Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.097 Blijenhoek Johannes Donk

Wijk 04 Nummer 097
hoek Schotsentuin Blijenhoek
Eigenaar: Johannes Donk
Getaxeerd op: ƒ 63
Oude aanslag: ƒ 11-10
Nieuwe aanslag: ƒ 5-5
Opmerkingen: Eigen woning getaxeerd op f 26; verhuurt per week voor 4, 4, 6 en 6 st. (f 11.14, f 10.08, f 15.12 en f 15.12), waarvan een derde af gaat. In marge: N.B. renderen bijna niets. Twee laatste huisjes (?) komen uit in Schotsentuin.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).