Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1877-1879

Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnr.: 26

- [300] (16-9-1876) penningen opgegraven 's Landswerf;
- [301] schilderij C.L.W. Dreibholtz / P.G. van Os / brief Oldenzeel, Rotterdam;
- [302] (Antwerpen 25-12-1876) exposeren Henri Bource;
- [306] (Antwerpen 9-1-1877) brief Henri Bource / genoemd: L. Smit, Kinderdijk;
- [307] (P.J. Boudier, Dordrecht 11-1-1877) brief Henri Bource;
- [309] (Antwerpen 25-1-1877) brief Henri Bource;
- [310] (Amsterdam 11-2-1877) schilder Martens / brief Lotsij;
- [312+313] (Antwerpen 5-2-1877) brief W.J. Oppenoorth, exposeren;
- [315] aan J. Bilders;
- GEDRUKT zerken te Putte (bij Antwerpen) / gedenkteeken Jacobus Jordaens, Guilliam dePape (overl. 16-1-1674);
- [322+326] brief Emmanuel van den Bussche, Anvers;
- (Dordrecht 11-5-1877) 3 schilderijen op museum / C.J. de Vogel:
* in het Haagsche Bos
* Veerhuis te Poederooijen
* gezigt op de Nieuwe Haven te Dordrecht
- [324] (12-5-1877, Dordrecht) brief H. Degens / bank;
- verslag 1 mei 1876-30 april 1877;
- [333] A. Pleijsier, Amsterdam, exposeren;
- [335 KOPIEERVERGUNNING] WelEdelHeer mr. S. van Gijn,
......(?)
Indien ik ..zou..had ik reeds mijn schilderijen ingepakt en gedr.. gegeven tot verzending. Ik heb echter de Heer Schoemaker verogt als ze in den mag. stonden, ze ombij(?) te zetten zoo lang tot in het begin der volgende week. Dewijl het op alle museum gewoonlijk is aanvraagt tot het copieen te moeten doen, zou ik gaarne een schets willem maken naar de Gudin, het zij groter of kleiner.
Wil U zoo vriendelijk zijn mij hierop spoedig te antwoorden waarmede zou verpligten
Uw.. A. Pleysier
(vergunning verleend bij briefkaart 26 nov. 1877)
(schilderij Pleysier verzonden 8 dec 1877)
(vinden de Heeren goed om gevraagde vergunning verlenen 23/11 Thierens niet tegen, Roodenburg voor, van B., voor)
- omschrijving van koorbanken Grote Kerk;
- [338] (Antwerpen 25-2-1878); brief F. Struijs;
- [339] J.H.L. de Haas te Brussel / van Pappelendam en Schouten;
- [340] gipsafgietsel koorbanken Grote Kerk;
- [342] F. Struijs 9-4-1878;
- [343] D.J. Admiraal 11-5-1878 / vergadering;
- [344] verslag 1 mei 1877 - 30 april 1878;
- [353] brief A.J. Terwe 7-9-1878 '...mijne kerk...';
- [355] schilderij Abram Teerlink (1776-1857) geschenk J.A. Smits van Nieuwkerk;
- [357] schilderij A. Schelfhout;
- [369 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht maart 1878) De ondergeteekende wenscht op het Museum alhier copieeren te nemen naar
schilderij no. 36 door Leu
schilderij no. 72 C.J. de Vogel
schilderij no. 48 J.C. Schotel
B.M. Koldeweij
- [370] (Simon Zadoks en Zn, Dordrecht 2-4-1879) tentoonstelling Albert A. Kloek, Rotterdam;
- [371] (Antwerpen 3-4-1879) F. Struijs;
- [374] Albert A. Kloek, tableaux et antiquites;
- [377 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 16 apr 1879) Den Heer Mr. S. van Gijn alhier,
Mijnheer,
Door deze neem ik de vrijheid U beleefd te verzoeken mij vergunning te willen geven tot het namaken van enkele bloemen, alhier op het Museum aanwezig.
UEd bij voorraad dankend ben ik
Hoogachtend A.A. Teerlink (vergunning verleend 23-4-1879)
- [379] (Antwerpen 12-5-1879, Ploegstraat 55) brief F. Struijs;
- [382a KOPIEERVERGUNNING] Den WelEd. Heer S. van Gijn, Secretaris van 't Dordr. Museum,
Door deze neem ik de vrijheidt UEd vergunning te verzoeken tot het copieeren van de schilderij no. 77 van den heer Alex Wüst op de grootte van 33 bij 54 cm.
In afwachting teeken ik mij met de meeste hoogachting
UEd Dw dienaar Roland Larij, Dordrecht 29-5-1879, Wijnstraat B24
(vergunning verleend 30 mei 1879)
- [383 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 2-6-1879) De ondergeteekende vraagt door deze vergunning de schilderij no. 77 van Alex Wüst te copieeren onder in achtneming van de bestaande conditien.
In afwachting met een meeste achting
B.M. Koldeweij (vergunning verleend 3-6-1879)
- [387 KOPIEERVERGUNNING] verslag:
* de vergunning tot het maken van studie's in het Museum werd een paar malen gegeven;
- [390 KOPIEERVERGUNNING] Vergun mij dat ik de vrijheid neem, u mede te deelen mijn verzoek, wenschende door u in staat gesteld te worden, eenige copien op het Museum te mogen maken.
Uit het vorenstaande zal het U dudielijk zijn, dat het mij hoogst aangenaam zouden wezen, in dien ik U bereid mag vinden, mij te vergunnen, naar (landschap of stilleven) te werken waartoe ik dus beleefdelijk Uwe welwillende toestemming kom inroepen.
Mij aanbevelend, voor een gunstig antwoord op dezen waarvoor ik U bij voorbaat mijnen angeveinsde dank aanb..(?) heb ik de .... Joh. Spaan, Voorstraat C165 / Dordrecht, 17 sept 1879
- [391 KOPIEERVERGUNNING] Gevoel ik mij ten zeerst aan U voor de welwillendheid verpligt, dat U mij in de gelegenheid gesteld heeft, te copieeren het schilderij van mevr. Henriette Ronner genaamd Rattendrift.
U dank zeggend voor de gunstige uitslag, heb ik de eer... Joh. Spaan, 19-9-1879;
- [392] C.F. Bendorp, exposeren dankbetuiging 1-10-1879.
- [393 KOPIEERVERGUNNING] Ik neem de vrijheid mij nogmaals tot U te wenden met het verzoek eene andere schilderij te mogen copieeren. Mijne begeerte zoude zijn de schilderij van mijnheer C.J. (de) Vogel Boschgezicht.
Mij aanbevelend voor een gunstig antwoord op dezen heb ik de eer ...
Johannes Spaan, Dordrecht 11-10-1871 (mondeling toestemming verleend 16/10)
- [394] portret J. Immerseel door N. Pieneman;
- [399a KOPIEERVERGUNNING] Nogmaals neem ik beleefd de vrijheid U te verzoeken een andere schilderij te mogen copeeren. Mijne begeerte zoud zijn de schilderij (landschap) van de Heer Wüst.
U dankzeggend voor de g... etc..
Johs. Spaan, 25 nov 1879 (vergunning verleend 27/11);

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.