Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1890-1892

Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 32

- [900] Dordrechtsche Courant van 16/17 Februari 1890;
- [903, 907] (Scheveningen 22-2-1890) Betzy Berg, naar Parijs; titels van 7 schilderijen;
- [906] Jan Veth;
- 909] (Paris 12-3-1890, 22 rue de Richelieu) Spaansche schilders: Domingo, Arros Santiago, Chica, Gisbert Juan Roig y Soles / Leon Wertheim;
- reglement museum;
- [911] Cornelis/a Schouten; schilderijen verzenden;
- [915] Rembrandt 1665 / Godfried de Jong, Amsterdam;
- [917] (6-5-1890; J.P. Spruijt) Th. de Bock, P.J.C. Gabriel, Koekkoek...etc.
- (15-5-1890) A. George, kapt. schroefstoomboot 'BERLIN', te Rotterdam naar Bergen (Noorwegen); 2 kisten schilderijen [Betzy Berg];
- [919] Kunst Foreningen in Bergen [Betzy Berg];
- [921] (27-5-1890) brief S. van Gijn aan-> directeur des Beaux Arts, Paris;
- [923] verslag 1/5-31/12 1889.
- [928] (27-6-1890) J.M. Braun, geschonken antieke stenen Gravenstraat 11;
- [929] (De Keysers Hotel, Londen) Bredius / schilderij Cornelis Busschop;
- (22-7-1890) tentoonstelling Arnhem 1890;
- [933] W.A. Hopman, Kanaalweg 21, Scheveningen;
- [938 KOPIEERVERGUNNING] (11-8-1890) Aan den WelEd. Heer Mr. S. van Gijn,
WelEd. Heer, de ondergeteekende geeft met verschuldige eerbied te kennen dat wensch toe gelaten te worden op het Dordrechts Museum tot het copieeren van de schilderij De Romeinsch dichter Venatius Fortunatus zijne verzen voor dragende voor Radagonde VI. geschilderd door den schilder Laurens AlmTadema. Op een doek groot 81 x 66 c.m.
11 Aug. 1890 Arie Schmidt, Dordrecht
- Emile Clarembaux, Bruxellex 5 7bre 1890;
- [gedrukt] reglement museum;
- [940] Schilderijen op Dordrechts Museum 6 oktober 1890 (M.C. Lebret)
1) J.G. Cuyp
2) Munkaczy
3) C.F. Daubigny
4) Jozef Israels
5) Jozef Israels
6/7) Jacob Maris
8) Anton Mauve

- catalogus 1886 Stedelijke Museum Leiden over 1889.
- [943] (10-10-1890) Reijnier Covijn;
- krantenartikelen Bas Veth en Jan Veth (De Amsterdammer 16/17 nov 1890);
- [949] GEDRUKT Catalogus Pictura, Amsterdam;
- (4-12-1890) schilderij Levecq / Bredius;
- [952] (Haarlem 7-12-1890) A.L. Koster, kunstschilder;
- [953] Plein bij Avond door Breitner / M.C. Lebret;
- [958 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 7-1-1891) WelEdele Heer.
Dit schrijven is dienende U.E. vriendelijk te verzoeken mij toe te staan de schilderij van De Haas een landschap met koeien voorstellende te copieëren. Hopende een gunstig antwoord te mogen ontvangen.
Hoogachtend U.E. Dienstw. dien: E.H(?). Kroes, Varkenmarkt 48, Dordrecht
- [KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 10 Jan 1891) Den HoogWelEd geb Heer Mr. S. van Gijn.
Mijnheer !
Bij deze verzoek ik WEd. beleefd verlof te verkrijgen tot het copieeren van de schilderij van Henriettte Rönner op een kleinere schaal.
U.Ed. dienstw. dienaar,
Joh. Korthals, decoratieschilder, Steegoversloot 79
- [961] K.F.O. Smith, beeldhouwer, Amsterdam;
- [962] (brief 11-1-1891 Bernhard M. Koldeweij) exposeren van werk;
- G. Frederiks te Brussel / medaille Arij Scheffer;
- C.F. Roos en Cie, directeurs de ventes, Amsterdam;
- GEDRUKT Dordrechts Museum expositie van werken B.M. Koldeweij (maart 1891).
1) Bij de welput f 500
2) Eene ontmoeting f 1300
3) Landschap aan de Graafstroom f 250
4) Breistertjes f 250
5) Na den regen f 175
6) Oogsttijd f 200
7) Tegen den avond f 125
8) Landschap f 250
9) Borstelhoutfabriek f 100

- (Epe 28-3-1891, J.H. ten Kate, huize de Brinkgede(?))
- [GEDRUKT] Expositie Bas Veth (Dordr. Museum) 28-31 maart 1891.
1) dichtgevroren rivier (Papendrechtsch veer) f 1000
2) Riviergezicht bij doorweder (Zwijndrecht) f 1000
3) Dooiweder f 700
4) Gezicht op de Noord f 250
5) Buiig weder f 300

- [959] (2(?) The Studio, Holland Park Road, London W, 21 March) photograph early picture Nicolaes Maes / Char. F. Murray;
- [960] (Bussum 20-3-1891) brief Jan Veth;
- (23-3-1891) Bernard M. Koldeweij.
- [970] Emile Michel aus Paris / brief Werner Dahl;
- [972] reglement museum;
- (Schmidt en Jansma, 15-4-1891)"De Ontmoeting" van B.M. Koldeweij;
- (Bussum 26-4-1891) brief Jan Veth;
- (26-4-1891, C.B. Eijgenraam, Vischhandel) eiken hout uitgestoken naambord voorstellende Dr. Dolfijn (ingemetseld pui winkel);
- (Middelburg 6-5-1891) Wouter Uiterlimmige 1776, leerling Schouman / brief dr. E. Wintgens;
- dr. J. Zürcker, Amsterdam;
- [981] W.A. Hopman;
- [982] Arij Scheffer 130 x 100;
- [983] mej. S. van Haanen / Oosterbeek / schilderij ten Cate;
- (Amersfoort 7-10-1891) M. van Wisselingh, exposeren van werk;
- [985] (10-10-1891) C.E. van der Sande Lacoste, Wolwevershaven 73, kusntschilder, exposeren van werk;
- [988c] (Den Haag 21-11-1891) A.H. Koning;
- [990] (233 W. 14th st. New York, 26-11-1891) Mrs. Henry G. Norton who in 1884 gave to your museum a picture by Alex. Wüst; at her death left to me the greater part of her pictures; she gave me instructions to send two of Mr. Wüsts oil paintings and three unframed water colors to Dort. The oil paintings she designated are Moonlight, View? near Mount-Desert Maine...etc.
Gelia B. Norton, Estate of Parthezie T. Norton
- [991] Herman Gunneweg, Bleekersdijk 28rood, exposeren van werk;
- K. Hoogendijk Jzn, Havenplaats H93r.
- (10-2-1892) J.H. Lemkes, oude steenen huis;
- [994] (6-2-1892) K.K. van Hoffen;
- [995] (19-2-1892) Corn. Hofstede de Groot;
- T.L. de Bruijn Segers, Rozendaal;
- (2-4-1892) E.J. van Wisselingh en Co / schilderij J. Maris f 6000;
- Willem Oppenoorth, Emmastraat 13, 's Hage;
- (Chally Sur Harent, Suisse 3-6-1892) brief Bernhard M. Koldeweij;

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.