Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1887

Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 29

- [605] (26-10-1886) schilderij van J. Lingelbach, 165x110, C. Struijs 20 rue van Lerius, Antwerpen;
- [606a] (Dordrecht 13-11-1886) Willem Steiner;
- [607a] Jan Veth te Laren (zoon G.H. Veth);
- [608] van Bendorp;
- tentoonstelling schilderijen Bernard M. Koldewij en Jan Veth vanaf 12 dec 1886 (gedrukt door: stoomdrukkerij A. v.d. Hoeven, Dordrecht);
- [612] (30-12-1887 Ned. Etsclub) tentoonstelling Panorama Mesdag;
- [619a) J.S.H. Kever uit Amsterdam, een boerenbinnenhuis en B. Veth Azn riviergezicht;
- [618] (Intern. Kunst-Ver. 7-2-1887) tentoonstelling Marie Bashkirtseff.
- [620] (Ferdinand) Bol-schilderij, Martin H. Colnaghie Esq, 11 Hay Market, Guardi Galley, London;
- [633] (Berlin 19-3-1887) Carl Triepel;
- [634] (20-3-1887) Mr. Joseph Brown of Anchurch; Martin H. Colnaghi, Marlborough Gallery, 53 PallMall (brief Bredius);
- [635] (Zwijndrecht 31-3-1887) brief S.P. van Dorp;
- [641] (Frederik Muller en Co, Amsterdam 18-4-1887) legaat van den Sande Lacoste;
- [650] (25-5-1887) vervreemdeing schilderijen / gevelsteen EMBDA (P. Rijken), 1887 verbouwde pand Varkenmarkt/Aardappelmarkt;
- [652] verslag Dordr. Museum over de periode 1-5-1886 tot 30-4-1887:
* tentoonstelling: 3 schilderijen figuurstukken en een 12-tal houtskooltekeningen, landschappen in Florida en Canada van een Amerikaansche schilder den Heer Charles A. Fox (uit Portland U.S.) die gedurende een jaar ongeveer binnen onze gemeente verblijf hield.
* vergunning copieeren eenige malen verleend;
- [657] (15-6-1887) l'Inventaire General des richesse d'art de la France;
- [653] (15-6-1887) portretten Joh. en Corn. de Witt, veiling Muller;
- [661] (Amsterdam 19-6-1887) de Baen, Hanneman; getekend B(redius);
- [661a] (20-6-1887) portretten gebrs. de Witt;
- [662] ('s-Gravenhage 19-6-1887) mevr. Marjolin-Scheffer te Parijs;
- [663] (22-5-1887) bestedelingenhuis rechtspersoonlijkheid;
- [664] (22-6-1887) mevr. Marjolin;
- [665] (20-6-1887) overleden J. Mouritz/Mauritz benoemd J.A. Smits van Nieuwerkerk;
- [666] ('s Hage 23-6-1887) brief A.J. Lamme ten huize van J.J.M. Everts (Spiegelstraat 18) aan S. van Gijn;
- (22-6-1887) C. Marjolin nee Arij Scheffer aan Monieur le president 16 rue Chaptol(?);
- [668] (27-6-1887, brief A. Blusse/S. van Gijn aan madame C. Marjolin-Scheffer, Paris)
- [669] (Den Haag 25-6-1887)
- [670] (Amsterdam 27-6-1887) catalogus;
- [671] (1-7-1887) J.A. Smits van Nieuwekerk;
- [682] ('s Hage 1-8-1887) schilderij gereinigd en gespannen; 14. A. Schouman, 71. J. van Lexmond etc.etc.etc...
- [672] (1-7-1887 Amsterdam) J. Cuyp fecit 1645;
- [681 KOPIEERVERGUNNING] (20-8-1887, brief C. Gips, Schiedam aan H. de Kat van Barendrecht) eene copie in aquarel naar het schilderij van C.J. de Vogel, vergunning gegeven, ook voor schilderij Roelofs;
- [680] (Paris le 2 Aout 1887, l'Art Le Courrier de l'Art, J. Rouam, editer, 29 cité d'Antin 29, Paris) Nicolaes Maes.
- (1-8-1887 Ver. Het Metalen Kruis) banier;
- [674] verslag Dordrechts Museum;
- [los kaartje KOPIEERVERGUNNING]
* B.D. Walkley, Clevland Ohio, vergunning te copieeren verleend 15 Julij 1887;
* R.D. Yelland, artist peintre, San Francisco, California;
[NB. Hollandgekte: R.D. Yelland bezoekt Dordr. Museum 1887]
[NB. B.D. Walkley = David Birdsey Walkley (1849-1934)]
- [676] (Paris, le 19 Julliet 1887, l'Art Revue bi-mensuelle illusstree, 29 cite d'antin 29, Paris; redaction) Aelbert Cuyp et trois Nicolaes Maes...ondertekend door Paul Leroi.
- [677] telegram Prins Albrecht van Pruissen komt morgen Zaterdag circa 1 1/4 uur muserum bezichtigen;
- [673] (1-7-1887) twee schilderstukken H. Witmont 70x50; schip kapt. Jan Thijszoon 1660?, het schip Dordt; achtergrond Kronenburg / schip van Pieter Klaaszoon Dekker, de wakende kraan; W. Twiss, Denneweg 58, 's Hage;
- (14-9-1887) Frans Lebret; wijlen L. de Koningh; Mak;
- [684] (S. van Gijn aan erven L. de Koningh Jr, Dordrecht)
- (27-9-1887 brief van J.W.M. Roodenburg) Frans Lebret;
- [675] (10-7-1887 Paris, 54, rue Saint-Placide) Monsieur en cher confrère..catalogue du musee de Dordrecht .. Dr. Henri Stein, archiviste de l'Etat, membre de la Société de l'Art francais;
- [685] buitenhuis en jager, Johannes Schoenmakers, ged. 1-11-1755?, overl. 4-6-1842?; Christoph Wüst, geb. 's-Hertogenbosch 4-12-1801, overl. New York 11-4-1853;
- [686] (1-10-1887, brief S. van Gijn aan J.A. Smits van Nieuwekerk) Johannes Schoenmakers;
- [687] (27-10-1887, brief S. van Gijn aan B+W Dordrecht) Hopman, restaurateur te Amsterdam;
- [688] (31-10-1887 in het frans, brief S. van Gijn aan Paul Leroi, Paris)
- [689] (31-10-1887, brief S. van Gijn aan W.A. Hopman) restauratie :
* no. 72 Louis Meijer - Woelend water
* no. 85 Schilfhout - Winterlandschap
* no. 104 Tom - landschap met vee
* no. 127 Bisschop - Pieter v.d. Meester
- [690] (2-11-1887) brief Burgem. en Wethouders Dordrecht.
- [691] (Rotterdam 2-11-1887) schilders C. Bisschop 1669, allegorie Corn de Witt;
- [692] (Kunstclub Rotterdam) reeds voorzien van een Bisschop; heer Haverkorn van Rijsewijke; schilderstuk afkomstig is uit de veiling van den heer Herman de Kat uit Dordrecht te Parijs gehouden den 2-5-1866;
- [693] (1-11-1887) op het museum schilderijen exposeeren Bernard M. Koldeweij;
- [694] (7-11-1887) Expositie:
* 1x marktdag te Dordrecht;
* 2x landschappen te Maasdam;
* 2x gezichten te Katwijk aan Zee;
* 1x op het aardappelland;
- (Kunstclub te Rotterdam 17-11-1887) allegorie De Witt, J. de Baen; Corn. Bisschop, collectie H. de Kat;
- (18-11-1887 Comite Nationale Tentoonstelling, Den Haag 1888) afgietsel schoorsteen;
- (22-11-1887 Comite Nationale Tentoonstelling, Den Haag 1888) schoorsteen Kloveniersdoelen.
- (Rotterdam 22-11-1887) allegorie op de Witt door C. Busschop/Bisschop 1665; echte vroege Albert Cuyp f 2500; dr. Bredius;
- (25-11-1887 KOPIEERVERGUNNING) copiëren L. Apol wintergezicht in een maat van ongeveer 64x40 op het museum alhier; vergunning verleend 26 nov. 1887; A. Meijer jr., Vriezeweg 47;
- (26-11-1887 KOPIEERVERGUNNING) copieeren schilderij W. Roelofs op het museum te Dordrecht alhier op de maat 65/40 n.u. met verzoek dit schilderij op ezel te mogen plaatsen, M.P. Reus, Nieuwstraat 41; vergunning verleend 26 nov. 1887;
- (29-11-1887 Nic. M. Bouvy, 13 Johan de Witstraat) noorsche vriend; 8 schilderijen zonder lijsten, 2 van A.G. Wigdahl.

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.