Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1908

Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 41

- [1629] (Willy Sluiter, Katwijk aan Zee 9-1-1908);
- [1630] (Kunsthandel Oldenzeel, 28-1-1908) werken Gebrs. D en P. Oijens;
- [1632] (Willy Sluiter, Katwijk aan) Terugkomst van de Haringvangst f 9.000;
- [1633] (Ant. Kerssemakers, Eindhoven 12-1-1908) Vincent van Gogh 'een Herfst' 88x68 gekocht toen hij van Nunen naar Frankrijk trok f 3000 + FOTO!;
- gestolen Antoine van Eijck, l'evatin de la croix.
- [1636] (Gids voor Dordrecht 4-3-1908) A.J. Rank, Krommedijk 1;
- [1638] Hidde Nijland en tekst R. Larij;
- [1642] (Frans Buffa en Zonen Febr. 1908) UITNODIGING tentoonstelling Dirk Wiggers;
- [1643] (Kunstzaal B.L. Voskuil Jr, Amsterdam) UITNODIGING Matthijs Maris;
- [1644] (Boussod, Valadon en Cie, 's-Gravenhage) 3 nieuwe schilderijen Jozef Israels;
- [1648] (Ecully Rhone 14-mars-1908) brief A. Stengel(?);
- [1645b] Hidde Nijland.
- [1647] (Berlin 16-3-1908) Jacob Gerritsz Cuyp + 3 grote FOTO's!;
- [1657] (30-4-1908 Kunsthandel C.M. van Gogh) schilderij Floris Verster / Gaarne maakten wij bij dezen van de gelegenheid gebruik Uwe belangstelling te vragen voor eene kleine keurverzameling werken van P.J.C. Gabriel ten onzens (Den Haag) geexposeerd;
- [1657] ATOM Stofzuigmachine (J.A. Ruys);
- (BLAD Vreemdelingenverkeer febr. 1908 5e jaargang)
- POSTCARD Potter - Le Jeune Taureau
Hobbema - Le Moulin
Cartes Postales J.M. Schalekamp, Buiksloot;
- (Rotterdamsche Kunstkring 15-5-1908) schilderij Dijsselhof;
- FOTO (portrait lady);
- L. Wellisch, Paris, rue des Ecoles;
- [1687] Deijsselhof en Roland Larij;
- [1688] P.P. Schiedges (lid Pulchri) Huize Bouwlust, Nichtevecht, exposeren van werk;
- [1692] Oscar Haberer;
- [1708] N. Roodenburg (geen lid meer);
- (Katwijk aan Zee 28-9-1908) F. Tadema bezoekt museum;
- [1706] (Katwijk aan Zee 28-10-1909) tentoonstelling Th. Tadema-Groeneveld in museum / no. 17 Tegen 't Duin f 600 -> niet te koop noteren;
- (13-11-1908) over een foto N. Maes A1651 / Wilhelm Eberhard ERNST;
- [1712] Albert Roelofs, zoon van Willem Roelofs / schenking;
- (Kunstver. Katwijk 29-11-1908) brief F. Tadema;
- Guides County, 37 rue Bonaparte, Paris;
- [1718 KOPIEERVERGUNNING?] Groenmarkt 70, 27 nov. 1908
HoogEdelG. Heer, J. van Wageningen, Secretaris van het Museum te Dordrecht
HoogEdelG. Heer,
Beleeft verzoek ik U mij wel te willen mede deelen of het geoorloofd is, het stuk van Jacob Maris (landschap met het jagertje) N. 146 in het Museum alhier te copieeren? In afwachting en onder aanbieding van mij beleefde dank teeken ik mij Hoogachtend
Uw dw dn G.A. Mangold

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.