegooien England
020b 1913 March 20 1913 Helen M. Cosgrove de Wilde New York City
020b 1913 " C. de Wilde New York City
020b 1913 20 Dr. & Mrs. Lun(?) Derby, England
020b 1913 J.V. Parker (ouderling) Rexburg, Idaho,"
020b 1913 " Estel L. Wright La Grande Oregon, U.S.A."
020b 1913 " 20 W.E. McCullough Salt Lake City, Utah, U.S.A.
020b 1913 " 21 Ardie Gorrie Leicester, England
020b 1913 " Mr. + Mrs. Jno Gorrie (John Gorrie) do do
020b 1913 " Alwyn L. Darneley Hull England
020b 1913 22 D. Cannegieter Den Haag
020b 1913 " G.S. 't Hoen Rotterdam
020b 1913 " R.E.S. Snelling London
020b 1913 " M.M.A. Offers Jr. Rotterdam
020b 1913 " A. Offers "
020b 1913 " D. 't Hoen "
020b 1913 " C. 't Hoen "
020b 1913 " M.A. Blok "
020b 1913 " Jan Heyink "
020b 1913 24 W. de Graaf Kralingsche Veer, Rotterdam
020b 1913 " P. de Graaf "
020b 1913 " A. de Haan "
020b 1913 24 Anedene(?) Bahuet Paris
020b 1913 " Louise Bahuet Paris
020b 1913 25 G.E. Bergsma -
020b 1913 " A.J. Kiewiet de Jonge Groningen
020b 1913 " Belle Watson London
020b 1913 " Davis Watson "
020b 1913 " The Helen Gardiner Hoddesdon, Herts
020b 1913 " Mary Dew "
020b 1913 " Malcolm J. Dew "
020b 1913 " Gerard van der Wijk Breda
020b 1913 " W.P. Mulder Breda
021a 1913 24-3-'13 Johan Adriaanse Breda
021a 1913 " Mevr. Hajenius Den Haag
021a 1913 " E. Hajenius id
021a 1913 " L.J.E. Hajenius 's Gravenhage
021a 1913 " Ella F. Western London
021a 1913 " G.E. Bryant Corbridge, England
021a 1913 " J. Koolhaas Leiden
021a 1913 " C.H. Hins(?) Dordrecht
021a 1913 " J. Knuth(?) Amsterdam
021a 1913 " L. Franklin Fleetwood, England
021a 1913 " Mr. & Mrs. G.J. Taylor Highgate, London
021a 1913 " G.B. Sellers London
021a 1913 27.3.13 F. & A. Butcher Highgate, London 4
021a 1913 " F.M. Chadwick Infuell(?) Park, ""
021a 1913 28 3 13 Beby Vos Amsterdam
021a 1913 28 3 13 J. van Vliet Dordrecht
021a 1913 " S.G. Valkema "
021a 1913 " C. Looijen Zwijndrecht
021a 1913 " M. v. Vliet "
021a 1913 28 Maart G.J. De Vries Zutphen
021a 1913 " G. Feith Amsterdam
021a 1913 29 Maart D: van Rees Az IJsselmonde
021a 1913 30 Maart H. Kramer Dordrecht
021a 1913 " M. Wassen Breda
021a 1913 " C. v.d. Beemt Dordrecht
021a 1913 31 Mrt. J.H. Baukema Groningen
021a 1913 " M.E. Baukema Arnhem
021a 1913 " Gerhard Schultz Berlin
021a 1913 April 1 J. de Groot Ns Hilversum
021a 1913 April 1 J. de Groot Hz Kampen
021a 1913 " A. de Groot Kampen
021b 1913 April 1 F. Rawstorne & party Lancashire, England
021b 1913 " 2 D.G. Cowan London
021b 1913 " 4 John Baillie Edinburgh, Scotland
021b 1913 " Cecil B. Simpson "
021b 1913 " D.M. Baillie "
021b 1913 " E.W.C. Six den Haag
021b 1913 " D. Nicols Scotland
021b 1913 " 5 C.M. Stainton London
021b 1913 " 8 F. Goedbloed Vlissingen
021b 1913 9th Misses Brysan England
021b 1913 " Mr. & Mrs. R.M. Oliphant London
021b 1913 " P.C. van Dijk Rosendaal (G.)
021b 1913 " G.W. v. Vierssen Trip Dordrecht
021b 1913 " 9 H.H. Bosscher Slikkerveer
021b 1913 " Rev. Lord M. Hervey England
021b 1913 " 10 H. Wilson Holman London
021b 1913 " H..(?) Hamilton "
021b 1913 " 10 Mr. & M.me Hingue Paris
021b 1913 " 10 E.R. Schultz Hellevoetsluis
021b 1913 " 10 E. Morgan Davis Richmond, England
021b 1913 " 12 J.P. Dutt(?) van Hulp Delft
021b 1913 " 14 M.S. Mac Evans London
021b 1913 " 14 H.J. Mac Ewans London
021b 1913 " H.A. Curtis London
021b 1913 " 14 Mr. et M.me Edward Postulje(?) Anvers
021b 1913 " W. MacEwans -
021b 1913 " E. Troupe(?) London
021b 1913 " Duparc et M.me Chartres
021b 1913 " 14 J.Th. Vichoff Den Haag
021b 1913 " 15 A. Smith Petersfield, England
021b 1913 " 15 Geo. R. Smith (George R. Smith) So. Shields, Engl.
021b 1913 " 15 Efr.st Dondelet Bruxelles
021b 1913 " J. Dondelet id
021b 1913 " Al. Bayet Sint Pieters Leeuw
022a 1913 April 15th 1913 Rev. Wm. H. Booth Manchesterm, England
022a 1913 " Mrs. Doyle and daughters Leeds, England
022a 1913 " John H.F. Hartly London
022a 1913 " 16 Colonel & Mrs. Hervey Thurston, Suffield
022a 1913 " dr. & Mrs. Aymer(?) Whitworth Eton Garage, London
022a 1913 " M.me Daisy Kaufmann Berlin
022a 1913 " Violet M. Abbott London
022a 1913 " Rich.d Evans Stoke Hampston, London
022a 1913 " 18 J.M. Wyttie Clarke Edinburgh
022a 1913 " Donald R. Clarke "
022a 1913 " Albert van Weede London
022a 1913 " H. Van Weede London
022a 1913 " Edith van Weede Hadley Wood
022a 1913 " F. Weatherman(?) London
022a 1913 " F. Peacock London
022a 1913 20 R. Lambick Bruxelles
022a 1913 " W. Matthew Bruxelles
022a 1913 " M. Lambick Bruxelles
022a 1913 21 Schrader Reg. Ras + Frau Aachen
022a 1913 " 21st Mrs. J.B. Wood England
022a 1913 " 21st Miss F. Wood England
022a 1913 " Miss G. Williams "
022a 1913 " 21st A.H. Bailey Birmingham, England
022a 1913 " Violet J. Bailey Birmingham, England
022a 1913 " 22nd Mr. & Mrs. Gladstone & Clark Portsmouth, England
022a 1913 " 22 Rev. E.T. Hudson Bursley, England
022a 1913 " 23 W.C. Knottenbelt 's Gravenhage
022a 1913 " 23 D. Theesing Rotterdam
022a 1913 " 23 J.A. de Jong Sliedrecht
022a 1913 23. W.G.J. Hudson(?) Northampton
022a 1913 " A. Franke Wien
022a 1913 24 Florence Frodsham Uplyme, Devon
022a 1913 " J.E. Frodsham "
022a 1913 " Florence A. Milward Uplyme, Devon
022b 1913 April 24 '13 T. Weitzmann Berlin
022b 1913 April 25 " K.A. Moll München
022b 1913 April 25th Edith A. May London
022b 1913 " Irene Nichols London
022b 1913 " Noel Nichols Bradfield England
022b 1913 April 26 William Machen (William Charlemagne Henri Machen 1860-1935) Warmond
022b 1913 " Arthur Mannsdorff St. Petersburg
022b 1913 " 28 P.R. Tpeunce er E..grou(?) Ta..str. Eka..rijs(?)
022b 1913 " Capt. H.E. Foster & Mrs. Foster London
022b 1913 " L. Jerry R.S.W. Australie
022b 1913 " 28th G. Zigle Sydney (Australia)
022b 1913 " 29 Mrs. & the Misses Lewis Llanddewy- S. Wales
022b 1913 29 April Maria Jochem Gorinchem
022b 1913 29 April Neeltje Jochem Gorinchem
022b 1913 29 " A.B. Cooper Amsterdam
022b 1913 " L. Biser(?), American Minister The Hague
022b 1913 " S. Listoe, Am. Consul General R'dam
022b 1913 " Miss Listoe Washington, D.C.
022b 1913 1 Mei 13 A.J.H. Dissekoen R'dam
022b 1913 1 Mei 1913 S. v. Prooije Fzn Waterlandkerkje
022b 1913 1 Mei 1913 G. v. Beuzekom Lopik
022b 1913 1 Mei 1913 Chr. Bouter Ouderkerk a/d IJssel
022b 1913 1 Mei 1913 J. Bouter Ouderkerk a/d IJssel
022b 1913 1 Mei 1913 A. Huisman Dubbeldam
022b 1913 1 Mei 1913 W. Tas Vlaardingen
022b 1913 1 Mei 1913 C.C. Sondorp Vlaardingen
022b 1913 1 Mei 1913 N. Sondorp Vlaardingen
022b 1913 1 Mei 1913 A. Hagoort Vlaardingen
022b 1913 1 Mei 1913 J.C. Straasheijm Dordrecht
022b 1913 1 Mei 1913 C.H. Kooijman IJsselmonde
022b 1913 1 Mei 1913 G. Kooijman IJsselmonde
022b 1913 1 Mei 1913 A. Dekker IJsselmonde
023a 1913 1 Mei Adr. v. Pelt IJsselmonde
023a 1913 1 Mei W. Roos IJsselmonde
023a 1913 2 Mai Heinrich Muller Cöln a/Rhein
023a 1913 " M.D.R. Willink (Margaret Dorothea Rose Willink 1879-1970) London
023a 1913 " Hilda M. Willink (Hilda Mary Willink -1960) England
023a 1913 " E.M. Dinne Canterbury
023a 1913 " Miss Emlen U.S.A.
023a 1913 " Mrs. Boker U.S.A.
023a 1913 " J.W. van Kuijk Gorinchem
023a 1913 5 Mei Wed. Ds. L. Haan Utrecht
023a 1913 5 Mei 1913. W. van Kuijk 's-Gravenhage
023a 1913 5th May Jos. Michael London
023a 1913 5th May M. Strirore(?) London
023a 1913 " Mr. F.M. MacMullan "
023a 1913 5 Mei Duco Stadig Dordrecht
023a 1913 7th May Leonard A. Pownall (Leonard Augustus Pownall, exhibited from 1897-1913, painter and stained glass artist) Falmouth
023a 1913 " Arthur H. Wood West Claridon
023a 1913 " Percival Wood Crawley
023a 1913 7 Mei H. de Wijs den Haag
023a 1913 " J. de Wijs Dordrecht
023a 1913 8 " K.L. Bilbrough (Kenneth L. Bilbrough, Exhibition Catalogue 1903) Christchurch
023a 1913 " Touscien(?) Paris
023a 1913 " M. Mason Ashford
023a 1913 " J. De Rack(?) India
023a 1913 " Mr. & Mrs. & Miss Hork(?) Brasted, Kent
023a 1913 8 " R.P. Dojes Uithuizen
023a 1913 " Krenberg Fz. Giessendam
023a 1913 " H.K. Eddrup Hampshire, Eng.
023a 1913 " W.L. Horwood "
023a 1913 " J. Mulder Antwerpen
023a 1913 " G.J. Mulder Vriezenveen
023a 1913 " Mr & Mrs. Alexander Gilchrist London
023a 1913 " S.L. Marchand "
023b 1913 " Mr. & Mrs. Waterhouse England
023b 1913 1913 Mai 9 Fronand Chenevier Céligny [Zwitserland]
023b 1913 " Wanda Chenevier "
023b 1913 " Edmond Chenevier Geneve
023b 1913 May 9 Miss Draper London
023b 1913 " Miss N. Walsh Ireland
023b 1913 " Mrs. Starkie London
023b 1913 10 Mr. & Mrs. L.J. Muttons Purtsy - Sworey
023b 1913 " Mr. Theane Ireland
023b 1913 " Mrs. Theane Ireland
023b 1913 " J. Beerhorst Bodegraven
023b 1913 May 10 J. West Carnie London
023b 1913 " K. Carnie Woodhidge
023b 1913 " E. Kuhlmann (Mej.) Antwerpen
023b 1913 " 11 Walter Brecht Hannover
023b 1913 " Hans Weidner Hamburg
023b 1913 " H.O. Hinthoon Shaw, England
023b 1913 " G. v.d. Werff Stad Rotterdam
023b 1913 " J.G. Peiske stad Dordrecht
023b 1913 " H.D. Minshall England
023b 1913 " R. Collumhill Kay London
023b 1913 " M. Sumner "
023b 1913 " H. Klaverdijk Rotterdam
023b 1913 " J.J.C. Gielen Den Haag
023b 1913 " A.H. Wieringa Amsterdam
023b 1913 " N. van Bentum Dordrecht
023b 1913 " J. Salverda Bussum
023b 1913 " T. Salverda Bussum
023b 1913 Mei 12 Fr: Lem Rotterdam
023b 1913 Mei 12 P. v/d Pijl Rotterdam
023b 1913 " C. Krommenhoek Schiedam
023b 1913 " Joh.a Soeters "
024a 1913 11 Mei Adrianus Simon Kooij Gzn Zwijndrecht
024a 1913 " Adriana de Man "
024a 1913 11th May Anth. v. Breugel Zwijndrecht
024a 1913 " E. v. Hulst "
024a 1913 12 " T. Diesen u. Frau Kristiania
024a 1913 " O. Olden " Bergen
024a 1913 " C. Andersen Kristiania
024a 1913 13 Mei A. Uijterlinde Barendrecht
024a 1913 " G. Pauwe "
024a 1913 " B. Dam "
024a 1913 " W. Lintner Sr. Rotterdam
024a 1913 " C.M. Lintner-Blokzijl "
024a 1913 " H.W. Lintner Rotterdam
024a 1913 " J.C. Lintner "
024a 1913 " J. Eggen Utrecht
024a 1913 13 " Prof. P. Zeeman en fam. Amsterdam
024a 1913 " E. Lebret Giltaij Dordrecht
024a 1913 " F.J. Tiemersma Veendam
024a 1913 " K.M. Jonker Almelo
024a 1913 " D. Jonker Dordrecht
024a 1913 " Mrs. Arthur P. Napo(?) Boston, U.S.A.
024a 1913 " Miss Granough "
024a 1913 13 Mei 1913 Anna Dijkstra Weesp
024a 1913 " G.R.D. Buisman "
024a 1913 " Jeanne Ouborg Dordrecht
024a 1913 " J. Schouten Dordt
024a 1913 14 May '13 Mr. & Mrs. W. Harvey England
024a 1913 " Miss Whiting "
024a 1913 " Mr. & Mrs. J.E. Harvey "
024a 1913 " A.J. Haup Jorge(?) Berlin
024b 1913 14 Mei A. Sinnema H.I. Ambacht
024b 1913 " R.J. Feitsma Oosterend, Friesland
024b 1913 " C.S. Elgersma "
024b 1913 14 Mai Albert Kamper u. Frau Wanne, Deutschland
024b 1913 14 Mai Frau Birschel Wwe Düsseldorf
024b 1913 14 Mai Frau Kleijn Birschel Düsseldorf
024b 1913 " F. Kleijn Dordrecht
024b 1913 " Mr. & Mrs. W.E. Watson London
024b 1913 " P. & H. Jörgen Crefeld
024b 1913 " D.L.B. de Monchy Rotterdam
024b 1913 " W.B.J. Verheij Brussel
024b 1913 15 " N. Duben Rotterdam
024b 1913 " K. Kiefer Cöln
024b 1913 15 " A. den Hartog Est
024b 1913 15 " J. den Hartog Dordrecht
024b 1913 15 " J.A. den Hartog Dordrecht
024b 1913 15 " J.A.C. Franken Rotterdam
024b 1913 " Walter Horne Felixstowe
024b 1913 " Mrs. Horne "
024b 1913 15 " E. v. Staa Uerdingen, b/Crefeld
024b 1913 " L. von Staa Rotterdam
024b 1913 " M. van Staa Rotterdam
024b 1913 " Geo. Barlow London
024b 1913 " A.D.L. van Lennep Aerdenhout bij Haarlem
024b 1913 16 Mei A. Dodson England
024b 1913 " Luther Stringer Morley, England
024b 1913 " K. de Veu Gorinchem
024b 1913 " B. de Veu Utrecht
024b 1913 " Dikkers Borne (O.)
024b 1913 16 May J.R. Hill & party London
024b 1913 17th " Mr. & Mrs. W.H. Scret(?) Cranford, Hudd...(?), England
025a 1913 May 17 1913 Alfred H. Sell + mrs. Sill Redcar, Eng.
025a 1913 " E. Sill + Devis(?) Sill do
025a 1913 " R.A. Gatehouse Rotterdam
025a 1913 " L.A. Brooks Stoke-u-Ham., England
025a 1913 " William Brooks "
025a 1913 " C.F. Gatehouse Rotterdam
025a 1913 18 A. Gratama Arnhem
025a 1913 " A. Gratama Zwijndrecht
025a 1913 18 Frank L. Judis San Francisco, Calif., U.S.A.
025a 1913 18 Carleton W. Burdick Cleveland, O., U.S.A.
025a 1913 " H. van Hoorn Groningen
025a 1913 18 J.W. Wichers Dordrecht
025a 1913 " Mrs. D.P. Rumsey Buffalo, U.S.A.
025a 1913 " Miss Gertrude Watson Buffalo, U.S.A.
025a 1913 " W.B. Foulke New Orleans, U.S.A.
025a 1913 21 Mrs. Hubert Williams Connecticut, U.S.A.
025a 1913 " Mr. H. Williams "
025a 1913 22 M.me Lefebvre Roubaix, France
025a 1913 " David M. Cowan Glasgow
025a 1913 " Gory Marseille (France)
025a 1913 23 J. Dull Liverpool
025a 1913 " Liouet Paris
025a 1913 23 W.H. Jefferson Cardiff
025a 1913 23 Mr. A. Gruchy Roncevile, Jersey
025a 1913 " Miss Grace L.M. Gruchy Jersey
025a 1913 " C.H. van Sorgen Duyvis Zeist
025a 1913 " Mrs: Twiss De Bilt (U.)
025a 1913 24 Mrs. Hanley England
025a 1913 " Miss Fuller "
025a 1913 " Mr. & Mrs. W.G. McPherson Portland, Ore., U.A.A.
025a 1913 " J.H. Bains South Shields, Eng.
025a 1913 " Mr. & Mrs. H.F. Ellis London
025a 1913 " Luiza M. Maciel Rio de Janeiro
025a 1913 " Luiz M. Maciel Rio de Janeiro
025b 1913 1913 May 24 Dr. W.D. Zoethout (William Douwes Zoethout) Valparaiso, Indiana, U.S.
025b 1913 " Dr. Frederic Reverdin et famille Geneve
025b 1913 Mai 25. G. Stippietz, Vri..alz....(?), u. F. Pirna in Sachsen
025b 1913 Mei 26 J. Elkerbout Gorinchem
025b 1913 Mei 26 C. Molenaar Dordrecht
025b 1913 " D. v. Buul Dordt
025b 1913 " Chr. van Buul Dordrecht
025b 1913 " W.P. Vos Dordrecht
025b 1913 " Th. van Buul Dordrecht
025b 1913 " C. van Buul Dordt
025b 1913 " 26 Arthur Greenhalgh Stockport, England
025b 1913 " Ernest Smith Do Do
025b 1913 " Mr. et M.e Albert Cerveaux Paris
025b 1913 " Maurice Cerveaux Epernay, France
025b 1913 27 A.G. v.d. Akker Rotterdam
025b 1913 27 J. Bartelink idem
025b 1913 27 W.J. van Deinse Den Haag
025b 1913 " W. Droogleever Fortuin Jz Haarlem
025b 1913 28 Marie Gerlach Biebrich - Wiesbaden
025b 1913 " N. Gerlach "
025b 1913 " S. Woltman Rotterdam
025b 1913 " Visnanftur Vitalis Bashirm
025b 1913 " Mevr. August Masion Dordrecht
025b 1913 " J. Young Hartlepool, England
025b 1913 " L.D. Wingate "
025b 1913 " Löhr Osnabrück
025b 1913 29 Mrs. McOscar -
025b 1913 " Mrs. J. Brickham Buxton, England
025b 1913 " Mrs. W.M. Stewart Jr. Philadelphia, U.S.A.
025b 1913 " " J.M. Ash Jr. "
025b 1913 " Hon. Mrs. Franklin London, England
025b 1913 " Mr. & Mrs. Perkins Northampton
025b 1913 " mr. & mrs. Alfred Cockeritt Northampton, England
025b 1913 " G.C. Sliedrecht Boskoop
026a 1913 Mei 30 G.A.A.H. Hooft Den Haag
026a 1913 " M. Class + sister London
026a 1913 " Miss White Dunnion
026a 1913 30 Miss C. Elkington Worthing
026a 1913 " Miss F. Purser Lidcup
026a 1913 " Cor van den Berg H.I. Ambacht
026a 1913 " A. Dirkmaat Broek op Langedijk
026a 1913 " Mrs. R. Knox - Mrs. C.U. Know Hampshire - England
026a 1913 31 J.C. Londa en echtg. Amsterdam
026a 1913 " Dr. M. Zurner U.S.A.
026a 1913 Juni 2 L. Gips Rz Den Haag
026a 1913 " 2 A. Howard Hausford Melbourne, Australia
026a 1913 " M.K. Inglis Edinburgh
026a 1913 " Mr. W.B.R> Olt Semarang
026a 1913 " Bern. Merlink Buffalo, U.S.A.
026a 1913 3 K. Idmin Agren Halzingberg, Sverige
026a 1913 3. Frans O. Perssay "
026a 1913 3 Mr. & Mrs. Knight Cuckfield, England
026a 1913 3 Mr. & Mrs. B. Van den Berg-Duching The Hague
026a 1913 " J.P. Spierenburg Rotterdam
026a 1913 Juni 3 Bastiaan Van Est Dordt.
026a 1913 " J.F. de Ridder Haarlem
026a 1913 " Inga Koëga Reykjavik, Island
026a 1913 Juni 4 Nine Idzerda 's Hage
026a 1913 Juni 4 Alida van den Biesen Ginneken
026a 1913 " W. Merkelbach van Enkhuizen Breda
026a 1913 " Helena Verbakel Ginneken
026a 1913 June 4 W. Berger London
026a 1913 " D.J. Berger "
026a 1913 " J.W. Stellenboom -
026a 1913 6 Frau Frieda Baugatz Berlin
026a 1913 " Th. van Dijl Dordt
026a 1913 " Karl Baugatz Berlin
026a 1913 " F.J(?). van Dijl Dordrecht
026b 1913 Juni 6 H.M.E. van den Brandeler den Haag
026b 1913 " U. Voler War..(?) "
026b 1913 " P.C. van Vloten "
026b 1913 " A.Br. v. Haersolte v.d. Doorn "
026b 1913 " Miss Creighton Carlisle, England
026b 1913 " Miss M.B. Blackie Glasgow, Scotland
026b 1913 " Edmund Pollest Berlin
026b 1913 June 7th G. Craig Sellar London
026b 1913 Juni 6 A. Gelderblom Amsterdam
026b 1913 " Edward Nesbit Cullercoats, England
026b 1913 June 17th N. Gammell Liverpool
026b 1913 " G. Kyrke-Smith Aughton, Lancashire
026b 1913 " K. Guce Rock Ferry, Cheshire
026b 1913 " E.M. Walters Birkdale
026b 1913 " A. Harting Delft
026b 1913 " Maurice Gauthier (Maurice Gauthier, geb. 17-8-1876, overl. 1953, maître de carrières) Soignies, Belgique
026b 1913 " David D. Johnstone Glasgow, Scotland
026b 1913 " Nora Johnstone "
026b 1913 Juni " L.A. van Schuijlenburch Bennebroek
026b 1913 " H. Teixeira de Mattos Vogelenzang
026b 1913 " F. Teixeira de Mattos Vogelenzang
026b 1913 " 8 M. Roeter Rotterdam
026b 1913 " 8 H. Beurskens Rotterdam
026b 1913 " 8 Hildegard Zwingmann Veunkirchen, Z.L. Rotterdam
026b 1913 " M. Andreae-Korner Groningen
026b 1913 " G. Andreae Dordt
026b 1913 9 Charles Markham S.Y. Vagrant
026b 1913 " R. Whitehead S.Y. Vagrant
026b 1913 " M.E. Dawson Chelsea, Lanc.
026b 1913 " A.H. Nicholson St. Ives, England.
026b 1913 " A. Roodenburch Arnhem
026b 1913 " Lady Bodington England
027a 1913 Juin 9 J. Fromont Hoboken, Belgique
027a 1913 Juin 9 G. Desmazieres Virrez (France)
027a 1913 Juin 9 M. Desmazieres Disou, France
027a 1913 " W. Johnson(?) Hoboken
027a 1913 " J. Desmazieres Krig(?)(France)
027a 1913 Juin 9 Germanie Beauclair Paris
027a 1913 Juin 9 Marie Anne Gillam Paris
027a 1913 Juni 10 Franz Wolf Hauptmachr(?) Grau Kfurfahn(?)
027a 1913 " Kiede Heiden Grimmen i/Pomern
027a 1913 " Grinnuf Bauer Limburg Bayern
027a 1913 " Robert Mayrhofer Wien
027a 1913 " Bernhard Scheidl "
027a 1913 " Anna Belone Grimmen
027a 1913 " Ludwig Schmidt Franckfurt a/M.
027a 1913 " Bruno Baumgarten do
027a 1913 " Lt. Col. M. Alves London
027a 1913 " Rev. W.R. Shepherd Yorkshire
027a 1913 " Rev. W.L. Shepherd Yorkshire
027a 1913 " A. Thomas Manchester, England
027a 1913 " Arthur Thomas Manchester, England
027a 1913 " H. Bradley Manchester, England
027a 1913 " H.M. Barker Southbourne, England
027a 1913 " G. Branson Southbourne, England
027a 1913 " 12 Agh(?). Dublie Bruxelles
027a 1913 " Em. Dublie "
027a 1913 " Math. A. Marin Debende(?) "
027a 1913 " 13 J. Hagen den Haag
027a 1913 " R. Baumann + Frau Stöfa, Zürich
027a 1913 " Jeanne van Bergeijk Dordt
027a 1913 " Mevrouw Nederlof Dordt
027a 1913 " Ariena L. Huizer "
027a 1913 " Mrs. M.E. Thomson U.S.A.
027a 1913 " A. Rosis(?) Paris
027a 1913 " Arij Bergen Paris
027a 1913 " Franz Wiegele Paris
027b 1913 June 13 Mr. & Mrs. Robert Cuthers Reading England
027b 1913 " Adrian J.Ph. Thomson Glasgow
027b 1913 " N.S. Sanderson Carlisle
027b 1913 " 14 F. Calvers(?) Preston
027b 1913 " Travers Garwen(?) Penrith
027b 1913 " C.W. Ingalls (Charles W. Ingalls) New York U.S.A.
027b 1913 " Mernier Paris
027b 1913 " L. Gobrou Paris
027b 1913 " H. Mernier Paris
027b 1913 " 16 Georg Giedemann Berlin
027b 1913 " J.R. Dr. Guttemann "
027b 1913 " Dr. Guttlicher Wien
027b 1913 " Rupt..m.(?)Hammerschmidt Cotthis
027b 1913 " Dr. K.P.C.A. Gramberg Jr., pred. stud. Gorinchem
027b 1913 " Helene Gramberg Blankenburg/Harj.
027b 1913 " 17 Cornelia Anderson New York City
027b 1913 " Mrs. J.N. Blanchard "
027b 1913 " Elizabeth Eames "
027b 1913 " P. Taylor Beckenham, Kent, England
027b 1913 " C.T. Harley Upper Clapton, London
027b 1913 " J.P. Harley "
027b 1913 " A. Skeet West Dulwich, London
027b 1913 17 Mrs. & Misses Altman Rogers Radworshire
027b 1913 " R. Falm & Frau, privat'rs Dresden
027b 1913 18 M. Jow Russie, Nowgorod
027b 1913 " B. Landesen Russland, Jekatrinberg
027b 1913 18 L. Berkleij Dordt
027b 1913 18 J. Berkleij Dordt
027b 1913 18. E. Emerson Romford, Engl.
027b 1913 " Capt. Arnst "
027b 1913 " B.E. Bettison Swain(?)hope Rectory, London
027b 1913 " Jeanne Aymes Marseille
027b 1913 Juin 18 Docteur Aymes Marseille
028a 1913 Jun. 19 Th.M. de Ronde Bresser Breda
028a 1913 " A. de Ronde Bresser-de Bruin "
028a 1913 " P.G. Morlet Felixstowe
028a 1913 " Frank Bevis Waterlooville
028a 1913 " Frank P. Bevis "
028a 1913 " Daisie E. Macklin Christchurch
028a 1913 " Mannut Paris
028a 1913 " J. Brown Gd. Rapids, U.S.A.
028a 1913 19 J. Brown Grand Rapids, Mich.
028a 1913 19 Mrs. Douglass Hendon, England
028a 1913 19 Mrs. Furness Rotterdam
028a 1913 19 Singing Le Havre
028a 1913 19 E. Sares le Havre
028a 1913 20 H. Weisz Zeist
028a 1913 " C.W. Blijd Domburg-Suriname
028a 1913 " .P. v. Heest Dordrecht
028a 1913 20 H. Mangold Paris
028a 1913 20 Wm. Townsend Leicester, Eng.
028a 1913 " D.M. Lushi(?) Leicester, Eng.
028a 1913 " Gertrud ... Clarkson(?) Cleveland, U.S.A.
028a 1913 " Ke.. Virgina Sloane(?) Bridgeport, "
028a 1913 " Eleanor Theresa Fluice(?) Cleveland, Ohio, "
028a 1913 20 W. van Luijk Az. Pernis
028a 1913 " A.P. Bijl Pernis
028a 1913 20 M. Bijl jz Pernis
028a 1913 " J. Bijl Pernis
028a 1913 " H. Vermeulen Woensel
028a 1913 " H.A. v. Velden Rotterdam
028b 1913 June 20th Gao. Wm. Lincoln Gannanlow(?)
028b 1913 Juni 20 E. Klauke u. Frau Charlottenb(ur)g., i/Berlin
028b 1913 June 21 Mrs. W.B. Paget & party England
028b 1913 Juin 21 Leclerc, Léon et Marie (Léon Leclerc (1866-1930)) Paris
028b 1913 Juni 21 Walter M. Stein & wife Philadelphia
028b 1913 " 21 Misses Hildegard + Elfrieda Stein "
028b 1913 " 21 J. MacGregor Liverpool
028b 1913 " James Hardey Isle of Wight
028b 1913 " Jo C. Pelt Oosterbeek
028b 1913 " Harry Barlow Isle of Wight
028b 1913 " Robert Cotton "
028b 1913 " M.L. van de Velde Vlissingen
028b 1913 " 21 C. Laackhausen Hannover
028b 1913 " J. Laackhausen "
028b 1913 " M. Bankhausen "
028b 1913 " Mathilde Thiel Alt-Jauernick, ..lafrau
028b 1913 " 21 W. Pfitzner u. Familie Rotterdam
028b 1913 " 22 W.A. Churchill Amsterdam
028b 1913 " 22 Louise F. Frochlich Neuwich a/R., Germany
028b 1913 22 J.M. Cooper Holmwood Surrey
028b 1913 22 F.E. Barker Birmingham
028b 1913 " F.S. Hicks Caeubridle(?)
028b 1913 " Blancen Smith Vin..won(?)
028b 1913 " M. & M.m Loewenstein Nemur
028b 1913 " V. Hut K..enham(?)
028b 1913 " Mrs. Chas. R. Wyckoff N.Y. City
028b 1913 " Mr. & mrs. Clarence J. Wyckoff "
028b 1913 " Chas. R. Wyckoff (Charles R. Wyckoff) "
028b 1913 " M: Schweyer Paris
028b 1913 June 23: M. & M.e Ernest Farguhar Medusa, R.Y.S. [Royal Yacht Squadron]
028b 1913 " Earl of Morley "
028b 1913 " Miss L. Douglas Pennant "
028b 1913 " Hon. mr. Theo. Bissell "
028b 1913 " Dr. Min..(?) Campbell "
029a 1913 Jullio 23 Arthur Pons Lisboa
029a 1913 " Mr. & Mrs. C.E. Brooking London
029a 1913 " 24 M. & M.e Gaze England
029a 1913 Juli 25 K.H.E. Gravemeijer Giessen-Oudekerk
029a 1913 Juni 25 T. Korporaal Giesen Oudekerk
029a 1913 Juni 25 1913 J.W. van Putten Schouten Utrecht
029a 1913 " C.J. v. Putten "
029a 1913 " W. Becker, Professor Architekt Aachen
029a 1913 " 26 Marianne Mayer Muffendorf
029a 1913 " C. Paschal Haag
029a 1913 26.6 M. Berlitton Paris
029a 1913 " J.R. B. de Roos Haag
029a 1913 " L. de Roos Posthumus -
029a 1913 " H.M. Paschal-Furnée -
029a 1913 " Harold Swithenbank Yacht "Mera" R.Y.S.
029a 1913 " Mrs. Swithenbank "
029a 1913 " Colonel Swinfen-Brown "
029a 1913 " Mrs. Swinfen-Brown "
029a 1913 June 26 '13 A.J. Sluyter Paterson, N.J., U.S.A.
029a 1913 " P. Sluijter Rotterdam
029a 1913 " A.G. Sluijter F.W.F. Jr. "
029a 1913 " H. Hannewijk Wemeldinge
029a 1913 " J. Hannewijk Jzn Wemeldinge
029a 1913 " F. Bustraan Dordrecht
029a 1913 " George Shaw Hull
029a 1913 " J. Bijvoet Dordrecht
029a 1913 " Wm.H. Caspinte(?) New York
029a 1913 " Leonard Van Noppen "
029a 1913 " S.B. Savill London
029a 1913 " Catherine Powell Shrophire
029a 1913 " Pier Pander (Pier Jacobs Pander, Drachten 20-6-1864, Rome 6-9-1919) Rome
029a 1913 " A. Sickenga Knappert Dordrecht
029b 1913 Juin 27. Frau Lina Philippson Magdeburg
029b 1913 Juni 27 Hendrik van Wijk Amsterdam
029b 1913 Juni 27 Devilla (Jean Baptist Eugène) Nancy
029b 1913 " Dr. Huffmann Nonvlaen(?)
029b 1913 June 29 William Wallace Dundee, Scotland
029b 1913 " Thomas Smith Do Do
029b 1913 Juin 28 Tonny Paris
029b 1913 Juni 29 Jan Gerritsen Velp
029b 1913 Juni 29 G. Gerritsen Lunenburg Velp
029b 1913 Juni 29 C.D. Cardonall London
029b 1913 Juni 29 K. Hendy London
029b 1913 June 29 E. Hendy London
029b 1913 Juin 29 Arthur Lemaitre, Consul de S.M. le Reine d'Hollande Caen, France
029b 1913 " Frank Kienmayer, Kunstmaler (1886-1963)
NB.
Kirchgang in einem holländischen Dorf, Kinder und erwachsene in Tracht Drawing
en grisaille 50x73 cm Signed, Dated lower left.
Leipzig (Deutschland)
029b 1913 " C.M. de Wijs Jr. Rotterdam
029b 1913 Juni 30 Franz Lattifti Gannorson(?)
029b 1913 " Mary Lattifti Dozzu
029b 1913 30 Carl u. Elis. Seydel Hannover
029b 1913 30 Charles Billing London
029b 1913 30 J. Heijmann Rotterdam
029b 1913 30 Elénore A. Hawthorn Newcastle-on-Tyne (England)
029b 1913 30 M.R. van Vollenhoven Rotterdam
029b 1913 " M. Veder -

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.