Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.123 Ooievaarsgang Willem Danser

Wijk 04 Nummer 123
Ooievaarsgang
Eigenaar: Willem Danser
Getaxeerd op: ƒ 36
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 3
Opmerkingen: Bij oude verponding waarsch. samen met volgend perceel; de Ooievaarsgang liep -zo blijkt uit dit kohier- tussen het 3e en 4e huis vanaf de Riedijkstraat richting Voorstraat, en kwam uit in de Pompstraat. Op de oudste kadasterkaart is daarvan nog een rest te zien.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).