Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1888

Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
inventarisnummer: 30

- [702] (15-12-1887 Nic. M. Bouvy, 13 Johan de Witstraat) Noordsche schilderijen;
- [703] (Kunstclub Rotterdam) schilderij Corns. Bisschop;
- [704 KOPIEERVERGUNNING] (21-12-1887) copieeren J.C. Vogel in zelfde maat van Apol 60x40, A. Meijer Jr., Vriezeweg 47; vergunning verleend 21-12-1887;
- [705 KOPIEERVERGUNNING] (12-1-1887) copieeren Apol winterlandschap, C. Vogel zomerlandschap 61/40 cm, M.P. Reus, Nieuwstraat 41; (vergunning verleend 13-1-1888)
- [706] (23-1-1888)
* kersenpittentijd van H. Bource prijs f 4000;
* de graanschuur in den Berg (Belgisch Limburg) W.C. Nakken f 500;
* Tuinderswoning bij Maastricht W.C. Nakken f 300;
- [707 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 30-1-1888) toestaan het maken van een studie of schilderij op het museum. Een gedeelte van de eerste zaal met de beeldengroepen. Bernard M. Koldeweij, toegestaan 31-1-1888;
- [709] (8-2-1888, briefhoofd: De Keyser's Royal Hotel, London, Corner of Victoria Embankmetn, London) Colnaghi, A. Cuyp;
- [714] (10-2-1888) W.A. Hopman, restaurateur;
- [715] (16-2-1888) J. Hollender, 7 rue des croisades, Bruxelles) M. Hollender de Jonge;
- (Hotel Violet, Paris) Bredius;
- [418] (21-2-1888) Ch. Sedelmeyer, Paris; Albert Cuyp;
- [23-2-1888, Hotel Violet, Paris, 36 fauboury Poissoniere);
- (3-3-1888) uithangbord Cuyp / wijnkoppers-rinsche wijnk. gilde (naast woonhuis Cuyp te Dordrecht);
- [727] (10-3-1888 Nic. M. Bouvy) titels 7 schilderijen A.J. Wigdahl;
- [728 KOPIEERVERGUNNING] (13-3-1888) kopieeren Apol 45 bij 32, Joh. Korthals, decorschilder, Steegoversloot 79; vergunning verleend 14-2-1888;
- [729] L.B. Hartheim, Edouard Debat Ponsan;
- desciption tableau 'Boulanger'.
- [732] (30-3-1888) J.P. Spruijt, exposeren van Mauve, Destreé, Verveer, Nakken, Inocenti, Paris, Schermer en van Borselen;
- [732a] (gedrukt, 7-4-1888) titels schilderijen, zie 732;
- [734] (5-4-1888) tentoonstelling mijn geboorteland Noorwegen / Hotel Rauch, Scheveningen / Betzij Berg;
[NB. Betzy Berg, geboren op 16 december 1850 in Aurskog bij Oslo, woonde van 1896 tot aan haar dood in 1922 op Vlieland in het Tromp’s Huys (het huidige museum) samen met haar echtgenoot G.G. Akersloot. Ze was eerst verpleegster maar ging op ongeveer 25-jarige leeftijd naar de Kunst- en Kunstnijverheidsschool in Oslo. Ze werkte o.a. in München en na in Wenen een zeegezicht van Mesdag te hebben gezien vertrok ze naar Scheveningen. Onder invloed van de Haagse School ontwikkelde zich een oeuvre van ca. 200 schilderijen en geschilderde etsen. Het boek van Brit Bell, een Zweedse kunsthistorica, is de eerste monografie over deze belangrijke vrouwelijke kunstenaar. (www.uitgeverijvanwijnen.nl)]
- [735] Boulanger van Debat Ponsan.
- [735] (gedrukt) kunstzaal Panorama, Plantage / krankzinnigheid van Koning Nebukadnezar door Georges Rochegrosse;
- [738] bliksemafleider;
- [738] verslag (boekje) over 1/5 87-1/5 88; vergunning tot copieeren werden 8-maal afgegeven, meest aan jeugdigen stadgenooten;
- [742] (gedrukt) notitie schilderij 16-6-1888
* A. Mauve - bij de melkbocht f 3600
* W. Maris - landschap met koeien f 200
* J. Maris, Alb. Neuhuijs, J.J.L. ten Kate met John Hulk, P.G. Vertin;
- [krant] NRC 24 juni 1999 artikel: Bezoek Dordr. Museum;
- [745] (2-7-1888) A.J. Lamme, bezoek museum vrijdag 6/7;
- [744] 2-7-1888) J.P. Spruijt, expositie schilderijen;
- [746] (Paris 11-7-1888) frères de Witt, Leenhoff;
- [747] (Leiden 2-7-1888, Donkersteeg 12) Aelbert Cuyp 70x90, F.L. Berre;
- [755] (2-8-1888) telegram Prins en Prinses Albrecht van Pruisen, museumbezoek;
- (17-10-1888) W.A. Hopman, Weesperzijde 20n;
- [767] A.J. Schouten, Nijmegen;
- [775 KOPIEERVERGUNNING] (17-11-1888) Deze is dienende, UEd beleefd te verzoeken mij toestemming te verleenen tot het copieëren van schilderij op het museum alhier. Daar ik steeds zorg zal dragen dat de copieen altijd in een veel kleinere of grotere afmeting zullen bestaan / A. Meijer Jr., Vriezeweg 47, verlof gegeven 26-11-1888;
- [779] K.H. Theunissen, notaris, Roermond;
- [781] (30-11-1888) copy vlag 1813 Rietdijksche Poort;
- [783] (gedrukt)(7-12-1888) C. Bisschop, W. van Borselen, H. Bource, O. Eerelman, W. Maris, H.W. Mesdag, W.C. Nacken, P. Ruggiers (Napels), F. Stroebel;
- [786] (28-12-1888, 33 Kanaalweg Scheveningen) P.J.C. Gabriel, exposeren;
- [789] (7-2-1889) tentoonstelling Bernard M. Koldeweij;
- [792] (Mak) Louis Apol, B. Haaxman, Klinkenburg, W. Maris, H.W. Mesdag, J. Vrolijk;
- [797] (Betzy Berg, Scheveningen Hotel Rauch, 28-3-1889)
* Fra Lofoden 1,35x0,84 F 700;
* An der Norwegische Kuste 1, 21x0,69 f 600
* Gjoesvoer 0,37x0,26 1/2 f 300;
- [799] (17-4-1889) Bestuurders van Dordr. Museum, Schmidt en Jansma, Wijnstraat alhier, wordt vergunning gevraagd tot het doen vervaardigen en in den handel brengen eene photographie naar het laatst aangekochte stuk van Mauve; verleend 17-4-1889;

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.