Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1898-1899

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 35

- [2074] (12/18-1-1898) W.H. van Bilderbeek / E.E. Haagens;
-[2059] (D. Sistermans, Hotel Het Wapen van Friesland, Hillegom) mej. J. Koster, 2 stukken naar Den Haag verzonden
+
LIJST schilderijen en tekeningen mej. Jo Koster te 's-Gravenhage nrs. 1-33 geexposeerd Lakenhal; te Leiden vanaf 20 Jan '98 incl. plan van plaatsing;
- [2060] (Amsterdam 13-2-1898) ...een engelsch Joden koopman Jacobson geheeten... / Jacob Gerrits Cuyp / Corn. Hofstede de Groot;
- [2062/2064] (Dordrecht 9-3-1898) brief Herman Gunneweg, schilderijtje Biesbosch;
- [2063] (Maas-Hotel, Rotterdam 10-3-1898) Blommers;
- [2065] ('s-Gravenhage 5-4-1897) brief J. van Vuuren, van Kinsbergenstraat 110;
- [2066] (21-4-1898 mr A. Sigmond) legaat Bendorp;
- [2067] (12-11-1898) Joh. Jac. Heppener, kunstschilder, overl. 27-3-1898 / legaat;
- [2070] (16-5-1898) brief B. Blommers;
- FOTO SCHILDERIJ H.W. Mesdag, Avond aan het Scheveningsche strand 1881 f 2800;
- [2073] Henr. Geertr. van den Koogh wed. P.J. Veth, overl. 20-7-1898 / legaat;
- [2074] (7-10-1898) Willem Rip;
- (E.E. Haagens, Voorstraat 230, Dordrecht, 4-8-1898) reproducering;
- [2075] (Ede 19-9-1898) A.H. Koning, kunstschilder;
- Meijer en Schaafsma / beeld Pier Pander;
- [2077] (Blaricum, 't Gooi 19-11-1898) B.M. Koldeweij, kunstschilder, exposeren van werk;
- [2081] Antonio Mancini (geb. Rome 1852-), 1894-98 te Parijs;
- [2081] (Dordrecht 30-1-1899) brief Herman Gunneweg;
- [2082] (Den Haag 16-3-1899) mej. Cornelia Schouten;
- [2083] (31-3-1899) B.M. Koldeweij / titels schilderijen;
- portretten echtpaar door Aelbert Cuyp 1654 / Corn. Hofstede de Groot;
- [2087] (29-4-1899) brief M.P. Reus, Nieuwstraat 41, exposeren van werk;
- [2084] (Antwerpen 26-4-1899) Charles Boom / Eduard Portielje (allebei Beaux Arts 1885), M. Vinck de Herdt, Groote Kauwensteeg 44;
- [2091] (Dubbeldam 12-7-1899) C. van Son, hoofd school 4, met leerlingen museum bezoeken;
- [2091 KOPIEERVERGUNNING] (B.K. Bokman 3-7-1899) WelEdel Heer M.L.C. Staring,
Mijnheer.
Mijn zoon zou gaarne een schilderij op het Museum aanwezig willen copieeren en wel het bekende landschap van den schilder Vogel.
Gaarne zou ik vernemen of daar voor gelegenheid kan worden ggeven en zoo ja op welke voorwaarden.
het stuk hangt echter wel wat hoog daarvoor.
Hoogachtend Uw ..Dienaar, B.K. Bokma (toegestaan 5 Juli)
- [2094 KOPIEERVERGUNNING] (Hotel Pennock, August 15th '99)
Dear Sir,
I should feel very much obliged if you will be so good as to ive me permission to copy at the museum on wed[nes]day + let me know what the rules are. Thanking you in anticipation. Believe me.
Yours sincerely, Elizabeth Ralph/Ralpe(?)
- [2096] (Amsterdam) Alex C. Sleeswijk, kunstschilder;
- [2097 gedrukt] Holl. Teeken. Maatschappij. UITNODIGING. Jozef Israels, voorzitter.
- eere-tentoonstelling J. Maris. UITNODIGING. H.W. Mesdag, voorzitter (Pulchri Studio);

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.