Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1901

Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 37

- [1220] Reinier Coyn 1663 / brief R.M. Buschhammer;
- [1219] (1-5-1900) brief Herman Gunneweg;
- [1224] legaat Majolin Scheffer;
- [1225] (21-6-1900 Paris) Paul Le Roi / Nicolaes Maes;
- [1228] Sieger Baukema [Oudemirdum 1852-Arnhem 1936], Pels Rijckenstraat, Arnhem, exposeren van werk;
- [1238] (22-10-1900 Amsterdam) paneel Meindert Hobbema / brief R.M. Buschhammer;
- [1239] (Rotterdam 12-11-1900) tentoonstelling schilderijen en teekeningen door C. Pouderoijen (nov. 1900) nrs. 1-37 o.a. geschilderd te Renkum, Overschie;
- [1246] (13-12-1900) brief Herman Gunneweg;
- (Amsterdam 26-11-1900) B. van Bommel, kunstschilder, restaurateur;
- (Dordrecht 25-1-1901) H.L. Ellerman, veearts / schilderij van onze schoonvader J. Rosierse exposeren;
- [1242] (Coeln 13-12-1900) schilderij Jan Steen;
- (7-2-1901) schilderijen A.J. Lamme;
- (Hotel Restaurant du Rhin, Proprétaire A. van Leeuwen, Katwijk a. Zee; 80 kamers, aparte eetzaal, remise, schildersateliers, bergplaats voor rijwielen, Bonds-Hotel; 13 Febr. 1901)
Mijnheeren,
De schilderij waarmee ik in Parijs de Bronzen Medaille behaalde op de tentoonstelling van 1900 is thans te Dordrecht, bij de firma Bosman. Mijn plan is het maandag 3 Maart naar Amsterdam te sturen als inzending voor een door St. Lucas te houden tentoonstelling in Riga en St. Petersburg. Zou er gelegenheid zijn dit schilderij die paar weken, 3 Zondagen, op het Museum te Dordrecht te exposeren? Zoo ja, zou ik dan even mogen vernemen aan bovenstaand adres, op dat ik dan de firma Bosman kan berichten, de schilderij op het Museum te bezorgen. Uw antwoord tegemoet ziende heb ik de eer te zijn. Hoogachtend Willy Sluiter
- [2149] (9-2-1901) Ellerman, schoonzoon Rosierse;
- [1249] (Ede 27-2-1901) brief A.H. Koning;
- [1250] (Hotel Restaurant du Rhin, Proprétaire A. van Leeuwen, Katwijk a. Zee; 80 kamers, aparte eetzaal, remise, schildersateliers, bergplaats voor rijwielen, Bonds-Hotel; 6-3-1901) dankbetuiging schilderij Willy Sluiter
- [1251] Marie Wuytiers;
- (14-3-1901) Bredius / Cuyp;
- [1254] Cornelis troost 1697-1750;
- [1260] (Jac. Schotel, Wijnstraat 111 22-9-1901) scjilderij N. Raes(?);
- [1264] (Zwolle 30-10-1901) J.S. van Deventer / wed. D. Doijer geb. Ketjen;
- (Arti et Amicitae 24-11-1901) tentoonstelling schilderij en teekeningen G.H. Breitner;
- (brief A. Takx, Voorstraat 71, Utrecht) P. Hopman, geb. 1755;
- oppervlakte localen museum;
- [1272] (Calmpthout 17-1-1902) Leon Delderenne, kunstschilder ;
- Dordrechtsche Courant d.d. ma 6-10-1902;
- [1345] (6-1-1903) mej. C. Neuman, 192 Tasmanstraat, Den Haag;
- plattegrond museum, Lindengracht 1:500;
- [1343] (10.12.02) ...koosterzusters willem niet haar schilderij 'A Vue' afsturen... / C. de Becker, Brussel;
- [1342] (10-12-1902 Arti et Amicitae) Alb. Neuhuijs;
- [1340] (Ede 26-11-1902) brief A.H. Koning;
- [1336] Jacobus Bornwater 1534;
- [1335] (29-10-1902) H.W. Mesdag bezoekt museum;
- (25-9-1902) Jozef Israels (Jan Veth, Jan Kalf);
- [1315] (Hotel des Indus, La Haije 3-8-1902);
- [1306] (Ede 10-9-1902) A.H. Koning;
- (12-3-1902) W.A. Becht;
- [1284] (J. van Vuuren, Markt, Lochem 4-3-1902);
- (dec. 1901) Aan het bestuur van het Dordrechtsche Museum,
Mijnheeren.
Bij deze heb ik de eer U uit te noodigen tot een bezoek aan de door mij te houden tentoonstelling van schilderijen enz in 't lokaal van het Teekengenootschap Pictura vanaf 2 Dec. 1901 tot half januari 1902.
Hoogachtend, Willy Sluiter

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.