Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier betreffende de inkomsten aan hoofdgeld 1622 (wijk 4; 390 huizen)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 3 (stadsarchieven, de tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden)
Inventarisnummer: 3974 (kohier van het hoofdgeld, 1622 (stond op microfiche; staat online))

Kohier van het hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 04)

04.156 Voorstraat Jan Ariens Leutering/Loteringe

Wijk 04 Nummer 156
Voorstraat
Hoofdbewoner: Jan Ariens Leutering/Loteringe
1 man 1 vrouw 6 kind(eren)
Personeel: 1 vrouw
Aanslag voor hoofdgeld: £ 16
Opmerkingen: In 1626: De wed. van Jan Ariens Leuteringe.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).