Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1866-1873

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnr.: 24

Onder anderen:
- [104] (18-2-1867);
- [128] (9-3-1870) benoeming Leendert Dupper;
- [109] (24-7-1867) C. Marjolin née Scheffer;
- verslag over 1867;
- [121] brief A.J. Lamme;
- [128] Leendert Dupper / legaat;
- [130] L. Wessels, kunstschilder;
- [137] (7-3-1871) P.L.J. Kluijver, exposeren van werk;
- [149] verlsag 1 mei 1870 - 30 april 1871;
- (13-5-1871) TELEGRAM Alex. Wüst;
- (14-5-1872) brief H.A. van Trigt;
- [165] (Middelburg 27-5-1872) brief H.A. van Trigt;
- (Antwerpen 5-5-1872) P.E. Nicolé, expert en schilderij hersteller;
- verslag 1 mei 1871 - 30 april 1872;
- LIJST schilderijen van de Dordtse gilden;
- [180 KOPIEERVERGUNNING] (Hilversum 24-10-1872) Deze is dienende U beleefdelijk te verzoken aan Directeuren van Dordr. Museum mede te deelen het mij aangenaam zijn zou wanneer de Heer Leop. Löwenstam in de gelegenheid gesteld kon worden, op het Museum eene teekening naar de door mij vervaardigde schilderij te maken of hier naar eene photographie te doen nemen ten einde daarnaar eene ets gravure te vervaardigen, tot welk doel gemelde Heer Löwenstam mijn ondersteuning heeft ingeroepen.
Met de meeste hoogachting, H.A. van Trigt
- [186] (Amsterdam 26-10-1872) Leop. Löwenstam, Prinsengracht bij de Spiegelgracht CC446.
- [183] (Amsterdam 31-10-1872) Leop. Löwenstam, Prinsengracht bij de Spiegelgracht CC446.
- [184] (Hilversum 1-11-1872) brief H.A. van Trigt;
- [188] (Haarlem 28-11-1872) brief. E. Koster;
- [190] C.J. de Vogel, Vriesestraat N 1037 / brief E. Koster;
- [197] P.A. Balmakers, Breda 12-3-1873;
- gevelsteen Gekroonde Bleekerij, Steegoversloot C1005;

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.