Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1903-1904

Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnr.: 38

- [1395] (Haaarlem 6-4-1904, Emrik en Binger) aanvraag foto's van Albert Cuyp (havengezicht), Cornelis Bisschop (regenten ziekenhuis) en Ferd. Bol, Jean de Baen;
- [1344] (J.St. Hensé, 48 Duke Street, St James, London SW 12-4-1904) schilderij A. Cuyp (kip in mand 0,62x0,85) f 50;
- [1394] (J.St. Hensé) A.C. Groot o,40x0,28 F 150;
- [1348] (Zwijndrecht 26-1-1903) tentoonstelling Joh. van Nugteren, schilder, Zwijndrecht B 160 (toegestaan 3-2-1903);
- [1352] (Den Haag 1-3-1903) A.C. Loffelt (Wlater Crane, Haarlem paviljoen);
- [1354] (17-4-1903) Frans Lebret;
- [1355] (Breda 3-2-1903) schilderij Arie Scheffer / Lucien de Lange, Nieuwe Boschstraat 6;
- (Amsterdam 4-5-1903) B.W. van Riemsdijk, schilderij Nic. Maes;
- [1357] (Dordecht 9-3-1903) schilderij H.W. Mesdag;
- [1358] (Martinus Nijhoff 4-5-1903) photo's van schilderijen nrs. 1-8 + nr. 9. Alex WUST no 161;
- [1360] (12-5-1903 dr. J.A. Kortwijk) schilderij Vertin (stadsgezicht Dordrecht);
- [1362] (Goch 16-6-1903) Michael Mosterts, Bruckenstrasse, schilderij Arij Scheffer;
- [1363] (Scheltema en Holkema) tentoonstelling Pulchri J. Maris, photo's schilderijen;
- [1364] (17-6-1903) Willem Maris, bezoekt nieuw museum;
- [1365] Alma Tadema;
- [1366] (F. de Leeuw (goud-en zilversmid), Den Bosch, Kerkstraat 15-7-1903) schilderij J. Cuyp;
- [1369] H. Heijdenrijk.
- (museum Boijmans, Rotterdam 1903);
- [1371] (Maison ARTZ, Lange Vijverberg 14 13-11-1903);
- [1372] (29-11-1903) Charles van Wijck, geb. 31-1-1875, aankoop werk / brief S. van Gijn / firma Buffa;
- [1373] (16 rue Chaptal Paris IX, 29-11-1903) Psichari / MMe Marjolin Scheffer;
- [1374] (briefhoofd Gebrs de Bruijn, Visschersdijk 111, Rotterdam, tel. 1130);
- [1375] (30 rue Laffitte A Gassot, Paris 12-12-1903) Arij Scheffer;
- [1377] 5 olieverf studies/schetsen door Mr. C.A. Storm van 's Gravensande;
- [1378] (Rijksmuseum Amsterdam 11-12-1903) Kleinberger, kunstkooper te Parijs / portret van Jacob Laecq 10.000 frcs. / Corn. Hofstede de Groot;
- [1379] (28-12-1903) schilderij E. Boonen (tentoonstelling Pictura) no. 7 Dordtse Kil / brief S. van Gijn;
- [1380] (Kleinberger, rue de L'Echelle 9, Parijs 12-1-1904);
- [1383] (N.J. Beversen, Zwolle) tentoonstelling werk Oldenzeel (Rotterdam), 19 schilderstuken / G.C. Haverkamp (Soest);
- (26-1-1904) schilder Gunneweg is in moeijelijkheden (A. Scheffer-fonds);
- [1386] (27-1-1904 Dordrecht ) Herman Gunneweg / Peerschuiten en Steurgat Werkendam;
- [1387] (8-2-1904 E. Boonen, Singel 104) geen lid meer.
- (Victoria Hotel Amsterdam) Hidde Nijland;
- [1391] no. 89 Groote molen / no. 84 Brug te Noorden;
- (OVERDRUK Dordr. Courant 26-3-1900) Dordtse Schetsen, geboortehuis Arij Scheffer;
- [1392a] (31-3-1904, L. Bock(?), Rotterdam Willemskade 6);
- ENVELOP J.H. Wildeman, Firma G. Schuld en Zonen, grotekerksbuurt 8, Dordrecht + C. Hulst Cz, Prinsenstraat 26, smederij Suikerstraat 12 13-4-1904 / schilderijhangers;
- (A. de Waal meubelmaker te Dordrecht) twee zaalbanken / Gebrs Sterk v.d. Weg, Wijnstraat 94 / wed. C. van Drooge, Voorstraat 308;
- [1396a] (A. Preyer, 's-Gravenhage 15-4-1904) schilderij Theophile de Bock;
- [1397] Teylers Stichting;
- [1398] (J.J. Biesing, La Haye 19-4-1904) J.H. Weissenbruch f 12.000 + FOTO SCHILDERIJ!;
- J. St. Hensé;
- (6-5-1904) Andreas Achenbach leefde nog in 1902 / August Leu geb 1819 te Munster, gest. 2o juli 1897 Seelnberg / Michael Munckacsy, gest. 1 mei 1900 / Henriette Ronner-Knip leeft geloof ik nog /// 20/3-20/4 reis door Spanje en Tanger (brief Riemsdijk);
- [1404] brief W.H. van Bilderbeek, Groenmarkt 8;
- (5-5-1904) Corn. Hofstede de Groot / Cuyp;
- [1406] vraagt naar foto van Het kind in den Kinderstoel door Jacob Maris;
- [1409] (1-6-1904) F. Kleinberger te Parijs / F. Cuyijp fecit 1651;
- [1412] Meubelfabriek HOLLANDIA van H. Pander en Zonen;
- 3 Juni 1904. WedEdeleHeer,
De kunstschilder Antonio Mancini is geboren te Narmi bij Napels. het jaar is nog onbekend misschien kan de firma maison en Artz U dit opgeven. Thans is mancini te Rome.
Met Hoogachting
H.W. Mesdag.
- [1420a] brief E. Boonen 30-6-1904, schilderij De Groote Kerk;
- [1441] (Rijswijk 1-7-1904) kunstbroeder E. Moll Jr (lid Pulchri), brief C.A. van Waning;
- [1426] toelichting schrijven 26-8-1895 Marjolin Scheffer aan F. Lebret;
- [1428] Psichary.
- [1430] twee landschappen A. Shcelfhout 4-7-1904;
- Firma G. Balma, Nieuwendijk L 85, 23-9-1904 / aquarel Arij Scheffer;
- Rotterdamsche Kunstkring, tentoonstelling Albert Neuhuijs;
- [1439] (Roermond 22-9-1904) Henri Sagers, schilderij Michiel Versteegh 175-1843;
- [1441] (Emrik en Binger 16-8-1904) photographien;
- [1444] (Leiden 20-10-1904) Charles Dankmeijer, exposeren werk;
- UITNODIGING tentoonstelling J.J. Biesing / Theoph. de Bock;
- S. Duits en Zoon, Kunsthandel, Amsetrdam 20-12-1904;
- [1453] 'Kunstliefde' Utrecht 9-12-1904;
- brandverzekeringsmij.;
- [1455] Aan het Bestuur vanhet Dordrechtsch Museum,
Vriendelijk dank voor uwen telegram op 23 Dec.
Hoogachtend,
S. Mesdag van Houten
- (L'Art Paris 20-1-1905);
- [1460] (De Prins der Geill. Bladen Amsterdam 13-2-1905) fotograaf TOLLENS, schilderij Hanedoes;
- (Alkmaar 17-2-1905) J.H. Delahaux, leeraar H.B.S. / monsieur Joanne(?) Paris;
- Hidde Nijland 30-5-1905;

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.