Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier betreffende de inkomsten aan hoofdgeld 1622 (wijk 4; 390 huizen)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 3 (stadsarchieven, de tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden)
Inventarisnummer: 3974 (kohier van het hoofdgeld, 1622 (stond op microfiche; staat online))

Kohier van het hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 04)

04.133 Riedijk Grietgen Pieters (wed)

Wijk 04 Nummer 133
Riedijk
Hoofdbewoner: Grietgen Pieters (wed)
0 man 1 vrouw 0 kind(eren)
Aanslag voor hoofdgeld: £ 2

Andere bewoners van dit pand:
Abraham Geerits
1 man 0 vrouw 0 kind(eren)
Aanslag voor hoofdgeld: £ 2

Geerit Geerits
1 man 0 vrouw 0 kind(eren)
Aanslag voor hoofdgeld: £ 3
Opmerkingen: Dit is kennelijk het huis, waarvan de bewoners in de verpondingskohieren van 1620 en 1626 wordt aangeduid als de erfgenamen van Gerit Huijberts.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).