Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1842-1865

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23

Een selectie:
- [1] gedrukt 2-5-1842 plan museum vormen C.G. 't Hooft, J.N.J. Janzon van Erfrenten;
- [38] verslag 30-5-1866 voorzitter Herman de Kat van Barendrecht;
- [94] 30-6-1865 kunstschilder C.H. Swart
- [74] Thorwaldsen, Deensch beeldhouwer / brief A. Vos van Hagestein, 1843 te Copenhagen
- [75] testament Madame Charlotte Lauzun veuve de mr Gabriel Marlhion, colonel d'etat major chevalier de la legion d'honneur (overl 24-2-1862), schilderij Arij Scheffer;
- [82] 14-4-1864 koperen lichtkroon in de Augustijnenkerk / 't Hooft van Benthuizen;
- [84] brief L. Ponsen, Lange Breestraat, timmerman 21-4-1864;
- [62] 16-8-1858 commissie gedenkteken Arij Scheffer;
- [61] 29-9-1858 dr. W. Bisschop, Holl. Mij van Fraaije kunsten en Wetenschap, brief met lakzegel (familiewapentje);
- [50] brief Timmers Verhoeven (met wapentje op lakzegel);
- [56] isntructie bewaarder museum 14-6-1854;
- [30] brief aan Arij Scheffer van directeur C.G. 't Hooft 6-1-1854;
- [32] 3-2-1855 brief A. v.d. Linden, raadscommissie;
- [21] Abraham van Strij 20-6-1853;
- [-] J.C. Janzton van Erffrenten (met wapentje op lakzegel) 7-1-1853;

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.